Mở rộng vốn từ đoàn kết nhân hậu LTVC lớp 4

16 100 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

Mở rộng vốn từ: GV: Nguyễn THị Quỳnh Mai Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo tiếng? Phân tích tiếng ăn, học *Đọc thuộc khổ thơ đầu Mẹ ốm, tìm tiếng bắt vần với khổ thơ Thứ tư ngày 12 tháng năm 2012 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Hoạt động 1: (HĐ nhóm 4) Tìm từ chủ điểm Bài 1: Tìm từ ngữ: Thể lòng nhân hậu, yêu thương đồng loại Trái nghĩa với yêu thư ơng Thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ Bài 1: Tìm từ ngữ: Thể lòng nhân Trái nghĩa với yêu thư hậu, yêu thương đồng ơng loại lòng thương người độc ác Bài 1: Tìm từ ngữ: Thể tinh thần đùm Trái nghĩa với đùm bọc bọc, giúp đỡ đồng loại giúp đỡ cưu mang ức hiếp Bài 1: Tìm từ ngữ: Thể lòng nhân hậu, yêu thương đồng loại Trái nghĩa với yêu thư ơng Thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ lòng thương người độc ác cưu mang ức hiếp Thể lòng nhân Trái nghĩa với yêu thư hậu, yêu thương đồng ơng loại lòng thương người độc ác, Thương yêu, thương ác, ác độc, tàn mến, yêu thương, ác , dã man, tàn bạo yêu chiều, yêu quý, nhân ái, vị tha Bài 1: Tìm từ ngữ: Thể tinh thần đùm Trái nghĩa với đùm bọc bọc, giúp đỡ đồng loại giúp đỡ cưu mang, giúp đỡ, cứu giúp, ủng hộ, bênh vực, đỡ đần, đùm bọc ức hiếp, hà hiếp, bắt nạt, đánh đập Thể lòng Trái nghĩa với nhân hậu, yêu yêu thương thương đồng loại Thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ Lòng thương người, thương yêu,yêu mến, yêu thương yêu chiều, thư ơng mến, vị tha, nhân Cưu mang, giúp đỡ, cứu giúp, ủng hộ, bênh vực, đỡ đần, đùm bọc ức hiếp, hà hiếp, bắt nạt, đánh đập độc ác, ác, ác độc, dã man, tàn bạo Hoạt động 2:( Hoạt động nhóm) Tìm hiểu nghĩa tiếng nhân Bài 2: Cho từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài Hãy cho biết: a, Trong từ nào, tiếng nhân có nghĩa ngư ời? b, Trong từ nào, tiếng nhân có nghĩa lòng thương người? Tiếng nhân có nghĩa ngư Tiếng nhân có nghĩa lòng thương người ời nhân dân công nhân nhân loại nhân tài nhân hậu nhân nhân đức nhân từ Hoạt động 3: (HĐ cá nhân) Đặt câu Bài3: đặt câu với từ tập Dãy trái tìm từ nhóm a để đặt câu Dãy phải tìm từ nhóm b để đặt câu Hoạt động 4:( Thảo luận nhóm đôi) Tìm hiểu nghĩa câu tục ngữ Bài 4: Câu tục ngữ khuyên ta điều gì? Chê điều gì? a, hiền gặp lành b, Trâu buộc ghét trâu ăn c, Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao Mở rộng vốn từ: Tìm hiểu nghĩa từ Tìm hiểu nghĩa tiếng nhân Đặt câu Tìm hiểu nghĩa câu tục ngữ [...]... của tiếng nhân Bài 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ, nhân tài Hãy cho biết: a, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là ngư ời? b, Trong những từ nào, tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người? Tiếng nhân có nghĩa là ngư Tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người ời nhân dân công nhân nhân loại nhân tài nhân hậu nhân ái nhân đức nhân từ Hoạt động... (HĐ cá nhân) Đặt câu Bài3: đặt câu với một từ ở bài tập 2 Dãy trái tìm từ ở nhóm a để đặt câu Dãy phải tìm từ ở nhóm b để đặt câu Hoạt động 4: ( Thảo luận nhóm đôi) Tìm hiểu nghĩa câu tục ngữ Bài 4: Câu tục ngữ dưới đây khuyên ta điều gì? Chê điều gì? a, ở hiền gặp lành b, Trâu buộc ghét trâu ăn c, Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Mở rộng vốn từ: Tìm hiểu nghĩa của từ Tìm...Thể hiện lòng Trái nghĩa với nhân hậu, yêu yêu thương thương đồng loại Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ Lòng thương người, thương yêu,yêu mến, yêu thương yêu chiều, thư ơng mến, vị tha, nhân ái Cưu mang, giúp đỡ, cứu giúp, ủng hộ, bênh vực, đỡ đần, đùm bọc ức hiếp, hà hiếp, bắt nạt,... khuyên ta điều gì? Chê điều gì? a, ở hiền gặp lành b, Trâu buộc ghét trâu ăn c, Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Mở rộng vốn từ: Tìm hiểu nghĩa của từ Tìm hiểu nghĩa của tiếng nhân Đặt câu Tìm hiểu nghĩa câu tục ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ đoàn kết nhân hậu LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ đoàn kết nhân hậu LTVC lớp 4 , Mở rộng vốn từ đoàn kết nhân hậu LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay