Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

10 675 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 01:01

CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Khái niệm - Thị trường có vô số người bán, vô số người mua - Sản phẩm cung cấp giống hệt VD: nông sản, trà đá vỉa hè, rửa xe, xe ôm, đậu phụ… Đặc điểm - Doanh nghiệp người chấp nhận giá - Không có sức mạnh thị trường - Không có rào cản gia nhập - Thông tin kinh tế hoàn hảo - Không có hình thức cạnh tranh phi giá (quảng cáo, hàng khuyến mại…) - Việc lựa chọn nhà cung cấp không cần thiết Đường cầu, đường doanh thu cận biên - Đường cầu DN song song với trục hoành - Đường doanh thu cận biên trùng với đường cầu DN trùng với doanh thu bình quân MR ~ P ~ AR Quyết định sản xuất ngắn hạn πmax điểm MR = MC Mà MR = P => πmax đạt P = MC π = TR – TC = Q(P – ATC) P > ATCmin : Hãng sản xuất có lãi P = ATCmin : Hãng hòa vốn P < ATCmin : Hãng lỗ vốn Khi AVCmin < P < ATCmin : hãng tiếp tục sản xuất Khi P < AVCmin : hãng đóng cửa sản xuất Đường cung ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo Trùng với MC tính từ AVCmin - Đường cung ngành ngắn hạn tổng cung cá nhân ngắn hạn ( cộng theo chiều ngang mức giá) Ví dụ: P = 10 + Q1, P = 10 + 2Q2 => Q1 = P – 10, Q2 = (P – 10)/2; QT = Q1 + Q2 = (P – 10) + (P – 10)/2 = 3P/2 - 15 Thặng dư sản xuất PS Là diện tích ngăn đường MC P (trên cung giá) PS = TR – VC = π + FC Cân dài hạn: Cân dài hạn đạt hãng gia nhập thị trường, hãng rời bỏ thị trường Khi hãng gia nhập thị trường, tức lợi nhuận kinh tế = Khi hãng rời bỏ thị trường, tức lợi nhuận kế toán > Lợi nhuận kế toán = chi phí hội OC TR – TC kế toán – OC = π kinh tế = TR – TC kinh tế = P = LACmin ? Thị trường cạnh tranh hoàn hảo cân P = LATC Đường cung ngành dài hạn Ngành có chi phí không đổi Doanh nghiệp, hãng Ngành, thị trường Ban đầu, thị trường đạt cân A(Q1, P1) Khi cầu thị trường đột ngột tăng, D1 dịch sang D2, làm giá tăng lên từ P1 đến P2 Ban đầu, hãng sản xuất mức Q1, giá P1, Q1 có LMC = P1 Khi giá tăng đến P2, doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn, từ Q1 sang Q2 Các hãng có lãi mở rộng quy mô sản xuất, có hãng gia nhập ngành, làm cung ngành dịch chuyển sang phải từ S1 sang S2 Cân thị trường B(P1, Q2) Tại hãng không mở rộng sản xuất, không gia nhập thêm  Đường cung dài hạn ngành có chi phí không đổi đường nằm ngang Ngành có chi phí tăng Ban đầu, thị trường cân A(Q1, P1) Khi cầu tăng đột ngột, cầu D1 dịch sang D2, làm giá tăng từ P1 sang P2 Cầu tăng, hãng muốn sản xuất nhiều hơn, tăng sản xuất từ Q1 sang Q2 dọc theo đường MC1 Các hãng có lãi mở rộng quy mô sản xuất, có hãng gia nhập ngành, làm cung ngành dịch chuyển sang phải từ S1 sang S2 Ngành có chi phí sản xuất tăng nên đường cung dịch sang phải so với ngành có chi phí sản xuất không đổi Thị trường cân điểm C với giá P3, hãng không mở rộng quy mô sản xuất, hãng gia nhập thị trường Sở dĩ có giá P3 giá yếu tố sản xuất tăng, làm LAC hãng dịch chuyển lên thành LAC2, kéo theo MC1 dịch lên MC2 P3 = LACmin  Đường cung dài hạn ngành có chi phí tăng đường dốc lên Ngành có chi phí giảm Ngược lại với trường hợp ngành có chi phí tăng, đường cung dài hạn ngành có chi phí giảm đường dốc xuống ? Đường cung dài hạn hãng cạnh tranh hoàn hảo đường dốc lên? Bài tập: Hàm cầu thị trường sản phẩm A thị trưởng cạnh tranh hoàn hảo có dạng P = 8260 – Q Một doanh nghiệp sản xuất A có hàm chi phí dài hạn là: LTC = Q2/4 + 100Q + 1024 a Xác định Q cân dài hạn DN b Xác định mức giá sản lượng cân dài hạn ngành? c Giả sử DN ngành có hàm chi phí sx dài hạn giống có DN sản xuất ngành? THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN Khái niệm Là thị trường có nhà cung cấp sản phẩm bán thị trường VD: điện nước, đường sắt, tem… Nguyên nhân - Tính kinh tế quy mô - Quy định phủ - Sở hữu phát minh, sáng chế - Độc quyền yếu tố đầu vào - Độc quyền vị trí địa lý Đường cầu, đường doanh thu cận biên Đường cầu: dốc xuống từ trái sang phải tương đối dốc Đường doanh thu cận biên: nằm đường cầu, có độ dốc gấp lần độ dốc đường cầu (trừ điểm Đường cầu: P = -a.Q + b Đường MR = -2aQ + b ? Tại đường doanh thu cận biên dốc gấp lần đường cầu? Tối đa hóa lợi nhuận πmax  MR = MC Sự không xã hội DWL? Đường cung doanh nghiệp độc quyền Doanh nghiệp độc quyền KHÔNG có đường cung => Do mối quan hệ 1:1 giá sản lượng mối quan hệ hàm số P, Q ? Đường cung doanh nghiệp độc quyền đường dốc lên? Sức mạnh thị trường Khả chi phối thị trường, thể thông qua số Lerner L= = = ;0 L Cầu co giãn, || nhỏ, L lớn, sức mạnh độc quyền bán lớn ngược lại, cầu co giãn, sức mạnh độc quyền bán nhỏ 7 Phân biệt giá Phân biệt giá cấp (Phân biệt giá hoàn hảo): Khái niệm: Là hình thức phân biệt giá nhà độc quyền đặt giá cho sản phẩm giá người mua sẵn sàng trả Đặc điểm: Thặng dư tiêu dùng Đường giá trùng với đường cầu Đường doanh thu cận biện hãng trùng với đường cầu Điều kiện áp dụng: Hàng hóa, dịch vụ mua bán trao đổi người tiêu dùng Nhà độc quyền có hội tiếp xúc – với khách hàng  Khó áp dụng thực tế Ví dụ: luật sư, phẫu thuật thẩm mỹ… ? Phân biệt giá cấp làm tăng thặng dư sản xuất, tăng không xã hội? ? Phân biệt giá cấp làm giảm thặng dư tiêu dùng? ? Điều kiện áp dụng phân biệt giá cấp 1? Bài tập: Tính lợi nhuận, lợi nhuận tăng thêm phân biệt giá cấp 1: Π = PS – FC PS: Thặng dư sản xuất, phần diện tích đường cung đường giá (trên cung, giá) PS = FC: Chi phí cố định Ví dụ: Cho hãng có đường cầu P = 60 – Q, VC = Q2, FC = Tính P, Q, TC hãng đạt lợi nhuận tối đa A, Khi không phân biệt giá cấp B, Khi phân biệt giá cấp Phân biệt giá cấp 2: Khái niệm: Nhà độc quyền chia hàng hóa thành khối đặt giá khác cho khối theo nguyên tắc dùng nhiều, giá rẻ Ví dụ: Taxi Chỉ áp dụng với DN có hiệu suất tăng theo quy mô Các đường chi phí dốc xuống Khi MUA NHIỀU, người mua người bán có lợi ? Đường chi phí cận biên phân biệt giá cấp có hình chữ U? ? Người mua có lợi nhà độc quyền áp dụng hình thức phân biệt giá cấp 2? Phân biệt giá cấp 3: Khái niệm: Nhà độc quyền đặt giá khác cho nhóm khách hàng khác vào nhu cầu sẵn sàng trả giá họ với sản phẩm cho doanh thu cận biên thị trường doanh thu cận biên tổng chi phí cận biên MC = MR1 = MR2 = MRT Ví dụ: xem phim, vé công viên, vé xe tàu, vé xe bus… ? Trong phân biệt giá cấp 3, nhóm khách hàng có cầu co giãn đặt giá thấp hơn? ? Trong phân biệt giá cấp 3, nhóm khách hàng có cầu co giãn có lợi hơn? Bài toán: Cho phương trình đường cầu hãng đường chi phí Tìm giá, sản lượng hãng bán cho nhóm khách hàng phân biệt giá cấp Cách làm: B1: Tìm phương trình đường cầu tổng MR tổng B2: Tìm sản lượng tổng QT thông qua phương trình MRT = MC B3: Tìm sản lượng Q1, Q2 thông qua MR1 = MR2 = MC với QT bước Chú ý: Khi tìm đường cầu tổng, phải để phương trình dạng Q1,2 = f(P) cộng QT = Q1 + Q2 theo vế Khi tìm đường MR tổng, phải để phương trình đường cầu dạng P = f(Q) tìm MR tổng Ví dụ: Cho phương trình đường cầu hãng độc quyền: Nhóm khách hàng 1: Q1 = 90 – P Nhóm khách hàng 2: Q2 = 150 – 2P Cho VC = Q2, FC = Tính P, Q mà hãng độc quyền đặt cho nhóm khách hàng phân biệt giá cấp không phân biệt giá cấp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN, Tóm tắt Kinh tế vi mô 2: CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay