Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 6

16 144 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 11:00

Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu Kiểm tra cũ : Thế tính từ ? Cho ví dụ Tính từ từ miêu tả đặc điểm tính chất vật, hoạt động, trạng thái,… Em tìm viết lại tính từ câu sau vào bảng : Mùa thu, bàng ngả màu vàng úa đứng trầm ngâm ánh hoàng hôn Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 1/ 118: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, (biểu thị mức độ cao nhất) Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp Thảo luận nhóm nhà Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC chí phải : điều đúng, ý chí : khả tự xác định mục đích cho hành động tâm đạt cho mục đích chí lí : có lí, chí thân : thân thiết chí khí : ý chí tinh thần chí tình : chân thành sâu sắc chí hướng : ý muốn tâm đạt tới mục tiêu tốt đẹp tương lai chí công : công bằng, trực, không chút thiên vị chí : có ý chí làm Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Thảo luận nhóm nhà Bài tập 1/ 118: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, chí phải, chí lí, chí thân, (biểu thị mức độ cao nhất) chí tình, chí công Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp ý chí, chí khí, chí hướng, chí Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 2/118 : Dòng nêu nghĩa từ nghị lực Làm việc cá nhân a) Làm việc liên tục, bền bỉ bb) Sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ d) Có tình cảm chân tình, sâu sắc Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/118: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? ( thảo luận nhóm nhà ) a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/118: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức Khuyên người ta đừng sợ vất vả, gian nan Gian nan, vất vả thử thách người, giúp cho người vững vàng, cứng cỏi Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan Khuyên người ta đừng sợ bắt đầu hai bàn tay trắng Những người từ tay trắng mà làm nên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/118: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/118: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? tàn Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/118: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Khuyên người ta phải vất vả có lúc nhàn, có ngày thành đạt Bài tập 3/118: Điền vào chỗ trống từ thích hợp ngoặc đơn (nghị lực, tâm, nản chí, chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) nghị lực Bị Nguyễn Ngọc Ký thiếu niên giàu…… liệt hai tay, em buồn không………… nản chí Ở nhà em tự tập viết chân ……………của em làm cô giáo tâm cảm động, nhận em vào học Trong trình học tập, kiên nhẫn có lúc Ký thiếu ……………, cô giáo bạn tận tình giúp đỡ, em …………… học Cuối chí cùng, Ký vượt qua khó khăn Tốt hành nghiệp trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt ………… …trở thành thầy giáo tặng danh nguyện vọng hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Củng cố - Dặn dò : * Em hãy cho biết nghị lực có nghĩa là thế nào ? * Sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn [...]...Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/ 118: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì ? c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/ 118: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì ? tàn Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ- NGHỊ LỰC Bài tập 4/ 118: Mỗi câu tục ngữ dưới đây khuyên... 3/118: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) nghị lực Bị Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu…… liệt cả hai tay, em buồn nhưng không………… nản chí Ở nhà em tự tập viết bằng chân ……………của em làm cô giáo quyết tâm cảm động, nhận em vào học Trong quá trình học tập, kiên nhẫn cũng có lúc Ký thiếu ……………, nhưng được cô giáo... nhẫn cũng có lúc Ký thiếu ……………, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng …………… học quyết Cuối chí cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn Tốt hành nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt ………… …trở thành thầy giáo và được tặng danh nguyện vọng hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Củng cố - Dặn dò : * Em hãy cho biết nghị lực có nghĩa là thế nào ? * Sức mạnh tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 6 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 6 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay