báo cáo thực tập công ty điện lực biên hòa 2

81 191 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:58

Ơ K A Ệ , Ệ Ệ Ồ A Ử - Ơ K Í & XÂY Ự  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: Ệ Ơ ỆP CƠNG TY: ĐIỆN LỰC BIÊN HỊA Sinh viên thực hiện: rần Minh ồng MSSV: 1304888 Lớp: 13 Khóa: 2013 - 2016 gười hướng dẫn: Th.S ũ hị ân Anh p iên hồ, năm 2016 LỜI MỞ ĐẦU rong sống, điện có vai trò quan trọng iệc đào tạo kỹ sư ngành điện có vai trò quan trọng khơng gày theo đà phát triển xã hội điều kiện học tập sinh viên nói chung có nhiều cải thiện thuận lợi gành điện cơng nghiệp ngành có nhiều triển vọng xã hội tương lai LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập Điện Lực Biên Hòa, tiếp thu kiến thức có ích hữu dụng thêm cho thân, củng cố kiến thức có, đồng thời giúp rèn luyện tác phong tính tự giác kỉ luật ỊA XÃ Ủ ĨA Ệ AM ộc lập - ự - ạnh phúc - // - BẢN NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cơng ty: iện lực iên òa Xác nhận anh rần Minh ồng sinh viên lớp 13 1, khoa iện- iện tử- khí- Xây dựng, trường ại học ơng ghệ ồng ã đến cơng ty thực tập từ ngày 26/03/2016 dến ngày 26/06/2016 Nội dung nhận xét: (ý thức tổ chức, kỷ luật, học hỏi thực tế tác phong làm việc)………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tp.Biên hòa, ngày….tháng….năm 2016 Ậ XÉ ( hi họ tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… p iên hòa, ngày….tháng….năm 2016 Ớ (Ghi rõ họ tên) Ẫ MỤC LỤC hương 1: Ớ ỆU Ơ Y Chương 1: GIỚI THIỆU CƠNG TY CƠNG TY ĐIỆN LỰC BIÊN HỊA Địa chỉ: Số 117, Xa lộ ội, Phường ân iên, hành phố iên ồ, ồng Giấy phép kinh doanh: 3600432744-014 – Ngày cấp: 27/12/2013 Ngày hoạt động: 26/12/2013 Điện thoại: 0612216889 - Fax: 0612220567 Giám đốc: UỲ Ũ Ế 1.1.Lịch sử hình thành phát triển: Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai thành phố loại nước có đòa bàn dân cư đông đúc, dân số khoảng 600.000 người, trung tâm văn hóa Tỉnh, đồng thời nơi có nhiều khu công nghiệp tập trung Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp tỉnh nhà nói chung thành phố Biên Hòa nói riêng, ngày 01/01/2000, Điện lực Biên Hòa thức thành lập trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam Điện lực Biên Hòa doanh nghiệp nhà nước, thành viên trực thuộc Công Ty Điện Lực Đồng Nai, hoạt động theo mô hình xí nghiệp chuyên ngành kinh doanh điện năng, quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa lưới điện, thay mặt Công ty trực tiếp kinh doanh điện với khách hàng đòa bàn Biên Hòa Điện lực Biên Hòa hoạt động lónh vực : - Kinh doanh điện - Sản xuất điện - Quản lý vận hành sửa chữa lưới điện - Xây lắp điện Trụ sở đặt số 101- đường Hưng Đạo Vương – TP Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai 1.1.1.Chức năng: Thiết kế thi công công trình đại tu, cải tạo xây dựng lưới điện theo phân cấp Công ty quản lý Thiết kế thi công nhu cầu điện khách hàng phạm vi Quản lý sử dụng toàn tài sản, lưới điện, nguồn điện, vốn Công ty giao 1.1.2.Nhiệm vụ: Quản lý vận hành lưới điện phân phối điện áp đến 22KV đòa bàn Thành Phố Biên Hòa - Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đủ chất lượng điện - Lập phương án tổ chức thực biện pháp giảm tổn thất điện - Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tạo kỹ thuật Quy hoạch lưới điện phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế xã hội đòa phương - Tổ chức bồi huấn nghiệp vụ, tay nghề cho công nhân Quản lý vật tư, thiết bò, sử dụng mục đích, yêu cầu, tránh thất thoát - Thực nghiêm túc quy trình, quy đònh kinh doanh điện Thực tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, báo cáo đònh kỳ chi tiêu tài Công ty - Thực hợp đồng kinh tế ký kết với khách hàng 1.1.3.Quyền hạn: Ký kết hợp đồng cung ứng sử dụng điện với khách hàng đòa bàn quản lý - Lập biên khách hàng vi phạm sử dụng điện Cắt điện đường dây trung thuộc quyền quản lý theo lòch Công ty duyệt Cắt điện nhánh rẽ trung vào trạm biến lưới hạ theo số lần thời gian điện cho phép Ngoài Điện Lực Biên Hòa cắt điện khẩn cấp (báo cáo sau) có cố có nguy xảy cố Cho phép đóng điện MBT lắp đặt mới, sau đại tu, MBT nổ chì 1,2,3 pha Trực tiếp quan hệ với phân xưởng điện thực công tác thử nghiệm MBT Quản lý cán bộ: Trưởng, Phó phòng, Đội toàn CB-CNV đơn vò Thực chế độ khen thưởng, thi đua, kỷ luật, nâng bậc lương, nghỉ hưu… - Mở tài khoản chuyên thu để quản lý Lập kho, mua vật tư, vật liệu, dụng cụ đồ nghề, trang cụ an toàn theo phân cấp công ty Được quyền tổ chức thi công công trình điện trước sau hệ thống đo đếm 1.2.Sơ đồ tổ chức: Giám đốc Đội quản lý Tổ kỹ thuật Tổ khu công nghiệp Phòng tổ Chức Hành Chánh Tổ Biên Hòa Tổ Bửu Hòa Phòng Tài Vụ Tổ khu công nghiệp Phòng Kinh Doanh Tổ thu ngân Tổ kiểm tra Đội Xây Lắp Phòng KH-KTVT Tổ biến điện Tổ điện kế Tổ văn phòng 4.5.Quy trình thực hành thao tác trang bò lưới điện hành : 4.5.1.Kiểm tra trạm biến áp : Khi tiến hành kiểm tra TBA phải làm hạng mục sau : * Cắt điện, thử điện, treo biển an toàn, làm tiếp đòa bàn giao cho tổ sữa chữa MBA kiểm tra * Quay đo cách điện MBA (pha-pha ; pha-vỏ MBA) * Lấy mẫu dầu thử nghiệm (kiểm tra điện áp phóng điện dầu) * Khi thao tác phải trang bò bảo hộ lao động đầy đủ 4.5.2.Thao tác FCO : Khi thao tác đóng cắt FCO phải trang bò đầy đủ dụng cụ (sào thao tác),trang bò bảo hộ lao động(quần, áo, giày, găng tay , ) Khi thao tác đóng cắt FCO phải có người thao tác đóng cắt FCO có bậc an toàn trở lean, người giám sát an toàn có bậc an toàn người thao tác bậc Không thao tác đóng cắt FCO tải 4.5.3.Thao tác đóng cắt nhánh rẽ : Trước thao tác đóng cắt nhánh rẽ phải báo phòng Điều Độ công ty Khi thực đóng cắt thiết bò phân đoạn đầu nhánh rẽ phải theo mệnh lệnh phòng Điều Độ công ty Không thao tác đóng cắt FCO, LTD nhánh rẽ tải Chú ý thực đầy đủ biện pháp an toàn, tranh bò bảo hộ lao động thao tác đóng cắt 4.6.Đóng cắt tụ bù : Khi thao tác đóng cắt tụ bù phải thực đầy đủ biện pháp an toàn, đăng ký công tác với phòng điều độ Người thao tác đóng cắt tụ bù phải có bậc an toàn từ bậc trở lên Không dùng FCO để thao tác đóng cắt tụ bù Khi tụ bù cố phải xác đònh nguyên nhân gây cố trước tái lập Trước kiểm tra, công tác tên tụ phải xã tụ kim loại tối thiểu 25 mm2 gắn sào cách điện áp phù hợp 4.7.Công tác bảo trì sửa chữa khí tụ điện hạ : 4.7.1.Cầu dao : Cầu dao hạ áp thường dùng trạm biến áp ,nhánh rẽ hạ thế,hoặc phân đoạn,dùng để đóng cắt mạch điện tay Khi dòng điện đóng cắt lớn để đảm bảo an toàn thao tác phải đặt cầu dao hộp kín Trong vận hành ,kiểm tra cầu dao sau lần cắt điện ,kiểm tra thấy có tượng khác thường phải tiến hành sửa chữa Sửa chữa ngầm cố đònh :ngầm cố đònh rộng phải ép lại, bề mặt tiếp xúc bò dơ bẩn, cháy nám vệ sinh sẽ, cháy nhiều phải thay Bắt ốc vít đầu cốt chặt, bò tuôn phải thay Vệ sinh ngàm di động, lề bò mòn nhiều cháy nhiều phải thay 4.7.2.Đồng hồ đo điếm : Các đồng hồ đo đếm : volmet, ampe mét, công tơ điện phải bảo dưỡng, kiểm nghiệm, chỉnh đònh theo đònh kỳ Nếu có biểu không bình thường phải đem sữa chữa Các công việc tiến hành sửa chữa : Vệ sinh bên ngoài, vò trí bắt dây dẫn Sửa chữa mạch từ, khung quay, cấu chuyển động Sửa chữa phần dây quấn Sữa chữa phân bổ Hiệu chỉnh Đo đạc kiểm tra theo tiêu chuẩn Dùng đồng hồ mẫu kiểm tra so sánh kết đo, đạt yêu cầu nới đưa vào vận hành 4.7.3.Đường dây hạ : Hiện đường dây hạ người ta dùng cáp ABC, khu vực cáp suất trạm BA Bảo trì kiểm tra sửa chữa điểm nối cầu dao, cò trạm Hàng tháng phải đo tải để cân phụ tải, để tải vận hành đònh mức phụ tải điều pha chỉnh lại trụ nghiêng, thay tụ Đầu nối lại:táp dây, nối dây Tháo gỡ tạp vật đường dây Thay sứ vỡ gây ngắn mạch 4.8.Tìm hiểu công tác quản lý cáp ngầm : 4.8.1.Việc quản lý cáp ngầm : bao gồm công việc sau đây: Kiểm tra nhiệt độ, phụ tải, điện áp áp dụng biện pháp cải thiện làm việc đường cáp Giám sát tình hình tuyến đường cáp Thử nghiệm dự phòng đường cáp 4.8.2.Cách xác đònh điểm cố: Phần lớn muốn xác đònh tính chất hư hỏng ,ta dùng mêgômmet để đo,xác đònh điện trở cách điện pha so với đất, pha với xác đònh nguyên vẹn ruột Nếu muốn xác đònh chỗ hư hỏng đường cáp trước tiên phải xác đònh vùng hư hỏng, sau tuỳ trường hợp cụ thể lựa chọn phương pháp thích hợp để xác đònh chỗ hư hỏng + Căn tính chất hư hỏng cáp ,ta dùng phương pháp sau để xác đònh vùng hư hỏng : Phương pháp xung Phương pháp phóng điện dao động Phương pháp câu + Xác đònh chỗ hư hỏng trực tiếp tuyến cáp phương pháp sau : Phương pháp điện dụng Phương pháp cảm ứng Phương pháp âm Phương pháp khung giả 4.8.3.Phương pháp xử lý cố cáp ngầm : Trước sữa chữa cố cáp ngầm phải đo để xác đònh hư hỏng cáp Khi đo phải tháo cáp khỏi nguồn cung cấp phụ tải điện + Sửa chữa trước tiên : Công việc đào cáp :bảo đảm cho cáp nguyên vẹn không bò hư hỏng, cáp đào lên phải buộc bắt cố đònh tránh bò võng sa va chạm hư hỏng khí Sữa chữa đai cáp : cắt bỏ phần đai bò hỏng,sau đai bò cắt phải hàn với vỏ kim loại cáp Phần vỏ kim loại bò tháo bỏ đai phải sơn lớp sơn chống rỉ dùng băng nilong bao bọc lại Sửa chữa vỏ chì :Tuỳ theo điều kiện cụ thể lớp cáp có bò ẩm hay không mà đònh cách sửa chữa Sửa chữa hộp đầu cáp : Chỉ phép sữa chữa hộp đầu cáp cắt điện phía tiếp đất cẩn thận Tuỳ theo mức độ hư hỏng hộp đầu cáp mà cắt bỏ hộp đầu cáp bò hỏng tháo sửa chũa lại độ ẩm giấy cách điện paraphin chảy nhiệt độ 150 0C Sửa chữa măng sông nối (hộp nối) Thông thường măngsông nối bò hỏng cắt bỏ hộp nối cũ làm lại hộp nối Có trường hợp mở thử hộp nối thấy nhựa hộp nối chảy ta đổ bổ sung nhựa Nếu hộp nối cáp bò hỏng cáp bò căng ,khi sửa chữa hộp nối ta phải nối thêm cáp… CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2016 kết đạt cơng tác nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2015, để hồn thành tiêu độ tin cậy lưới điện ơng ty giao cho iện lực năm 2016 phấn đấu giảm 10% tiêu độ tin cậy lưới điện so với thực năm 2016 iện lực xây dựng chương trình nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2016 giao nhiệm vụ cho đơn vị sau: 5.1.Cơng tác tổ chức: - hành lập ổ đạo thực chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phân cơng nhiệm vụ cụ thể Phòng, ội cá nhân trong ổ, định kỳ hàng tháng, qúy họp kiểm điểm đánh giá cơng tác thực tháng, qúy trước triển khai cho tháng, qúy sau - cán bơ chun trách, theo dõi đánh giá định hình thực tiêu để có báo cáo kịp thời tổ đạo điều hành, từ có biệp pháp kịp thời nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện - Xây dựng kế hoạch thí nghiệm, bảo trì lưới điện sở lịch cắt điện X kết hợp cơng tác iện lực, đơn vị ngồi nhằm giảm thời gian số lần điện khách hàng 5.2 Biện pháp thực giảm cố lưới điện để nâng cao độ tin cậy: Chỉ tiêu giảm cố kế hoạch năm 2016 Tính theo định mức SPC Suất Kế hoạch cố 2016 Thực - Kéo dài (>5 phút) 26,4 [...]... 1 năm 3 năm x x 6 năm GHI CHÚ 2 Đo điện trỏ cách điện x x x 3 Đo dòng rò bằng điện áp 1 chièu do nhà chế tạo qui đònh x x x 4 Đo điện áp phong điện ở tần ssố 50 HZ với chống sét x 5 Kiểâm tra thiêt bò đếm sét x x x x Chống sét van không khe II hở 1 Kiểm tra bên ngoài x x 2 Đo điện trỏ cách điện x x 3 Đo dòng rò bằng rò tổng ở điện áp vận hành x x + sau giông bão 4 Đo điện áp 1 chiều tại Idc có trò... MC khô ng nạp áp lực GHI CHÚ 2 Đo điện trỏ cách điện x x x 3 Đo điện trỏ 1 chiều vàcách điện các cuộn dây x x x x x x x x Cuộn đóng Cuộn cắt 4 Kiểm tra động cơ tích năng Điện trở cách điện Điện trở 1 chiều Thời gian tích năng 5 Kiểm tra đồng hồ áp lực khí SF6 x Kiểm tra độ ẩm khí SF6 6 x 7 Kiểm tra đóng cắt bằng điện x x x x Thao tác đóng cắt 5 lần /m Đóng và cắt 5 lần ở điện áp cực tiểu /cực đạu 8... thanh cách điện x thí nghiệm đònh kỳ 1 năm III MÁY CẮT CHÂN KHÔNG x 3 năm 6 năm GHI CHÚ 1 Kiểm tra bên ngoài x x x 2 Đo điện trỏ cách điện x x x 3 Đo điện trỏ 1 chiều vàcách điện các cuộn dây x x x x x x x x x x x Cuộn đóng Cuộn cắt 4 Kiểm tra động cơ tích năng Điện trở cách điện Điện trở 1 chiều Thời gian tích năng 5 Kiểm tra đóng cắt bằng điện Thao tác đóng cắt 5 lần /m Đóng và cắt 5 lần ở điện áp cực... năm 6 năm 1 Kiểm tra bên ngoài x 2 Đo điện trỏ cách điện x x 3 Đo điện trỏ tiếp xúc x 4 Đo nhiêït độ chỗ tiếp xúc bằng soi phát nhiệt x 5 Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp với DCL m
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập công ty điện lực biên hòa 2, báo cáo thực tập công ty điện lực biên hòa 2, báo cáo thực tập công ty điện lực biên hòa 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay