Mở rộng vốn từ ước mơ LTVC lớp 4

20 84 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THĂM LỚP 4/2 Môn luyện từ câu- lớp /2 Giáo viên:Nguyễn Thị Kim Phượng Năm học : 2016-2017 Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Bài cũ: Câu 1: Dấu ngoặc kép thường dùng để làm gì? Câu 2: a) Hãy viết câu có dấu ngoặc kép để đánh dấu từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt b) Hãy viết câu có dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật hay người Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 1: Làm việc cá nhân Ghi lại từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước mơ Những từ tập đọc Trung thu độc lập nghĩa với từ ước mơ từ: mơ tưởng, mong ước Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài Thảo luận nhóm Tìm thêm từ nghĩa với từ ước mơ: a Bắt đầu tiếng ước M: ước muốn b Bắt đầu tiếng mơ M: mơ ước Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 2: Những từ nghĩa với từ ước mơ: a Bắt đầu tiếng ước : ước muốn ước mong, ước vọng, ước ao, ước nguyện, … b Bắt đầu tiếng mơ : mơ ước mơ tưởng, mơ mộng, Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Thảo luận nhóm Bài tập Ghép thêm vào sau từ ước mơ từ ước ngữmơ thểđẹp đẽ, đánh giá ( Từ ngữ để ước chọn: đẽ,ước viễn cao mơ đẹp cao cả, mơvông, lớn, ước mơcả, lớn, nho nhỏ, kìchính quặc,đáng dại dột, đáng ) Đánh giá cao M: ước mơ cao đẹp, Đánh giá không cao M: ước mơ bình thường Đánh giá thấp M:ước mơ tầm thường, Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài tập Ghép thêm vào sau từ ước mơ từ ngữ thể đánh giá ( Từ ngữ để chọn: đẹp đẽ, viễn vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, kì quặc, dại dột, đáng ) Đánh giá cao Đánh giá không cao Đánh giá thấp ước mơ cao đẹp, ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ đáng ước mơ bình thường,ước mơ nho nhỏ, ước mơ tầm thường, ước mơ viển vông, ước mơ kì quặc, ước mơ dại dột Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 4: Nêu ví dụ minh họa loại ước mơ nói - Ước mơ đánh giá cao: ước mơ vươn lên làm việc có ích cho người, như: - Ước mơ đánh giá không cao: ước mơ giản dị, thiết thực, thực không cần nỗ lực lớn: - Ước mơ bị đánh giá thấp: ước mơ phi lí thực Hoặc ước mơ ích kỉ, có lợi cho thân gây hại cho người khác: TRÒ CHƠI LÀM PHÓNG VIÊN Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRÒ CHƠI LÀM PHÓNG VIÊN Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 4: Nêu ví dụ minh họa loại ước mơ nói - Ước mơ đánh giá cao: ước mơ vươn lên làm việc có ích cho người, như: Ước mơ học giỏi để trở thành bác sĩ,/ kĩ sư,/ phi công,/ bác học,/ tìm loại thuốc chữa bệnh hiểm nghèo; / ước mơ chinh phục vũ trụ, /không có chiến tranh, /… Ước mơ đánh giá không cao: ước mơ giản dị, thiết thực, thực không cần nỗ lực lớn: Ước mơ có truyện đọc,/ có xe đạp, /có đồ chơi,/… - Ước mơ bị đánh giá thấp: ước mơ phi lí thực Hoặc ước mơ ích kỉ, có lợi cho thân gây hại cho người khác: +Ước mơ thể lòng tham không đáy vợ ông lão đánh cá + Ước học không bị cô giáo kiểm tra +Ước mơ xem ti vi suốt ngày… Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời viết vào bảng 1/ Em có ước mơ sau trở thành bác sĩ để chữa bệnh giúp cho người dân nghèo quê hương em Ba em bảo ………………… A ước mơ nho nhỏ B ước mơ cao cả C ước mơ kì quặc Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu:Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Các từ nghĩa với từ ước mơ : A mơ tưởng , ước vọng, ước lượng B mơ mộng,mơ màng, ước muốn C mơ ước, ước ao, ước mong 12 13 11 14 50 15 HÕt giê Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời viết vào bảng 3/ Biếng học nên Hà ước ao có túi thần Đô-rê- môn để khỏi phải học mà thuộc Em bảo bạn người có ước mơ …… A ước mơ nho nhỏ B ước mơ viển vông C ước mơ đẹp đẽ Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời viết vào bảng 4/ Dòng sau gồm từ ngữ thể đánh giá cao ? A ước mơ đẹp đẽ, ước mơ nho nhỏ, ước mơ dại dột B ước mơ cao cả, ước mơ kì quặc, ước mơ lớn C ước mơ đáng, ước mơ cao cả, ước mơ đẹp đẽ C Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Chuẩn bị : Động từ/ sách trang 93 [...]... có ước mơ …… A ước mơ nho nhỏ B ước mơ viển vông C ước mơ đẹp đẽ Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Ước mơ Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất rồi viết vào bảng con 4/ Dòng nào sau đây gồm những từ ngữ thể hiện sự đánh giá cao ? A ước mơ đẹp đẽ, ước mơ nho nhỏ, ước mơ dại dột B ước mơ cao cả, ước mơ kì quặc, ước mơ lớn C ước mơ chính đáng, ước mơ cao cả, ước. .. 2016 Luyện từ và câu :Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Các từ cùng nghĩa với từ ước mơ là : A mơ tưởng , ước vọng, ước lượng B mơ mộng ,mơ màng, ước muốn C mơ ước, ước ao, ước mong 12 2 13 11 8 4 7 6 1 14 50 15 9 HÕt giê Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ 1 0 2 5 6 8 4 3 9 7 Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất rồi viết vào bảng con 3/ Biếng học nên Hà luôn ước ao có... năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TRÒ CHƠI LÀM PHÓNG VIÊN Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Bài 4: Nêu ví dụ minh họa về một loại ước mơ nói trên - Ước mơ được đánh giá cao: là những ước mơ vươn lên làm những việc có ích cho mọi người, như: Ước mơ học giỏi để trở thành bác sĩ,/ kĩ sư,/ phi công,/ bác học,/ tìm ra loại thuốc chữa các bệnh hiểm nghèo; / ước mơ chinh phục... kiểm tra bài +Ước mơ được xem ti vi suốt ngày… Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ 1 0 2 5 6 8 4 3 9 7 Hãy chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất rồi viết vào bảng con 1/ Em có một ước mơ là sau này sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh giúp cho người dân nghèo ở quê hương em Ba em bảo đó là một ………………… A ước mơ nho nhỏ B ước mơ cao cả cả C ước mơ kì quặc Thứ... tranh, /… Ước mơ được đánh giá không cao: là những ước mơ giản dị, thiết thực, có thể thực hiện được không cần nỗ lực lớn: Ước mơ có truyện đọc,/ có xe đạp, /có một đồ chơi,/… - Ước mơ bị đánh giá thấp: là những ước mơ phi lí không thể thực hiện được Hoặc là những ước mơ ích kỉ, có lợi cho bản thân nhưng gây hại cho người khác: +Ước mơ thể hiện lòng tham không đáy của vợ ông lão đánh cá + Ước đi học... cao ? A ước mơ đẹp đẽ, ước mơ nho nhỏ, ước mơ dại dột B ước mơ cao cả, ước mơ kì quặc, ước mơ lớn C ước mơ chính đáng, ước mơ cao cả, ước mơ đẹp đẽ C 1 2 5 6 8 4 3 0 9 7 Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : ƯỚC MƠ Chuẩn bị bài : Động từ/ sách trang 93
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ ước mơ LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ước mơ LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ ước mơ LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay