Từ đơn và từ phức LTVC lớp 4

10 149 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:00

Môn: LUYỆN LUYỆN TỪ TỪ VÀ VÀ CÂU CÂU MÔN: LỚP 4BTHÚY VÂN NGƯỜI DẠY: NGUYỄN THỊ Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Dấu hai chấm dùng để làm gì? Khi báo hiệu lời nói nhân vật, dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu câu nữa? Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức I Nhận xét: Câu sau có 14 từ, từ phân cách dấu gạch chéo: Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại /có / chí /học hành/, nhiều /năm/liền /, Hanh /là /học sinh /tiên tiến/ Hãy chia từ thành hai loại: - Từ gồm tiếng: (Từ đơn) Nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền,Hanh, -Từ gồm nhiều tiếng: (Từ phức) giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến Theo em: -Tiếng dùng để làm gì? Tiếng dùng để cấu tạo từ: Có thể dùng tiếng để tạo nên từ Đó từ đơn Cũng phải dùng từ tiếng trở lên để tạo nên từ Đó từ phức -Từ dùng để làm gì? Từ dùng để: biểu thị vật, hoạt động, đặc điểm….( tức biểu thị ý nghĩa) dùng để tạo nên câu Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức II Ghi nhớ: Tiếng cấu tạo nên từ Từ gồm tiếng gọi từ đơn Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi từ phức 2.Từ có nghĩa dùng để tạo nên câu Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức III Luyện tập: Bài Dùng dấu gạch chéo ( / ) để phân cách từ hai câu thơ cuối đoạn: Chỉ/ còn/ truyện cổ/ thiết tha/ Cho/ tôi/ nhận mặt/ ông cha/ mình/ Rất công bằng, thông minh Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang Ghi lại từ đơn từ phức hai câu thơ -Từ đơn: -Từ phức: Rất, rất, vừa, lại Công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức Bài Tìm từ điển ghi lại : - từ đơn: buồn, mía, núi, no, đói, vui, … - từ phức: đặc điểm, dữ, anh dũng, … Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức Bài Đặt câu với từ đơn từ phức vừa tìm tập : M : (Đặt câu với từ đoàn kết) Đoàn kết truyền thống quý báu nhân dân ta Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Luyện từ câu: Từ đơn từ phức Củng cố: Từ gồm tiếng gọi từ ? Cho ví dụ Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi từ gì? Cho ví dụ Từ dùng để làm gì? Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh 12/01/16 Đặng Thị Xuân Chi 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ đơn và từ phức LTVC lớp 4 , Từ đơn và từ phức LTVC lớp 4 , Từ đơn và từ phức LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay