Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 2

12 38 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: 1/ từ làtừgì? 2/ Tính Tìm tính có câu sau: a Cô giáo em dịu dàng b Dòng sông hiền hòa uốn quanh đồng lúa xanh mơn mởn Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 1: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, (biểu thị mức độ cao nhất) M: chí phải chí lí, chí thân chí tình, chí công Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp M: ý chí chí khí,chí hướng, chí Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 2: Dòng nêu nghĩa từ nghị lực? a/ Làm việc liên tục, bền bỉ kiên trì b/ b/ Sức Sức mạnh mạnh tinh tinh thần thần làm làm cho cho con người người kiên kiên quyết trong hành hành động, động, không không lùi lùi bước bước trước trước mọi khó khó khăn khăn c/ Chắc chắn bền vững, khó phá vỡ d/ Có tình cảm chân tình, sâu sắc kiên cố chí tình,chí nghĩa Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 3: Em chọn từ ngoặc đơn (nghị lực, tâm, nản chí, chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống? Nguyễn Ngọc Ký thiếu niên giàu nghị lực chí Bị liệt hai tay, em buồn nản không………… tâm Ở nhà em tự tập viết Quyết chân ……………của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học Trong trình học tập, kiên nhẫn cô giáo có lúc Ký thiếu ……………, bạn tận tình giúp đỡ, em …………… chí học hành Cuối cùng, Ký vượt qua khó khăn Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt ………… nguyện …trở vọng thành thầy giáo tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức Khuyên người ta đừng sợ vất vả, gian nan Gian nan, vất vả thử thách người, giúp cho người vững vàng, cứng cỏi Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan Khuyên người ta đừng sợ bắt đầu hai bàn tay trắng Những người từ tay trắng mà làm nên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực Bài tập 4: Mỗi câu tục ngữ khuyên ta điều ? c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Khuyên người ta phải vất vả có lúc nhàn, có ngày thành đạt Thứ ba, ngày tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c) Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM [...]...Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 20 13 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan c) Có vất vả mới thanh nhàn Không dưng ai dễ cầm tàn che cho XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 2 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 2 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay