Động từ bài giảng LTV lớp 4

23 69 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:58

Mụn: Luyn t v cõu Lp 4B Bi: ng t Th nm ngy thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu: 1.Nờu vớ d minh ho v mt loi c m 2.Gch di DT chung ch ngi vt, DT riờng ch ngi Cú ln thn i-ụ-ni-dụt hin ra, cho vua Mi- ỏt c c mt iu Mi-ỏt tham lam nờn núi ngay: -Xin Thn cho mi vt tụi chm n u hoỏ thnh vng! Thn i-ụ-ni-dt mm ci ng thun Vua Mi-ỏt th b mt cnh si,cnh ú lin bin thnh vng.Vua ngt mt qu tỏo ,qu tỏo cng thnh vng nt Tng khụng cú trờn i sung sng hn th na Thứ nm ngày tháng 11 năm 2016 Luyện từ câu: Tit 71: ng t I- Nhn xột Đọc lại đoạn văn sau: Tỡm cỏc t: Anh nhìn trăng nghĩ tới - Ch hot ng: ngày mai Ca anh chin s Mơi mời lăm năm thôi, Ca thiu nhi em thấy dới ánh trăng này, dòng thác nớc đổ - Ch trng thỏi: xuống làm chạy máy phát điện; biển rộng, cờ đỏ Dũng thỏc vàng phấp phới bay Lỏ c tàu lớn Theo Thép Mới nhỡn, ngh thy xung bay Th nm ngy 23 thỏng 11 nm 2016 Luyn t v cõu: Tit 71: ng t II Ghi nh: ng l nhng t ch hot ng, trng Vytng t l gỡ? thỏi cu s vt III- Luyn tp: Bi1 Vit tờn cỏc hot ng em thng lm ngy nh v trng Gch di ng t cỏc cm t ch nhng hot ng y - Cỏc hot ng nh M: quột nh - Cỏc hot ng trng M: lm bi vit bi nu cm c sỏch núi chuyn, ch th dc suy ngh vit bi núi chuyn, ch c sỏch th dc nu cm suy ngh Bi Gạch dới động từ đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng chin thuyn ca gic vỡ thn cú th ln hng gi di nc b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cời ng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, cành liền biến thành vàng Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt Tởng đời sung sớng nữa! Bi Gạch dới động từ đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng chin thuyn ca gic vỡ thn cú th ln hng gi di nc b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cời ng thuận Vua Mi-đát thử bẻ cành sồi, cành liền biến thành vàng Vua ngắt táo, táo thành vàng nốt Tởng đời sung sớng nữa! chi xem trũ kch cõm Nói tên hoạt động, trạng thái đợc bạn thể cử chỉ, động tác không lời Bạn nam làm động tác : cúi gập ngời Bạn nữ đoán hoạt động : cúi ĐT Bạn nữ làm động tác : gối đầu vào tay nhắm mắt lại Bạn nam đoán hoạt động : ngủ ĐT Trũ chi din kch cõm Nói tên hoạt động, trạng thái đợc bạn thể cử chỉ, động tác không lời Hoạt động nhóm Gơị ý - Động tác học tập - Động tác vệ sinh thân thể môi trờng - Động tác vui chơi giải trí Th nm ngy thỏng 11 nm 2016 Luyện từ câu: Tit 67: Động từ Cng c: Th no l ng t? Động từ từ hoạt động, trạng thái vật L nhng t ch s vt (ngi, vt, hin tng) Danh từ Vớ d: sụng, H Chớ Minh Danh t chung T i lo Danh t riờng L nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt Động từ Vớ d: i, chy, suy ngh, ghột ng t ch hot ng ng t ch trng thỏi Chúc em ngoan, học giỏi [...]... tên các hoạt động, trạng thái đợc bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời Bạn nam làm động tác : cúi gập ngời Bạn nữ đoán đó là hoạt động : cúi ĐT Bạn nữ làm động tác : gối đầu vào tay nhắm mắt lại Bạn nam đoán đó là hoạt động : ngủ ĐT Trũ chi din kch cõm Nói tên các hoạt động, trạng thái đợc bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời Hoạt động nhóm Gơị ý - Động tác trong học tập - Động tác khi... tác khi vệ sinh thân thể hoặc môi trờng - Động tác khi vui chơi giải trí Th nm ngy 3 thỏng 11 nm 2016 Luyện từ và câu: Tit 67: Động từ Cng c: Th no l ng t? Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật L nhng t ch s vt (ngi, vt, hin tng) Danh từ Vớ d: sụng, H Chớ Minh Danh t chung T i lo Danh t riờng L nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt Động từ Vớ d: i, chy, suy ngh, ghột ng t ch hot...tp th dc suy ngh vit bi núi chuyn, ch c sỏch tp th dc nu cm suy ngh Bi 2 Gạch dới động từ trong đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng... Đi-ô-ni-dốt mỉm cời ng thuận Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt Tởng không có ai trên đời sung sớng hơn thế nữa! Bi 2 Gạch dới động từ trong đoạn văn sau: a) Yt Kiờu n kinh ụ Thng Long yt kin vua Trn Nhõn Tụng Nh vua: - Trm cho nh ngi nhn ly mt loi binh khớ Yt Kiờu: - Thn ch xin mt chic dựi st Nh vua: - lm gỡ? Yt Kiờu: - dựi thng
- Xem thêm -

Xem thêm: Động từ bài giảng LTV lớp 4 , Động từ bài giảng LTV lớp 4 , Động từ bài giảng LTV lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay