Mở rộng vố từ trung thực tự trọng LTVC lớp 4

21 56 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

KÍNH CHÀO Q THẦY CƠ ĐẾN THĂM LỚP 4/1 Giáo viên: LẠI THỊ BÍCH QUY Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng Bài Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm đoạn văn sau: Ai khen bạn Minh, lớp trưởng lớp em, ngoan trò giỏi Minh phụ giúp bố mẹ nhiều việc nhà, ln ln học giờ, làm đầy đủ, chưa để phiền trách điều Cơ chủ nhiệm lớp em thường bảo: “Minh học sinh có lòng ………….Là học sinh giỏi trường Minh khơng…………… Minh giúp đỡ bạn học nhiệt tình có kết quả, khiến bạn hay mặc cảm, … …… thấy ……… … học hành tiến Khi phê bình, nhắc nhở bạn mắc khuyết điểm, Minh có cách góp ý chân tình, nên khơng làm bạn …………… Lớp 4A chúng em … …… bạn Minh tự tin tự ti tự trọng tự kiêu tự hào tự (Từ để chọn: , , , , , ) Bài 2: Chọn từ ứng với nghĩa sau: Nghóa -Một lòng gắn bó với lí Từ -trung thành tưởng, tổ chức hay với người -Trước sau một, không lay -trung hậu chuyển -Một lòng việc nghóa -trung kiên -n nhân hậu, thành thật, trước -trung thực sau -Ngay thẳng, thật -trung nghóa Xếp từ ghép ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung M: hậu, trungthu kiên, trung tâm) trung a) Trung có nghĩa “ở giữa” b) Trung có nghĩa “một lòng dạ” Xếp từ ghép ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung M: hậu,trung trungthu kiên, trung tâm) a) Trung có nghĩa “ở giữa” b) Trung có nghĩa “một lòng dạ” c thự ng tru Các từ có tiếng trung có nghĩa lòng g hậu Trun ng u tr hĩa g n un r T nh h gt th àn h Các từ có tiếng trung có nghĩa tr un g thu tâ m Trung trun g ình b ng u r t tru ng ki ê n Bài 4: Đặt câu với từ cho tập Các từ cho tập 3: trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm Chọn chữ đứng trước câu trả lời Trung thực nghĩa : a lòng việc nghĩa b ăn nhân hậu, thành thật, trước sau c thẳng, thật d trước sau một, khơng lay chuyển Chọn chữ đứng trước câu trả lời từ có tiếng trung có nghĩa lòng là: a trung thành, trung thực, trung nghĩa, trung hậu b trung thành, trung thực, trung nghĩa, trung thu c trung thành, trung nghĩa, trung hậu, trung bình d trung thực, trung nghĩa, trung hậu, trung tâm Thế danh từ chung? Cho ví dụ Thế danh từ riêng? Cho ví dụ Em nêu nghĩa từ tự trọng [...]... câu trả lời đúng nhất 2 các từ có tiếng trung có nghĩa là một lòng một dạ là: a trung thành, trung thực, trung nghĩa, trung hậu b trung thành, trung thực, trung nghĩa, trung thu c trung thành, trung nghĩa, trung hậu, trung bình d trung thực, trung nghĩa, trung hậu, trung tâm Thế nào là danh từ chung? Cho ví dụ Thế nào là danh từ riêng? Cho ví dụ Em hãy nêu nghĩa của từ tự trọng ...3 Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung M: hậu ,trung trungthu kiên, trung tâm) a) Trung có nghĩa là “ở giữa” b) Trung có nghĩa là “một lòng một dạ” c thự ng tru Các từ có tiếng trung có nghĩa là một lòng một dạ g hậu Trun ng u tr hĩa g n un r T nh à h gt th àn h Các từ có tiếng trung có nghĩa... th àn h Các từ có tiếng trung có nghĩa là ở giữa tr un g thu tâ m Trung trun g ình b ng u r t tru ng ki ê n Bài 4: Đặt câu với một từ đã cho trong bài tập 3 Các từ đã cho trong bài tập 3: trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất 1 Trung thực nghĩa là : a một lòng một dạ vì việc nghĩa b ăn ở nhân hậu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vố từ trung thực tự trọng LTVC lớp 4 , Mở rộng vố từ trung thực tự trọng LTVC lớp 4 , Mở rộng vố từ trung thực tự trọng LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay