Quy tắc nhấn trọng âm tiếng anh

8 145 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:35

QUY TẮC NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH Trọng âm phần gây nhiều khó khăn với nhiều bạn trình học tiếng anh Và để giúp người học tốt phần xin đóng góp vài tư liệu đánh trọng âm lượm lặt đc thời gian qua NGỮ ÂM Ngữ âm dạng tập dễ điểm đề thi Đại học Dù luyện tập kĩ đến đâu thi xuất từ vựng ta không ngờ tới: Hoặc chúng mẻ với ta, hình thức chúng thật dễ khiến ta nhầm lẫn Phần lớn bạn học sinh học ôn cố gắng nhớ từ đơn lẻ mà ý khái quát hóa quy tắc ngữ âm Đây lý giải cho việc học hoài mà không đạt điểm tuyệt đối thụ động, phụ thuộc vào từ điển Để giúp bạn tự tin phần tập ngữ âm đề thi đại học, xin chia sẻ số “bí kíp” phát âm đúc rút nhiều tài liệu đáng tin cậy, thử nghiệm qua kinh nghiệm thân Những bí kíp giúp bạn làm đến 90% câu hỏi ngữ âm đề thi Bí kíp 1: Nhận biết nguyên âm phát âm /i:/ ( long sound ) Âm “e” phát âm /i:/ đứng liền trước hình thức tận “ phụ âm “ e” chữ “ be, he, she, me, etc.” STT Ví dụ Phát âm Nghĩa từ Scene /siːn/ Phong cảnh Complete /kəmˈpliːt/ Hoàn thành Cede /siːd/ Nhường, nhượng Secede /sɪˈsiːd/ Phân ly, ly khai Âm “ea” thường phát âm /i:/ từ có tận “ea” “ea” + phụ âm” Âm “ee” thường phát âm “i:” Lưu ý: Khi “ee” đứng trước tận “r” không phát âm /i:/ mà phát âm /ɪə(r)/ beer /bɪə(r)/ Nguyên âm “ei” phát âm /i/” số trường hợp sau Lưu ý: Một số trường hợp khác ei phát âm /ei/, /ai/, /e/, /eə(r)/ Nguyên âm “ey” thường phát âm /i:/ trường hợp Lưu ý: “ey” phát âm /ei/ /i/ Ví dụ : prey, obey, money Nguyên âm “ie” phát âm /i:/ nguyên âm chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc nhấn trọng âm tiếng anh , Quy tắc nhấn trọng âm tiếng anh , Quy tắc nhấn trọng âm tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay