Khung kế hoạch tiếp thị số

135 188 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 06:48

Để giúp bạn sắp xếp những quyết định bạn phải đưa ra, chúng tôi sẽ theo một khung kế hoạch tiếp thị số đơn giản. Khung kế hoạch này được chia thành 4 giai đoạn với 12 bước. Những bước này có liên quan trực tiếp tới 12 nguyên tắc tiếp thị số mà chúng ta đã nghiên cứu trong phần đầu cuốn sách.
- Xem thêm -

Xem thêm: Khung kế hoạch tiếp thị số, Khung kế hoạch tiếp thị số, PHẦN III. KHUNG KẾ HOẠCH TIẾP THỊ SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay