Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30-69 tuổi tại Hà Nội

128 150 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 09:39

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN ĐỖ VÂN ANH MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIÊN TỎI – FOLATE ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU TRÊN NGƯỜI 30-69 TUỔI TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Dinh Dưỡng Tiết Chế Mã số: 62.72.73.10 LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh GS.TS Phùng Đắc Cam HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG NGUYỄN ĐỖ VÂN ANH MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIÊN TỎI – FOLATE ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU TRÊN NGƯỜI 30-69 TUỔI TẠI HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2014 MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt…………….……………………………………… i Danh mục bảng… ……………………………………………………… iii Danh mục hình vẽ ………………………………………………………… iv ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………… MỤC TIÊU ……………………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN …………………………………………………… 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPID…………………………………………………… 1.1.1 Đặc tính lipid…………………………………………………… 1.1.2 Vai trò lipid…………………………………………………… 1.1.3.Tiêu hóa hấp thu ………………………………………………… 1.1.4 Sử dụng, vận chuyển máu …………………………………… 1.1.5 Các typ lipoprotein ………………………………………………… 1.1.6 Chức lipoprotein ……………………………………… 1.1.7 Dự trữ mỡ ………………………………………………………… 1.2 LIPID MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG…………………… 1.2.1 Sự điều hòa nội tiết chuyển hóa lipid………………… 1.2.2 Ảnh hưởng chế độ dinh dưỡng đến chuyển hóa lipid………… 1.2.3 Ảnh hưởng số thói quen sinh hoạt đến chuyển hóa lipid… 13 1.2.4 Thừa cân béo phì chuyển hóa lipid …………………………… 1.3 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU……………………………… 20 23 1.3.1 Định nghĩa rối loạn chuyển hóa lipid máu ………………………… 23 1.3.2 Phân loại rối loạn chuyển hóa lipid máu…………………………… 23 1.3.3 Tình hình rối loạn chuyển hóa lipid máu…………………………… 25 1.4 HIỂU BIẾT VỀ TỎI VÀ FOLATE……………………………………… 27 1.4.1 Thành phần hóa học tỏi………………………………………… 27 1.4.2 Thực trạng nghiên cứu hiệu tỏi RLCHLPM 30 1.4.3 Hiểu biết folate………………………………………………… 36 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………… 39 2.1 GIAI ĐOẠN I……………………………………………………………… 39 2.1.1 Mục tiêu…………………………………………………………… 39 2.1.2 Thiết kế nghiên cứu ……………………………………………… 39 2.1.3 Đối tượng nghiên cứu………………….…………………………… 39 2.1.4 Địa điểm nghiên cứu ……………………………………………… 40 2.1.5 Cỡ mẫu …………………………………………………………… 40 2.1.6 Chọn mẫu ………………………………………………………… 42 2.1.7 Phương pháp thu thập, kỹ thuật thu thập tiêu, biến số…… 43 2.1.8 Chỉ tiêu đánh giá …………………………………………………… 45 2.2 GIAI ĐOẠN II……………………………………………………………… 47 2.2.1 Mục tiêu …………………………………………………………… 47 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu ………………………………………… 47 2.2.3 Phân tích số liệu …………………………………………………… 54 2.3 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 54 2.4 KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC …………………… 55 CHƯƠNG KẾT QUẢ…………………………………………………… 57 3.1 Sự kết hợp số yếu tố nguy tình trạng RLCHLPM…… 57 3.1.1 Đặc điểm hai nhóm nghiên cứu …………………………………… 57 3.1.2 Rối loạn chuyển hóa lipid máu số yếu tố nguy cơ………… 58 3.2 Hiệu sử dụng viên tỏi – folate tình trạng RLCHLPM 62 …… 3.2.1 Đặc điểm hai nhóm nghiên cứu trước can thiệp ……………… 62 3.2.2 Sự chấp nhận can thiệp đối tượng nghiên cứu …………… 66 3.2.3 Sự thay đổi tiêu nhân trắc ………………………………… 69 3.2.4 Sự thay đổi tiêu lipid máu ………………………………… 70 3.2.5 Khẩu phần ăn thói quen luyện tập thể thao hai nhóm đối tượng thời điểm kết thúc nghiên cứu………………………… 81 CHƯƠNG BÀN LUẬN……………………………………………………… 84 4.1 Sự kết hợp số yếu tố nguy tình trạng RLCHLPM…… 84 4.1.1 Mối nguy thừa cân, béo bụng, % mỡ thể tình trạng RLCHLPM………………………………………………………… 84 4.1.2 Sự kết hợp số thói quen sinh hoạt tình trạng 86 RLCHLPM………………………………………………………… 4.1.3 Sự kết hợp phần ăn tình trạng RLCHLPM……… 4.2 Hiệu sử dụng viên tỏi – folate tình trạng 94 99 RLCHLPM…… 4.2.1 Sự chấp nhận can thiệp …………………………………………… 99 4.2.2 Hiệu sử dụng viên tỏi – folate tình trạng RLCHLPM………………………………………………………… 101 KẾT LUẬN……………………………………………………… 115 5.1 Sự kết hợp số yếu tố nguy tình trạng RLCHLPM…… 115 5.2 Hiệu sử dụng viên tỏi –folate đới với tình trạng 116 RLCHLPM…… KHUYẾN NGHỊ………………………………………………… 117 Những đóng góp luận án………… ………………………………… 118 Danh mục công trình công bố kết nghiên cứu…………………… … 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMS Allyl Methyl Sulfide BMI Body Mass Index (Chỉ số khối thể) BTM Bệnh tim mạch CM Chylomicron CT Cholesterol toàn phần FDA Food and Drug Administration (Cục quản lý thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ) FFA Free Fat Acid (Acid béo tự do) GRAS Genarally Recognized As Save (Được công nhân rộng rãi an toàn) HATT Huyết áp tâm thu HATTr Huyết áp tâm trương HCCH Hội chứng chuyển hóa HDL_C High Density Lipoprotein - Cholesterol (Lipoprotein tỷ trọng cao) IDF International Diabetes Federation (Hiệp hội đái đường giới) LDL_C Low Density Lipoprotein - Cholesterol (Lipoprotein tỷ trọng thấp) LP Lipoprotein MUFA Monounsaturated Fatty Acid (acid béo chưa no có nối đôi) NCEP ATP III National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 10 III (Chương trình giáo dục cholesterol quốc gia Mỹ, kênh điều trị cho người lớn) NCD Non communicable disease (Bệnh mạn tính không lây) PUFA Polyunsaturated Fatty Acid (Acid béo chưa no có nhiều nối đôi) RLCH Rối loạn chuyển hóa RLCHLPM Rối loạn Lipid máu SFA Saturated Fatty Acid (Acid béo bão hòa hay acid béo no) SAC S-allylcysteine VE Vòng eo VM Vòng mông VLDL_C Very Low Desity Lipoprotein (Lipoprotein tỷ trọng thấp) TBMMN Tai biến mạch máu não TC-BP Thừa cân – Béo phì tFA trans Fatty Acid (Acid béo thể trans) TG Triglycerid THA Tăng huyết áp TLC Therapeutic Lifestyle Change a diet (Liệu pháp điều trị thay đổi chế độ ăn) TTDD Tình trạng dinh dưỡng TTLTTP Tiêu thụ lương thực thực phẩm WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế Giới) XVĐM Xơ vữa động mạch 11 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung Trang 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 57 3.2 Mối nguy thừa cân, béo bụng, % mỡ thể RLCHLPM 58 3.3 Sự kết hợp số thói quen sinh hoạt RLCHLPM 59 3.4 Sự kết hợp phần ăn RLCHLPM 60 3.5 RLCHLPM số yếu tố nguy khác 61 3.6 Các số nhân trắc huyết áp bắt đầu nghiên cứu 62 3.7 Các số lipid máu (mmol/l) bắt đầu nghiên cứu 63 3.8 Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm hai nhóm nghiên cứu T0 64 3.9 Đặc điểm cân đối phần hai nhóm nghiên cứu T0 65 3.10 Thói quen luyện tập thể thao hai nhóm nghiên cứu T0 66 3.11 Tình trạng vệ sinh an toàn viên tỏi – folate dùng nghiên cứu 66 3.12 Các biểu đối tượng nhóm can thiệp thời gian nghiên cứu 68 13 Số đối tượng bỏ 69 14 Thay đổi số nhân trắc huyết áp hai nhóm nghiên cứu 69 15 Sự thay đổi nồng độ tiêu lipid máu hai nhóm nghiên cứu 70 16 Hiệu can thiệp theo tiêu lipid máu 79 17 Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm hai nhóm nghiên cứu T3 81 18 Đặc điểm cân đối phần hai nhóm nghiên cứu T3 82 19 Thói quen luyện tập thể thao hai nhóm nghiên cứu T3 83 12 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Nội dung Trang 3.1 Tỷ lệ RLCHLPM theo tiêu lipid máu thời điểm trước can thiệp 63 3.2 Sự khác biệt nồng độ tiêu lipid máu hai nhóm nghiên cứu 71 3.3 Liên quan cải thiện nồng độ triglycerid nồng độ triglycerid ban đầu 72 3.4 Liên quan cải thiện nồng độ cholesterol nồng độ cholesterol ban đầu 73 3.5 Liên quan cải thiện nồng độ HDL_C nồng độ HDL_C ban đầu 74 3.6 Liên quan cải thiện nồng độ LDL_C nồng độ LDL_C ban đầu 75 3.7 Sự thay đổi tỷ lệ RLCHLPM theo tiêu triglyceride huyết 76 3.8 Sự thay đổi tỷ lệ RLCHLPM theo tiêu cholesterol huyết 77 3.9 Sự thay đổi tỷ lệ RLCHLPM theo tiêu LDL_C huyết 78 3.10 Sự thay đổi tỷ lệ RLCHLPM theo tiêu HDL_C huyết 79 116 cộng 800mg/ngày, nhóm lại uống viên giả dược với số lượng tương tự thời gian 16 tuần Ở nhóm uống viên tỏi TC giảm đáng kể (14%) đối tượng có TC ban đầu mức 6,5-7,7mmol/l so với đối tượng có mức TC ban đầu thấp (7%)  Tương tự nghiên cứu chúng tôi, liệu pháp can thiệp bột tỏi với liều 800mg/ngày, lại sử dụng thời gian dài (16 tuần), tiêu LDL_C cải thiện  Lý lớn dẫn đến khác biệt Mader tiến hành nghiên cứu quy mô rộng nhiều trung tâm, việc phân tích mẫu tiến hành cách cục trung tâm theo cách riêng dẫn đến sai số đo lường tiềm tàng điều khó tránh Sự thay đổi nồng độ triglycerid HDL_C nghiên cứu ý nghĩa thống kê Khác với kết nghiên cứu ngẫu nhiên mù kép, có đối chứng Fumiko vào năm 2009 Nhật, 55 người khỏe mạnh có nồng độ TG huyết từ 120 đến 200mg/dl thời điểm ban đầu, phân bổ ngẫu nhiên vào hai nhóm uống dịch chiết tỏi lên men với Monascus pilosus (MGFE), 4viên/ngày tổng cộng 900mg dịch chiết tỏi lên men với Monascus pilosus Nhóm uống viên giả dược 12 tuần TG, LDL_C đánh giá sau tuần Kết cho thấy, tuần thứ đem so sánh với nhóm chứng, TG giảm có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30-69 tuổi tại Hà Nội, Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30-69 tuổi tại Hà Nội, Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu trên người 30-69 tuổi tại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay