Bài giảng luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam LTVC lớp 4

29 137 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH Giáo viê n: Đơ n vị: Huỳ n h Thị Lan Hư n Trư ng Tiể u họ c Vĩn Thứ sáu, ngày tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam Khiy viế ta cầnhữ n viế Hã viếtt tên tên ngườ ngườii,, tên tên đị địaa lílí Việ Việtt Nam, Nam theo ngt câu thếi nà hỏ sauo :? -Em tỉnnhgnà ? m cọc nhọn sông Bạch -Năm 938,số aingđãởdù kếocắ Đằng để tiêu diệt quân Nam Hán ? Bài cũ : Thứ sáu, ngày tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Phố cổ Hà Nội 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau : Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai : Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vĩ, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh : Long Thành : thành Thăng Long, là Hà Nội 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau : Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai : Hàng Bồ c Hàng bồ, Hàng hàng Bạ bạc, hàng Gai gai c Hàng i Hàng Khay Hàng Buồm, Hàng HàngThiế thiếc, HàngHà hài, 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau : Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai : Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ vĩ, Hàng Điếu, Hàng hàng Già giàyy Mã t Hàng n Hàng Lờ, Hàng hàng Có cót, hàng Mây mây, Hàng hàng Đà Đàn 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau : Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai : Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau : Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai : Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than Hàng Mã, Hàng Mắm,Hàng Ngang, Hàng Đồng Hàng Muối,Hàng Nón, Cầu Đông Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Phố Hàng Bạc Thứ sáu, ngày tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : a) Đố – tìm viết tên tỉnh, thành phố b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : a) Đố – tìm viết tên tỉnh, thành phố Hà Nội Nghệ An Thà phố An Vĩ n Long Đồ nLong gnhThá p Hồ Chí Minh Tiề giang Cần Thơ Bến Tre Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Hà Nội Thành nào xây chỉ một đêm Có hình xoắn ốc thưa tên là gì ? (thành Cổ Loa) Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Hà Nội Đây là một chùa rất nổi tiếng ở Hà Nội, được xây dựng từ thời nhà Lý ? (chùa Một Cột) Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Hà Nội Hồ nào nức tiếng xa gần Vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy ? (hồ Hoàn Kiếm) Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Quảng Ninh Vịnh nào phong cảnh hữu tình Kỳ quan thế giới bình chọn ? (vịnh Hạ Long) Trò chơi du lịch bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Long An Đình nào ở xã Vĩnh Công Trường em chăm sóc nom trông tháng ngày ? (đình Vĩnh Bình) Thứ sáu, ngày tháng 10 năm 2014 Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam ngườ tên tđịhoa a lí tên Việt ngườ Nam, ita cầnđị viế Về Khi xemviếlạt itên quy tắci, viế , tên a tlínhư Việt thế nào ? Nam Chuẩn bị : Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (trang 78) T iẾT H ỌC K ẾT TH ÚC Thầy Lo ng Tiể u Tiến trình bản các bước dạy : Bài cũ : -HS nêu miệng câu hỏi -HS viết bảng Bài mới : -HS đọc toàn bài Nêu yêu cầu -HS tìm tên riêng viết chưa đúng dòng thơ đầu - HS viết bảng các tên riêng dòng hoặc 3-4 cùng lúc NX -Tương tự dòng tiếp theo -HS thảo luận nhóm phần còn lại, trình bày GV gạch dưới -HS thảo luận chữa bảng nhóm GV và phiếu (HS viết = bút chì) -HS chữa bài, chấm bài, nhận xét -HS đọc lại toàn bài thơ đúng GV giới thiệu số phố ở Hà Nội GD 2.GV gt bản đồ, bài HS đọc toàn bài Nêu YC bài 2a -2a PP khăn phủ bàn, HS thảo luận ghi lại tên các tỉnh, TP -HS trỉnh bày sản phẩm, lớp nhận xét đúng tên và cách viết -GV gt thêm một số địa danh gần gũi với các em -2b HS nêu yêu cầu GV lần lượt cho HS du lịch và đọc YC rồi trả lời và ghi vào bảng NX THGD Củng cố : -Nêu lại quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam [...]... tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu Thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : a) Đố – tìm và viết đúng tên các tỉnh, thành phố b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : a) Đố – tìm và viết đúng tên các tỉnh,... bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Long An Đình nào ở xã Vĩnh Công Trường em chăm sóc nom trông tháng ngày ? (đình Vĩnh Bình) Thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 20 14 Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam ngườ tên tđịhoa a lí tên Việt ngườ Nam, ita cầnđị viế Về Khi xemviếlạt itên quy tắci,... , tên a tlínhư Việt thế nào ? Nam Chuẩn bị : Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (trang 78) T iẾT H ỌC K ẾT TH ÚC Thầy Lo ng Tiể u Tiến trình cơ bản các bước dạy : Bài cũ : -HS nêu miệng câu hỏi 1 -HS viết bảng con Bài mới : 1 -HS đọc toàn bài 1 Nêu yêu cầu -HS tìm tên riêng viết chưa đúng 4 dòng thơ đầu - HS viết bảng con các tên riêng dòng 3 hoặc 3 -4. .. Minh Tiề giang Cần Thơ Bến Tre 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Hà Nội Thành nào xây chỉ một đêm Có hình xoắn ốc thưa tên là gì ? (thành Cổ Loa) 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Hà Nội Đây là... thời nhà Lý ? (chùa Một Cột) 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Hà Nội Hồ nào nức tiếng xa gần Vua Lê trả kiếm cho thần Kim Quy ? (hồ Hoàn Kiếm) 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam : b) Đố – tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Quảng Ninh Vịnh... khăn phủ bàn, HS thảo luận ghi lại tên các tỉnh, TP -HS trỉnh bày sản phẩm, lớp nhận xét đúng tên và cách viết -GV gt thêm một số địa danh gần gũi với các em -2b HS nêu yêu cầu GV lần lượt cho HS du lịch và đọc YC rồi trả lời và ghi vào bảng con NX THGD Củng cố : -Nêu lại quy tắc viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam LTVC lớp 4 , Bài giảng luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam LTVC lớp 4 , Bài giảng luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay