Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7

21 140 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:00

Giỏo viờn: Trn Th Kim Nhung Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu ỏnh du x vo ụ trng trc ý ỳng Sc mnh tinh thn lm cho ngi kiờn quyt hnh ng, khụng lựi bc trc mi khú khn. L ngha ca t no di õy? Kiờn trỡ x Ngh lc Kiờn c Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Cõu tc ng no khuyờn chỳng ta : ng s vt v, gian nan Gian nan vt v th thỏch ngi, giỳp ngi vng vng, cng ci hn Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu La th vng, gian nan th sc Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Em V Vn i gi hc trờn lp Nh giỏo u tỳ, nh Nguyn Ngc Ký Nm lờn tui, mt cn st cao khin cho ụi bn tay ca thy b bi lit Sut nm lin, bỳp bờ Thu Hng l HS gii c thy cụ, bn bố yờu mn Nm nay, Hng lờn 15 tui, sp ti lờn lp nhng chiu cao ca ch ch 43cm phn chõn b teo vỡ bi lit nng 15 kg Hai chõn Hng bi lit, co qup nờn ch khụng ng lờn c Hng ngy, mi vic i li, n trng v sinh hot cỏ nhõn u phi nh s h tr ca ngi thõn cựng bn bố lp Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Bi: M rng t: í chớ- Ngh lc THO LUN NHểM ễI: PHT Bi 1: Tỡm cỏc t : a/ Núi lờn ý chớ, ngh lc ca ngi M: quyt a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực người Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lũng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên quyết, kiên cường, vững tâm, vững chí, vững lòng, vững dạ, Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Bi: M rng t: í chớ- Ngh lc THO LUN NHểM T: PHT Bi 1: Tỡm cỏc t : b/ Nờu lờn nhng th thỏch i vi ý chớ, ngh lc ca ngi M: Khú khn b) Các từ nói lên thử thách ý chí, nghị lực người Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Bi: M rng t: í chớ- Ngh lc a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực người b) Các từ nói lên thử thách ý chí, nghị lực người Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lũng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên quyết, kiên cường, vững tâm, vững chí, vững lòng, vững dạ, Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Bi: M rng t: í chớ- Ngh lc Bi 2: t cõu vi mt t em va tỡm c bi 1: a/ T thuc nhúm a b/ T thuc nhúm b a) Các từ nói lên ý chí, nghị lực người b) Các từ nói lên thử thách ý chí, nghị lực người Quyết chí, tâm, bền gan, bền chí, bền lũng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên quyết, kiên cường,, Khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian lao, gian truân, thử thách Th ba, ngy 15 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu Bi: M rng t: í chớ- Ngh lc Bi 3: Vit mt on ngn núi v mt ngi cú ý chớ, ngh lc nờn ó vt qua nhiu th thỏch, t c thnh cụng Trong trng em, quý mến Tin Nhà Tin nghèo bạn tâm vươn lên học tập lớp Tin chăm nghe thầy cô giảng bài, nhà, bạn làm tập đầy đủ Không Tin tham khảo nhiều loại sách nâng cao Nhờ nỗ lực không ngừng thân, cô bé nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi Tin gương sáng cho chúng em học tập noi theo Bch Thỏi Bi l nh kinh doanh rt cú ễng ó tng tht bi trờn thng trng, cú lỳc mt trng tay nhng ụng khụng nn Thua keo ny, by keo khỏc, ụng li quyt lm li t u Vua tu thu Bch Thỏi Bi Cõu tc ng no khuyờn chỳng ta phi vt v mi cú lỳc nhn, cú ngy thnh t Cú vt v mi nhn Khụng dng d cm tn che cho Ngi cú thỡ nờn, nh cú nn thỡ vng Tht bi l m thnh cụng Cõu tc ng no khng nh cú ý thỡ nht nh thnh cụng Ch thy súng c m ró tay chốo Cú cụng mi st, cú ngy nờn kim Hóy lo bn cõu cua Dự cõu chch, cõu rựa mc ! Nhng t no núi lờn ý chớ, ngh lc ca ngi? Kiờn trỡ, kiờn tõm, kiờn cng Kiờn cng, gian kh, gian nan Gian truõn, th thỏch, trụng gai DN Dề NHN XẫT TiT HC ` Th ba ngy 15 thỏng 11 nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: í - Ngh lc Bi Vit mt on ngn núi v mt ngi cú ý chớ, ngh lc nờn ó vt qua nhiu th thỏch, t c thnh cụng : Hot ng cỏ nhõn lm VBT 1HS lm trờn giy kh to(Thi gian phỳt) Vớ d : ễng em thng núi : Cú cụng mi st cú ngy nờn kim va qua ụng em chng may b ngó góy chõn Va thỏo bt xong , ụng em ó ln gng i tng bc mt ụng em rt kiờn trỡ luyn Mi ngy ụng u dy sm i v n sau nm ngy luyn ụng ó i c nhiu bc Bõy gi ụng em ó khe hn ri ễng em luụn l tm gng chỏu noi theo Vớ d 2: Bch Thỏi Bi m cụi cha t nh, hon cnh gp rt nhiu khú khn Hi cũn tr ụng ó lm nhiu ngh kim sng Cú lỳc mt trng tay, ụng khụng nn Sau nhiu nm vt ln trờn thng trng, nh cú ngh lc v kiờn nhn ụng ó thnh cụng v ó tr thnh mt bc anh hựng kinh t
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay