Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam môn LTVC lớp 4

13 81 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:59

Thứ bẩy ngày 26 tháng 10 năm 2013 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Viết lại cho tên riêng ca dao sau: SGK/74 Luyện tập Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vó, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Long Thành: thành Thăng Long, Hà Nội Luyện tập Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Dãy Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vó, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than g mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Dãy Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Dãy Luyện tập Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vó, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vó, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Luyện tập Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vó, Hàng Điếu, Hàng Giày Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh SGK/74 a) Đố - tìm viết tên tỉnh, thành phố b) Đố - tìm viết tên danh lam thắng cảnh, di tích lòch sử tiếng TÊN RIÊNG NÀO SAU ĐÂY VIẾT ĐÚNG, VIẾT SAI  thơn Văn Qn Đ  Lê văn tám S Đ  xã đỗ Động S  Chu Văn An  thành Cổ Loa Đ  Hồ chí Minh  huyện Thanh Oai  việt nam S Đ S  Võ Ngun Giáp Đ  thành phố Hà nội S [...]...a) Đố - tìm và viết đúng tên các tỉnh, thành phố b) Đố - tìm và viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lòch sử nổi tiếng TÊN RIÊNG NÀO SAU ĐÂY VIẾT ĐÚNG, VIẾT SAI  thơn Văn Qn Đ  Lê văn tám S Đ  xã đỗ Động S  Chu Văn An  thành Cổ Loa Đ  Hồ chí Minh  huyện Thanh Oai  việt nam S Đ S  Võ Ngun Giáp Đ  thành phố Hà nội S
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam môn LTVC lớp 4 , Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam môn LTVC lớp 4 , Luyện tập viết tên người, tên địa lí việt nam môn LTVC lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay