Slide đông từ LTVC lớp 4

23 285 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:00

Mụn: Luyn t v cõu Bi ng t : 1.Nờu vớ d minh ho v mt loi c m 2.Gch di DT chung ch ngi vt, DT riờng ch ngi Cú ln thn i-ụ-ni-dụt hin ra, cho vua Mi- ỏt c c mt iu Mi-ỏt tham lam nờn núi ngay: -Xin Thn cho mi vt tụi chm n u hoỏ thnh vng! Thn i-ụ-ni-dt mm ci ng thun Vua Mi-ỏt th b mt cnh si,cnh ú lin bin thnh vng.Vua ngt mt qu tỏo ,qu tỏo cng thnh vng nt Tng khụng cú trờn i sung sng hn th na Thứ nm ngày 24 tháng 10 năm 2013 Luyện từ câu ng t I- Nhn xột Đọc lại đoạn văn sau: Tỡm cỏc t: Anh nhìn trăng nghĩ tới - Ch hot ng: ngày mai Ca anh chin s Mươi mười lăm năm Ca thiu nhi thôi, em thấy dư ới ánh trăng này, dòng thác - Ch trng thỏi: nước đổ xuống làm chạy máy Dũng thỏc phát điện; biển rộng, cờ đỏ vàng phấp phới bay Lỏ c tàu lớn Theo Thép Mới nhỡn, ngh thy xung bay Th nm ngy 25 thỏng 10 nm 2013 ng t II Ghi nh ng t l nhng t ch hot ng, trng Vy ng t l gỡ? thỏi cu s vt III- Luyn Vit tờn cỏc hot ng em thng lm ngy nh v trng Gch di ng t cỏc cm t ch nhng hot ng y - Cỏc hot ng nh M: quột nh - Cỏc hot ng trng M: lm bi vit bi nu cm c sỏch núi chuyn, ch th dc suy ngh vit bi núi chuyn, ch c sỏch th dc nu cm suy ngh 2/ Gạch động từ đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng chin thuyn ca gic vỡ thn cú th ln hng gi di nc b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, cành liền biến thành vàng Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt Tưởng đời sung sướng nữa! 2/ Gạch động từ đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng chin thuyn ca gic vỡ thn cú th ln hng gi di nc b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, cành liền biến thành vàng Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt Tưởng đời sung sướng nữa! chi xem trũ kch cõm Nói tên hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác không lời Bạn nam làm động tác : cúi gập người Bạn nữ đoán hoạt động : cúi ĐT Bạn nữ làm động tác : gối đầu vào tay nhắm mắt lại Bạn nam đoán hoạt động : ngủ ĐT Trũ chi din kch cõm Nói tên hoạt động, trạng thái bạn thể cử chỉ, động tác không lời Hoạt động nhóm Gơị ý - Động tác học tập - Động tác vệ sinh thân thể môi trường - Động tác vui chơi giải trí Th nm ngy 25 thỏng 10 nm 2013 Luyện từ câu Động từ Động từ từ hoạt động, trạng thái vật L nhng t ch s vt (ngi, vt, hin tng) Danh từ Vớ d: sụng, H Chớ Minh Danh t chung T i lo Danh t riờng L nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt Động từ Vớ d: i, chy, suy ngh, ghột ng t ch hot ng ng t ch trng thỏi Kính chúc thầy cô Mạnh khoẻ , hạnh phúc Chúc em ngoan, học giỏi [...]... thể hoặc môi trường - Động tác khi vui chơi giải trí Th nm ngy 25 thỏng 10 nm 2013 Luyện từ và câu Động từ Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật L nhng t ch s vt (ngi, vt, hin tng) Danh từ Vớ d: sụng, H Chớ Minh Danh t chung T i lo Danh t riờng L nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt Động từ Vớ d: i, chy, suy ngh, ghột ng t ch hot ng ng t ch trng thỏi Kính chúc các thầy cô Mạnh... Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa! 2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng...tp th dc suy ngh vit bi núi chuyn, ch c sỏch tp th dc nu cm suy ngh 2/ Gạch dưới động từ trong đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đông từ LTVC lớp 4 , Slide đông từ LTVC lớp 4 , Slide đông từ LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay