BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.

13 197 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 10:14

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP vvBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.G HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á. 1 B NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á Giới thiệu khái quát doanh nghiệp 1.1 Quá trình hình thành phát triển doanh nghiệp Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á Mã số kinh doanh: 0100366248 Ngày cấp: 02/08/1996 Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Mai Phương Chức vụ: Giám đốc Trụ sở : Số 124 – Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội Vốn điều lệ: 200.000.000.000 Việt Nam đồng ( Viết chữ:: Hai trăm tỷ đồng chẵn) Trải qua 19 năm xây dựng phát triển (28/11/1995) Tân Á đạt thành công Với sản phẩm chính: bồn nước inox bồn nhựa đa Với phát triển KHCN, năm 2001 Tân Á cho đời sản phẩm bình nước nóng sử dụng lượng mặt trời mang nhãn hiệu Sunflower Sự lớn mạnh thể đời nhiều nhà máy khắp nước Sự thành công tập đoàn thể tin tưởng sử dụng người tiêu dùng đánh giá có chất lượng tổ chức có uy tín nước quốc tế 1.2 Chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp Chức năng: Tân Á chuyên sản xuất cung cấp sản phẩm khí tiêu dùng phục vụ ngành xây dựng dân dụng công nghiệp với tầm nhìn chiến lược trở thành tập đoàn số lĩnh vực sản xuất kim khí gia dụng thiết bị phòng tắm Việt Nam khu vực phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa nghành hàng đầu Việt Nam 10 năm tới Nhiệm vụ: Với phương châm “Phồn vinh sống Việt”, Tân Á xác định mục tiêu cần phải đạt Cùng với nhân viên công ty, đối tác tổ chức xã hội, Tân Á cam kết đưa thị trường sản phẩm chất lượng, thân thiện cho cộng đồng 1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Nhận xét: Nhìn vào mô hình cấu tổ chức Tân Á nhận thấy công ty bố trí lao động theo phận chức Có phận: marketing, dự án, tài kế toán, sản xuất… Trong phận có ban giám đốc, ban quản lý, trưởng phận nhân viên tác nghiệp Mỗi phận thực chức nhiệm vụ riêng hướng tới mục tiêu chung doanh nghiệp Cách bố trí hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế tại, phân cấp chuyên môn hóa hợp lý giúp cho việc thực nhiệm vụ thống nhất, kiện toàn từ xuống phản hồi từ lên hiệu 2 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Á (Nguồn:www.tanadaithanhgroup.vn) 1.4 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Công ty TNHH SX&TM Tân Á tiến hành kinh doanh lĩnh vực sau: Sản xuất sản phẩm khí tiêu dùng, sản xuất mua bán: sản phẩm ống Inox, sản phẩm nhựa, sản phẩm bình đun nước nóng sử dụng lượng mặt trời, sản phẩm chậu rửa đồ gia dụng, sơn xây dựng sơn công nghiệp, sản phẩm vòi sen ,vòi nước ,thiết bị vệ sinh phòng tắm, loại bồn tắm Buôn bán tư liệu sản xuất: Đại lý mua, Đại lý bán, ký gửi hànghóa Quảng cáo thương mại Hiện lĩnh vực kinh doanh chiếm chủ yếu doanh thu lợi nhuận công ty lĩnh vực sản xuất mua bán sản phẩm ống Inox (chiếm 23% tổng doanh thu lợi nhuận), bình nước nóng sử dụng lượng mặt trời ( chiếm 19%) thiết bị cho nhà tắm, phòng vệ sinh (chiếm 15%) Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp 2.1 Số lượng, chất lượng lao động doanh nghiệp Trải qua 20 năm hình thành, xây dựng phát triển, Tân Á từ chỗ có 50 lao động ban đầu, nhà xưởng sản xuất phải thuê, đến có qui mô 1000 lao động với trình độ tay nghề chuyên môn cao Sự phân bố lao động theo phận chức thể bảng sau: Bảng 1.1: Sự phân bố lao động theo phận chức năng: STT Bộ phận Số lượng lao động (người) Tỷ lệ (%) 3 Nhân viên văn phòng Nhân viên kinh doanh Công nhân sản xuất 163 225 750 13% 18% 69% ( Nguồn: Phòng HC-NS công ty TNHH SX&TM Tân Á ) Từ số liệu ta thấy công ty có số công nhân chiếm tỷ trọng tương đối cao Tân Á doanh nghiệp sản xuất chủ yếu Nhưng ta thấy đặc trưng bật số nhân viên kinh doanh đông đảo (225 người, 18% tổng số nhân viên công ty) đông tổng nhân viên văn phòng công ty (163 người) Điều thể hoạt động xúc tiến bán hàng thông qua nhân viên kinh doanh công ty trọng phương thức chủ yếu để tiêu thụ sản phẩm Chất lượng lao động Tân Á ngày nâng cao trình độ lẫn tay nghề Sự nâng cao chất lượng lao động thể qua bảng sau: Bảng 1.2: Bảng thể chất lượng lao động Tân Á qua năm: Trình độ Trên đại học Đại học CĐ, TC, nghề Khác Năm 2011 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 20 137 595 223 Năm 2012 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 2.05 14,05 61,02 22,8 35 196 724 195 3,04 17,04 62,9 16,9 Năm 2013 Số lượng Tỷ lệ (người) (%) 63 237 800 150 5,04 18,9 64 12 ( Nguồn: Phòng HC-NS công ty TNHH SX&TM Tân Á) Nhận xét:Nhìn vào bảng nhận thấy chất lượng lao động Tân Á tăng dần qua năm Cụ thể: năm lao động đại học tăng 1%, đại học tăng mạnh từ 2011-2012 (gần 3%) từ 2012-2013 tăng chậm lại (còn 1%), cao đẳng nghề trung cấp tăng dần qua năm (1%) Sự tăng chất lượng lao động ngày nhiều lao động đào tạo, học hành từ trường học đại học, cao đẳng chuyên nghiệp người nhân viên công ty muốn học lên Sự tăng trưởng thể chất lượng đội ngũ lao động Tân Á ngày cao hơn, kéo theo tất hoạt động doanh nghiệp hiệu 2.2 Cơ cấu lao động doanh nghiệp Bảng1.3: Cơ cấu độ tuổi lao động công ty sau: Năm 2011 2012 2013 Độ tuổi Đơn vị: % < 30 tuổi 30 – 40 tuổi >40 tuổi 81.7 82.5 83.8 13.5 13.8 12.6 4.8 3.7 3.6 ( Nguồn: Phòng HC-NS công ty TNHH SX&TM Tân Á) Qua số liệu cho thấy lực lượng lao động công ty trẻ có xu hướng ngày trẻ Đây đặc điểm chung thuận lợi cho công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, công việc công ty cần thiết tới động, nhiệt tình tuổi trẻ Đây lực lượng nòng cốt cho phát triển Tân Á tương lại Tuy nhiên, lao động trẻ có nhược điểm cần phải học tập bổ sung kinh nghiệm thêm trình lao động sản xuất Quy mô vốn kinh doanh doanh nghiệp 3.1 Tổng mức cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.4: Bảng thể tổng mức cấu vốn kinh doanh Đơn vị: VNĐ Tân Á STT I II Chỉ tiêu Tài sản TS ngắn hạn TS dài hạn Nguồn vốn Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn CSH 2011 620.389.104.301 595.993.947.569 24.395.157.268 620.389.104.301 432.158.624.368 1.906.354.107 186.324.125.926 2012 676.699.711.341 638.833.769.358 29.298.011.174 676.699.711.341 474.217.929.611 2.309.800.280 200.171.971.450 tháng/2013 515.121.430.954 485.962.246.693 30.726.413.354 515.121.430.954 389.629.442.591 166.491.988.363 (Nguồn: Phòng TC-KT công ty TNHH SX&TM Tân Á) Nhận xét: Tổng mức tài sản Tân Á tăng dần theo năm Năm 2012 tăng năm 2011 9,3%, năm 2013 tăng năm 2012 7.6% Lượng tăng đồng qua năm Điều đặc biệt tài sản ngắn hạn lại lớn nhiều tài sản dài hạn nợ ngắn hạn lớn nhiều nợ dài hạn Sự chênh lệch làm có nghi ngờ tình hình sử dụng nguồn tài sản công ty Quan sát chung cho ta thấy phần tài sản ngắn hạn phần tăng nhiều tiền lương công ty Có thể đơn giản nhận thấy số lượng lao động năm 2013 tăng nhiều so với 2012 năm trước 3.2 Tổng mức cấu nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Bảng 1.5: Bảng thể tổng mức cấu nguồn vốn kinh doanh Tân Á Đơn vị: VNĐ STT Chỉ tiêu Tổng vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay 2011 620.389.104.301 186.324.125.926 434.003.983.742 2012 676.699.711.341 200.171.971.450 476.527.739.991 tháng/2013 515.121.430.954 190.491.988.363 325.629.442.634 (Nguồn:Phòng TC-KT công ty TNHH SX&TM Tân Á) Nhận xét: Tổng vốn tăng qua năm đặc biệt vốn vay lớn nhiều so với vốn chủ sở hữu Bởi Tân Á nhận thấy vốn vay có lợi vốn CSH chỗ: sử dụng vốn vay tạo đòn bẩy tài chính, vốn vay tạo chắn thuế cho công ty lợi nhuận tính thuế tính sau trừ chi phí lãi vay Hơn tăng vốn CSH phải huy động thêm nguồn: vốn góp kinh doanh, phát hành cổ phiếu… Đi kèm với chi phí khác phát sinh công ty dễ bị thâu tóm Nên vào Tân Á cho vốn CSH tăng với tốc độ thấp Còn với vốn vay tăng nhanh qua năm Nếu vào vốn vay với vốn CSH tình hình tài công ty không ổn định, không lành mạnh Nhưng thân Tân Á biết vay mức mức có lợi cho công ty Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đươc thể qua báo cáo tài sau: Bảng 1.6: Bảng kết hoạt động kinh doanh công ty Tân Á Đơn vị: VNĐ Chỉ tiêu I Doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp DV Doanh thu tài II Chi phí Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý DN III Lợi nhuận Tổng lợi nhuận kế hoạch trước thuế LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp I Chi phí thuế TNDN V hành 2010 2011 2012 tháng/2013 497.858.833.1 32 80.109.347 540.865.346.5 22 82.225.498 568.465.738.3 41 1.632.606.553 343.617.502.1 41 935.456.125 470.695.146.8 02 17.308.169.10 7.171.219.910 509.876.698.6 97 18.637.310.02 9.538.858.669 321.689.321.2 33 11.125.687.63 7.823.890.000 2.161.203.691 3.206.368.225 525.345.861.1 73 16.340.526.12 18.988.906.08 7.364.268.959 366.325.988 527.854.657 698.026.786 432.907.443 274.744.491 395.890.993 523.520.089 324.680.582 91.581.497 131.963.664 174.506.697 108.226.861 3.123.794.744 (Nguồn: Phòng TC-KT công ty TNHH SX&TM Tân Á) Nhận xét: Thông qua bảng số liệu tài thấy kết hoạt động kinh doanh Tân Á tăng qua năm Nhưng mức độ tăng không đồng ổn định Doanh thu năm tăng dần: năm 2011 tăng so với năm 2010 8%, năm 2012 so với năm 2011 tăng 5%) Sự tăng lên chứng tỏ người tiêu dùng ngày tin tưởng sản phẩm Tân Á Đồng thời sách chiến lược kinh doanh phù hợp xu thị trường Lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể (2011 tăng so với 2010 44%, 2012 tăng so với 2011 32%) Có điều ban lãnh đạo công ty có thay đổi như: giảm mạnh chi phí tài từ năm 2012 so với năm 2011 giảm 12%, thêm vào tăng mạnh chi phí bán hàng: năm 2012 tăng 200% chi phí so với với năm 2011, năm 2011/2010 tăng 33% Điều cho ta thấy công ty có điều chỉnh nhạy bén xác để nhanh chóng ổn định sản xuất Nhìn chung, thời kì kinh tế đất nước nói chung ngành sản xuất sản phẩm khí tiêu dùng Tân Á nói riêng khó khăn kết khả quan, cho ta thấy công tác quản trị công ty hiệu II NHỮNG TỒN TẠI CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN TRỊ CHỦ YẾU TẠI TÂN Á Tình hình thực chức quản trị hoạt động quản trị chung Tân Á Qua trình phân tích bảng câu hỏi vấn ta có sơ đồ sau: Biểu đồ 2.1: Biểu đồ thể mức độ hiệu tần suất thực hoạt động quản trị công ty Tân Á Nhận xét: Đối với việc thực chức quản trị chức công ty thực tốt tần suất thực (Nguồn: Tác giả) nhiều chức thu thập thông tin, tiếp đến chức kiểm soát lãnh đạo , sau tổ chức cuối hoạch định Cụ thể: Đối với chức thu thập thông tin định quản trị: Tân Á tập đoàn lớn mạnh tài chính, nhân hay hợp tác với đối tác Nên việc thu thập thông tin điều vô quan trọng Thông tin nội bên doanh nghiệp thông tin từ phòng ban, phận ý kiến, thị từ cấp đưa xuống góp ý, đề xuất ý tưởng từ cấp đưa lên Với thông tin bên thông tin từ khách hàng, từ đối tác, từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp hay tiềm ẩn, từ quan hữu quan… việc thu thập thông tin Tân Á hoạt động hiệu quan trọng Hiện hàng tháng Tân Á tổ chức buổi họp mặt phận phòng ban công ty nhờ đại lý phân phối, nhân viên bán hàng trực tiếp tham khảo hỏi ý kiến đánh giá khách hàng Những thông tin yếu tố sống giúp cho máy tổ chức công ty hoạt động hiệu kiện toàn từ xuống ngược lại Cùng với công tác quản trị chiến lược thực theo mục tiêu nhiệm vụ đặt Đối với chức lãnh đạo kiểm soát: Công ty thành lập ban kiểm soát để kiểm soát tất hoạt động công ty từ khối sản xuất đến khối kinh doanh đến khối tài kế toán Việc kiểm soát kết hợp chặt chẽ phận công ty, tránh tình trạng xảy tượng sản phẩm chất lượng, tài sản bị hao hụt, sản xuất dư thừa nhiều… Lãnh đạo chức quan trọng trình quản trị chiến lược Lãnh đạo không tốt làm ảnh hướng tới ekip thực công việc Nhưng lãnh đạo tốt công việc, nhiệm vụ hoàn thành hiệu với chi phí thấp Hiện Tân Á, mức độ hiệu trung bình chức Mức tương đối cao so với nhiều công ty khác với Tân Á thấp việc thực chưa hiệu Ban lãnh đạo công ty cố gắng giúp cho máy Tân Á hoàn thiện Đối với chức tổ chức: tần suất thực trung bình cao mức độ hiệu trung bình thấp Điều thấy hiệu tổ chức không đánh giá cao Có thể lãnh đạo công ty chưa có kế hoạch tổ chức cụ thể rõ ràng Đối với chức hoạch định: Nhìn vào biểu đồ thấy tần suất mức độ hiệu thực chức thấp không coi trọng dù sở để xây dựng cho chức sau Hoạch định bao gồm việc xác định lựa chọn mục tiêu tổ chức vạch hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu Nguyên nhân chiến lược, mục tiêu đề dài hạn nên tần suất thực thấp việc hoạch định không sát với tình hình thực tế công ty Công tác quản trị chiến lược Tân Á 2.1 Phân tích tình môi trường chiến lược Hiện tập đoàn Tân Á thực hoạt động đánh giá yếu tố môi trường chiến lược thông qua yếu tố: môi trường vĩ mô, môi trường nghành môi trường bên công ty Qua trình điều tra qua phiếu vấn trực tiếp thành viên công ty Tân Á, ta có biểu đồ sau: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể tình hình hoạt động đánh giá yếu tố môi trường chiến lược công ty Tân Á Nhận xét: Tần suất thực hoạt động đánh giá môi trường không giống Môi trường vĩ mô trung bình 3.3, môi trường ngành trung bình 4, môi trường bên trung bình 3.5 (Nguồn: Tácgiả) Doanh nghiệp quan tâm trọng tới môi trường ngành trọng tìm hiểu khách hàng sản phẩm thay Bởi nhu cầu khách hàng không ngừng thay đổi (bình nước nóng chạy điện sang bình nước nóng lượng mặt trời tiết kiệm điện), ngày nhiều sản phẩm thay cho 2.2 sản phẩm Tân Á ( bồn nước: Sơn Hà, Á Mỹ…) Do tần suất đánh giá thường xuyên liên tục Tiếp đến tần suất đánh giá lực nhà cung cấp ĐTCT trực tiếp tiềm ẩn, yếu tố yếu tố quan trọng Bởi không đánh giá ĐTCT Tân Á tình hình hoạt động sao? Tốt hay không tốt? Và ĐTCT có lợi đưa trường sản phẩm Nhà cung cấp yếu tố để Tân Á định giá cho sản phẩm mình.Chính việc đánh giá yếu tố thường xuyên Môi trường bên Tân Á trọng quan tâm Trong thiết bị kỹ thuậtcông nghệ đánh giá yếu tố thường xuyên quan tâm Bởi công nghệ giúp cho sản phẩm thiết kế phù hợp với nhu cầu người sử dụng Nếu không đánh giá thường xuyên thiết bị kỹ thuật công nghệ sản phẩm công ty bị lỗi thời, bị ĐTCT vượt lên, khách hàng trung thành Nhân lực tài công ty đánh giá thường xuyên Do tài ổn định với nguồn nhân lực dồi chất lượng tay nghề ngày cao nên việc đánh giá thấp so với thiết bị kỹ thuậtcông nghệ Hoạch định triển khai chiến lược cạnh tranh chiến lược phát triển thị trường Hiện công ty triển khai chiến lược thâm nhập thị trường xâm nhập thị trường Chiến lược thâm nhập áp dụng cho thị trường thực Như mở rộng thêm quy mô đại lí tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Biên Hòa, Huế… Chiến lược xâm nhập thị trường Tân Á triển khai mạnh mẽ huyện chưa mở đại lý tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Nghệ An, Gia Lai…Hầu hết thị trường chưa phát triển mạnh chưa sử dụng sản phẩm Tân Á Để sử dụng chiến lược với khu vực địa lý hiệu quả, công ty sử dụng chiến lược cạnh tranh khác biệt Đó về: chất lượng sản phẩm, dịch vụ kèm, hình ảnh doanh nghiệp Với chiến lược công ty phải thường xuyên triển khai đánh giá mức độ hiệu hoạt động chiến lược Và mức độ hiệu đươc thể qua biểu đồ sau: Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thể mức độ hiệu nội dung việc triển khai đánh giá chiến lược kinh doanh công ty Tân Á Nhận xét: Các hoạt động chiến lược Tân Á đánh giá hiệu Cụ thể: Cao hoạt động đánh giá chiến lược kinh doanh Hoạt động tỏ hiệu chiến lược đề Ban lãnh đạo công ty xem xét đánh giá chiến lược phù hợp hay không phù hợp với thực tế công ty để thực (Nguồn: Tác giả) hay loại bỏ Thực lúc hoạt động đánh giá hiệu Đầu tư vào bất động sản ví dụ điển hình vào năm 2008 Tân Á Tiếp đến mức độ hiệu việc hoạch định triển khai xây dựng sách marketing sách nhân Sản xuất có bán hàng hay không nhờ vào phận marketing bán nhờ sách nhân phù hợp Nếu chiến lược marketing ngược với chiến lược chung chắn hiệu thực không ý muốn Thiết lập mục tiêu ngắn hạn phân bổ ngân sách chiến lược nội dung hiệu đạt thấp Bởi chiến lược liên quan tới mục tiêu dài hạn, nói không liên quan tới mục tiêu ngắn hạn Thực mục tiêu ngắn hạn thực mục tiêu dài hạn thực ngắn hạn chưa tốt nên chiến lược dài hạn bị sai lệch nhiều Việc phân bổ ngân sách chiến lược đánh giá mức độ trung bình Do cấu tổ chức Tân Á không ổn định, nhân thay đổi, môi trường thay đổi nên việc phân bổ ngân sách cho chiến lược khó khăn dẫn tới việc phận thừa, phận thiếu, không hiệu cho việc thực chiến lược 2.3 Lợi lực cạnh tranh Tân Á Lợi thế: Qua điều tra phương pháp phát phiếu điều tra phương pháp vấn trực tiếp nói phần lớn nhân viên công ty nói lợi cạnh tranh Tân Á hình ảnh doanh nghiệp Được thành lập gần 20 năm, thương hiệu Tân Á nhiều người tiêu dùng nhắc tới định mua sản phẩm công ty Như nhắc tới bình nước nóng tiết kiệm điện nhắc tới Sunflower, nhắc tới bồn nước nhắc tới Tân Á…và sản phẩm khác Chất lượng dịch vụ nhân viên công ty mà người tiêu dùng khẳng định Thể chỗ nhân viên công ty bảo hành tận nơi sản phẩm gặp trục trặc, giao hàng đến tận tay khách hàng hướng dẫn sử dụng sản phẩm kỹ càng, chu đáo Sự đổi khoa học-công nghệ giá sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh lợi đáng kể Bình nước nóng lượng mặt trời ví dụ cho đổi mới, cải tiến khoa học-công nghệ Tân Á Giá bình nước nóng Rossi so với sản phẩm công ty khác không chênh đáng kể khoảng 200-500 nghìn sản phẩm bình Rossi sử dụng công nghệ tiết kiệm điện an toàn cho người sử dụng Năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh công ty thể qua:năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, lực lãnh đạo hoạt động R&D Qua điều tra, vấn xử lý liệu ta có biểu đồ sau: Biểu đồ 2.4: Biểu đồ thể lực cạnh tranh công ty Tân Á Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy lực cạnh tranh lĩnh vực Tân Á tốt Cụ thể: Năng lực tài lực có khả cạnh tranh lớn lớn Với vốn điều lệ lớn (200 tỷ VNĐ), tài sản lớn, vốn chủ sở hữu lớn, thành lập lâu năm thị trường người tiêu dùng tin dùng…thì nói lực (Nguồn: Tác giả) tài Tân Á lớn ngành sản xuất khí tiêu dùng (Tân Mỹ, Sơn Hà…) Mặc dù có lợi Tân Á không ngừng nỗ lực phấn đấu để trở thành tập đoàn lớn mạnh không riêng tài mà nhiều lĩnh vực khác 10 Hoạt động R&D cũngđược trọng lực cạnh tranh lớn công ty Bình nước nóng Sunflower ví dụ điển hình lực hoạt động R&D Tân Á Nhờ có hoạt động mà sản phẩm đời mang lại doanh thu lợi nhuận lớn cho Tân Á qua nhiều năm qua Chất lượng nguồn nhân lực lực lãnh đạo Trải qua gần 20 năm xây dựng trưởng thành Tân Á xây dựng cho đội ngũ lao động có tay nghề cao đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm Chất lượng nguồn nhân lực ngày nâng cao thể trình độ học vấn nhân viên, người lao động Khả lãnh đạo ngày kinh nghiệm nhờ “quen người, quen việc” Đây lực cạnh tranh khó bắt trước khó có doanh nghiệp ngành Công tác quản trị sản xuất Công ty Tân Á Biểu đồ 2.5: Biểu đồ đánh giá mức độ hiệu việc thực công tác quản trị sản xuất công ty Tân Á Tân Á doanh nghiệp sản xuất nên công tác quản trị đánh giá cao (Nguồn: Tác giả) Dựa vào biểu đồ thấy công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm quan trọng Kiểm soát tốt sản phẩm tốt, sản phẩm tốt người tiêu dùng tin tưởng dùng nhiều Gần Tân Á cấp chứng ISO 9001:2008 chất lượng sản phẩm Bản thân Tân Á tự thiết lập cho phận QC chuyên trách để kiểm tra giám sát từ khâu nguyên liệu đầu vào tới sản xuất thành sản phẩm Chính điều xây dựng Tân Á lớn mạnh Theo sau hiệu thực công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm hiệu thực công tác tổ chức sản xuất, hoạch định sản xuất, quản trị cung ứng nguyên vật liệu cuối dự báo nhu cầu sản phẩm Tổ chức sản xuất có tốt, có quy trình, tiến độ, thời gian sản phẩm sản xuất đảm bảo chất lượng Ở Tân Á, ban lãnh đạo phận sản xuất bao gồm người có kinh nghiệm lâu năm nên công tác tổ chức sản xuất hiệu Họ biết dự trữ nguyên vật liệu cho đủ, biết đưa vào sản xuất cho sản phẩm tốt Do tình trạng khan hàng thị trường xảy Nhưng bên cạnh đó, công tác dự báo, hoạch định quản trị cung ứng nguyên vật liệu việc thực công việc không hiệu Bởi môi trường thay đổi, kèm thêm nhu cầu khách hàng sản phẩm ngày cao nên công tác dự báo thiếu xác Điều kéo theo công tác hoạch định sản xuất quản trị cung ứng nguyên vật liệu không hiệu Có số dự báo hoạch đinh xem sản xuất bao nhiêu? Công suất nào? Và mua nguyên vật liệu đầu vào cho đủ đầu hợp lý, giúp cho việc vận hành sản xuất liên tục trơn chu Công tác quản trị nhân lực công ty Tân Á Biểu đồ 2.6: Biểu đồ thể tần suất thực công tác quản trị nhân lực công ty Tân Á Như biết người yếu tố chủ đạo, then chốt định thành bại DN Tân Á không ngoại lệ Hiện Tân Á có 1000 lao động phân chia hợp lý vào 11 phận khác giúp cho máy tổ chức (Nguồn: Tác giả) Tân Á hoàn thiện thống từ xuống ngược lại Nhìn vào biểu đồ thấy công tác đào tạo phát triển nhân lực quan trọng nhất, sau tuyển dụng nhân lực, đãi ngộ nhân lực, đánh giá đội ngũ nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực phân tích công việc Cụ thể sau: Đào tạo phát triển nhân lực: tần suất thực thường xuyên đặc thù công việc luân chuyển nhân với không ổn định đội ngũ lao động chân tay Nên việc đào tạo phát triển nhân cần thiết Mỗi thành viên vào công ty đào tạo từ kiến thức tới kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ Mỗi quý công ty tổ chức buổi đào tạo cho cán bộ, công nhân viên phòng ban công việc nhiệm vụ dù người lao động hay cũ Tuyển dụng nhân lực: Là công ty sản xuất nên nhân lực tập trung phận sản xuất đông hầu hết lao động chân tay chủ yếu Cho nêncác đối tượng lao động thường có xu hướng nghỉ việc tìm công việc Nên công tác tuyển dụng tai công ty thường diễn thường xuyên Quy trình tuyển dụng lao động đơn giản, nhân viên phức tạp yêu cầu cao trình độ kinh nghiệm làm việc Đãi ngộ nhân lực: Công ty trả lương cho lao động qua thẻ vào ngày mùng 10 hàng tháng Ngoài lương bản, công ty tính thêm cho người lao động thêm khoản khác: chuyên cần, vị trí, lại, doanh số (đối với phận MKT)… Nếu nhu cầu sản phẩm thị trường lớn công ty phải làm thêm ngày nghỉ công ty tính cho người lao động 200% lương hàng ngày cộng thêm phụ cấp khác Hơn nữa, vào ngày nghỉ lễ tết công ty có thêm khoản lương thưởng cho người lao động tùy thuộc vào vị trí, chức vụ thâm niên Đồng thời tổ chức buổi du lịch, nghỉ mát cho người lao động để gắn kết khoảng cách người lãnh đạo công ty với người lao động Đánh giá đội ngũ nhân lực: phận, phòng ban hàng tháng phải lập bảng đánh giá đội ngũ lao động phận Yêu cầu rõ rang, công khai, minh bạch để cá nhân biết thiếu gì, phải bổ sung Bố trí sử dụng nhân lực: Việc bố trí sử dụng Tân Á chưa thực liên tục Phòng nhân xem xét phận cần thiếu người tuyển dụng để bổ sung thêm vào mà chưa có luân chuyển vị trí Phân tích công việc: công tác mà công ty thực không thường xuyên Ban lãnh đạo không thực công tác phân tích công việc, nên tuyển dụng vào chuyên môn trình độ người lao động mà tuyển vào vị trí cần Công tác quản trị rủi ro, xây dựng văn hóa kinh doanh công ty Tân Á 5.1 Quản trị rủi ro Theo điều tra vấn trình thực tập, Tân Á chưa xây dựng phận chuyên trách hoạt động quản trị rủi ro Nhưng Tân Á không nghĩ tới mà công tác quản trị rủi ro ban lãnh đạo công ty thực kèm với hoạt động 12 công ty Hiện nay, Tân Á tài trợ rủi ro cho cách: có lập quỹ dự phòng, mua bảo hiểm cho thiết bị tài sản công ty Việc tài trợ có hiệu có bất trắc không lường trước xảy tới làm giảm tổn thất cho công ty 5.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Qua điều tra bảng câu hỏi vấn thấy 100% đối tượng vấn trả lời công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp hình thành phát triển bền vững Văn hóa doanh nghiệp Tân Á đơn văn hóa giao tiếp hay văn hóa kinh doanh, không hiệu treo cổng, hành lang, phòng ban, phận mà ý tưởng, ý niệm, niềm tin người lao động, khách hàng, đối tác doanh nghiệp Với gần 20 năm xây dựng phát triển, Tân Á xây dựng hình ảnh riêng cho để nhân viên công ty lấy hình ảnh làm thước đo cho thân Việc xây dựng giúp cho thành viên công ty giảm xung đột có ý kiến trái chiều mà vào thống nhất, giúp điều phối kiểm soát hành vi cá nhân, tạo động lực làm việc tạo lực cạnh tranh-không phải doanh nghiệp có III NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI Ở TRONG DOANH NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN 3.1 Những vấn đề tồn Qua thời gian thực tập công ty TNHH SX&TM Tân Á, em nhận thấy công ty số tồn sau: Về công tác thực chức quản trị: Các chức không trọng đồng Chức hoạch định ví dụ điển hình Mặc dù chức chưa công ty ý xây dựng thực tốt Về việc đánh giá tình môi trường chiến lược: chưa coi trọng yếu tố môi trường vĩ mô Và công ty chưa sử dụng công cụ phân tích chiến lược nên việc đánh giá tình môi trường khó khăn Vấn đề quản trị sản xuất: Tân Á chưa có đội ngũ chuyên gia phân tích dự báo nhu cầu sản phẩm thêm vào phương pháp dự báo chưa hợp lý dẫn tới sai lầm việc hoạch định, tổ chức, quản trị cung ứng nguyên vật liệu, kiểm soát Về vấn đề quản trị nhân lực: Việc phân tích công việc bố trí sử dụng nhân lực công ty chưa diễn thường xuyên nên đánh giá lực thành viên công ty a Đề xuất hướng đề tài khóa luận Căn vào vấn đề tồn trên, em xin đề xuất định hướng đề tài làm khóa luận tốt nghiệp sau: Định hướng 1: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược công ty TNHH SX&TM Tân Á 13 Định hướng 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo phát triển nhân lực công ty TNHH SX&TM Tân Á Định hướng 3: Hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu sản phẩm công ty TNHH SX&TM Tân Á Contents [...]... tuyển vào vị trí đang cần 5 Công tác quản trị rủi ro, xây dựng văn hóa kinh doanh của công ty Tân Á 5.1 Quản trị rủi ro Theo như điều tra và phỏng vấn trong quá trình thực tập, ở Tân Á chưa xây dựng được bộ phận chuyên trách hoạt động quản trị rủi ro Nhưng không phải Tân Á không nghĩ tới mà công tác quản trị rủi ro này do ban lãnh đạo công ty thực hiện và đi kèm với các hoạt động 12 của công ty Hiện... tạo và phát triển nhân sự là rất cần thiết Mỗi thành viên khi vào công ty đều được đào tạo từ kiến thức cơ bản nhất tới kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ Mỗi quý công ty đều tổ chức các buổi đào tạo ngoài giờ cho cán bộ, công nhân viên ở mỗi phòng ban về công việc và nhiệm vụ của mình dù người lao động đó là mới hay cũ Tuyển dụng nhân lực: Là công ty sản xuất nên nhân lực tập trung ở bộ phận sản. .. lực: Việc bố trí và sử dụng của Tân Á chưa được thực hiện liên tục Phòng nhân sự chỉ xem xét bộ phận nào cần thiếu người thì tuyển dụng để bổ sung thêm vào đó mà chưa có sự luân chuyển giữa các vị trí Phân tích công việc: là công tác mà công ty còn thực hiện không được thường xuyên Ban lãnh đạo không thực hiện công tác phân tích công việc, nên khi tuyển dụng chỉ căn cứ vào chuyên môn và trình độ của... KHÓA LUẬN 3.1 Những vấn đề còn tồn tại Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH SX&TM Tân Á, em nhận thấy công ty còn một số những tồn tại sau: Về công tác thực hiện các chức năng quản trị: Các chức năng không được chú trọng đồng đều Chức năng hoạch định là một ví dụ điển hình Mặc dù là chức năng đầu tiên nhưng vẫn chưa được công ty chú ý xây dựng và thực hiện tốt Về việc đánh giá tình thế môi trường... tình thế môi trường chiến lược: chưa coi trọng yếu tố môi trường vĩ mô Và hiện tại công ty chưa sử dụng công cụ phân tích chiến lược nào nên việc đánh giá tình thế môi trường rất khó khăn Vấn đề quản trị sản xuất: Tân Á chưa có được đội ngũ chuyên gia phân tích và dự báo nhu cầu sản phẩm và thêm vào đó là phương pháp dự báo chưa hợp lý có thể dẫn tới sai lầm trong việc hoạch định, tổ chức, quản trị... Việc phân tích công việc và bố trí sử dụng nhân lực tại công ty còn chưa được diễn ra thường xuyên nên không thể đánh giá năng lực của từng thành viên trong công ty a Đề xuất hướng đề tài khóa luận Căn cứ vào những vấn đề còn tồn tại ở trên, em xin đề xuất 3 định hướng đề tài làm khóa luận tốt nghiệp sau: Định hướng 1: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH SX&TM Tân Á 13 Định hướng... nghiệp sau: Định hướng 1: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại công ty TNHH SX&TM Tân Á 13 Định hướng 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân lực tại công ty TNHH SX&TM Tân Á Định hướng 3: Hoàn thiện công tác dự báo nhu cầu sản phẩm của công ty TNHH SX&TM Tân Á Contents ... Tác giả) Tân Á được hoàn thiện và thống nhất từ trên xuống và ngược lại Nhìn vào biểu đồ có thể thấy công tác đào tạo và phát triển nhân lực là quan trọng nhất, sau đó lần lượt là tuyển dụng nhân lực, đãi ngộ nhân lực, đánh giá đội ngũ nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực và phân tích công việc Cụ thể như sau: Đào tạo và phát triển nhân lực: tần suất thực hiện thường xuyên do đặc thù công việc và sự luân... động qua thẻ vào ngày mùng 10 hàng tháng Ngoài lương cơ bản, công ty còn tính thêm cho người lao động thêm các khoản khác: chuyên cần, vị trí, đi lại, doanh số (đối với bộ phận MKT)… Nếu do nhu cầu về sản phẩm trên thị trường lớn công ty phải làm thêm ngày nghỉ thì công ty tính cho người lao động 200% lương cơ bản hàng ngày cộng thêm phụ cấp khác Hơn nữa, vào các ngày nghỉ lễ tết công ty có thêm những... sản xuất là khá đông và hầu hết lao động chân tay là chủ yếu Cho nêncác đối tượng lao động này thường có xu hướng nghỉ việc và tìm công việc mới Nên công tác tuyển dụng tai công ty thường diễn ra khá thường xuyên Quy trình tuyển dụng đối với các lao động trên là khá đơn giản, còn đối với nhân viên thì phức tạp hơn và yêu cầu cao hơn về trình độ cũng như kinh nghiệm làm việc Đãi ngộ nhân lực: Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á., BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á., BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay