Tin học đại cương Đề thi thử Word

1 621 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:57

Họ tên: Trịnh Thị Thùy Dương Lớp: Anh 12 SBD: 1411110127 BÀI TEST TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Thời gian: 75 phút Phần I: (0,25đ) Tạo thư mục họ tên, lớp, số báo danh ổ D E, lưu thi Word Excel Phần II: MICROSOFT WORD (4,75 đ) Tạo tiêu đề đầu cuối theo mẫu (0,75đ) soạn thảo, trình bày văn sau: (4đ) a) Soạn thảo văn sử dụng đánh dấu đầu đoạn, ngắt trang tạo mục lục tự động sau: Hàng Việt chất lượng T rong năm 2010, doanh nghiệp bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao Khoa học – công nghệ trao nhãn hiệu chứng nhận theo Luật Sở hữu trí tuệ Trong số 776 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng việt Nam chất lượng cao xướng tên ngày 5/3, có 142 doanh nghiệp lần trao 54 doanh nghiệp giữ vững thành tích liên tục 14 năm Hiên có 312 doanh nghiệp ký nhượng quyền sử dụng logo Hàng việt Nam chất lượng cao cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn b) Name of instiution: Dates of attendance: List alleducational institutions you attend or have attended: ∗ ∗ ∗ ∗ Thi Microsoft Word Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học đại cương Đề thi thử Word, Tin học đại cương Đề thi thử Word, Tin học đại cương Đề thi thử Word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay