ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 CHUẨN

3 609 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:34

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 CHUẨNBài 3: Số học sinh nam và số học sinh nữ của một lớp tỷ lệ nghịch với 3 và 5. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 10 em.Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Trên tia đối của tia MA và MB lần lượt lấy các điểm D và E sao cho AM = MD; BN = NE.a)Chứng minh rằng: CD = AB và C là trung điểm của DE.So sánh BC với 2AM. PHÒNG GD & ĐT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán Lớp: NĂM HỌC 2013 – 2014 Thời gian thi: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang I.TRẮC NGHIỆM: Chọn chữ đầu câu trả lời mà em cho ghi vào giấy làm Câu 1: Tìm x y biết x y = x + y = – 15 A x = ; y = B x= -7 ; y = -8 C x= ; y = 12 Câu 2: Hãy chọn câu Nếu x = x bằng: A -4 B -16 C 16 D x= - ; y = -9 D 64 Câu : Kết phép tính: 0, + 0, 64 là: A B -0,6 C 0,44 Câu 4: Cho x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch x = – bao nhiêu? A – B C D -1 y = Hỏi x = -4 y 2 Câu 5: Cho đường thẳng m,n,p Nếu m//n, p ⊥ n thì: A m//p B m ⊥ p C n//p D −1 D m ⊥ n Câu 6: Giả thiết suy ∆MNP = ∆M ′N ′P ′ ? A Mˆ = Mˆ ′; MN = M ′N ′; NP = N ′P ′ C Mˆ = Mˆ ′; Nˆ = Nˆ ′; Pˆ = Pˆ ′ B Mˆ = Mˆ ′; MP = M ′P′; NP = N ′P ′ D Mˆ = Mˆ ′; MN = M ′N ′; MP = M ′P ′ II TỰ LUẬN : Bài 1: Thực phép tính: a) + − 4 b) ×7 − ×17 5 1  3  c)  0, − ÷: ( −2 ) ×1  2  8  d ) − 36 + 52 Bài 2: Tìm x, y, z biết: x y y z b) x + − = −2 a) = ; = x z =1080 2 Bài 3: Số học sinh nam số học sinh nữ lớp tỷ lệ nghịch với Hỏi lớp có học sinh? Biết số học sinh nam nhiều số học sinh nữ 10 em Bài 4: Cho tam giác ABC vuông A Gọi M N trung điểm BC AC Trên tia đối tia MA MB lấy điểm D E cho AM = MD; BN = NE a) Chứng minh rằng: CD = AB C trung điểm DE b) So sánh BC với 2AM Bài 5: Tìm số tự nhiên n ≥ cho tổng 1! + 2! + 3! + … + n! số phương Giám thị không giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ VĨNH YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: TOÁN I TRẮC NGHIỆM Câu Câu D C II TỰ LUẬN Câu a) −2 Câu A Câu C Năm học: 2013 - 2014 Câu B Nội dung b) -8 c) 22 d) -17 Câu a) (x, y, z) ∈ { (30, 45,36);(-30, -45, -36)} x= −9 ; x= 2 - Gọi số HS nam lớp x, số HS nữ lớp y ( x,y số nguyên dương) Do x y tỉ lệ nghịch với nên 3x = 5y x – y = 10 Câu -Tìm x = 25, y = 15 - Số học sinh lớp 25 + 15 = 40 ( học sinh) Câu Câu D Thang điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1.5 0.25 a) – Chứng minh ∆ ABM = ∆ DCM, suy AB = CD CD // AB Chứng minh tương tự ta suy CE = AB CE // AB Vì E, C, D thẳng hàng CE = CD hay C trung điểm ED b) Do CD // AB mà AB ⊥ AC nên CD ⊥ AC - Chứng minh ∆ ABC = ∆ CDA (C.G.C) suy BC = AD Mà AD = 2AM nên BC = AM Câu -Với n = 1! = = 12 số phương -Với n = 1! + 2! = không số phương -Với n = 1! + 2! + 3! = 1+1.2+1.2.3 = = 32 số phương -Với n ≥ ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 5!; 6!; …; n! tận 1! + 2! + 3! + … + n! có tận chữ số nên số phương Vậy có số tự nhiên n thỏa mãn đề n = 1; n = 0.75 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 CHUẨN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 CHUẨN, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN 7 CHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay