THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA HOÀNG.

100 243 1
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:54

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠIDỊCH VỤ NGA HOÀNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH_111207 GVHD: Th.S NGUYỄN MẠNH HẢI SVTH: TRẦN THỊ MỸ TRANG MSSV:11012692 LỚP: CDQT13K KHÓA: 2011-2014 TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là công trình nghiên cứu của riêng Các số liệu, kết quả nêu báo cáo tốt nghiệp này là trung thực chưa công bố công trình khác TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 Sinh viên thực hiện TRẦN THỊ MỸ TRANG Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI LỜI CẢM ƠN **** Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Th.s Nguyễn Mạnh Hải, tận tình hướng dẫn suốt trình thực báo cáo tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Ban giám đốc, cô,chú, anh chị công tác Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Nga Hoàng tạo điều kiện thuận lợi để em có hội tiếp cận thực tế, chia sẻ kinh nghiệp quý báu vế kiến thức chuyên môn hiểu biết thực tế Công ty Em xin gởi lời cảm ơn đến chị Dung công tác phòng nhân Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Nga Hoàng, người tận tình giúp đỡ em trình thu thập thông tin số liệu cần thiết để phục vụ cho đề tài Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc cô, chú, anh, chị Công ty TNHH thương mại- dịch vụ Nga Hoàng dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công Sinh viên thực TRẦN THỊ MỸ TRANG TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page iii Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page iv Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page v Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN … TPHCM, ngày 30 tháng năm 2015 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page vi Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI CẢM ƠN .iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ .3 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .5 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .5 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG 2.1.1 Khái niệm tuyển dụng 2.1.2 Vai trò ý nghĩa tuyển dụng .7 2.1.3 Các hình thức tuyển dụng 2.2.1.Các yếu tố bên 2.2.2.Các yếu tố ảnh hưởng bên .9 2.3 CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG 10 2.4 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.3 Mô hình giả thuyết nghiên cứu .15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1.Nghiên cứu định tính 16 3.4.2.Nghiên cứu định lượng .16 3.6 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN .17 3.6.1.Thu thập thông tin thứ cấp .17 3.6.2 Thu thập thông tin sơ cấp 18 3.6.2.1 Cách thức tiến hành 18 3.6.2.2 Xác định đối tượng khảo sát , kích thước mẫu 18 3.7 XỬ LÝ SỐ LIỆU .18 3.7.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .18 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page vii Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI 3.7.3 Thống kê mô tả 19 3.7.4 Kiểm định ANOVA 19 3.8 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 20 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGA HOÀNG 22 4.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGA HOÀNG 22 4.1.1 Giới thiệu công ty: .22 4.1.2 Đặc điểm hoạt động công ty: 23 4.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh 24 4.1.2.2 Quan điểm kinh doanh 24 4.1.3 Tầm nhìn, nhiệm vụ sứ mệnh .24 Tầm nhìn 24 Nhiệm vụ 25 Sứ mệnh 26 4.1.4 Cơ cấu tổ chức 26 4.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 26 4.1.5.1 Giám Đốc 26 4.1.5.2 Phó giám đốc kinh doanh: .27 4.1.5.3 Phó giám đốc vật tư 27 4.1.5.4 Phòng Kinh doanh 27 4.1.5.5 Phòng hành nhân sự: 28 4.1.5.6 Phòng tài kế toán: .28 4.1.5.7 Phòng thu mua nội địa 28 4.1.5.8 Phòng xuất nhập khẩu: 28 4.1.6 Một số sản phẩm công ty 29 .30 .31 4.1.7 Đặc điểm lao động công ty 31 4.1.8 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty năm gần 33 4.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 34 4.2.1 Quy chế tuyển dụng Công ty 34 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page viii Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI 4.2.2 Nguồn tuyển dụng công ty 35 4.2.3 Quy trình tuyển dụng Công ty .35 4.2.4 Kết tuyển dụng công ty thời gian qua 38 4.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 39 4.3.1 Thống kê mô tả 39 4.3.2 Kết kiểm định thang đo .41 4.3.2.1 Hệ số tin cậy Cronback’s Alpha (chi tiết xin xem phụ lục 3) 41 4.3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 4.3.2.3 Kiểm định ANOVA .46 4.3.2.4 Kiểm định mô hình hồi quy 47 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 50 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 50 5.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGA HOÀNG 52 5.2.1 Phương hướng phát triển chung công ty 52 5.2.2 Định hướng phát triển nguồn nhân công ty 52 5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY 52 5.3.1 Nguồn tuyển dụng 52 5.3.2 Quy trình tuyển dụng .54 5.3.3 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hiệu công tác tuyển dụng cho công ty .55 5.3.4 Kiến nghị 56 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM THẢO 58 PHỤ LỤC .i SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page ix Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN .iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ .3 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .5 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .5 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .5 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 2.1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG 2.1.1 Khái niệm tuyển dụng 2.1.2 Vai trò ý nghĩa tuyển dụng .7 2.1.3 Các hình thức tuyển dụng 2.2.1.Các yếu tố bên 2.2.2.Các yếu tố ảnh hưởng bên .9 2.3 CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG 10 2.4 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 11 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.3 Mô hình giả thuyết nghiên cứu .15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 16 3.4.1.Nghiên cứu định tính 16 3.4.2.Nghiên cứu định lượng .16 3.6 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN .17 3.6.1.Thu thập thông tin thứ cấp .17 3.6.2 Thu thập thông tin sơ cấp 18 3.6.2.1 Cách thức tiến hành 18 3.6.2.2 Xác định đối tượng khảo sát , kích thước mẫu 18 3.7 XỬ LÝ SỐ LIỆU .18 3.7.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .18 3.7.3 Thống kê mô tả 19 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang Page x Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN Rotated Component Matrix Component NTD_2 854 NTD_5 851 NTD_3 794 NTD_4 780 NTD_1 700 QT_3 820 QT_4 786 QT_1 780 QT_2 770 QT_5 758 ĐG_2 814 ĐG_3 805 ĐG_4 766 ĐG_1 717 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xi Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN PHỤ LỤC : KMO TỪNG NHÂN TỐ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .859 345.702 10 000 Communalities Initial Extractio n NTD_ 1.000 500 NTD_ 1.000 744 NTD_ 1.000 625 NTD_ 1.000 631 NTD_ 1.000 720 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.220 64.407 64.407 3.220 64.407 64.407 615 12.299 76.706 479 9.582 86.288 385 7.699 93.986 301 6.014 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig .845 318.778 10 000 Communalities Initial Extractio n QT_1 1.000 652 QT_2 1.000 576 QT_3 1.000 659 QT_4 1.000 627 QT_5 1.000 644 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 3.159 63.180 63.180 3.159 63.180 63.180 605 12.103 75.283 472 9.435 84.718 419 8.372 93.090 345 6.910 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xiii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig .780 182.998 000 Communalities Initial Extractio n DG_1 1.000 515 DG_2 1.000 646 DG_3 1.000 674 DG_4 1.000 638 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.473 61.837 61.837 % of Cumulative Variance % 2.473 61.837 61.837 631 15.770 77.607 480 11.997 89.605 416 10.395 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity SVTH:Trần Thị Mỹ Trang 732 272.392 xiv Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN Sig .000 Communalities Initial Extractio n CTTD_ 1.000 765 CTTD_ 1.000 851 CTTD_ 1.000 830 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2.446 81.528 81.528 2.446 81.528 81.528 344 11.477 93.005 210 6.995 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xv Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ANOVA Test of Homogeneity of Variances REGR factor score for analysis Levene df1 df2 Sig Statistic ,298 156 ,827 ANOVA REGR factor score for analysis Sum of df Mean Squares Square Between 2,725 ,908 Groups Within Groups 156,275 156 1,002 Total 159,000 159 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang F ,907 Sig ,439 xvi Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH HỒI QUY ĐA BIẾN Model Summaryb Mo R R Adjuste Std Change Statistics Durbindel Squar dR Error of R F df1 df2 Sig F Watson Square Chan Change Change ge 65.21 a 746 556 548 672440 556 156 000 1.542 58 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Model Sum of Squares ANOVAa df Mean Square F Sig Regressio 88.460 29.487 65.211 000b n Residual 70.540 156 452 Total 159.000 159 a Dependent Variable: REGR factor score for analysis b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xvii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI Model Coefficientsa Unstandardized Standardi Coefficients zed Coefficie nts B Std Error Beta -1.741E-017 053 (Constant) REGR factor score for 248 analysis REGR factor score for 417 analysis REGR factor score for 415 analysis a Dependent Variable: REGR factor score TH.S NGUYỄN SVTH:Trần Thị Mỹ Trang t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 1.000 054 248 4.557 000 963 1.039 056 417 7.401 000 896 1.116 055 415 7.492 000 925 1.080 for analysis xviii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN PHỤ LỤC 8: PHIẾU ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG BIỂU MẪU BMNS-01 SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xix Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN Công ty TNHH thương mại- dịch vụ Nga Hoàng  Thay  Bổ sung PHIẾU ĐỀ XUẤT TUYỂN DỤNG  Mở rộng hoạt động Phòng ban/ phận cần tuyển Chức danh cần tuyển Số lượng tuyển Lương thử việc Lương thức Dự kiến thời gian thử việc Từ ngày : ……………… Đến ngày : ……………… Tiêu chuẩn tuyển dụng Độ tuổi : …………………… ………  Giới tính:  Nam Trình độ :  Cao học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Nữ  PT trung học Anh ngữ :  Giao tiếp  Chuyên ngành  Biên/ phiên dịch Tin học :  Văn phòng  Chuyên ngành Chuyên môn : ………………………… Kinh nghiệm: …………………………………… Yêu cầu khác : ……………………………………………………………………………………… Tóm tắt công việc chức danh cần tuyển ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… …………………………………………………………………… Làm việc : …………………………………………………………………………………… Mỹhành Trang GiờSVTH:Trần làm việc : Thị  Giờ thỏa thuận  Theo ca xx  Giờ Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN ……………., ngày ……tháng …… năm …… SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xxi Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN PHỤ LỤC 9: PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG BIỂU MẪU BMNS-02 Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Nga Hoàng PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG I- YÊU CẦU CHUNG Phòng ban/ Bộ phận : Trình độ học vấn : Vị trí tuyển dụng:  12/12 Giới tính :  Nam  Nữ Tuổi : Ngoại hình :  Cần  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Tương đối  Không cần Kinh nghiệm làm việc:  Trên đại học ……………………………… CHUYÊN MÔN :  Dưới năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Từ đến năm  Trên năm  Không cần MÔ TẢ CÔNG VIỆC CƠ BẢN : Thời gian làm việc:  Giờ thỏa thuận Giờ hành chánh SVTH:Trần Thị Mỹ Trang  Làm theo ca xxii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI TH.S NGUYỄN II- YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG 1/ Trình độ ngoại ngữ : + Tiếng Anh :  Level A  Chưa cần thiết  Level B  Level C + Tiếng Hoa :  Level A  Chưa cần thiết  Level B  Level C + Khác: _ :  Level A  Chưa cần thiết  Level B  Level C 2/ Trình độ vi tính : 3/ Lập kế hoạch :  Word  Powerpoint  Tuần  Năm  Excel  Internet  Tháng năm  Trên 01  Access  Khác: _  Qúy 4/ Tính sáng tạo: 5/ Hiểu biết:  Tạo cải tiến nhỏ phạm vi công việc  Hiểu rõ mệnh lệnh, thị liên quan đến công việc(để trống) Hiểu rõ kế hoạch làm việc nhóm phận  Tạo cải tiến nhỏ phạm vi phận  Tạo kiểu dáng sản phẩm cho Công ty  Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc  Tạo nhãn hiệu, bao bì có sức thu hút  Tạo sản phẩm cho Công ty  Có ý tưởng loại hình kinh doanh, quản lý 6/ Khả giải công việc: 7/ Khả phán :  Công việc cần giải nhanh chóng, xác  Công việc không cần phán  Công việc cần giải cẩn thận, tỷ mỉ  Công việc cần giải thời hạn quy định  Khi có hướng dẫn/ thị chung cần đưa định tác động đến kết làm việc phận/ Công ty 8/ Khả thuyết phục : 9/ Năng lực lãnh đạo :  Không cần thuyết phục người khác  Không cần SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xxiii Báo Cáo Tốt Nghiệp MẠNH HẢI  Cần thuyết phục thành viên nhóm/ phận  Cần thuyết phục số lượng khách hàng khó tính TH.S NGUYỄN  Lãnh đạo nhóm  Lãnh đạo phòng ban/ phận  Lãnh đạo 100 người  Cần thuyết phục cấp số lượng lớn công nhân  Cần thể hình : III- SỨC KHỎE Cao : m; Nặng: kg  Cần sức lực đặc biệt  Sức khỏe đủ đảm bảo cho công việc  Không cận thị IV- GIAO TIẾP  Không cần giao tiếp với bên người Công ty  Cần giao tiếp với nhiều  Cần giao tiếp với khách hàng nước quan báo đài, truyền thông  Cần tiếp xúc với  Cần tiếp xúc với cấp quyền địa phương, trung ương * Ghi : - Anh/ chị điền trực tiếp mẫu form - Chọn đánh dấu (x) vào ô tương ứng Ngày tháng năm 201 _ Trưởng phận/ phòng ban SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xxiv Báo Cáo Tốt Nghiệp TH.S NGUYỄN MẠNH HẢI PHỤ LỤC 10: BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ BIỂU MẪU BMNS-03 Công ty TNHH thương mại- dịch vụ Nga Hoàng Phòng/ ban :……………………………………………… STT CẤP CẦN TUYỂN Cấp Lãnh Đạo Vị Trí Cấp Cao Vị Trí Cấp Trung Vị Trí Nhân Viên Vị Trí Công Nhân CHỨC DANH SỐ LƯỢNG (NGƯỜI) THỜI GIAN CẦN NHÂN SỰ LÝ DO TUYỂN  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực  Thay nghỉ việc  Tuyển  Trù bị nhân lực TỔNG CỘNG Quý :…… Năm ……… Biên Hòa, .20… Biên Hòa, ………….20… Trưởng phòng Hành Chánh – Nhân Phê Duyệt Ban Giám Đốc Duyệt SVTH:Trần Thị Mỹ Trang xxiii [...]... của công ty 29 4.1.7 Đặc điểm lao động của công ty 31 4.1.8 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây 33 4.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 34 4.2.1 Quy chế tuyển dụng của Công ty 34 4.2.2 Nguồn tuyển dụng của công ty 35 4.2.3 Quy trình tuyển dụng của Công ty ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 50 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 50 5.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGA HOÀNG 52 5.2.1 Phương hướng phát triển chung của công ty 52 5.2.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty 52 5.3 MỘT... GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 50 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 50 5.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGA HOÀNG 52 5.2.1 Phương hướng phát triển chung của công ty 52 5.2.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty 52 5.3 MỘT... PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 50 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY THỜI GIAN QUA 50 5.2 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGA HOÀNG 52 5.2.1 Phương hướng phát triển chung của công ty 52 5.2.2 Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty 52 5.3 MỘT SỐ... Công ty để bổ sung cho bài báo cáo 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI: Đề tài được chia bố cục thành 5 chương:  Chương 1: Giới thiệu chung về đề tài  Chương 2: Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân sự  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu  Chương 4: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH thương mại- dịch vụ Nga Hoàng  Chương 5: Kết luận và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH thương. .. phẩm của công ty 29 .30 .31 4.1.7 Đặc điểm lao động của công ty 31 4.1.8 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây 33 4.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 34 4.2.1 Quy chế tuyển dụng của Công ty 34 4.2.2 Nguồn tuyển dụng của công ty ... phẩm của công ty 29 .30 .31 4.1.7 Đặc điểm lao động của công ty 31 4.1.8 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây 33 4.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG 34 4.2.1 Quy chế tuyển dụng của Công ty 34 4.2.2 Nguồn tuyển dụng của công ty ... Nhằm phân tích và đánh giá thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Công ty TNHH thương mại- dịch vụ Nga Hoàng, làm rõ những ưu nhược điểm của quy trình tuyển dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng tại Công ty 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU... tương lai công ty muốn có kế hoạch mở rộng kinh doanh thì công SVTH:Trần Thị Mỹ Trang 4 ty cần phải có nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng nhu cầu, vì thế em quyết định chọn đề tài nghiên cứu "Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại- dịch vụ Nga Hoàng" để làm báo cáo thực tập Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề cốt lõi của quá trình tuyển dụng nhân sự, thực trạng. .. THANG ĐO 20 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGA HOÀNG 22 4.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGA HOÀNG 22 4.1.1 Giới thiệu về công ty: .22 4.1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty: 23 4.1.2.1.Ngành nghề kinh doanh 24 4.1.2.2 Quan điểm kinh doanh 24 4.1.3 Tầm nhìn, nhiệm vụ và sứ mệnh .24 Tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA HOÀNG., THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA HOÀNG., THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGA HOÀNG., CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI., 6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI:, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU., CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ NGA HOÀNG., CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ NGA HOÀNG., TÀI LIỆU THAM THẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay