Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 2

22 167 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:01

Giáo án thao giảng Môn : luyện từ câu lớp Bài : Dấu ngoặc kép Giáo viên thực Vũ Thị Thanh Thủy Trờng Tiểu học Xuân Trúc huyện Ân Thi tỉnh Hng Yên Luyn t v cõu Kim tra bi c Em hóy vit li cỏc ??? tờn riờng sau cho ỳng quy tc: Iuri gagarin Bckinh tụkiụ Khng t Luyn t v cõu Tờn ngi Iuri gagarin I- u ri Ga ga - rin Khng t Khng T Tờn a lớ: tụkiụ Bckinh Tụ ki - ụ Bc Kinh Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP I Nhn xột: Bi 1: Nhng t ng v cõu t ngoc kộp di õy l li ca ai? Nờu tỏc dng ca du ngoc kộp: Bỏc t cho mỡnh l ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, l y t trung thnh ca nhõn dõn Bỏc, lũng yờu mn nhõn dõn ó tr thnh mt s say mờ mónh lit Bỏc núi: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Theo Trng Chinh - Nhng t ng v cõu no c t du ngoc kộp? ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn Bỏc t cho mỡnh l ngi trn, t t trung thnh caca nhõn dõndõn Bỏc, lũng yờu mn nhõn ly y trung thnh nhõn TụiTụi ch cú s dõn ó tr thnh mt s say mờ mónh lit Bỏc núi: chmt cú mt ham mun, ham mun tt tt bc, l lm saosao chocho nc ta hon ton c s ham mun, ham mun bc, l lm nc ta hon ton lp, lp, dõn dõn ta c honhon tonton t do, bo bo cng cú cm n, ỏo c ta c t ng do, ng cng cú cm n, mc, cng c hchc hnh ỏo mc, cng c hnh. - Nhng t ng v nhng cõu ú l li núi Nhng ng vỏnh nhng cõu útrớch ldu lidn núili cakộp? Bỏc Htip cadu ai? -Du ngoc Em kộp hóyt nờu cho cụ tỏc dng ca ngoc dựng ch núi trc ca nhõn vt Du ngoc kộp dựng ỏnh du ch trớch dn li núi trc tip ca nhõn vt ú cú th l: - Mt t hay cm t: ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, y t trung thnh ca nhõn dõn - Mt cõu trn hay on vn: Tụi ch cú mt ham mun, ham mun tt bc l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 2: Bỏc t cho mỡnh l ngi lớnh võng lnh quc dõn mt trn, l y t trung thnh ca nhõn dõn Bỏc, lũng yờu mn nhõn dõn ó tr thnh mt s say mờ mónh lit Bỏc núi: Tụi ch cú mt s ham mun, ham mun tt bc, l lm cho nc ta hon ton c lp, dõn ta c hon ton t do, ng bo cng cú cm n, ỏo mc, cng c hc hnh. Trong on trờn, no du ngoc kộp c dựng c lp? Khi no du ngoc kộp c dựng phi hp vi du hai chm? Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 2: -Du -Dungoc ngockộp kộpc cdựng dựngc clp lpkhi khili lidn dntrc trctip tipch chll mt mtt thoc hocmt mtcm cmt t Du Dungoc ngockộp kộpc cdựng dựngphi phihp hpvi vidu duhai haichm chmkhi khili li dn dntrc trctip tipllmt mtcõu cõutrn trnvn vnhay haymt mton onvn Bi 3: Trong kh th sau, t lu c dựng vi ý ngha gỡ? Du ngoc kộp trng hp ny c dựng lm lm gỡ? Cú bn tc kố hoa Xõy lu trờn cõy a Rột, chi trũ i trn i m tri mi T lu ch khcỏi thgỡ? dựng vi T lu Du trng Dungoc ngockộp kộpngha tronggỡ? trnghp hpny ny dựng lm gỡ? dựng lm gỡ?gi cỏi t - T lutrong kh th dựng - Dựng ca ỏnh t ludựng vitr ngha nh tcdu kố nhm cao giỏ ca c bit nú Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu Ghi nh: DU NGOC KẫP Du ngoc kộp thng c dựng dn li núi trc tip ca nhõn vt hoc ca ngi no ú - Nu li núi trc tip l mt cõu trn hay mt on thỡ trc du ngoc kộp ta thng phi thờm du hai chm Du ngoc kộp cũn c dựng ỏnh du nhng t ng c dựng vi ý ngha c bit 12 Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 1: Tỡm li núi trc tip on sau: Cú ln, cụ giỏo cho chỳng tụi mt lp: Em ó lm gỡ giỳp m? Tụi loay hoay mt mt lỳc, ri cm bỳt v bt u vit: Em ó nhiu ln giỳp m Em quột nh v bỏt a ụi khi, em git khn mựi soa Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 1: Tỡm li núi trc tip on sau: Cú ln, cụ giỏo cho chỳng tụi mt lp: Em ó lm gỡ giỳp m? Tụi loay hoay mt mt lỳc, ri cm bỳt v bt u vit: Em ó nhiu ln giỳp m Em quột nh v bỏt a ụi khi, em git khn mựi soa. saoli em nhn c l ngoc kộp Vỡ ú lTi nhng núi crat trongú du nhng li núi trc tip? Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 2: Cú th t nhng li núi trc tip on bi xung dũng, sau du gch ngang u dũng khụng? Vỡ sao? Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 2: Cú th t nhng li núi trc tip on bi xung dũng, sau du gch ngang u dũng khụng? Vỡ sao? Gi ý: bi ca cụ giỏo v cỏc cõu ca hc sinh cú l bili ca giỏo trc v cỏc cõu vnhai cangi hc sinh phi icụthoi tip gia khụng? khụng phi l li i thoi trc tip, ú khụng th vit xung dũng, t sau u gch u dũng Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bi 3: Em t du ngoc kộp vo ch no cỏc cõu sau: a, C by ong cựng xõy t Con no ny ht sc tit kim vụi va b, Trng Qunh thy cú ngi dõng vua mt mõm o gi l o trng th thỡ thn nhiờn ly mt qu m n Vua gin, lnh chộm u Qunh Qunh bốn tõu: -Tõu b h, thn thy qu o gi l trng th thỡ mi n, tng n vo thỡ c sng lõu th vua Khụng ng nut cha ming m cht ó n c Vy nờn xin c vua i tờn qu y l on th v tr ti k xu nnh dõng o -Vua nghe vy bt ci, tha ti cho Trng Qunh 18 Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP a C by ong cựng xõy t Con no ny ht sc tit kim vụi va Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP b) Trng Qunh thy cú ngi dõng vua mt mõm o gi l o trng th thỡ thn nhiờn ly mt qu m n.Vua gin, lnh chộm u Qunh Qunh bốn tõu: - Tõu b h, thn thy qu o gi l trng th thỡ mi n, tng n vo thỡ c sng lõu th vua.Khụng ng nut cha ming m cht ó n c Vy nờn xin c vua i tờn qu y l on th v tr ti k xu nnh dõng o Vua nghe vy bt ci,tha ti cho Trng Qunh Th hai, ngy 26 thỏng 10 nm 2015 Luyn t v cõu DU NGOC KẫP Bn hóy nờu li tỏc dng ca du ngoc kộp? 21 22 [...]... ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu Ghi nhớ: DẤU NGOẶC KÉP 1 Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó - Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm 2 Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt 12 Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15... đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao? Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bài 2: Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao? Gợi ý: Đề bài của cô giáo và các câu văn của học sinh có Đề là bàilời của giáo trực và các câu vănhai củangười... cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?” Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ Em quét nhà và rửa bát đĩa Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.” saolời em nhận được là ngoặc kép Vì đó làTại những nói đượcrađặt trongđó dấu những lời nói trực tiếp? Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bài 2: Có thể đặt những lời nói... năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bài 1: Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau: Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ?” Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ Em quét nhà và rửa bát đĩa Đôi khi, em giặt khăn mùi soa” Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bài 1: Tìm lời nói trực tiếp... chết đã đến cổ Vậy nên xin đức vua đổi tên quả ấy là “đoản thọ” và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào Vua nghe vậy bật cười,tha tội cho Trạng Quỳnh Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bạn hãy nêu lại tác dụng của dấu ngoặc kép? 21 22 ... là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào -Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh 18 Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP a Cả bầy ong cùng nhau xây tổ Con nào con nấy hết sức tiết kiệm “vôi vữa” Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào “trường thọ” thì thản nhiên lấy một quả mà... củangười học sinh phải đốicôthoại tiếp giữa không? không phải là lời đối thoại trực tiếp, do đó không thể viết xuống dòng, đặt sau đầu gạch đầu dòng Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 20 15 Luyện từ và câu DẤU NGOẶC KÉP Bài 3: Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau: a, Cả bầy ong cùng nhau xây tổ Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa b, Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 2 , Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 2 , Bài giảng dấu ngoặc kép LTVC lớp 4 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay