Tiếp thị số Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing

389 161 0
  • Loading ...
1/389 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 06:48

Điện thoại phải mất 35 năm mới tiếp cận được với 25% dân số Mỹ, truyền hình mất 26 năm, phát thanh mất 22 năm, và điện thoại di động mất 13 năm, còn internet thì sao, chỉ mất 7 năm trên toàn cầu đã có khoảng 1,6 tỉ người truy cập vào mạng internet, tính đến tháng 8 năm 2009 chiếm 24.7% dân số.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp thị số Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing, Tiếp thị số Hướng dẫn thiết yếu cho truyền thông mới và digital marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay