ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM

104 225 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA BỘ GIÁO DỤCBÁCH VÀ ĐÀO TẠOHÀ NỘI TRƯỜNG -ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -PHẠM THU HẰNG NGÔ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI LANGUAGE LINK VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢNDỤNG TRỊ KINH DOANH ỨNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM Hà Nội - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGÔ THU HẰNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS: DƯƠNG MẠNH CƯỜNG Hà Nội - 2016 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê LỜI CẢM ƠN Luận văn kết thời gian dài nghiên cứu làm việc để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn hướng dẫn tận tình TS Dương Mạnh Cường, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hỗ trợ chân tình Ban giám hiệu, anh chị bạn lớp Với tình cảm chân thành, người viết xin gửi lời cảm ơn đến: - TS Dương Mạnh Cường giảng viên hướng dẫn khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình nghiên cứu, hoàn thành đề tài cho lời khuyên sâu sắc giúp hoàn thành luận văn mà truyền đạt cho em kiến thức quý báu nghề nghiệp - Các thầy cô giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ suốt hai năm học để em có kiến thức ứng dụng công tác sở thực luận văn - Quý thầy cô dành thời gian quý báu để đọc phản biện luận văn này, xin cảm ơn ý kiến nhận xét sâu sắc quý thầy cô - Mặc dù cố gắng thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến góp ý thầy cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Học viên Ngô Thu Hằng Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn chưa nộp cho chương trình cấp cao học chương trình đào tạo cấp khác Tôi xin cam đoan thêm luận văn nỗ lực cá nhân Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Ngô Thu Hằng Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 Các khái niệm 11 1.1 Quản lý nhân 11 1.2 Thuê 11 1.3 Nhân thuê 13 1.3.1 Nhân thuê theo thời gian 13 1.3.2 Nhân thuê theo mục tiêu công việc 14 Lợi ích thuê nhân 16 Rủi ro thuê nhân 19 Các xu hướng thuê nhân 22 Nội dung quản lý nhân 23 5.1 Phân tích nhu cầu 24 5.2 Tuyển dụng 28 5.2.1 Nguồn tuyển dụng 29 5.2.2 Nội dung tuyển dụng nhân 30 5.3 Đào tạo phát triển 33 5.3.1 Đào tạo nhân 33 5.3.2 Phát triển nhân 35 5.4 Sắp xếp sử dụng 36 5.5 Đánh giá đãi ngộ 37 5.5.1 Đánh giá 37 5.5.2 Đãi ngộ nhân 39 Kết luận chương 43 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN SỰ TẠI EXPRO VIỆT NAM 44 Giới thiệu chung 44 1.1 Tập đoàn Expro 44 1.2 Lịch sử phát triển tập đoàn Expro 45 1.3 Cơ cấu tổ chức Expro khu vực Châu Á 47 1.4 Đặc điểm hoạt động 50 1.5 Đặc điểm nhân 54 1.6 Đặc điểm dịch vụ cung cấp 58 Phân tích thực trạng nhân Expro Việt Nam 60 2.1 Nhu cầu công việc 60 2.2 Tuyển dụng nhân 61 2.3 Sắp xếp sử dụng nhân 63 2.4 Chế độ đãi ngộ 65 Khó khăn công tác quản lý nhân 69 Lý Expro nên thuê nhân 70 4.1 Sự biến động thị trường dầu mỏ 71 4.2 So sánh chi phí nhân thuê nhân thức 72 Kết luận chương 75 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM 76 Định hướng Công ty quản lý nhân 76 1.1 Các mô hình quản lý nhân phổ biến công ty đa quốc gia 76 1.2 Mô hình quản lý nhân Expro 76 1.2.1 Mô hình quản lý phận phụ trách sản phẩm (Product line) 76 1.2.2 Mô hình quản lý phận phụ trách khu vực địa lý 77 1.3 Nhu cầu động lực thuê nhân cho công ty 78 Nguồn nhân thuê 78 2.1 Thuê nội tập đoàn Expro (Interbase) 78 2.2 Thuê tư vấn/chuyên gia (consultant) 81 Luận văn Thạc sĩ 2.3 Quản lý nhân thuê Thuê bên thứ ba (third party) 83 Các bước quản lý nhân thuê 83 3.1 Chuẩn bị giấy tờ cần thiết nhập cảnh 83 3.2 Sắp xếp chỗ ăn phương tiện lại 85 3.3 Bảo hiểm 85 3.4 Đào tạo cho nhân nội địa 86 3.5 Sự luân phiên nhân 86 3.6 Đãi ngộ với nhân thuê 87 3.7 Nhân thuê dự phòng 87 Một số đề xuất, kiến nghị 88 4.1 Công tác nhân thuê 88 4.2 Công tác nhân không thuê 89 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN CHUNG 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 95 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê DANH MỤC HÌNH Hình Mục tiêu nghiên cứu luận văn Hình 1 Các hình thức thuê 13 Hình Nội dung chủ yếu quản lý nhân 24 Hình Nội dung phân tích công việc 25 Hình Sự chu chuyển thông tin nội doanh nghiệp 27 Hình Nội dung chủ yếu tuyển dụng nhân 30 Hình Bản đồ khu vực nhân Exprogroup 45 Hình 2 Sơ đồ chi nhánh Expro khu vực châu Á 48 Hình Biểu đồ doanh thu Expro Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 51 Hình Sơ đồ tổ chức Tông công ty dịch vụ khoan dầu khí (PVD) 53 Hình Tỷ trọng hoạt động đóng góp doanh thu cho PVD năm 2015 54 Hình Sơ đồ tổ chức nhân Expro Vietnam 55 Hình Biểu đồ sử dụng nhân đem lại doanh thu 65 Hình Biểu đồ giá dầu thô giới 2007-2016 72 Hình Sơ đồ quản lý theo phận Expro 77 Hình Sơ đồ quản lý theo khu vực Expro 77 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê DANH MỤC BẢNG Bảng Doanh thu Expro Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015 51 Bảng 2 Danh sách nhân thức Expro Vietnam 56 Bảng Bảng chi phí cho thuê nhân lực đội Well testing 59 Bảng Bảng đội hình nhân lực Well Testing cho ca biển 61 Bảng Sử dụng nhân đem lại doanh thu (Utilisation of personnel % on charge) 64 Bảng Chế độ bonus cho nhân viên kỹ thuật Việt Nam (USD/ngày) 66 Bảng Ngày phép nhân viên văn phòng 67 Bảng Bảng chi phí cho nhân thức nhân thuê 73 Bảng Bảng chi phí doanh thu theo ngày 73 Bảng Interbase rate khu vực 79 Bảng So sánh Expro interbase consultant rate 82 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Nguồn nhân nhân tố để làm nên thành công cho Doanh nghiệp.Cho nên việc quản lý nhân tối ưu hóa nguồn nhân hoạt động để Doanh nghiệp hoạt động hiệu phát triển trọng cao.Ngoài mô hình nhân truyền thống Doanh nghiệp nhà nước tư nhân Việt Nam nay, mô hình thuê nhân dần áp dụng.Tuy nhiên, khái niệm thuê nhân mẻ áp dụng cho Doanh nghiệp nước Các lý thuyết việc thuê nhân đưa vào luận văn để làm rõ thêm khái niệm cho thấy lý việc thuê nhân nên áp dụng vào Doanh nghiệp cần áp dụng Đồng thời đề cập đến điều kiện, lợi ích rủi ro việc thuê nhân Công ty Expro Việt Nam – chi nhánh tập đoàn Expro, nơi em công tác doanh nghiệp nhỏ, cung cấp dịch vụ dầu khí với doanh thu hàng năm lên đến hàng chục triệu đô Để tối ưu hóa nguồn nhân lực, dịch vụ thuê nhân quản lý nhân thuê mô hình nên xem xét đưa vào Do đó, đề tài ứng dụng mô hình quản lý nhân thuê cho công ty Expro Việt Nam thực Mục tiêu luận văn: Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến quản lý nhân thuê Phân tích thực trạng nguồn nhân công ty Expro Việt Nam Đề xuất mô hình quản lý nhân thuê cho công ty Expro Việt Nam Với mục tiêu đề trên, số câu hỏi đặt nghiên cứu để mô tả rõ mục tiêu luận văn hình ảnh đây: Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Một số đề xuất, kiến nghị Ngoài nhóm nhân thuê ngoài, nhân công ty, để tối ưu hóa công tác quản lý nhân sự, việc áp dụng thuê quản lý nhân nên cân nhắc đưa vào mô hình quản lý công ty Expro Việt Nam Bởi máy quản lý công ty phận chức nhân riêng biệt Cho nên, vấn đề đặt công tác nhân nên thuê công tác nhân cần phải quản lý công ty 4.1 Công tác nhân thuê - Sức khỏe an toàn cho nhân viên Trong trường hợp lao động xảy cố hay tai nạn liên quan đến sức khỏe an toàn tính mạng nhân viên, phận quản lý nhân nơi tiếp nhận xử lý vấn đề Đối với Expro, phương châm làm việc “An toàn hết” mà hoạt động khơi, việc di chuyển nhân viên có rủi ro bên cạnh việc đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân viên đề cao Việc thuê nhân giải vấn đề liên quan đến bảo hiểm giải pháp giúp công ty tiết kiệm thời gian nhân lực mà đảm bảo kết mang lại nhanh hiệu - Quản lý phúc lợi cho nhân viên Để đảm bảo nhân viên nhận đầy đủ phúc lợitheo quy định luật lao động nước nơi Exprogroup đặt chi nhánh, Expro thuê công ty tư vấn luật đại diện để quản lý công tác liên quan đến phúc lợi nhân viên Việc thực sách phúc lợi cho nhân viên đảm bảo theo qui định luật lao động Một số phúc lợi cho nhân viên thuê quản lý như: + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Thuế thu nhập cá nhân + Dịch vụ tặng quà thâm niên công tác… 88 Luận văn Thạc sĩ - Quản lý nhân thuê Đào tạo Nhân viên kỹ thuật Expro phải có đầy đủ chứng đạt chuẩn quốc tếcòn hạn để sẵn sàng phục vụ công việc luônphải luân chuyển nơi công tác từ nước sang nước khác, từ đất liền khơi Việc đào tạo chứng lại tùy thuộc theo thời gian nhân viên nên diễn lúc Và Expro quyền để cấp chứng đặc cho nhân viên mình, ví dụ chứng an toàn biển, kiểm tra không phá hủy, kiểm tra trọng tải… Vì vậy, việc thuê chức đào tạo phù hợp với mô hình chức hoạt động công ty Expro Việt Nam thường cử nhân viên đào tạo số chứng liên quan đến an toàn PVDTraining - Đăng tuyển Ngoài nguồn đăng tuyển trang web công ty, việc thuê đăng tuyển có nhu cầu tuyển dụng nhân qua kênh phương tiện công ty cung ứng nhân khác tiết kiệm thời gian cho công ty Đồng thời mang thêm cho công ty nhiều ứng viên để lựa chọn, tăng khả tuyển dụng nhân phù hợp có lực với vị trí cần tuyển 4.2 Công tác nhân không thuê - Bảng lương (payroll) Chính sách hệ thống bảng lương Expro bảo mật chế độ thù lao đãi ngộ chiến lược quan trọng để công ty giữ chân nhân viên Vì thế, Expro luôn toán tiền lương phúc lợi cho nhân viên theo ngày cam kết hợp đồng Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật Expro luân chuyển liên tục nên việc theo dõi chấm công phải kiểm soát kỹ thư ký điều hành quản lý khu vực Chính vậy, công tác nhân Expro thực nội công ty qua hệ thống SAP - Tuyển chọn 89 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Công tác tuyển chọn nhân thực phận nhân công ty quản lý điều hành, phương pháp tuyển dụng công ty áp dụng vấn trực tiếp (phỏng vấn sơ qua hồ sơ vấn thức).Ngoài áp dụng phương pháp thi tuyển nhân viên kỹ thuật Với vị trí chuyên viên kỹ thuật bậc cao supervisor, senior technician ứng viên cần phải đến trực tiếp phận vận hành để thi tuyển giám sát quản lý kỹ thuật - Các công tác nhân chủ chốt khác công ty + Đánh giá lực nhân viên + Phát triển nhân quản lý + Chiến lược nhân + Phát triển tổ chức công ty khu vực 90 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Kết luận chương Nhu cầu nhân thuê ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu Expro Để việc nhân thuê hoạt động tốt trình quản lý nhân thuê tối ưu, chương đưa nội dung sau: - Sử dụng nguồn nhân thuê hiệu - Các bước quản lý nhân thuê phù hợp - Đề xuất thêm số giải pháp thuê quản lý công tác nhân 91 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê KẾT LUẬN CHUNG Đề tài luận văn “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM” hoàn thành với tiếp thu kiến thức toàn diện mặt quản trị kinh doanh thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội truyền thụ, đặc biệt hướng dẫn Thầy giáo TS Dương Mạnh Cường với nỗ lực thân Trong suốt trình thực luận văn, tác giả may mắn nhận nhiều hướng dẫn, bảo tận tình Thầy giáo TS.Dương Mạnh Cường thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý Có thể nói, kiến thức bổ ích thầy, cô giáo sở tốt cho tác giả thực đề tài Bên cạnh đó, tác giả nhận ủng hộ Ban lãnh đạo Công ty Expro Việt Nam, phận Nhân Công ty… Chính số liệu, tài liệu, chứng từ nhận từ phận giúp cho tác giả có nhìn cụ thể thực luận văn Bên cạnh thuận lợi, tồn số khó khăn cho tác giả thực luận văn.Đó hạn chế thông tin tham chiếu, tài liệu Bên cạnh đó, việc thu thập số liệu từ Công ty Expro Việt Nam gặp số vướng mắc tính nhạy cảm đặc thù bí mật kinh doanh Công ty Mặt khác, hầu hết số liệu cung cấp cách xác, trung thực tồn số số liệu khó khó để truy nguyên số xác buộc tác giả tham khảo kinh nghiệm mang nhiều định tính trưởng phận điều tra, từ ước lượng đưa số có khả cao Những khó khăn cộng với khuôn khổ thời gian kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn chưa có tham vọng đưa mô hình, quy trình làm việc tối ưu cho Công ty, mà phân tích đưa số giải pháp, giúp cho Công ty bắt đầu có nhìn việc nhân thuê ngòai, từ có áp dụng phần định nhân Công ty 92 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Cũng thông qua luận văn này, tác giả xin mong muốn thời gian tới, Công ty tiếp tục phát huy thành đạt được, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để ngày hiệu công tác nhân Để có làm điều đó, tác giả xin có số đề xuất sau: - Rà soát lại nhu cầu nhân lực thời gian tới nhằm có số xác nhân sự, bên cạnh cần nâng cao lực phận Quản lý nhân từ có hướng cụ thể, chủ động việc thuê nhân - Tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao lực nhân Công ty để nhân đáp ứng nhiều vị trí chuyên môn, đồng thời khuyến khích nhân Công ty tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ nhân sự, chuyên gia Công ty thuê ngoàiNâng cao lực - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện hài hòa sắc văn hóa dân tộc, quốc gia khác giúp cho người lao động có thoải mái gắn bó với công việc Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Viện Kinh tế Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội tạo điều kiện giảng dạy, bảo, trang bị kiến thức bổ ích cho tác giả suốt trình học tập thời gian thực luận văn Một lần tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo TS.Dương Mạnh Cường, người định hướng trực tiếp hướng dẫn ý tưởng nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp – tất người trực tiếp gián tiếp giúp đỡ hoàn thành đề tài nghiên cứu 93 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2013), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động xã hội David A.D., Stephen P.A (10th edition), Fundamental of Human Resource Management Ruth Taplin (2007), Outsourcing and Human Resource Management, An International Survey (Routledge Studies in the Growth Economies of Asia) Lawler E.E., Ulrich D., Fitz-enz J (2004), Human Resources Business Process Outsourcing, Transforming How HR Gets Its Work Done Farok J.C., Vikas K., Sumit K.K., Torben B., Global Outsourcing and Offshoring Milan Kubr (4th edition), Management Counsulting, A Guide to Profession Yuri Kostin (2009), Outsourcing development in woodworking companies Thomas J Norman (2009), Outsourcing Human Resource Activities: Measuring Hiden Costs and Benefits Jaturong S., M.M, M.HRM (2009), Understanding the Impact of Outsourcing Human Resource Activities on Employee Attitudes and Behaviors 10 Dominic J.Asta, Six key trends in Outsourcing 11 SHRM ,Human resources outsourcing survey report 12 Bộ luật lao động Việt Nam 13 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định tuyển chọn quản lý người nước làm việc Việt Nam 14 Thông tin nội Expro Group PVD Drilling 94 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Mô tả chức công việc (Job description) Position/Job Title: Overall Purpose of the Job: (State briefly why the job exists) Key Activities and Accountabilities: (Describe the important end results of the job, i.e., what has to be achieved and why.) Job Knowledge and Qualifications: (Indicate minimum knowledge and essential background qualifications necessary to perform the job competently) Competencies (Technical skills, behavioural competencies, specialized training or Defined Competencies as outlined in Expro Competence & Training System) Compliance: Compliance Control Position – Yes/No High Exposure Position – Yes/No Health and Safety: Safety Critical Role – Yes/No 95 Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Phụ lục Bảng mẫu chấm công hàng tháng (Timesheet) cho nhân viên văn phòng TIMESHEET NAME: Days 10/4 Base O'Seas Charge Grade Onshore Opns Bonus (USD) Offshore Opns Bonus (USD) Training Sick P/H Taken P/H Worked Annual Leave 10/4 - Weekend Recuperations Days TOTAL Travel Taken/paid MONTH: Overtime 300% Sub total GRADE: Overtime 200% This month POSITION: Overtime 150% START DATE: Vietnam Base Accrued / Carried Fwd Days BASE: B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 10/5 RCP Ann NOTES - Location - Type of Leave 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days Adminstrator Line Manager Date Date 96 Sick Bonus Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Phụ lục Bảng mẫu chấm công hàng tháng (Timesheet) cho nhân viên kỹ thuật TIMESHEET NAME: Days 10/4 Onshore Opns Bonus (USD) Offshore Opns Bonus (USD) Training Sick P/H Taken P/H Worked Annual Leave 10/4 10/5 Field Break Coefficient TOTAL Charge Grade Taken/paid MONTH: Base O'Seas Sub total GRADE: Travel This month POSITION: M'sia & RMTS Base START DATE: Administration Accrued Days BASE: B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 10/5 Field Break Ann NOTES - Rig / Location 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Days Adminstrator Line Manager Date Date 97 Sick Bonus Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Phụ lục … 29 30 O S TR B IOF ION IBO JB JC Interbase - On Ticket T Interbase - Off Ticket x Job - On Ticket at Client Job - On Ticket at Base Interbase - Out Grade Base - Off Ticket Job Title Travel Product Line Sick Direct On-Charge Off Day Country Region Region Region Region Region Region Training Month Jan-16 Jan-16 Jan-16 Jan-16 Jan-16 Jan-16 Total Leaver / Starter Bảng tính % tỷ lệ nhân đem lại doanh thu (ultilisation - % personel on charge) Days/month Remarks Utilisation (%) - Utilisation (%) - On ticket days Month Jan-16 Jan-16 Jan-16 Total Country Region Region Region Interbase/Contractor Product Line Job Title IB/Con … 29 30 x T O S TR B IOF ION IBO JB Days in use On ticket days JC Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Phụ lục Bảng mẫu toán chi phí cá nhân với công ty (Expense claim form) Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê Phụ lục Bảng mức tiền ăn cho nhân viên công ty cử làm việc nơi khác Breakfast Lunch Dinner Out of Pocket Expenses per overnight stay North Sea £4.00 £6.00 £8.00 £5.00 £23.00 Europe & Scandinavia £6.00 £8.00 £20 N/A £34 Egypt US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Morocco US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Tunisia US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Libya US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Sudan US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Algeria US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Angola US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Cameroon US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Chad US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Congo US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Democratic Republic of Congo US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Equatorial Guinea US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Gabon US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Ivory Coast US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Mauritania US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Mozambique US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Namibia US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Niger US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Nigeria US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Senegal US$4 US$8 US$12 N/A US$24 RSA US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Country Total Daily Allowance Europe North Africa South & West Africa Luận văn Thạc sĩ Quản lý nhân thuê FSU Azerbaijan US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Georgia US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Kazakstan US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Russia US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Ukraine US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Uzbekistan US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Turkmenistan US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Iran US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Kuwait US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Oman US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Middle East Oman - EGIS OMR 15 Qatar US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Saudi Arabia US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Syria US$4 US$8 US$12 N/A US$24 UAE US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Yemen US$4 US$8 US$12 N/A US$24 Days not Earning Bonus Per Day Days Earning Bonus With Customer Not providing Meals Per Day Full daily meal allowance A$55 A$45 Half daily meal allowance A$27.5 A$22.5 Full daily meal allowance S$75 S$58 Half daily meal allowance S$38 S$29 Full daily meal allowance B$44 B$32 Half daily meal allowance B$22 B$16 Full daily meal allowance RMB 300 RMB 191 Half daily meal allowance RMB 150 RMB 95 Full daily meal allowance M$83 M$64 Half daily meal allowance M$42 M$32 Asia Pacific Australia Singapore Brunei China Malaysia Luận văn Thạc sĩ Thailand Philippines Myanmar Pakistan Indonesia Vietnam India Asia Pacific China updated 11 Nov 08 Quản lý nhân thuê Full daily meal allowance BAHT 970 BAHT 750 Half daily meal allowance BAHT 485 BAHT 375 Full daily meal allowance US$30 US$22 Half daily meal allowance US$15 US$11 Full daily meal allowance US$28 US$20 Half daily meal allowance US$14 US$10 Full daily meal allowance US$30 US$22 Half daily meal allowance US$15 US$11 Full daily meal allowance US$26 US$18 Half daily meal allowance US$13 US$9 Full daily meal allowance US$30 US$22 Half daily meal allowance US$15 US$11 Full daily meal allowance US$30 US$22 Half daily meal allowance US$15 US$11 Out of Pocket Expenses per overnight stay Total Daily Allowance N/A RMB 300 Total Daily Allowance Breakfast 60 Lunch 100 Dinner 140 Breakfast Lunch Dinner Out of Pocket Expenses per overnight stay Brazil US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Cuba US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Trinidad US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Colombia US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Mexico US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Peru US$7 US$10 US$18 n/a US$35 Americas
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM, ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ THUÊ NGOÀI CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Lợi ích của thuê ngoài nhân sự, Rủi ro của thuê ngoài nhân sự, Nội dung quản lý nhân sự, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN SỰ TẠI EXPRO VIỆT NAM, Phân tích thực trạng nhân sự tại Expro Việt Nam, Lý do Expro nên thuê ngoài nhân sự, CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ CHO CÔNG TY EXPRO VIỆT NAM, Nguồn nhân sự thuê ngoài, Các bước quản lý nhân sự thuê ngoài, Một số đề xuất, kiến nghị, Kết luận chương 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay