Trả lời bộ câu hỏi Marketing căn bản

10 184 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:43

Câu 1: Các quan điểm kinh doanh Marketing Quan điểm sản xuất: Người tiêu dùng thích mua hàng hóa sử dụng rộng rãi có giá phải  Doanh nghiêp phải hoàn thiện sản suất nâng cao hiệu phân phối Quản điểm hàng hóa: Người tiêu dùng thích mua hàng hóa có chất lượng tốt tính sử dụng hiệu  Doanh nghiệp phải hoàn thiện sản phẩm Quan điểm bán hàng: Người tiêu dùng mua sản phẩm doanh nghiệp doanh nghiệp nỗ lực đáng kể lĩnh vực tiêu dùng kích thích tiêu thụ  Doanh nghiệp phải quảng cáo, tuyên truyền bớt giá Quan điểm Marketing:điều kiện để doanh nghiệp đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh xác nhận nhu cầu mong muốn thị trường mục tiêu đáp ứng mong muốn phương thức mạnh mẽ hiệu so với đối thủ Quan điểm Marketing đạo đức xã hội: = Quan điểm Marketing + giữ nguyên củng cố mức sung túc cho người tiêu dùng toàn xã hội Câu 2: Tháp nhu cầu Maslow Nhu cầu khẳng định thân Nhu cầu tôn trọng (tự tôn trọng, công nhận, địa vị) Nhu cầuhội (nhu cầu tình cảm, tình yêu) Nhu cầu an toàn ( an toàn, bảo vệ) Nhu cầu sinh lý ( đói khát) Câu 3: Phân biệt nhu cầu, ước muốn cầu, cầu Nhu cầu: cảm giác thiếu hụt mà người nhận Nhu cầu bao gồm: - Nhu cầu tại: nhu cầu cần thiết đáp ứng, thời điểm nhu cầu quan xếp lên hàng đầu Nhu cầu tiềm tàng: bao gồm Loại thứ nhất: nhu cầu xuất chưa đáp ứng • Loại thứ hai: nhu cầu chưa xuất bao giờ, nhà kinh học, marketer dự đoán  Nhu cầu tiềm tàng người thúc đẩy xã hội phát triển lượng chất • Ước muốn: Là lựa chọn người hàng hóa dịch vụ khác để thỏa mãn nhu cầu Cầu = ước muốn + khả toán Câu 4: Môi trường Marketing Chia thành môi trường: Môi trường vi mô môi trường vĩ mô Môi trường vi mô: Là môi trường bao gồm yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động công ty, tác động đến khả chăm sóc khách hàng công ty Những yếu tố tác động công ty kiểm soát Bao gồm: môi trường bên công ty môi trường bên công ty - Môi trường bên công ty: phòng ban Môi trường bên công ty: • Các tổ chức cung ứng yếu tố sản xuất • Các tổ chức môi giới Marketing: Các tổ chức môi giới thương mại (công ty thương mại, đại lý bán buôn, bán lẻ ), tổ chức lưu thông sản phẩm (công ty vận tai ), tổ chức cung ứng nhu cầu Marketing, tổ chức cung ứng tín dụng • Đối thủ cạnh tranh Môi trường vĩ mô: Là môi trường bao gồm yếu tố thuộc bình diện xã hội, tác động đến định marketing doanh nghiệp ngành hay chí toán kinh tế quốc dân, Những yếu tố tác động thay đổi phức tạp, công ty kiểm soát - - - Môi trường kinh tế: tình hình kinh tế, thu nhập, phân bố thu nhập tầng lớp xã hội, phân bổ chi tiêu thu nhập Môi trường trị - pháp luật: Môi trường có tác động mạnh mẽ đến định marketing doanh nghiệp Luật pháp yếu tố quan trọng nhất: điều tiết hoạt động kinh doanh, giải vấn đề doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng toàn xã hội Môi trường xã hội nhân học: bao gồm: dân số, gia tăng dân số, mật độ dân số, cấu dân số thay đổi yếu tố dẫn đến thay đổi nhu cầu người hàng hóa, dịch vụ thị trường Môi trường văn hóa: thói quen, tập quán liên quan đến truyền thống, tín ngưỡng thái độ người - - Môi trường khoa học kỹ thuật: tiến khoa học kỹ thuật dẫn đến việc hình thành công nghệ -> giúp tăng suất lao động, chất lượng sản phẩm đổi xuất sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phong phú người Môi trường tự nhiên: đất đai, nguồn nước, ô nhiễm môi trường ảnh hướng đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp, sản phẩm mà doanh nghiệp đưa thị trượng, liên quan đến giá lợi nhuận thị trường Câu 5: Ma trận SWOT S: W: - Internal Có chuyên gia MKT Sản phẩm mới, cách tân Chất lượng sản phẩm dịch vụ kèm O: External - Nhân viên MKT Chưa có khác biệt hóa sản phẩm Phương pháp chưa tiên lợi - Đối thủ xuất Biểu thuế cho sản phẩm Cạnh tranh giá với đối thủ - T: - Thị trường nước Sự đời điều luật Tồn phân đoạn thị trường trống đối thủ hoạt động chưa hiệu Câu 6: Nghiên cứu thị trường gì? Nghiên cứu thị trường: việc phác thảo thực kế hoạch thu thập, phân tích ghi chép cách có hệ thống dư liệu phát liên quan đến trường hợp đặc biệt mà marketing thách thức công ty Câu 7: Yếu tố ảnh hưởng mạnh đến hiệu kinh doanh ngành hàng siêu thị, sữa bột, du lịch, bột giặt? Câu 8: Nêu nội dung bước nghiên cứu thị trường Phát vấn đề hình thành mục tiêu nghiên cứu Bước yêu cầu nhà quản lí marketing nhà nghiên cứu phải phát xác vấn đề, tiếp cận trực tiếp vấn đề đối mặt với công ty đỏi hỏi giải Việc phát sai vấn đề tốn nhiều chi phí mà kết lại không sử dụng Hình thành mục tiêu nghiên cứu, mục tiêu sau: - Mục tiêu tìm kiếm thăm dò: thu thập tài liệu sơ làm sáng vấn đề giúp việc hình thành giả thuyết Mục tiêu dạng mô tả: hình thành mô tả cho vấn đề Mục tiêu tìm kiếm nguyên nhân: thông qua mối quan hệ nhân 2 Lập kế hoạch nghiên cứu Là bước xác định thông tin làm cho người nghiên cứu quan tâm biện pháp thu thập thông tin có hiệu Bao gồm: - Nguồn tài liệu Phương pháp nghiên cứu Công cụ nghiên cứu Kế hoạch lựa chọn mẫu Phương tiện tiếp xúc Nguồn tài liêu: tài liệu sơ cấp tài liệu thứ cấp Tài liệu thứ cấp: - - Thông tin thông tin có thu thập từ trước nhằm mục tiêu Tài liệu thứ cấp: việc tìm kiếm tài liệu thứ cấp công việc nghiên cứu thị trường, bao gồm : tài liệu bên tài liệu bên • Tài liệu bên trong: báo cáo lỗ lãi công ty, báo cáo hoạt động người chào hàng hay báo cáo nghiên cứu trước • Tài liệu bên ngoài: ấn phẩm, tạp chí nhà nước thường kì Tích cực: rẻ tiền, chấp nhận Tiêu cực: thông tin cũ, thông tin không xác, không đầy đủ, độ tin cậy thấp Tài liệu sơ cấp: - Thông tin sơ cấp: thông tin thu thập lần cho mục đích cụ thể Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Quan sát: người nghiên cứu theo dõi/quan sát hoạt động người hoàn cảnh Có thể nghe xem người ta nói hãng mình, quan sát xem người ta nói hàng hóa hàng hóa đổi thủ cạnh tranh Thực nghiệm: chọn lọc nhóm khác để nghiên cứu việc tạo hoàn cảnh khác nhau, phân tích biến số khác đưa trình độ ý nghĩa nhóm Mục tiêu tìm mối quan hệ nhân thông qua việc phân tích kết đối lập Điều cho: cho phép thu thập thông tin am hiểu, lòng tin, yêu thích, mức độ thỏa mãn đo lường bền vững vị trí công ty lòng dân chúng Công cụ nghiên cứu: bao gồm: phiếu điều tra – bảng hỏi thiết bị máy móc Phiếu điều tra – bảng hỏi: công cụ phổ biến, tập hợp câu hỏi yêu cầu người hỏi phải trả lời - - - Về nội dung: người nghiên cứu phải lựa chọn hệ thông câu hỏi cẩn thân, lựa chọn hình thức, diễn đạt logic Những sai lầm việc đặt câu hỏi: câu hỏi khó làm người trả lời trả lời, không muốn trả lời câu hỏi không yêu cầu câu trả lời Về hình thức: câu hỏi đóng câu hỏi mở • Câu hỏi đóng: câu hỏi bao gồm phương án có khả trả lời người hỏi phép lựa chọn phương án • Câu hỏi mở: cho phép người trả lời đưa ý kiến, nguyện vọng riêng Về ngôn ngữ: đơn giản, không dùng từ hai nghĩa Về thứ tự câu hỏi: câu hỏi thường câu gây kích thích, câu hỏi khó, liên quan đến cá nhân nhóm người để sau Thiết bị máy móc: - Điện kế: đo lường mức độ phản ứng tình cảm người hỏi sau tiếp xúc với thông điệp, hình ảnh quảng cáo Thiết bị đo lường mức độ nhìn nhớ đước thông điệp hình ảnh quảng cáo người hỏi sau quan sát từ vài giây đến hàng trăm giây Thiết bị ghi chép chuyển động mắt: để xác định vùng sát phẩm nhìn Mẫu: phận dân cư đại diện cho toàn dân cư Được xác định thông qua câu hỏi - Hỏi ai? Số lượng người hỏi bao nhiêu? Nên lựa chọn thành viên mẫu theo cách nào? (ngẫu nhiên hay theo tiêu thức?) Phương tiện tiếp xúc: qua điện thoại, email hay vấn trực tiếp Qua điện thoại: cách nhanh để thu thập thông tin để người nghiên cứu giải đáp câu hỏi chưa rõ ràng cho người hỏi - Email: phù hợp với phiếu khảo sáo - Phỏng trực tiếp: bao gồm vấn cá nhân, vấn nhóm Thu thập thông tin - Là giai đoạn quan trọng giai đoạn mắc nhiều sai lầm Nếu sử dụng phương pháp thực nghiệm cần: - Lựa chọn cẩn thận nhóm nghiên cứu nhóm đối chứng Người nghiên cứu nên xuất công khai hay bí mật Nếu công khai đảm bảo không ảnh hưởng đến hành vi người nhóm nghiên cứu Môi trường thực nghiệm sát với thực tế Xử lý phân tích thông tin - Là giai đoạn rút từ tài liệu thu thập kết hay thông tin quan trong, thiết yếu cho nghiên cứu Kết thường tổng hợp theo bảng, xếp theo phân bố thông tin: tập trung, bình thường hay tản mạn Báo cáo kết Quy mô nhỏ: báo cáo miệng trước viết báo cáo Quy mô lớn: viết báo cáo cách cụ thể chi tiết, theo trình tự định: nêu vấn đề, mục tiêu, giả thiết kết luận Câu 9: Mục tiêu nghiên cứu thị trường tổng thể? Câu 10: Phân biệt thông tin sơ cấp thông tin thứ cấp? Xem câu Câu 11: Mô hình yếu tố ảnh hường đến hành vi NTD cuối cùng? Văn hóa - văn hóa - nhánh văn hóa - giao lưu biến đỏi văn hóa Xã hội - giai tầng xã họi - nhóm Cá nhân - gia đình - tuổi - vai trò địa vị - nghề nghiệp xã hội - hoàn cảnh kinh tế - nhân cách - lối sống - cá tính Tâm lý - Nhận thức -Động -Sự hiểu biết -Niềm tin quan điểm Câu 12: Thị trường mục tiêu gì? Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu doanh nghiệp? Thị trường mục tiêu thị trường công ty lựa chọn hướng vào để cung cấp hàng hóa dịch vụ nhằm hướng đến mục tiêu kinh doanh; thị trường thích hợp tiềm công ty hi vọng mang lại hiệu kinh doanh cao Thị trường mục tiêu thị trường bao gồm khách hàng có nhu cầu mong muốn mà doanh nghiệp đáp ứng , đồng thời hoạt động marketing doanh nghiệp có ưu so với đối thủ đạt mục tiêu kinh doanh định Thị trường mục tiêu đoạn thị trường hấp dẫn mà doanh nghiệp lựa chọn để tập trung nỗ lực marketing Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu Phương án Tập trung vào đoạn thị trường Chuyên môn hóa tuyển chọn Đăc điểm Có phù hợp tự nhiên nhu cầu sản phẩm Là đoạn thị trường chưa có đối thủ đối thủ bỏ qua Là điểm xuất phát hợp lí tạo đà cho mở rộng sản xuất sau Chỉ áp dụng cho công ty có tiềm lực kinh tế lớn có lực quản lí cao Ưu điểm Nhược điểm Tạo vị trường vững mạnh đoạn thị trường Có thể cung ứng sản phẩm có khác biệt nắm bắt nhu cầu mong muốn khách hàng Có tỉ suất lợi nhuận vốn cao Rủi ro bất thường xảy có thay đổi cầu thị trường đối thủ mạnh xâm nhập Chỉ khai thác khía cạnh thị trường nên hội mở rộng khó Hạn chế rủi ro Chi phí cao Dễ dàng việc xây Công ty tập trung dựng hình ảnh, danh Chuyên môn sản xuất vào tiếng cung ứng hóa sản phẩm chủng loại sản mọt loại sản phẩm phẩm chuyên dụng Chọn nhóm Chuyên môn khách hàng riêng Dẽ dàng xây dựng hình hóa thị làm thị trường mục ảnh danh tiếng trường tiêu để cung ứng sản phẩm Toàn thị trường Bao phủ thị thị trường mục trường tiêu công ty Câu 13: STP gì? Là bước marketing mục tiêu S – Segmentation (Phân đoạn thị trường) Khó khăn xảy xuất sản phẩm có tính ưu cao hơn, Sức mua khách hàng giảm Phải công ty lớn - Xác định sở để phân đoạn tiến hành phân đoạn thị trường Nhận dạng đặc điểm đoạn thị trường xác định T – Market Targeting (Lựa chọn thị trường mục tiêu): - Đánh giá hấp dẫn đoạn thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu P – Market Positioning (Định vị thị trường) - Xây dựng định nghĩa định xác định vị thị trường Xây dựng Marketing – mix để phục vụ chiến lược định vị Câu 14: Các phương án phân đoạn thị trường? Theo nguyên tắc địa lý: - Vùng Tỉnh: theo quy mô lớn nhỏ: loại A B C D Thành phố khu vực trung tâm theo quy mô dân số Mật độ dân số Khí hậu Theo nguyên tắc tâm lý: - Theo tầng lớp xã hội Lối sống: cổ hủ, yêu đời, thích đẹp Nhân cách: nhiệt tình, độc đoán, háo danh Theo nguyên tắc hành vi tiêu dùng: - Lý mua hàng: mua bán thông thường hay trường hợp đặc biệt Lợi ích tìm kiếm: chất lượng, dịch vụ, kinh tế Tình trạng sử dụng NTD: chưa dùng, dùng, có ý định dùng, sử dụng thường xuyên Cường độ tiêu dùng: ít, nhiều Mức độ trung thành Mức độ chấp nhận sản phẩm Thái độ sản phẩm Theo nguyên tắc nhân học: - Theo độ tuổi Giới tính Quy mô gia đình Giai đoạn chu kì gia đình Mức thu nhập - Nghề nghiệp Chủng tộc Dân tộc Học vấn Tín ngưỡng Câu 15: Hộp đen ý thức gì? Hộp đen ý thức cách gọi não người chế hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận, xử lí kích thích đưa biện pháp để đáp ứng lại kích thích Bao gồm phần: - Phần 1: đặc tính NTD – liên quan đến việc tiếp nhận xử lí kích Phần 2: trình định mua Câu 16: Vòng đời sản phẩm Tiêu chí Mức tiêu thụ Chi phí cho khách hàng Lợi nhuận Khách hàng Đối thủ Mục tiêu marketing Sản phẩm Giá Phân phối Quảng cáo Kích thích tiêu thụ Câu 17: Nhãn hiệu gì? Phân biệt với tên thương mại dẫn địa lý? Nhãn hiệu tên gọi, thuật ngữ, hình ảnh, biểu tượng kết hợp chúng giúp nhận định sản phẩm người bán hay nhóm người bán để phân biệt với hàng hóa đối thủ cạnh tranh Nhãn hiệu bao gồm: tên nhãn hiệu, dấu hiệu nhãn hiệu Tên thương mại: tên gọi cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi với chủ thể kinh doanh khác lĩnh vực khu vực kinh doanh Chỉ dẫn địa lý: dấu hiệu sản phẩm để xác định vùng, lãnh thổ, khu vực sản xuất sản phẩm Câu 18: Bao gì? Chức bao gì? Bao bì bao bọc chứa đựng sản phẩm Chức bao bì: - Protect: bảo vệ Presentation: giới thiệu Preservation: trì Portability: mang vác Proportation: cân đối Promotion: thúc đẩy Preparation: sẵn sàng Câu 19: Công thức hòa vốn? Câu 20: Công thức tính độ co giãn cầu theo giá? Câu 21: Định giá sản phẩm theo tâm lý? Theo phương pháp định giá này, doanh nghiệp định giá dựa cảm nhận người mua giá trị Yêu cầu người làm giá phải xây dựng biến số tạo nên giá trị cảm nhận suy nghĩ người mua xây dựng giá dự kiến ấn định theo giá trị cảm nhận Doanh nghiệp cần tiến hành: - Xây dựng khái niệm sản phẩm chất lượng giá dự kiến cụ thể Dự kiến khối lượng hàng hóa bán thông qua giá dự kiến Dự kiến công suất cần thiết nhà máy Xác định lợi nhuận thông qua chi phí giá dự kiến Đảm bảo mức giá dự kiến đem lại mục tiêu lợi nhuận người chào hàng thuyết phục người mua chấp nhận giá Tránh: thổi phồng giá trị sản phẩm đặt mức giá cao đưa tiêu chí khắt khe đặt mức giá thấp Doanh nghiệp cần phải nghiên cứu thật kỹ thị trường mục tiêu để đo lường nhận thức thị trường giá trị sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời bộ câu hỏi Marketing căn bản, Trả lời bộ câu hỏi Marketing căn bản, Trả lời bộ câu hỏi Marketing căn bản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay