Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 1

13 211 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 4B MÔN:LUYỆN TỪ VÀ CÂU Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Kiểm tra cũ Tìm số từ có tiếng chí tiếng chí có nghĩa ý muốn theo đuổi mục đích tốt đẹp? ý chí, chí hướng, chí khí, chí… Thứ năm ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Kiểm tra cũ Thế nghị lực? Nghị lực sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Kiểm tra cũ Thế tính từ? Tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái… Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu I Nhận xét Tính từ ( tiếp theo) Đặc điểm vật miêu tả câu sau khác nào? a.Tờ giấy trắng Mức độ trung bình Tính từ trắng b.Tờ giấy trăng trắng Mức độ thấp Từ láy trăng trắng c.Tờ giấy trắng tinh Mức độ cao Từ ghép trắng tinh Mức độ đặc điểm tờ giấy thể cách tạo từ ghép: ( trắng tinh) từ láy ( trăng trắng) từ tính từ trắng cho Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) I Nhận xét Trong đây, ý nghĩa mức độ thể cách nào: a.Tờ giấy trắng b.Tờ giấy trắng c.Tờ giấy trắng Ý nghĩa mức độ thể cách thêm từ vào trước tính từ trắng trắng Ý nghĩa mức độ thể cách tạo phép so sánh với từ trắng Ý nghĩa mức độ thể cách tạo phép so sánh với từ trắng Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 I Nhận xét: II Ghi nhớ: Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) Có số cách thể mức độ đặc điểm, tính chất sau: Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, quá, lắm,… vào trước sau tính từ Tạo phép so sánh Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) III Luyện tập: 1.Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (được in nghiêng) đoạn văn sau: Hoa cà phê thơm đậm nên mùi hương thường theo gió bay xa xa Nhà thơ Xuân Diệu lần đến ngắm nhìn vẻ đẹp cà phê lên: Hoa cà phê thơm em Hoa điệu với hoa nhài Trong ngà trắng ngọc, xinh sáng Như miệng em cười Mỗi mùa xuân, Đắk Lắk lại khoác lên màu trắng ngà ngọc tỏa mùi hương ngan ngát khiến đất trời ngày xuân đẹp hơn, lộng lẫy tinh khiết M: Hoa cà phê thơm thơm đậm nên mùi hương thường theo gió bay xa xa Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) Trò chơi III Luyện tập: Hãy tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác đặc điểm sau: đỏ, cao, vui…… vui cao vui đỏ - đo đỏ, đỏ rực, đỏ - cao cao, cao - vui vui, vui vẻ, hồng, đỏ chót, đỏ vút, cao chót vót, vui sướng, vui chói, đỏ choét, … … mừng - đỏ, đỏ lắm, đỏ quá, đỏ, đỏ vô … - đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ son, đỏ son… - cao, cao lắm, cao quá, cao … - vui, vui lắm, vui quá, vui - cao hơn, cao nhất, cao núi - vui hơn, vui nhất, vui Tết, vui Tết Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) III Luyện tập: Đặt câu với từ ngữ em vừa tìm tập 2: Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ ( tiếp theo) Củng cố Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất câu sau: a a/ Bạn Toàn cao b/ Áo bạn My đỏ chót chót b c/ Tiết học vui c Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2014 Luyện từ câu Tính từ (tiếp theo) Dặn dò Về nhà xem lại Chuẩn bị:Mở rộng vốn từ: Ý chí-nghị lực Chân thành cảm ơn quý thầy cô Hẹn gặp lại [...]...Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 20 14 Luyện từ và câu Tính từ ( tiếp theo) Củng cố Tìm những từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm, tính chất trong những câu sau: rất a a/ Bạn Toàn rất cao b/ Áo bạn My đỏ chót chót b c/ Tiết học này vui nhất rất c Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 20 14 Luyện từ và câu Tính từ (tiếp theo) Dặn dò Về nhà xem lại bài Chuẩn bị:Mở rộng vốn từ: Ý chí-nghị lực Chân thành cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 1 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 1 , Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay