Luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:58

PHỊNG GIÁO DỤC ĐỨC TRỌNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HIỆP GV: Huynh Ngut Thanh Lớp: 4D Thế từ ghép? Thế từ láy? Đúng ghi Đ, sai ghi S Các từ “thẳng đuột, thẳng tắp, thẳng tính, thẳng thắn” từ ghép Tìm từ láy dòng thơ sau Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre rễ nhiêu cần cù Vươn gió tre đu Cây kham khổ hát ru cành So sánh hai từ ghép sau đây: Bánh trái Bánh rán Bánh trái (chỉ chung loại bánh) Từ ghép có nghóa tổng hợp Bánh rán (chỉ loại bánh nặn bột gạo nếp, thường có nhân, rán chín giòn) Từ ghép phân loại Từ ghép Từ ghép tổng hợp Chỉ bao quát chung Từ ghép phân loại Chỉ loại nhỏ thuộc phạm vi nghóa tiếng thứ Viết từ ghép (được in đậm) câu vào ô thích hợp bảng phân loại từ ghép: a) Từ vọng vào tiếng chuông xe điện lẫn tiếng chuông xe đạp lanh canh không ngớt, tiếng còi tàu hỏa thét lên, tiếng bánh xe đập đường ray tiếng máy bay gầm rít bầu trời Theo Tô Ngọc Hiến b) Dưới ô cửa máy bay ruộng đồng, làng xóm, núi non Những gò đống, bãi bờ với mảng màu xanh, nâu, vàng, trắng nhiều hình dạng khác gợi tranh giàu màu sắc Theo Trần Lê Văn Tàu hỏa Từ ghép có nghóa tổng hợp Ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc Từ ghép có nghóa phân loại Đường ray, xe điện, xe đạp, tàu hoả, máy bay Màu sắc Xếp từ láy đoạn văn sau vào nhóm thích hợp Cây nhút nhát Gió rào rào lên Có tiếng động lạ Những khô lạt xạt lướt cỏ Cây xấu hổ co rúm lại Nó thấy xung quanh lao xao He mắt nhìn: lạ Lúc mở bừng mắt nhiên lạ thật Theo Trần Hoài Dương Các nhóm thảo luận câu hỏi sau -Tìm từ láy có hai tiếng giống âm đầu -Tìm từ láy có hai tiếng giống vần -Tìm từ láy có hai tiếng giống âm đầu vần a) Từ láy có hai tiếng giống âm đầu: nhút nhát b) Từ láy có hai tiếng giống vần: lao xao, lạt xạt c) Từ láy có hai tiếng giống âm đầu vần: rào rào, he Giống âm đầu Từ láy Giống vần Giống âm đầu vần [...]... mắt lá quả nhiên không có gì lạ thật Theo Trần Hoài Dương Các nhóm thảo luận các câu hỏi sau -Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu -Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần -Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu vần a) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu: nhút nhát b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: lao xao, lạt xạt c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu vần:... Tàu hỏa Từ ghép có nghóa tổng hợp Ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc Từ ghép có nghóa phân loại Đường ray, xe điện, xe đạp, tàu hoả, máy bay Màu sắc Xếp các từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp Cây nhút nhát Gió rào rào nổi lên Có một tiếng động gì lạ lắm Những chiếc lá... giống nhau ở âm đầu: nhút nhát b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần: lao xao, lạt xạt c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu vần: rào rào, he hé Giống nhau ở âm đầu Từ láy Giống nhau ở vần Giống nhau ở cả âm đầu vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4 , Luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4 , Luyện tập về từ ghép và từ láy LTVC lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay