Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

199 177 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:35

PHẦN ĐIỆN : ĐIỆN TỬ CƠ BẢN I Các khái niệm I.1 Phần tử, nguyên tử - Phần tử : Theo thuyết phân tử, nhà khoa học cho : Phần tử thành phần nhỏ vật chất Vậy, cách tổng quát, vật chất cấu tạo vô số phần tử vật chất - Nguyên tử : Nếu khảo sát tinh vi, ta thấy phân tử nước gồm sô hạt nhỏ Ví dụ , phân tích phân tử nước H20 ta nhận thấymỗi phân tử nước H20 gồm hai nguyên tử khí Hydro H số nguyên tử nhỏ Oxy O Theo thuyết nguyên tử nguyên tử thành phần nhỏ vật chất mang tính vật chất Các chất gồm loại nguyên tử chất bản(đơn chất), ví dụ : Oxy, Hydro, vàng, sắt I.2 Thuyết điện tử Tất nguyên tử gồm có hai phần nhân mang điện tích dương electron mang điện tích âm xoay chung quanh hạt nhận Nhân gồm có proton neutron - Proton : Là hạt nhân mang điện tích dương Các Proton nằm nhân nguyên tử - Neutrron : Là hạt không mang điện tích Các neutron nằm nhân nguyên tử - Electron (Điện tử) : Là hạt mang điện tích âm điện tích electron có điện tích từ -1.6 *1019 Coulomb (C) Các electron chuyển động xung quanh nhân Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm Mô hình nguyên tử khí Helium Bình thường, nguyên tử trạng thái trung hòa diện tích, nghĩa số lượng Proton nhân số lượng electron chuyển động xung quanh Theo mô hình cấu tạo đơn giản hóa điện tử di chuyển quỹ đạo tròn xung quanh nhân I.3 Điện tích Điên thuộc tính hạt Lượng mang tính chất điện gọi điện tích Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm Các điện tích mang điện tích khác : hạt khác dấu hút dấu đẩy Theo định luật Coulomb Một phân tử hay nguyên tử trung hòa điện số lượng hạt dương (Proton) số lượng hạt âm (Electron) Ngược lại phân tử hay nguyên tử không cần điện thành ion : ion dương số hạt dương nhiều số hạt âm ion âm số hạt âm nhiều số hạt dương Điều có nghĩa nguyên tử trung hòa electron trở thành ion âm, ngược lại nguyên tử nhận thêm electron trở thành ion âm I.4 Điện Muốn có dòng điện phải có di chuyển có hữu điện tích Muốn điện di chuyển phải có sai biệt điện (hiêu điện thế) Do đó, muốn có hai điện khác phải tạo hai nguồn điện tích khác Khi nối vật mang chấn điện mang điện tích khác dây đồng, ta có dòng diện chạy qua dây Dòng diện dừng lại vật trở nên có điện tích Đơn vị điện Volt (V) I.5 Dòng điện òng điện dòng chuyển động có hướng điện tử tự Độ lớn dòng điện số lượng điện tích di chuyển qua bề mặt vật dẫn đơn vị thời gian Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm Theo quy ước dòng điện có chiều chạy từ dương sang âm có chiều ngược với chiều chuyển động electron Trong hệ si cường độ dòng điện i đơn vị ampere I.6 Dòng điện chiều Là dòng điện điện phân bố hệ mạch không thay đổi theo thời gian I.7 Dòng điện xoay chiều Là dòng điện mà dòng điện điện phân bổ hệ mạch thay đổi theo thời gian Nếu biến đổi hàm chứa ý nghĩa hay mang thông tin gọi ‘tín hiệu ’ thí dụ tín hiệu âm , tín hiệu hình ảnh Ta xét hai đại lượng đậc trưng cho tín hiệu :tần số chu kỳ Chu kỳ : thời gian giao động tuần hoàn chu kỳ ký hiệu T , đơn vị giây Tần số :là số dao động đơn vị thời gian (1s) Tần số ký hiệu f, đơn vị hertz (Hz) Công thức liên hệ chu kỳ tần số : T = f Ví dụ điện nhà đèn mà sử dụng điện xoay chiều có tần số 50Hz dao động theo hình sinh II Các linh kiện điện tử thủ động II.1 Điện trở - định luật Ohm – công suất II.1.1 Điện trở Định nghĩa : điện trở linh kiện thụ động có tác dụng cacr trở dòng điện Đơn vị điện trở ohm Các bội số ohm : 1k Ω = 103 Ω 1M Ω =106 Ω Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm Để tiện việc chế tạo, sử dụng buôn bán người ta chế tạo điện trở với khoảng 100 trị số khác với bưới nhảy sau : 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 4.7 5.6 10 12 15 18 22 27 33 47 56 100 120 150 180 220 270 330 470 560 1k 1.2K 1.5K 1.8K 2.2K 2.7K 3.3K 4.7K 5.6K 10k 1.2k 1.5k 1.8k 2.2kl 27k 33k 47k 56k 100K 120k 150k 180k 220k 270k 330k 470k 560k 1M 1.2m 1.5m 1.8m 2.2m 2.7m 3.3m 4.7M 5.6M Các điện trở thông dụng Điện trở dây dẫn : điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với điện trở suất chiều dài dây tỷ lệ nghịch với tiếp diễn R=ρ S Trong : I : Chiều dài dây dẫn (m) R : điện trở ρ : điện trở suất S : tiết diện dây m2 Điện trở suát ρ phụ thuộc vào nhiệt độ phụ thuộc xác định theo hệ thức sau : ρ = ρ o(1+at) ρ O : điện trở suất đo 00C a : hệ số nhiệt độ t : nhiệt độ (0C) Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 6.8 68 680 6.8K 68k 680k 6.8 M Cách đọc điện trở : Đỏ Cam 27000 Ω * Giá trị điện trở thường không biểu diễn số mà thay vào giá trị biểu thị vòng màu quy định sẵn Trên than điện trở có ba hay bốn vòng màu tùy thuộc vào loại dựa vào xác định tổng thể chúng Vòng cho biết giá trị hàng chục, vòng hai hàng đơn vị, vòng ba hệ sô vòng sai số điện trở Ví dụ : biết vòng có giá trị 2, vòng hai bảy vòng vòng 20% giá trị điện trở : 27x103 Ω ± 20% hay giá trị điện trở 27K Ω sai số ± 20% Quy tắc màu sắc Màu Vòng Vòng Vòng Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm Vòng Đen Nâu Đỏ Cam Vàng Xanh Xanh dương Tím Xám Trắng Vàng Kim Bạc (Chục) (Đơn vị) - - (Hệ số nhân) 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10-1 10-2 (Sai số) ± 20% ± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 6% ± 7% ± 8% ± 9% ± 5% ± 10% Không có màu thứ tư sai số ± 20% Biến trở Biến trở thông dụng biến trở than Do khảo sát biến trở than có cấu tạo sau : Người ta tráng lớp than mỏng lên hình vòng cung bakelit đầu lớp than hai cực A, B biến trở.ở có chạy kim loại tiếp xúc với than, chạy cực C biến trở Trục xoay gắn liền với trở xoay trục chạy di động lớp than cho trị số điện trở biến trở thay đổi Như chỉnh biến trở ( tay) trị số điện trở AC BC thay đổi trị số điện trở AB không đổi trị số AB trị số biến trở *** Trong sử dụng ta cần phân biệt biến trở loại tuyến tính hay loại phi tuyến loại tuyến tính điện trở thay đổi tỷ lệ theo góc Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm xoay chạy ậ lại phi tuyến điện trở thay đổi theo hàm logarit nghĩa ban đầu điện trở tăng chậm theo góc xoay chạy sau góc độ tăng nhanh dần II.1.2 Các định luật Trong tính toán , thiết kế, đặc biệt lý luận phân tích mạch điện cần phải dựa vào số định luật có để giải toán Định luật ohm : dòng điện tỷ lệ thuận với điện V tỷ lệ nghịch với điện trở R xét mạch sau : *** I= U R Trong : I : dòng điện chạy qua điện trở U : hiệu điện hai đầu điện trở R : Điện trở ( Ω ) Định luật nút dòng điện : nút điện chỗ nối nhánh điện phải có ba nhánh điện trở lên Định luật phát biểu sau : Tổng dòng điện vào nút tổng dòng điện nút *** II.1.3 Ghép điện trở Ghép nối tiếp : ∑ ivào = ∑ ira *** Mạch gồm điện trở nối tiếp hình có dòng điện i qua mạch Gọi hiệu điện giảm qua điện trở U1,U2 theo định luật ohn hai đầu điện trở : U1 = R1I, U2 = R2I, U3 = R3I Mặt khác, tổng hiệu điện điện nguồn Do : Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm U= U1+ U2+ U3= (R1+R2+R3)I Như nhiều điện trở bắc nối tiếp điện trở tương đương có số tổng điện trở : RTĐ = R1+ R2 +R3 Đặc điểm qua mạch ghép nối tiếp : Dòng điện qua điện trở nối tiếp : I = I1 = I2 = I3 Tổng hiệu điện qua điện trở nối tiếp hiệu điện nguồn : U = U1 +U2 +U3+ = ∑ Ui Ghép song song : Mạch gồm điện trở R1, R2 ,R3, mắc song song hình trên, gọi dòng điện qua điên trở l1, l2, l3 với điên V áp dụng hai đầu điện trở áp dụng định luật ohm, ta có : U U I1 = I2 ≈ R R2 U I3 ≈ R3 Dòng điện I mạch băng tổng số dòng điện nhánh rẽ, nên  1   I = I + I + I = U  + + R R R   ( 1) Điện trở rương đương điện trở cho dòng điện chạy qua RTĐ dòng điện mạch có nhiều điện trở măc song song I= U R TD Từ (1) & (2), ta có : I 1 = + + RTD R1 R R3 đặc điểm mạch ghep song song : Dòng điện chinh tổng dòng điện qua nhánh rẽ ghép song song : I = I1+ I2+ I3 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm Điện nguồn mạch ghép song song : U = U1= U2= U3 II.1.4 Công suất Mạch gồm điẹn nguồn V cungt cấp dòng điện I cho tải dòng điện qua tải , nói tiêu thụ dòng công suất : P = U.I P : công suất tiêu thụ, đơn vị watt (w) U : điện nguồn, đơn vị Volt (V) I : dòng điện qua tải cung cấp nguồn, đơn vị ampere (A) Ngoài định luật Ohm cho ta : I = U R TD Như kết hợp định luật Ohm & định luật watt người ta U hai hệ định luật : P= RI P = R 2 P = UI Lưu ý : công thức với điện chiều, với điện xoay chiều áp dụng trường hợp điện dòng điện pha II.2 tụ điện II.2.1 Cấu tạo Gồm phẳng chaats dẫn điện (kim loại), gọi hai cực đặt song song với ậ chất điện môi cách điện pha ********* II 2.2 dẫn điện tụ điện ********* Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm xét thí nghiệm với mô hình tượng : đền sáng lên tất giải thích : vừa đóng S tức thời điện tử từ cực âm nguồn đèn đến cực bên phải đồng thời điện tử từ cực bên trái đến cực dưong nguồn < di chuyển điện tử hai cực tụ > Như di chuyển điện tử tạo dòng điện qua đèn làm đèn sáng sau xẩy câc điện tử nguồn tụ điện , nghĩa di chuyển điện tử làm đèn tắt , lúc hiệu điện cực tụ hiệu điện nguồn nguồn xoay chiều , cức tính nguồn biến thiên liên tục làm cho đèn sáng liên tục II.2.3 điện dung Tụ điện có khả tích trữ luyượng điện tích trữ khả biến dạng chất điện môi Nâng lượng trữ tụ điện W= CU2 W : lượng C : điện dung U :điện ngang qua tụ Các tiêu kỹ thật cảu tụ điện : II.2.4 ghép tụ điện ghép tụ điện ***** 10 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm TT Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt Bình thờng Số Đối tợng Chỉ có một, Mở Hệ điều hành 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Normal Number Object Only Open Operating System Operation Optimize Option Other Output Output Device OVR Page Page Break Panel Paragraph Paralle Parameter Password Paste Path PC PCI 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Picture Port Power Preview Primary Print Print Preview Printer Processor Projector Prompt 175 176 177 178 179 180 Điều hành Tối u Lựa chọn Khác Đầu Thiết bị Ghi đè (Overtype) Trang văn Ngắt trang Ô cửa, khung Đoạn văn Song song Tham số Mật Dán (sao chép từ nhớ đệm) đường dẫn (đường dẫn đến tệp tin, thư mục) Máy tính cá nhân (Personal Computer) Peripheral Connection Interface - Giao diện kết nối ngoại vi Hình ảnh Cổng Nguồn Xem trớc Chính In Xem trước in Máy in Xử lý Máy chiếu Dấu nhắc, lời nhắc Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 185 TT Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt 210 211 212 213 Properties Property Protocol RAM 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 Random Recycle Bin Redo Refresh Register Rename Replace Restart Right ROM Row Ruler Run S.M.A.R.T 228 229 230 231 232 233 Safe Save Save Save As Screen SDRAM Các thuộc tính Thuộc tính, tính chất Giao thức Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory) Ngẫu nhiên Thùng rác Khôi phục thao tác vừa huỷ bỏ (Undo) Làm mới/ làm Thanh ghi Đổi tên Thay Khởi động lại Căn phải (căn lề) Bộ nhớ đọc (Read Only Memory) Hàng Thớc Chạy Công nghệ phân tích trình báo tự theo dõi (Selt Monitoring Analysics and Reporting Technology) An toàn Lưu Ghi, lưu trữ Lưu với tên khác Màn hình RAM động đồng (Synchronous Dynamic RAM) Máy tìm kiếm Thứ cấp, phụ Bộ nhớ ngoài, nhớ phụ 234 Search Engine 235 Secondary 236 Secondary Memory 237 Sector 238 Select 239 Sentence 240 Sequential search 186 Cung (từ) Lựa chọn Câu Tìm kiếm Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm TT 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt Serial Server Setup Shadow Shut Down Size Slave Slot Software Sort Space Speed Spelling Split Split Cell Stand By Start Status Step - by - step Style Subject Supervisor Support Surface SVGA Switch Symbol System Tab Table Table Tables Borders 273 Taskbar 274 TCP/IP Số seria Máy chủ Thiết lập, cài đặt Che khuất, Bóng Tắt máy Cỡ (chữ) Phụ (tớ) Khe cắm Phần mềm Sắp xếp Dấu cách Tốc độ Chính tả Chia, tách Tách ô Tạm ngừng (chế độ khỏi hệ thống) Bắt đầu Trạng thái Dần dần bước Kiểu Chủ đề Giám sát Hỗ trợ Bề mặt Card tích hợp đồ hoạ cao cấp (Supper Advanced Video Graphics Addapter) Công tắc Biểu tượng Hệ thống Tạo khoảng trống Bảng Bảng biểu and Bảng đường viền Thanh công việc Giao thức mạng (Transmission Protocol / internet Protocol) Control Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 187 TT Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Test Text To Tool Toolbar Turn Off Type Underline Undo Unicode Unikey Universal Unix USB User name Value VGA 292 293 294 295 296 297 298 Vietkey View Virus Voice Voltage WAN WAP Bộ liệu kiểm thử, kiểm tra Văn Địa người nhận Công cụ Thanh công cụ Tắt máy Kiểu Gạch chân (chữ) Huỷ bỏ thao tác vừa làm Bộ mã ký tự chuẩn quốc tế Chương trình gõ chữ việt Toàn bộ, toàn thể, phổ biến Hệ điều hành Unix Cổng giao tiếp USB (Universal Serial Bus) Tên người dùng, tên truy cập Giá trị Vỉ mạch tích hợp đồ hoạ (Video Graphic Array) Chương trình gõ chữ Việt Hiện thị Vi rút máy tính Tiếng, giọng Đơn vị đo điện áp (Vol) Mạng diện rộng (Wide Area Network) Điểm truy cập không dây (Wireless Access Point) Trang web Một trang web hệ thống WWW tổ chức địa truy cập Phương thức kết nối Internet không dây Cửa sổ Thay Hệ soạn thảo văn Word Hệ thống trang web Internet (World Wide Web) World Wide Web - Mạng toàn cầu dựa Web 299 Web page 300 Website 301 302 303 304 305 Wi-Fi Window With Word WWW 306 WWW 188 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm TT 19 Tiếng Anh Nghĩa Tiếng Việt Zoom Phóng to, thu nhỏ Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 189 MỤC LỤC LÒI NÓI ĐẦU PH Ầ NĐ I ỆN : Đ I ỆN T ỬC ƠB Ả N CH Ư Ơ NG T Ổ NG QUAN H ỆTH Ố NG MÁY TÍNH VÀ CÁC THI Ế T B ỊNGO Ạ I 17 I CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN 17 I.1 Cấu trúc chung máy vi tính 17 I.1.1 Phần cứng (Hardware) .18 I.1.2 Phần mềm (Sortware) 18 I.2 Thiết bị vào 19 I.3 Thiết bị .19 I.4 Bộ nhớ 19 II CẤU TRÚC MÁY VI TÍNH 20 II.1 Sơđồ khối máy tính .20 I.2 Nguyên tắc hoạt động 20 III LỊCH SỬPHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH 21 III.1 Thế hệ thứ (1943 - 1955) 21 III.2 Thế hệ thứ hai (1955 - 1965) 22 III.3 Thế hệ thứ ba (1965- 1980) 22 III.4 Thế hệ thứ tư (1980 đến nay) 22 V CÁC LOẠI MÁY TÍNH .22 CH ƯƠNG :2 THI ẾT B Ị PH Ầ N CỨ NG MÁY TÍNH VÀ CÁCH L Ắ P RÁP 23 I TỔNG QUAN THIẾT BỊ PHẦN CỨNG .23 I.1 Các thiết bị nhập xuất phổ biến 23 I.2 Các thiết bị bên case .23 II HỘP MÁY VÀBỘNGUỒN 24 II.1 Hộp máy (case) .24 II.2 Bộ nguồn (Power supply unit – pus) .25 III BẢN MẠCH CHÍNH 29 III.1 Bus 30 III.2 Chipset 30 III.3 Đế cắm CPU 31 III.4 Khe cắm nhớ 32 III.5 Khe cắm cấp nguồn cho Mainboard 33 III.6 Khe cắm cable ổ cứng khe cắm cable ổ mềm 33 III.7 BIOS pin CMOS 34 III.8 Khe cắm mở rộng .35 III.9 Cổng giao tiếp .36 IV BỘVI XỬLÝ 38 IV.1 Giới thiệu .38 IV.2 Phân loại CPU .38 190 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm IV.3 Các hệ Bộ vi xử lý Intel 39 IV.4 Các yếu tố tác động đến hiệu suất CPU 43 V BỘNHỚ 43 V.1 Bộ nhớ RAM 43 V.2 Bộ nhớ ROM 45 VI CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ 45 VI.1 ổđĩa cứng .45 VI.3 Đĩa quang 47 VI THIẾT BỊ NGOẠI VI 48 VI.1 Các thiết bị nhập phổ biến 48 VI.2 Các thiết bị xuất phổ biến 49 VI.3 Các thiết bị nhập xuất khác .49 VII CARD MỞRỘNG 50 VIII.1 Video Card .50 VIII.2 Sound Card 50 VIII.3 Card giao tiếp mạng 51 VIII.4 Một số cacrd mở rộng khác 51 IX LẮP RÁP MÁY TÍNH 53 IX.1 Tháo máy .53 IX.2 Kiểm tra linh kiện 54 IX.3 Lắp ráp máy tính .54 PH Ầ N II B Ả O TRÌ H ỆTH Ố NG 56 CH Ư Ơ NG3 THI ẾT L Ậ P THÔNG TIN TRONG CMOS 56 A CÁC KHÁI NIỆM CƠBẢN 56 B CÁC THAO TÁC VÀO RA CMOS 56 C KHAI BÁO TRONG CMOS .58 I AWARD BIOS (LOẠI 1) .58 I.1 Standard CMOS Setup 58 I.2 Advance Bios Features 59 I.3 Advance Chipset Features 61 I.4 Intergrated Peripherals Optipon 61 I.5 Power Managerment Setup 63 I.6 PnP/PCI Configuration 65 I.7 PCI Health Status Option .66 I.8 Frequency Control Option 66 I.9 Load Fail-Safe Defaults 66 I.10 Load Optimized Defaults 67 I.11 Set Supervisor 67 I.12 User Passwords 67 I.13 Save and Exit Setup .68 I.14 Exit Without Saving 68 I.15 Flash New BIOS 68 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 191 II AWARD BIOS (LOAI 2) 68 II.1 Standard CMOS Setup 68 II.2 BIOS Features Setup 69 II.3 Chipset Features Setup 71 II.4 Power Management Setup 72 II.5 PnP/PCI Configuration .73 III AMI BIOS 74 III.1 Standard CMOS Setup 74 III.2 Advanced Setup Page 74 III.3 Power Management Setup 75 III.4 PCI/Plug and Play Setup 76 CH Ư Ơ NG TRÌNH TI ỆN ÍCH QU Ả N LÝ FILE 78 GI Ớ I THI ỆU V ỀNC, VC VÀ MINI WINDOWS 98 78 III.2 Khởi động thoát khỏi NC .78 III.3 Màn hình làm việc NC .78 III.4 Các phím thường dùng .79 III.5 Các thao tác với cửa sổ chương trình .80 III.6 Các thao tác với tệp thư mục .80 CH Ư Ơ NG PHÂN CHIA VÀ Đ ỊNH D Ạ NG PHÂN VÙNG Đ ĨA C Ứ NG 84 I TỔCHỨC LƯU TRỮTHÔNG TIN TRÊN ĐĨA CỨNG 84 I.1 Cung khởi động .84 I.2 Bảng FAT 84 I.3 Thư mục gốc 85 I.4 Vùng chứa tệp tin thư mục 85 IV PHÂN CHIA VÀĐỊNH DẠNG ĐĨA CỨNG DÙNG PQ MAGIC .85 IV.1 Giới thiệu .85 PQ magic chia làm hai phần .86 IV.2 Khởi động thoát khỏi PQ MAGIC .86 IV.3 Màn hình làm việc PQ MAGIC: .86 IV.4 Các thao tác với ổđĩa phân vùng 87 CH Ư Ơ NG H ỆĐ I ỀU HÀNH WINDOWS 90 I TỔNG QUAN HỆĐỀ I U HÀNH WINDOWS .90 I.1 Window 1.0, 2.0 Window 3.11 90 I.2 Window 95 90 I.3 Window 97 window 98 .90 I.4 Window Me 90 I.5 Window NT 91 I.6 Windows 2000 91 I.7 Window XP 91 I.8 Windows Vista .91 192 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm II CÀI ĐẶT HỆĐỀ I U HÀNH WINDOWS 91 II.1 Các bước chuẩn bị 91 III NÂNG CẤP HỆĐỀ I U HÀNH WINDOWS 92 I.1 Khả nâng cấp Hệđiều hành 92 I.2 Tương thích phần cứng 93 I.3 Tương thích trình ứng dụng 93 I.4 Các sửa lỗi .93 IV CẤU HÌNH VÀTỐI ƯU HOÁWINDOWS 9X 93 IV.1 Cấu hình windows 9X 93 CH Ư Ơ NG TÌM HI ỂU H ỆĐ I ỀU HÀNH WINDOWSXP 95 I GIAO DIỆN WINDOWS .95 I.1 Màn hình (Desktop) 95 I.2 Start Menu .96 I.3 Thanh TaskBar 100 I.4 Các biểu tượng chương trình .100 II CÁC BẢNG ĐỀ I U KHIỂN TRÊN WINDOWS 101 II.1 Bảng điều khiển control Panel 101 II.2 Bảng System (Bảng đề i u khiển hệ thống) .102 II.3 Bảng điều khiển Task Manager 107 II.4 Computer Managerment Console 109 III MỘT SỐTIỆN ÍCH THƯỜNG DÙNG TRÊN WINDOWS .111 III.1 Quản lý phần cứng - Device Manager 111 III.2 Chống phân mảnh ổ cứng - Disk Defragmenter .114 III.3 Chương trình quản lý ổđĩa Windows - Disk Managerment .115 CH Ư Ơ NG8 CÀI Đ Ặ TTRÌNH Đ I ỀUKHI ỂNTHI ẾTB Ị VÀ PH Ầ N M ỀM Ứ NG D Ụ NG 117 I CÀI ĐẶT TRÌNH ĐỀ I U KHIỂN THIẾT BỊ 117 I.1 Tổng quan cài đặt trình đề i u khiển thiết bị .117 I.2 Các bước trình cài đặt trình điều khiển thiết bị 118 I.3 Cài đặt trình đề i u khiển cho thiết bị 118 II CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 125 II.1 Cài đặt chương trình Microsoft Office 125 II.2 Cài đặt sử dụng Fonts chữ tiếng việt 129 CH Ư Ơ NG SAO L Ư U VÀ PH Ụ C HỒ I D ỮLI ỆU 134 I SAO LƯU DỮLIỆU 134 I.1 Các thiết bị lưu 134 I.2 Các tiện ích lưu 134 II SAO LƯU TRONG WINDOWS .134 II.1 Sao lưu 135 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 193 II.2 Khôi phục liệu 135 III SAO LƯU, PHỤC PHỒI DỮLIỆU VỚI NORTON GHOST DOS 135 III.1 Giới thiệu 135 III.2 Khởi động Ghost.exe 136 III.3 Sử dụng Ghost.exe máy đơn 136 III.4 Sao lưu đĩa phân vùng 137 III.5 Phục hồi đĩa phân vùng 139 IV SAO LƯU, PHỤC HỒI DỮLIỆU VỚI GHOST2K3 142 IV.1 Giới thiệu 142 IV.2 Cài đặt .142 IV.3 Sử dụng Ghost2K3 145 CH ƯƠNG 10 VIRUS MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG CH ỐNG 149 I TỔNG QUAN VỀVIRUS MÁY TÍNH 149 I.1 Khái niệm .149 I.2 Phân loại Virus 149 I.3 Các tên gọi khác virus 150 II CÁC HÌNH THỨC PHÁHOẠI CỦA VIRUS 151 II.1 Các hình thức phá hoại B-Vius 151 II.2 Các hình thức phá hoại F-Vius 152 III PHÒNG CHỐNG VIRUS MÁY TÍNH 152 III.1 Sự cần thiết chương trình phòng chống virus 152 III.2 Cách phòng chống virus .153 III.3 Phòng chống virus với Norton Antivirus .154 III.4 Quét thành phần 155 III.5 Lập thời biểu cho tiến trình quét 156 CH Ư Ơ NG 11 M Ộ T S ỐL Ỗ I PH Ầ N M ỀM, PH Ầ N CỨ NG THÔNG TH Ư Ờ NG CÁCH KH Ắ C PH Ụ C 158 I CÁC VẤN ĐỀVỀTỆP TIN KHỞI ĐỘNG 158 I.1 File not Found 158 I.2 Configuarration File Issues 158 I.3 Swap file Issues 159 I.4 WindowsNT is Boot Issues 159 II CÁC VẤN ĐỀVỀTRÌNH ỨNG DỤNG .159 II.1 Máy tính không cho cài phần mềm ứng dụng .159 II.2 Các trình ứng dụng không hoạt động 160 III CÁC VẤN ĐỀVỀBỘNGUỒN 160 III.1 Quạt nguồn không quay .160 III.2 Quạt nguồn quay máy không hoạt động 160 194 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm IV PHÁT HIỆN SỰCỐTỪCÁC ÂM THANH PHÁT RA 160 IV.1 Một tiếng bip dài theo sau ba tiếng bip ngắn 161 IV.2 Một tiền bip dài loạt tiếng bip ngắn liên tục .161 IV.3 Một tiếng bip ngắn tiếng bip dài .161 V PHÁT HIỆN SỰCỐTỪCÁC THÔNG TIN TRÊN MÀN HÌNH 161 V.1 Màn hình dừng lại trang 161 V.2 Hiện thị trang thị sai tốc độ CPU .161 V.3 Màn hình dừng lại trang đầu tiên, thị sai dung lượng RAM 161 V.4 Màn hình thị dòng thông báo lỗi sau .161 V.5 Máy tính bị ngắt trình khởi động 162 VI CÁC VẤN ĐÊ LIÊN QUAN ĐẾN BÀN PHÍM 162 VI.1 Hiện thị thông báo lỗi: “Keyboard error or no Keyboard present” 162 VI.2 Máy hoạt động hình thị mã lỗi 305 .162 VII CÁC VẤN ĐỀVỀỔĐĨA MỀM 162 VII.1 Đèn báo ổđĩa mềm sáng liên tục 162 VII.2 Khi khởi động từđĩa mềm, máy bị treo xuất thông báo số tệp tin bị lỗi 163 VIII CÁC VẤN ĐỀVỀMÀN HÌNH .163 IX CÁC VẤN ĐỀVỀMÁY IN 163 CH Ư Ơ NG 12 NGUYÊN NHÂN, S ỰC ỐVÀ CÁCH KH Ắ C PH Ụ C MỘ T SỐ THI ẾT B Ị KHÁC 165 I MÀN HÌNH (MORNITOR) 165 I.1 Giới thiệu .165 I.2 Phân loại 166 I.3 Nguyên lý hoạt động 166 I.4 Một số cố hình 169 II MÁY IN .170 II.1 Giới thiệu 170 II.2 Phân loại máy in 172 II.3 Nguyên lý hoạt đồng số máy in thông dụng 173 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 195 II.4 Một số hỏng hóc thường gặp máy in 174 III MÁY PHOTOCOPY 174 III.1 Giới thiệu 174 III.2 Phân loại 175 III.3 Nguyên lý hoạt động 175 III.4 Một số hỏng hóc thường gặp 175 196 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình bảo trì hệ thống – Trần Văn Thành, ĐH KHTN TPHCM Giáo trình Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, cài đặt, nâng cấp Bảo trì Hệ thống máy vi tính đời - Nguyễn Thu Thiên, ĐHQG TPHCM Giáo trình Mạng máy tính hệ thống mở – Nguyễn Thúc HảI, ĐHBKHN Giáo trình Làm chủ Window 2003 Server – NXB Thống Kê http://www.intel.com/ http://www.Gigabyte.com/ http://www.e-chip.com.vn http://www.kinhston.com 9.http://cpu-museum.de/ Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 197 GIỚI THIỆU BỘ GIÁO TRÌNH CỦA CITD Các giáo trình xuất Tin học đại cương – Nhóm tác giả Tin học văn phòng – Nhóm tác giả Tin học ứng dụng – Nhóm tác giả Thiết kế kỹ thuật Autocad 2000 – Trần Văn Cường Bảo trì hệ thống – Nguyễn Xuân Ân – Cao Thị Thảo Mạng máy tính – Hoàng Quốc Khánh & Lê huỳnh Vĩnh Khang Các giáo trình chuẩn bị xuất Tin học kế toán Hướng dẫn soạn giáo án điện tử Micrrosoft PowerPoint Hướng dẫn soạn thảo đề thi trắc nghiệm Violet Thiết kế kỹ thuật Autocad 2004 Cài đặt sử dụng hệ điều hành Linux Quản trị mạng hệ điều hành Linux Giáo trình thiết kế Website Giáo trình xử lý ảnh Adoub Photoshop Giáo trình xử lý ảnh InlusTrator 10 Giáo trình xử lý ảnh Macro Media Flash 11 Giáo trình thiết kế quảng cáo Corell Draw 198 Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm BIÊN TẬP GIÁO TRÌNH: Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN XUẤT: Ngô Đình Bút (Giám đốc Trung tâm) CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DỤNG: Kỹ sư Nguyễn Văn Thắng Cử nhân Lê Xuân Than Đào Vân Trường (KT – GV) Giáo trình bảo trì máy tính cài đặt phần mềm 199 [...]... trung gian giữa phần cứng và phần mềm được gọi là Firmware (phần mềm nhúng), nó chính là phần mềm nhưng được nhúng vào các mạch điện tử trong quá trình chế tạo các mạch điện tử này .Phần mềm nhúng được sử dụng để lưu các chương trình không được phép bị mất đi khi tắt điện Hình 1 : cấu trúc chung một bộ máy I.1.3 Chức năng của máy tính 18 Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm Máy vi tính là thiết... các thiết bị phần cứng cũng như các phần mềm điều khiển Do đó, máy tính muốn hoạt động được và hoạt động hiệu quả thì nó phải dựa trên sự kết hợp giữa các thiết bị phần cứng và các phần mềm điều khiển 20 Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm III LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÁY TÍNH Trong lịch sử tiến hoá của máy tính nói chung và máy tính điện tử nói riêng, đã có hàng trăm loại máy tính khác nhau... Interconnect) Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 35 H – 2.21 Các loại khe cắm PCI Khe cắm AGP (Accelerated Graphic Port) H – 2.22 Khe cắm AGP III.9 Cổng giao tiếp H - 2.23 Các cổng giao tiếp Các cổng giao tiếp thường được thiết kế hướng về phía sau của vỏ hộp máy nhằm thuận tiện cho việc kết nối và đảm bảo tính mỹ quan của hệ thống 36 Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm ... định (flip - flop) Bộ nhớ máy tính được chia thành hai loại, đó là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài - Bộ nhớ trong: Bộ nhớ trong còn được gọi là bộ nhớ chính của máy tính, nó có chức năng lưu trữ thông tin trong quá trình máy tính hoạt động Nó có 2loại: RAM, ROM (Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn ở Chương 2 - Các thiết bị phần cứng máy tính) Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 19 - Bộ nhớ ngoài:... máy vi tính Máy vi tính là một hệ thống được ghép bởi các thiết bị tạo nên Do đó để máy tính hoạt động được thì các thiết bị đó phải được lắp ghép với nhau một cách hợp lý và phải khai báo với các thiết bị khác Ngày nay nghành tin học phát triển được dựa trên hai thành phần chính là phần cứng và phần mềm : Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 17 I.1.1 Phần cứng (Hardware) Phần cứng (Hardware)... chia thành 2 loại: - Phần mềm hệ thống: Là các chương trình điều khiển sự hoạt động của máy tính, có chức năng quản lý tài nguyên, duy trì hoạt động của máy tính Phần mềm hệ thống quan trọng nhất là hệ điều hành - Phần mềm ứng dụng: Là các chương trình phần mềm dùng để giải quyết các bài toán cụ thể trong thực tế Ví dụ như các ngôn ngữ lập trình, các phần mềm đồ họa, các phần mềm quản lý CSDL,… Ngoài... ngân hàng, bán vé máy bay, … - Supercomputer: Loại máy tính này được thiết kế đặc biệt để đạt tốc độ thực hiện các phép tính dấu phẩy động cao nhất có thể có được, chúng thường có kiến trúc song song và chỉ hoạt động có hiệu quả cao trong một số lĩnh vực nhất định Ví dụ: như lĩnh vực dự báo thời tiết 22 Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm CHƯƠNG :2 THIẾT BỊ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH LẮP RÁP... và dùng để chứa hầu hết các thiết bị bên trong máy tính như: Bộ nguồn, bản mạch chính, các ổ đĩa, card mở rộng, Tuỳ thuộc vào bộ nguồn được gắn vào Case mà người ta thường chia Case thành 2 loại là Case AT và Case ATX II.1.1 Các kiểu hộp máy Hộp máy thường có nhiều kiểu dáng khác nhau như kiểu đứng, kiểu nằm, kiểu lớn, nhỏ,… H – 2.1 Các kiểu hộp máy 24 Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm. .. phụ của máy tính, nó cho phép đọc/ghi và lưu trữ thông tin lâu dài kể cả khi máy tính không hoạt động hoặc khi tháo ra khỏi máy tính Bộ nhớ ngoài phổ biến hiện nay là đĩa từ (đĩa cứng, đĩa mềm) , đĩa quang (đĩa CD) và băng từ II CẤU TRÚC MÁY VI TÍNH II.1 Sơ đồ khối của máy tính Một máy tính được cấu tạo từ nhiều thành phần và mỗi máy tính cụ thể có thể có các thành phần khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu... lượng cho các thiết bị trong hệ thống máy tính (sẽ tìm hiểu ở mục II.2) Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm 23 I.2.2 Bản mạch chính (Mainboard) Bản mạch chính còn được gọi là Mainboard hoặc System board, là mạch điện tử lớn và nó là thành phần quan trọng nhất bên trong máy tính Bản mạch chính được dùng để kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp các thiết bị của máy tính lại thành một hệ thống I.2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm , Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm , Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay