Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 8

15 187 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:00

Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài 1: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, chí phải, chí lí, chí (biểu thị mức độ cao nhất) thân,chí tình, chí công Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp ý chí, chí khí, chí hướng, chí Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập : Dòng nêu nghĩa từ nghị lực a) Làm việc liên tục, bền bỉ bb) Sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ d) Có tình cảm chân tình, sâu sắc Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 3: Điền vào chỗ trống từ thích hợp ngoặc đơn (nghị lực, tâm, nản chí, chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) nghị lực Bị liệt hai Nguyễn Ngọc Ký thiếu niên giàu…… nản chí Ở nhà em tự tập viết tay, em buồn không………… chân …………… Quyết tâm em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học Trong trình học tập, có lúc Ký thiếu kiên ……………, nhẫn cô giáo bạn tận tình giúp đỡ, em chí học hành Cuối cùng, Ký vượt qua khó khăn …………… Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng ………… … trở thành thầy giáo tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức Khuyên người ta đừng sợ vất vả, gian nan Gian nan, vất vả thử thách người, giúp cho người vững vàng, cứng cỏi Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan Khuyên người ta đừng sợ bắt đầu hai bàn tay trắng Những người từ tay trắng mà làm nên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? tàn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Khuyên người ta phải vất vả có lúc nhàn, có ngày thành đạt Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực [...]... ngày 8 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì ? c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì ? tàn Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí. .. ngày 8 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì ? c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho Khuyên người ta phải vất vả mới có lúc thanh nhàn, có ngày thành đạt Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2016 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 8 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 8 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay