Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4

11 149 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: A- Bài cũ: - Đặt câu có sử dụng tính từ, gạch chân tính từ Thế tính từ? Cho ví dụ Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực B-Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm bảng: chí phải, ý chí, chí lí, chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, (biểu thị mức độ cao nhất) M: chí phải Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ M: chí khí theo đuổi mục đích tốt đẹp Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực B - Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Xếp từ có tiếng chí sau vào hai nhóm bảng: chí phải, ý chí, chí lí,chí thân, chí khí, chí tình, chí hướng, chí công, chí Chí có nghĩa rất, M: chí phải, chí lí, chí thân, (biểu thị mức độ cao nhất) chí tình, chí công Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo đuổi mục đích tốt đẹp M: ý chí, chí khí, chí hướng, chí Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực B- Hướng dẫn luyện tập: Bài 2:Dòng nêu nghĩa từ nghị lực? a- Làm việc liên tục, bền bỉ b-Sức mạnh tinh thần làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn c- Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ d- Có tình cảm chân tình, sâu sắc Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí-Nghị lực B- Hướng dẫn luyện tập: Bài3: Em chọn từ ngoặc đơn (nghị lực, tâm, nản chí, chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống? lực Bị liệt hai tay, em Nguyễn Ngọc Ký thiếu niên giàu nghị ……… nản chí Ở nhà, em tự tập viết chân buồn không …… em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học.Trong trình học tập, nhẫn , cô giáo bạn tận tình củng có lúc Ký thiếu kiên …… giúp đỡ, em … chí học hành.Cuối cùng, Ký vượt qua khó khăn.Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng.Nguyễn Ngọc Ký nguyện vọng đạt……………trở thành thầy giáo tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực Bài 3: Mỗi câu tục ngữ sau khuyên người ta điều gì? a- Lửa thử vàng gian nan thử sức b- Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan c- Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2013 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ :Ý chí-Nghị lực A- Lửa thử vàng gian nan thử sức Khuyên người ta đừng sợ vất vả, gian nan.Gian nan, vất vả thử thách người, giúp người vững vàng, cứng cỏi B- Nước lã mà vả nên hồ Tay không mà đồ ngoan Khuyên người ta đừng sợ hai bàn tay trắng.Những người tay trắng mà làm lên nghiệp đáng kính trọng, khâm phục C- Có vất vả nhàn Không dưng dễ cầm tàn che cho Khuyên người ta phải vất vả có lúc nhàn, có ngày thành đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ý chí nghị lực LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay