ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8

3 340 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:40

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8Câu 5: Hình nào sau đây là hình thoi? A. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau. B. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau. C. Tứ giác có một đường chéo là đường phân giác của một góc. D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.Câu 6: Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là các điểm trên các cạnh AB, BC sao cho DE AC. Tứ giác ADEC là hình thang cân nếu:A. Tam giác ABC vuông tại AB. Tam giác ABC cân tại CC. Tam giác ABC cân tại B. D. Tam giác ABC cân tại A.II. TỰ LUẬN:Câu 1: Thực hiện phép tính: a) b) Câu 2: Tìm x biết: a) b) Câu 3: Chứng minh rằng biểu thức: + 2013 có giá trị không phụ thuộc x, y PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Lớp: NĂM HỌC 2013 – 2014 Thời gian thi: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang ĐỀ CHÍNH THỨC I.TRẮC NGHIỆM: Chọn chữ đầu câu trả lời mà em cho ghi vào giấy làm Câu 1: Mẫu thức chung phân thức x − 3x + ; ; là: x − 2x + x − A 2(x-2)(x+2) B 2(x+2) C.2(x-2) D (x-2)(x+2) Câu2 : Kết khai triển đa thức (2x-3) là: A 8x3+36x2+54x+ 27 B 8x3-36x2+54x- 27 C 8x -12x +18x- 27 D 8x3-27 Câu 3: Kết phân tích đa thức x2+3x-4 thành nhân tử là: A (x+1)(x- 4) B (x-1)(x+4) C ( x-1)(x- 4) D (x+1)(x+4) 5x +1 2x − vaø Câu 4: Tổng hai phân thức bằng: 3x − 3x − 7x 3x 7x + 3x + A B D C 3x − 3x − 3x −1 3x −1 Câu 5: Hình sau hình thoi? A Hình bình hành có hai đường chéo B Tứ giác có hai cạnh kề C Tứ giác có đường chéo đường phân giác góc D Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với Câu 6: Cho tam giác ABC Gọi D, E điểm cạnh AB, BC cho DE // AC Tứ giác ADEC hình thang cân nếu: A Tam giác ABC vuông A B Tam giác ABC cân C C Tam giác ABC cân B D Tam giác ABC cân A II TỰ LUẬN: Câu 1: Thực phép tính: a) 2x x +1 - 2x − x − Câu 2: Tìm x biết: a) x ( x + 1) + ( − x ) ( + x ) = 15 b) x − 2x + x−2 + x −4 x+2 + − 2x x−2 b) ( − x ) ( x − 1) = −2 x ( x − 1) 1  2 3 Câu 3: Chứng minh biểu thức: M =  x − y ÷( x + 4xy + 16y ) + 16y − x + 2013 có giá trị 4   không phụ thuộc x, y Câu 4: Cho ∆ ABC vuông A Gọi M trung điểm cạnh BC Kẻ MH ⊥ AB, MK ⊥ AC ( H ∈ AB, K ∈ AC a Chứng minh tứ giác AHMK hình chữ nhật b Gọi E trung điểm HM Chứng minh ba điểm B, E, K thẳng hàng c Kẻ tia Ax song song với BC, Ax cắt MK D Chứng minh tứ giác ABMD hình bình hành tứ giác AMCD hình thoi .Giám thị không giải thích thêm PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Lớp: NĂM HỌC 2013 – 2014 I.TRẮC NGHIỆM (Mỗi ý 0.5 điểm) Câu Câu Câu Câu A B B A Câu D Câu C II TỰ LUẬN: x −1 Thang điểm Nội dung 0.5 Câu a) 2(x + 1) b) 2x - 0.5 Câu a) x = b) x = 1; x = Câu Thực phép nhân đa thức rút gọn kết M = Suy điều phải chứng minh Câu Hình vẽ: 0.25đ a) -Tứ giác AHMK có ∠HAK = ∠AHM = ∠AKM = 900 Suy AHMK 0.75 hình chữ nhật b) Gọi giao điểm HM với BK E 1 Học sinh chứng minh HE = AK EM = CK 2 - Chứng minh AK = KC suy HE – EM - Từ suy E trung điểm HM Hay B, E , K thẳng hàng c) Chứng minh tứ giác ABMD có cạnh đối song song ( AB // MD; BM // AD) Suy ABMD hình bình hành - ChỨNG minh tứ giác AMCD hình bình hành ( hai đường chéo cắt trung điểm đường) AM = MC = BC Suy AMCD hình thoi *) Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa 1
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay