Tư tưởng hồ chí minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong lịc sử và sự kế thừa của hồ chí minh

415 193 0
  • Loading ...
1/415 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:14

Phần thứ tư tưởng văn hóa người lịch sử kế thừa Hồ Chí Minh Chương Đặc điểm vai trò văn hóa Việt Nam, người Việt Nam lịch sử dân tộc Hồ Chí Minh đỉnh cao văn hóa Việt Nam, mẫu mực đẹp người Việt Nam Những truyền thống dân tộc nhận thức thực tiễn xây dựng văn hóa người mà Hồ Chí Minh đ tiếp thu nâng cao gắn liền với lịch sử sản xuất, chiến đấu xây dựng đời sống cộng đồng dân tộc Việt Nam Tinh thần văn hóa người Việt Nam quan hệ với thiên nhiên Hoàn cảnh thiên nhiên thích ứng để tồn người Việt Nam Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mùa, với khí hậu nóng ẩm, với chất đất phù sa, với sông ngòi trải khắp Môi trường thiên nhiên đ để lại dấu ấn sâu đậm sắc thái văn minh Đại Việt Đó văn minh gắn liền với sông nước, với thực vật với lúa nước Để tồn phát triển, người Việt Nam từ thời xa xưa đ sớm tìm cách thích ứng hòa nhập tối đa với điều kiện thiên nhiên ấy, thiên nhiên vừa hào phóng vừa khắc nghiệt Lao động cần cù sáng tạo phẩm chất quan trọng hình thành, ngày phát huy trở thành truyền thống quý báu người Việt Nam Trồng lúa nước đặc điểm chung Việt Nam nước vùng Đông Nam châu Kinh nghiệm trồng lúa nước trải qua hàng ngàn năm đ đem lại cho người Việt Nam kiến thức sâu sắc Ngoài ra, đa dạng địa hình, khí hậu thổ nhưỡng, người Việt cổ đ tận dụng đất đai khai thác cách thông minh vùng đất khác nhau: vùng thấp vùng cao, đồng lầy khô cạn, để trồng loại lúa hoa mầu khác Sự thích ứng với hoàn cảnh thiên nhiên Cũng thể đậm nét mặt sinh hoạt vất chất ăn, mặc, ở, tạo nên nhiều nét độc đáo người Việt Nam sống hàng ngày Về ăn: Với nguyên liệu chủ yếu thực vật số động vật thế, người Việt thời xưa đ có nhiều sáng kiến chế biến thức ăn để thay đổi cho hợp vị thời tiết Trong lịch sử ngày phát triển dân tộc, đất nước khai phá mở rộng thêm, thức ăn phong phú thêm chế biến với nhiều dạng thức Chính mà người Việt Nam đ sớm thể trình độ văn hóa ẩm thực cao, vừa tinh vi, vừa tế nhị trì phát triển ngày Về mặc: Quần áo giản dị cho phù hợp với thời tiết trang sức lại đặc biệt quan tâm Đó đặc điểm văn hoá trang phục Việt Nam, giản dị chứa đựng nét thẩm mỹ tinh vi Về ở: Để thích nghi với khí hậu nhiệt đới sống hòa nhập với thiên nhiên, địa điểm cư trú khác miền trung du, miền núi, miền ven biển, người ta luôn có ý thức dựng nhà cho thích hợp Trong điều kiện sinh hoạt vật chất: ăn, mặc, trên, người Việt Nam đ sớm tạo môi trường sinh thái có hài hòa tốt đẹp sống với hoàn cảnh thiên nhiên Những nét đặc sắc văn hóa Việt Nam, người Việt Nam hình thành từ quan hệ với thiên nhiên Trước hết tinh thần đoàn kết phấn đấu để khắc phục khó khăn thử thách thiên nhiên lao động cần cù, sáng tạo để khắc phục nguy đói nghèo gia đình cộng đồng x hội Lao động đôi với tiết kiệm Con người Việt Nam sớm biết yêu lao động, quý trọng người lao động, tiết kiệm tiêu dùng, khinh ghét kẻ chây lười, ăn bám không ngừng lên án kẻ tham ô, lng phí, làm giàu bất Con người Việt Nam luôn gắn bó với thiên nhiên Với ý chí kiên cường bàn tay sáng tạo, người Việt Nam đ cải tạo đất nước, làm cho ngày thêm phong phú tươi đẹp, trở thành tác phẩm thẩm mỹ Tình yêu thiên nhiên lên đậm nét nhà trí thức Việt Nam, nhà thơ, nhà triết học Hồ Chí Minh sau này, ta thấy sống gắn bó người thiên nhiên Nếu nhà nước ta nhân dân ta biết phát huy truyền thống lâu đời sống hài hòa với thiên nhiên, yêu thiên nhiên bảo vệ thiên nhiên phát huy mạnh vốn có, để phát triển đất nước mà xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người thiên nhiên Coi thiên nhiên máu thịt mình, từ bao đời đổ vào tâm huyết tài năng, người Việt Nam đ tạo môi trường thiên nhiên thành Tổ Quốc thiêng liêng mà đời qua đời khác nối tiếp kiên bảo vệ Chủ nghĩa yêu nước Tinh thần văn hóa người Việt Nam nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ý thức chủ quyền dân tộc Quyết tâm giành giữ chủ quyền dân tộc Nguy diệt vong kéo dài suốt gần ngàn năm đ liên tục đặt dân tộc trước hai đường: tự xóa bỏ với tư cách dân tộc biến thành quận huyện nước ngoài, thủ tiêu văn hóa mình, xóa ngôn ngữ, phong tục, tập quán đặc tính người Việt Nam, tâm bền bỉ chiến đấu đời qua đời khác, dậy bị đàn áp, lại tiếp tục dậy thắng lợi cuối Dân tộc Việt Nam đ chọn đường thứ hai Sự lựa chọn dứt khoát Đó tư tưởng lớn chi phối ý nghĩ hành vi người, điểm bật truyền thống văn hóa Việt Nam Đó tinh thần tâm chiến đấu đến để giành lại độc lập tự do, giữ lấy toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm dân tộc Kiên cường bất khuất, mưu trí sáng tạo bảo vệ chủ quyền dân tộc Với chí khí quật cường, người Việt Nam đ không ngừng đổ máu để đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước Tinh thần ý chí tạo nên sức mạnh vô địch đánh tan kẻ xâm lược Tinh thần ý chí tạo thái độ kiên cường bất khuất mà rèn đúc nên người mưu trí sáng tạo chiến đấu chiến thắng, liên tiếp gây cho địch hết bất ngờ đến bất ngờ khác Chúng ta hiểu Hồ Chí Minh đ nhấn mạnh đến vai trò văn hóa, đến sức mạnh tinh thần đặc biệt phẩm chất mưu trí sáng tạo gắn liền với phẩm chất yêu nước anh hùng Tinh thần văn hóa người Việt Nam sống cộng đồng Việt Nam tính cộng đồng làng xã Tính cộng đồng vốn đặc điểm nhân loại, Việt Nam, tính cộng đồng sản phẩm đặc thù hoàn cảnh kinh tế x hội Việt Nam, trở thành điều kiện sống sức sống trường tồn người Việt Nam, dân tộc Việt Nam trước thử thách Công trình thuỷ lợi to lớn thường xuyên với nhu cầu đoàn kết toàn dân để chống ngoại xâm đ có tác dụng hình thành kéo dài tổ chức x hội: Đó công x nông thôn Việt Nam Tổ chức có tính ổn định từ đời qua đời khác, tạo bền vững khối cộng đồng làng x Việt Nam Làng x Việt Nam tự quản với dân chủ làng x độc đáo Chế độ quân điền đ ràng buộc người nông dân với làng x, dù có dời làng kiếm ăn cuối quay trở lại nơi có ruộng để sinh sống đặc biệt nơi có ràng buộc lâu đời tình cảm với gia đinh, dòng họ, với phe giáp xóm thôn Sự tồn lâu đời công x nông thôn có tác dụng củng cố tính cộng đồng làng x, trình phát triển lịch sử, bộc lộ nhiều nhược điểm gắn liền với khổ cực quần chúng nhân dân hạn chế mặt đời sống tinh thần Làng x Việt Nam đ phát huy ý thức tập thể, tinh thần chủ động sáng tạo người Tính cộng đồng củng cố bền chặt phong tục tập quán kéo dài từ đời qua đời khác Làng xã Việt Nam có đóng góp to lớn thời kỳ chống ngoại xâm Nền nông nghiệp chủ yếu độc canh khép kín luỹ tre xanh, với số lượng đất ỏi khiến cho làng x kéo dài nghèo túng từ đời qua đời khác Tính cộng đồng tạo thêm sức mạnh gắn bó với nơi đất Hoàn cảnh nâng cao truyền thống cộng đồng từ xa xưa thể qua nhiều hình thức sinh hoạt giao tiếp phong phú đa dạng Việt Nam, tính cộng đồng làng x đ sớm mở rộng thành tính cộng đồng dân tộc Chính mà mối quan hệ mật thiết dân cư dải đất Việt Nam ngày mật thiết hơn, tinh thần đoàn kết dân tộc ý thức Tổ Quốc không ngừng nâng cao Lòng yêu nước nhân dân Việt Nam trước hết tình cảm sâu sắc nhân dân lao động Việt Nam Lòng yêu nước Việt Nam, với sở vững tình yêu thương gắn bó nhân dân lao động chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc, vượt khỏi hạn chế ranh giới nước Nó xa lạ với thành kiến, hận thù dân tộc với dân tộc khác Nhân dân ta chiến đấu suốt ngàn năm để bảo vệ Tổ Quốc, tình cảm nguyện vọng chiến tranh mà hòa bình Tính cộng đồng nói biểu sinh động phong phú sống hàng ngày nhân dân Việt Nam Thái độ niềm nở, tinh thần hiếu khách người Việt Nam không bộc lộ phạm vi họ hàng, thôn xóm mà mở rộng người nước không thấy trình độ văn hóa giao tiếp gọi phép lịch sự, mà thấy toát lên vẻ đẹp sâu sắc tính cộng đồng Việt Nam quan hệ người với người Với tính cộng đồng, người Việt Nam đặt lợi ích cộng đồng cao lợi ích cá nhân, lợi ích Tổ Quốc cao lợi ích gia đình.Có thể nói rằng: tính cộng đồng người Việt Nam sở bền vững cho tinh thần dũng cảm phi thường đầu óc mưu trí sáng tạo họ Tóm lại, tính cộng đồng điều kiện tất yếu để tồn tại, tình cảm tự nhiên người người x hội Việt Nam Tính cộng đồng Việt Nam gắn bó lẫn nhiệm vụ lớn làng, nước, sống riêng tư gia đình Tính cộng đồng Việt Nam thống chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa nhân đạo Nói cách khác: tính cộng đồng Việt Nam chủ nghĩa nhân đạo Việt Nam mà biểu cao chủ nghĩa yêu nước Kết hợp với truyền thống anh dũng mưu trí, tạo nên cốt lõi sắc dân tộc Việt Nam Tính cộng đồng Việt Nam kết tinh hiệu Bác Hồ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Đó thống chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế chủ nghĩa nhân đạo Đó thái độ bao dung đoàn kết tộc người cộng đồng Tổ Quốc Việt Nam, tôn giáo, hệ, địa phương, tinh thần hiếu khách, ứng xử đắn linh hoạt, văn minh tế nhị giao lưu với người nước Hồ Chí Minh kế thừa truyền thống dân tộc Nghệ An quê gốc Hồ Chí Minh Người dân Nghệ An đ tự rèn cho truyền thống quý báu tiêu biểu cho truyền thống quý báu dân tộc Đó tinh thần lao động cần cù, sáng tạo Đó tinh thần đoàn kết chiến đấu, chiến đấu thực sự, chiến đấu dai dẳng liệt để chống thiên tai Đó tảng tinh thần vững để Hồ Chí Minh tiếp, vượt qua chặng đường đầy chông gai thử thách, nhằm giành độc lập, tự cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân Nghệ An quê hương Nam Đàn Hồ Chí Minh địa phương tiếng có nhiều người học giỏi, đỗ cao Rất nhiều người từ dạy học miền đất nước (thầy đồ Nghệ) Hồ Chí Minh, tinh thần ham học truyền lại từ đời cha lại nhân lên gấp nhiều lần, có điều tối quan trọng động học tập "vì nước dân" luôn thúc Người suốt đời Hồ Chí Minh đ kế thừa xuất sắc truyền thống quý báu dân tộc, quê hương gia đình truyền thống ngày phát triển nâng cao Người: truyền thống yêu nước, truyền thống kiên cường bất khuất, truyền thống lao động tiết kiệm, đặc biệt truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần hiếu học, nhân đạo anh hùng Chương Hồ Chí Minh với tư tưởng phương Đông văn hóa người Chúng ta khái quát lại số quan điểm triết học phương Đông, chủ yếu Nho giáo văn hóa người, để từ tìm xem Hồ Chí Minh đ gạt bỏ giữ lại gì, từ mà hiểu sâu tư tưởng hoàn chỉnh sau Hồ Chí Minh văn hóa người Mấy vấn đề văn hóa người tư tưởng triết học phương Đông Nguồn gốc người Trước hết vấn đề: sinh người? Ba vị tiền bối sáng lập triết học Trung Hoa (Khổng Tử, Mặc Tử, Lo Tử) đưa nhiều quan điểm Cả Khổng Tử Mặc Tử cho Trời sinh dân (sinh người) sinh muôn vật, Mặc Tử coi Trời đấng tối cao, có uy quyền tuyệt đối Ông tin Trời tin quỷ thần, cho người phải thờ Trời thờ quỷ thần Khổng Tử coi Trời lực bào trùm, điều động vũ trụ xoay vần theo định luật khách quan Ông tin trời, sức mạnh huyền bí, Lo Tử khác với Khổng, Mặc Ông cho trước có Trời đ có nguyên thuỷ trời, đất, vạn vật Đó Đạo trời, đất, người vạn vật Đạo sinh ra, nói cách khác: sản phẩm vận động âm - dương mà Còn Trang Tử, người kế thừa xuất sắc học thuyết Lo Tử không thừa nhận có tạo hóa chủ thể sáng tạo, mà cho vật, từ vật lớn đến vật vô nhỏ, có sức tự sinh tự hóa bên Vậy xác định vị trí vai trò người mối quan hệ trời, đất, người vạn vật vũ trụ? Lo Tử cho rằng: vũ trụ có bốn lớn: Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người lớn Đặc biệt Nho giáo, người đặt lên vị trí cao Giữa Trời người có mối quan hệ đặc biệt Hầu hết triết gia nhận Trời gốc người, Trời với người một, có chủ trương Thiên nhân hợp nhất, Thiên nhân tương cảm, Thiên nhân tương thông Tuy nhiên, quan hệ Trời với Người, Người luôn phải theo Trời Con người phải lấy phép tắc Trời làm mẫu mực Lo, Trang có khác, ông đ cho Đạo tự nhiên, Đạo sinh vạn vật có trời, đất, người, lại ông coi Trời với Người một, tự nhiên mà Hậu Nho tiếp tục phát triển tư tưởng thiên nhân hợp Riêng Đổng Trọng Thư đời Hán lại phát triển vấn đề theo hướng khác Lại có không người chủ trương thiên nhân bất tương quan, mà người tiêu biểu trước hết Tuân Tử Ông cho Trời làm hại người, ta làm cho mạnh gốc (tức nghề nông), chi dùng có tiết độ trời làm cho nghèo Bản tính người Con người tinh hoa tụ hội Trời đất, quỷ thần, nên người vượt hẳn lên muôn vật Con người khác xa hẳn loài vật Cái khác xa hẳn người tính người Đặc trưng sống người phương Đông đặt tinh thần lên vật chất, đặt cộng đồng lên cá nhân, coi phẩm chất đạo đức, sáng tâm hồn giá trị cao đẹp Có thể nói: Khổng Tử đ suốt đời muốn xây dựng sống văn hóa cho x hội cho người; học thuyết ông chủ yếu học thuyết văn hóa người Con người văn hóa Nho giáo đòi hỏi người quân tử, người có văn hóa, phải thống lành mạnh bên (chất) với biểu tốt đẹp bên (VĂN) Vấn đề xây dựng người đặt trước hết nỗ lực cá nhân, với quan tâm gia đình, x hội nhà nước Nho giáo đặt vấn đề xây dựng người cách thiết thực Chính mà tư tưởng phương Đông chấp nhận rộng ri nhất, có ảnh hưởng nhiều x hội suốt ngàn năm lịch sử, tư tưởng Nho giáo xây dựng người 10 trả giá cách đau đớn Đ có học phản diện Vì vậy, phải đặc biệt trọng xây dựng người Việt Nam nôi tinh thần thiêng liêng văn hóa, truyền thống người trở thành người - Giáo dục rèn luyện đảng viên xứng đáng gương mặt tiêu biểu cho người Việt Nam Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh vế mặt để xứng đáng đạo đức, văn minh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm dân tộc thời đại Trong vấn đề này, trước hết lên động trị vào Đảng tình hình nay, điều kiện Đảng cầm quyền Cùng với vấn đề động việc giáo dục rèn luyện đảng viên cho xứng đáng gương quần chúng lực trí tuệ, thái độ lao động tận tuỵ, lối sống văn hóa, lĩnh dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ thật, lòng trung thành với Đảng, với CNXH, với Tổ quốc nhân dân Đảng cán đảng viên Đảng phải chứng tỏ mẫu mực lao động, học tập, công tác, lối sống, quán lời nói với việc làm để giáo dục, thuyết phục quần chúng theo đường mà Đảng đ vạch Đó vấn đề mà thân thực tiễn đặt cần giải để xây dựng người theo tư tưởng Hồ Chí Minh 332 Kết luận Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa người phong phú Từ nhiều năm đ có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề góc độ phạm vi khác Đề tài KHXH 04 01 nối tiếp công việc nghiên cứu với tính chất đề tài nghiên cứu mang tính hệ thống khái quát, nhằm tìm hiểu sâu vấn đề văn hóa người Tư tưởng Hồ Chí Minh, từ vận dụng tư tưởng Người để phát triển văn hóa, xây dựng người giai đoạn cách mạng Chắc chắn từ Đề tài KHXH 04 01 lại gợi mở nhiều vấn đề cho việc nghiên cứu văn hóa người năm tới Qua nội dung đ trình bày công trình này, tác giả muốn đến số kết luận chung sau đây: Khi tìm đường cứu nước, người niên Nguyễn Tất Thành có hai bàn tay trắng Nhưng hành trang Người mang nặng lòng yêu nước thương dân, bồi dưỡng từ tuổi ấu thơ lúc trưởng thành chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam Hơn nữa, hành trang có vốn văn hóa dân tộc vững vàng, hiểu biết sâu sắc văn hóa phương Đông, nhận thức bước đầu văn 333 hóa phương Tây, hướng Người đến với vấn đề giới đương đại Trong suốt mười năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, vốn văn hoá lại không ngừng nâng cao với hiểu biết nhiều nước, từ nước thuộc địa đến nước tư phát triển Nguyễn Tất Thành, có hai điểm đặc sắc: là, vốn văn hóa lại nhằm phục vụ mục tiêu trị, hướng vào việc tìm cho lý luận cách mạng, học thuyết, chủ nghĩa làm sáng tỏ đường lên cách mạng Việt Nam, làm kim nam cho cách mạng Việt Nam đến thắng lợi; hai là, hiểu biết thuộc địa, chủ nghĩa đế quốc thực dân, giai cấp vô sản, người lao động làm thuê hiểu biết từ chỗ đứng quan sát, mà từ sống Người, từ việc Người vào dòng đời để hiểu cho giai tầng x hội dân tộc Chính điều đ nâng ý chí chống đế quốc thực dân, nghị lực vượt qua khó khăn gian khổ, luyện lĩnh đấu tranh kiên cường, tâm cách mạng đến nơi, làm cách mạng thắng lợi cuối Nhờ có hành trang ấy, Nguyễn Tất Thành đ trở thành Nguyễn Quốc đ đến chủ nghĩa Mác Lênin CNXH Như Lênin trước đ nhận xét, người ta đến với chủ nghĩa Mác, CHXH cách khác Nguyễn Quốc người đ nói lên thực luận điểm từ chủ nghĩa yêu nước, tức từ giác ngộ dân tộc, đến chủ nghĩa Mác Lê nin CHXH Tiếp bước Nguyễn Quốc, hầu hết người Việt Nam yêu nước khác đ đường Cái vốn văn hóa ngày nâng cao, vốn sống phong phú, hiểu biết thực tiễn sâu sắc với nhân cách đ sống, vượt qua nhân cách bình thường điều kiện để Nguyễn Quốc 334 đến với chủ nghĩa Mác Lênin CHXH, cách riêng Từ Người đ tránh lệch lạc nhà cách mạng khác giản đơn, nông cạn, giáo điều hay hội xét lại tiếp thu học thuyết Mác Lênin Đó lệch lạc đ diễn đ thấy kỷ XX, mà đến tình trạng Bằng cách riêng mình, Nguyễn Quốc đ đến với chủ nghĩa Mác - Lênin CHXH, từ góc độ trị kinh tế x hội, mà từ góc độ văn hóa người Người đ sớm nhìn thấy chủ nghĩa Mác Lênin tính cách mạng, tính khoa học tính nhân văn kết hợp chặt chẽ với nhau, mà không thứ triết học có Những tính chất thuộc tính chất học thuyết ông, mà thuộc tính chất người ông Nguyễn Quốc đ nhìn thấy ông gương cho thân mình, cho tất người cách mạng cho dân tộc, trước hết dân tộc thuộc địa, dân tộc phương Đông Tiếp theo chủ nghĩa Mác Lênin từ góc độ văn hóa người, Nguyễn Quốc đ sớm đặt vấn đề đấu tranh lĩnh vực văn hóa phận quan trọng đấu tranh chung để tới độc lập dân tộc CHXH Người đ sớm thấy văn hóa vũ khí lợi hại để tố cáo tội ác chủ nghĩa đế quốc thực dân, thức tỉnh tập hợp nhân dân ngày rộng ri vào đấu tranh chung mở rộng đoàn kết quốc tế Đấu tranh văn hóa, Người đ sử dụng vũ khí văn hóa cách điêu luyện hiệu Những vấn đề văn hóa, đặc biệt chất văn hóa Nguyễn Quốc thể tác phẩm Người đ viết, mà nhân cách văn hóa Người Nhận xét Oxip Manđenxtam năm 1923 thấy Nguyễn Quốc toả văn hóa tương lai phát có nhà hoạt động cách mạng nước dự báo có tầm nhìn trước nhiều thập kỷ Nguyễn 335 Quốc Hồ Chí Minh đ bắt tay vào xây dựng văn hóa tương lai đất nước Việt Nam nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời Hồ Chí Minh đ với Đảng dày công xây dựng văn hóa người nước Việt Nam dân chủ XHCN Cùng với tiến trình lên cách mạng, Người đ đề tất cần thiết cho việc xây dựng văn hóa người Việt Nam Người trực tiếp đạo việc xây dựng văn hóa người Việt Nam thực tiễn, phát động nhiều phong trào lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhiều ngành nhiều giới Trong việc xây dựng văn hóa người lĩnh vực khác nghiệp cách mạng, Người gắn kỷ luật với thực tiễn, nói với làm, không dừng lại chỗ hô hào, kêu gọi, mà điều quan trọng phải thức tỉnh, tổ chức quần chúng để quần chúng hành động nhằm giành thắng lợi ngày to lớn Kết văn hóa người Việt Nam đ bước hình thành, hệ giá trị đ bước xác định trọng đời sống nhân dân ta Hồ Chí Minh đ giải hàng loạt vấn đề quan trọng xây dựng văn hóa người: quan hệ Truyền thống đại, dân tộc giai cấp, quốc gia quốc tế, dân tộc nhân loại, tương lai Người đ đặt vấn đề mối quan hệ biện chứng, với quan điểm thực tiễn, lịch sử cụ thể, vận động phát triển Vì việc xây dựng văn hóa người Việt Nam lnh đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản đ triển khai phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, hoàn cảnh đặc thù, kết hợp cách mạng với kháng chiến, kết hợp chiến tranh nghĩa chống xâm lược để thống đất nước với xây dựng x hội XHCN 336 Với quan điểm toàn diện, Hồ Chí Minh đ quan tâm đến khía cạnh văn hóa, đặc biệt chức năng, tính chất văn hóa đến lĩnh vực văn hóa, đặc biệt bốn lĩnh vực văn hoá giáo dục, văn hóa văn nghệ, văn hóa đời sống (đạo đức, lối sống nếp sống), văn hóa trị đ trình bày công trình Mối quan hệ tác động qua lại văn hóa với trị, kinh tế, x hội Người đặt tư tưởng lý luận, mà chủ yếu lại thực tiễn xây dựng văn hóa người Đối với việc xây dựng người, quan điểm toàn diện đ thể việc: - Xây dựng người tất mặt: đức, trí, thể, mỹ; đức tài, phẩm chất lực; trí tuệ, tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nếp sống - Xây dựng người lĩnh vực môi trường sống hoạt động người - Xây dựng người suốt đời từ trẻ đến già - Xây dựng người giai cấp, tầng lớp x hội, Lạc cháu Hồng; hệ đan xen, kết hợp chặt chẽ với nhau, nối tiếp kế tục nghiệp cách mạng Có thể thấy rõ: Hồ Chí Minh đ đề hệ thống luận điểm , nguyên tắc đạo, chuẩn mực phương pháp định hướng cho việc xây dựng văn hóa người Việt Nam Tất vấn đề lại cụ thể hóa giai đoạn, thời kỳ phát triển cách mạng, đất nước, phù hợp với điều kiện chủ quan khách quan, với tầng lớp x hội cộng đồng dân tộc Việt Nam 337 Tư tưởng Hồ Chí Minh đ trở thành tảng Tư tưởng cho việc định hình văn hóa người Việt Nam kỷ XX Nó tảng tư tưởng cho việc phát triển văn hóa xây dựng người nay, với nhân loại đ bước vào kỷ XXI Bước vào kỷ XXI, nhân dân ta tiếp tục nghiệp đổi đ mở từ Đại hội VI Đảng năm 1986 Những thành tựu học kinh nghiệm đ thu 15 năm đổi mới, tiền đề quan trọng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Công nghiệp hóa, đại hóa nhằm mục tiêu CNXH; nói cách khác, mục tiêu dân giàu nước mạnh, x hội công bằng, dân chủ, văn minh Đó x hội với văn hóa ngày phát triển, người ngày hoàn thiện Phải nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức để có phát triển nhanh bền vững mặt Trong điều kiện nước ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở rộng quan hệ quốc tế đa phương đa dạng, hội nhập kinh tế quốc tế theo xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa, khoa học công nghệ giới phát triển với tốc độ ngày tăng, khoa học đ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, kinh tế tri thức ngày phát triển, nước không dừng lại để rút ngắn khoảng cách cách dễ dàng việc phát triển văn hóa xây dựng người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Tinh thần đ thể luận điểm mà Đảng ta đ rút từ chiều sâu Tư tưởng Hồ Chí Minh: văn hóa người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Thực tiễn sống đ chứng minh luận điểm hoàn toàn đắn Chúng ta thường nói đến nguồn lực phát triển, hay nguồn lực tạo phát triển, bao gồm nội lực ngoại lực Văn hóa 338 người nguồn nội lực sâu xa bền vững định nguồn lực khác, bên lẫn bên Đất nước ta có phát triển nhanh bền vững theo đường XCHN hay không, điều phụ thuộc trước hết vào đường lối trị, đường lối kinh tế đắn Đảng lnh đạo, mặt khác phải xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, xây dựng người XHCN để đưa đường lối vào sống, biến đường lối thành thực Các lực thù địch đ thất bại tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, lại muốn giành thắng lợi kinh tế văn hóa, việc làm suy thoái người Đây chiến tranh không tiếng súng lại lợi hại, làm sụp đổ chế độ x hội, đ thấy vài chục năm gần Vì vậy, hết, việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xây dựng văn hóa người yêu cầu hết thiết để phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Muốn cần nghiên cứu ngày kỹ hơn, sâu hơn, đầy đủ Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa người, điều quan trọng đưa tư tưởng vào chủ trương, sách Đảng Nhà nước phù hợp với điều kiện Từ biến thành hành động cán đảng viên đông đảo tầng lớp nhân dân Phải nhiều người hai mặt Tình trạng nói chưa đôi với làm, chủ trương nhiều thực chủ trương chưa đến nơi đến chốn xẩy Điều thể rõ nhiều lĩnh vực, đặc biệt giáo dục, đạo đức, lối sống, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu tệ nạn x hội Vận dụng sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa người, phải phát triển tư tưởng Người thời kỳ mới, chắn việc xây dựng văn hóa người nước ta có bước phát triển thời gian tới 339 Danh mục tài liệu tham khảo Bác Hồ với văn nghệ sĩ Nxb Văn học, H, 1995 Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh Ban nghiên cứu lịch sử Đảng NT, 1997 Các Mác Ph.Ănghen: Toàn tập, T.1, Nxb CTQG, H, 1995 340 Các Mác Ph.Ănghen: Toàn tập, T.3, Nxb CTQG, H, 1995 Các Mác Ph.Ănghen: Toàn tập, T.4, Nxb CTQG, H, 1995 Các Mác Ph.Ănghen: Toàn tập, T.23, Nxb CTQG, H, 1993 Các Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin, Xtalin: Bàn giáo dục, Nxb ST, H, 1976 Cứu quốc (báo) Số ngày 8/10/1945 Cứu quốc (báo) Số ngày 9/10/1945 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, Toàn tập, T.2, Nxb CTQG, H, 1998; Chánh cương vắn tắt Đảng Sách lược vắn tắt Đảng Luận cương chánh trị Đảng cộng sản Đông Dương (10/1930) án nghị TW Toàn thể Đại hội nói tình hình Đông Dương nhiệm vụ cần kíp Đảng (10/1930) 11 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, Toàn tập, T.7, Nxb CTQG, H, 2000 TW Hội nghị lần thứ tám Đảng cộng sản Đông Dương (1941) Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) 12 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng, Toàn tập, T.12, Nxb CTQG, H, 2001 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng (1951) 341 13 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (1960) 14 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng (1976) 15 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng (1981) 16 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (1986) 17 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng (1991) 18 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (1996) 19 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng (2001) 20 Đảng cộng sản Việt Nam: Nghị hội nghị TW 2, khóa VIII 21 Đảng cộng sản Việt Nam: Nghị hội nghị TW 5, khóa VIII "Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc" 22 Đảng cộng sản Việt Nam: Nghị hội nghị TW (lần 2), khóa VIII 23 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Nhà nước văn hóa, văn nghệ (Từ 1943 đến 1968) Nxb.ST, H, 1970 24 Đảng cộng sản Việt Nam: Về công tác văn nghệ Nxb.ST, H, 1962 342 25 Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh: Bàn văn hóa văn nghệ VH-NT xuất bản, H, 1963 26 Đặng Xuân Kỳ: Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb Thông tin lý luận, H, 1990 27 Đặng Xuân Kỳ: Phương pháp phong cách Hồ Chí Minh Nxb CTQG, H, 1997 28 Đặng Xuân Kỳ: Tiếp tục đổi tư duy, nâng cao tư tưởng thời kỳ CNH, HĐH Tạp chí cộng sản, số 8, tháng 4/1997 29 Đỗ Trung Tại: Hy giáo dục! Văn nghệ 5/1999 30 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.2, Nxb CTQG, H, 1995 31 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.3, Nxb CTQG, H, 1995 32 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.4, Nxb CTQG, H, 1995 33 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.5, Nxb CTQG, H, 1995 34 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.6, Nxb CTQG, H, 1995 35 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.7, Nxb CTQG, H, 1996 36 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.8, Nxb CTQG, H, 1996 37 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.9, Nxb CTQG, H, 1996 38 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.10, Nxb CTQG, H, 1996 39.Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.11, Nxb CTQG, H, 1996 40 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.12, Nxb CTQG, H, 1996 343 41 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.13, Nxb CTQG, H, 1997 42 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.1, Nxb Thông tin lý luận, H, 1992 43 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.2, Nxb CTQG, H, 1993 44 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.3, Nxb CTQG, H, 1993 45 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.4, Nxb CTQG, H, 1994 46 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.5, Nxb CTQG, H, 1995 47 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.6, Nxb CTQG, H, 1995 48 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.7, Nxb CTQG, H, 1995 49 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.8, Nxb CTQG, H, 1996 50 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.9, Nxb CTQG, H, 1996 51 Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, T.10, Nxb CTQG, H, 1996 52 Hồ Chí Minh: Nhật ký chìm tàu, Tổng hợp văn học Việt Nam, T.36, Nxb KHXH, H, 1980 53.Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa văn nghệ Nxb ST, H, 1977 54.Hồ Chí Minh: Văn hóa nghệ thuật mặt trận Nxb Văn học, 1981 55.Hồ Chí Minh: Với lực lượng vũ trang nhân dân Nxb QĐND, H,1991 56.Hồ Chí Minh: Về xây dựng người Nxb CTQG, H, 1961 57.Hồ Chí Minh: Con người x hội chủ nghĩa Nxb ST, H, 1961 58.Hồ Chí Minh: Về văn hóa Bảo tàng Hồ Chí Minh, H, 1997 59.Hoàng Trinh: Vấn đề văn hóa phát triển Nxb CTQG, H, 1996 344 60.Hoàng Trinh: Bản sắc dân tộc đại hóa văn hóa Nxb CTQG, H, 2000 61.Hoàng Chí Bảo: Lý luận nhân cách nhân cách Hồ Chí Minh Tạp chí "Nghiên cứu lý luận", số 6/1998 62.Kỷ yếu Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa người" (KHXH 04-01-1998) 63.Lênin: Toàn tập, T.36, Nxb Tiến bộ, M, 1977 64.Lênin: Toàn tập, T.37, Nxb Tiến bộ, M, 1977 65.Lênin: Bàn cách mạng tư tưởng văn hóa Nxb ST, H, 1970 66.Những vận may đường phát triển Nxb Trẻ, T.P Hồ Chí Minh, 1995 67.Nguyễn Hữu Thọ: Hư cấu nghịch lý Văn nghệ 10/7/1999 68.Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Viện Hồ Chí Minh, 1993 69.Phạm Xuân Nam: Văn hóa phát triển Nxb CTQG, H, 1998 70.Phạm Hồng Chương: Kết điều tra thực trạng văn hóa người Việt Nam 71.Phêđêrich Mayơ-Tổng giám đốc UNESCO: Thập kỷ giới phát triển văn hóa 72.Phạm Văn Đồng: Văn hóa đổi mới, Nxb CTQG, H, 1994 73.Trần Dân Tiên: Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ Tịch Nxb KHXH, H, 1990 345 74.Trần Dân Tiên: Hồ Chí Minh truyện, Bản dịch Trung văn Trương Niệm Thức, Bán nguyệt xuất x, Thượng Hải, 6/1949 75.Trường Chinh: Mấy nguyên tắc lớn vận động văn hóa Việt Nam (1944) Trong tập: Bàn văn hóa văn nghệ Nxb VHNT, H, 1963 76.Trường Chinh: Chủ nghĩa Mác văn hóa Việt Nam Hội văn nghệ Việt Nam, 1949 77.Trần Đức Thảo: Vấn đề người chủ nghĩa "Lý luận người" Nxb T.P.Hồ Chí Minh, 2000 78.Trần Đình Hượu: Đến đại từ truyền thống Nxb KHXH, H, 1994 79.Trần Thành: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Hồ Chí Minh Nxb CTQG, H, 1997 80.ủy ban KHXH Việt Nam: Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nxb KHXH, H, 1990 81.Võ Nguyên Giáp: Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam Nxb CTQG, H, 1997 346
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong lịc sử và sự kế thừa của hồ chí minh , Tư tưởng hồ chí minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong lịc sử và sự kế thừa của hồ chí minh , Tư tưởng hồ chí minh về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong lịc sử và sự kế thừa của hồ chí minh , B. Bao cao tong ket, Dac diem va vai tro cua van hoa Viet Nam, con nguoi Viet nam trong lich su dan toc, Van hoa, con nguoi Viet Nam hien nay va yeu cau phat trien van hoa, xay dung con nguoi trong su nghiep CNH,HDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay