Đề cương ôn tập Chính sách thương mại quốc tế

10 238 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:25

, Câu hỏi ôn tập Chính sách thương mại Tại nói Ngoại thương phương thức sản xuất gián tiếp? công nghệ khác để tạo cải vật chất xã hội - Mục đích sản xuất tạo giá trị sử dụng - Cách tạo giá trị sử dụng: trao đổi sản xuất - Ngoại thương: qua trình trao đổi với bên biến giá trị sử dụng tạo thành giá trị sử dụng mà ta cần - Là trình kết nối việc tạo sản phẩm không tiêu dùng nước, tiêu dùng xảy lãnh thổ khác Xuất lao động khác so với việc mua bán nô lệ xuyên biên giới? (xuất lao động tách khỏi thương mại quốc tế) Xuất lao động - Sức lao động hàng hóa Dịch chuyển sức lao động Không nằm thương mại quốc tế, điều chỉnh riêng Mua bán nô lệ xuyên biên giới - Nô lệ hàng hóa Dịch chuyển người lao động Nằm thương mại quốc tế (do nô lệ bị coi hàng hóa) Phân biệt hoạt động ngoại thương nội thương? Ngoại thương - Chủ thể: pháp nhân, tư cách pháp nhân có quốc tịch khác - Giá quốc tế, phụ thuộc vào nước có kim ngạch xuất cao mặt hàng - Luật điều chỉnh: Luật, hiệp ước, công ước quốc tế, tập quán quốc tế, hợp đồng kinh tế quốc tế Nội thương - Các chủ thể có quốc tịch - Giá nội địa, lên xuống theo quan hệ cung cầu nước - Luật điều chỉnh: Luật Pháp quốc gia, hợp đồng kinh tế thông thường Tại nói quan hệ kinh tế đối ngoại phương thức mà quốc gia tham gia vào phân công lao động giới? - Phân công lđ QT: trình phân công lđ qua biên giới quốc gia ( chuyên môn hóa quốc tế) - Trao đổi phân công lđ, chuyên môn hóa trình k thể tách rời: hình thành trao đổi PCLĐ CMH; k có trao đổi k có PCLĐ Nhập siêu xuất siêu, có lợi hơn? Trên ảnh hưởng chung đến kinh tế xuất siêu có lợi hơn, nhiên theo tình trạng cụ thể xuất nhập chưa thể kết luận Tại nước phát triển Việt Nam, nhập máy móc, công nghệ cần thiết, xuất phần lớn hàng tiêu dùng sản , phẩm nông nghiệp, bị ảnh hưởng giá máy kéo nên nhập siêu khó tránh khỏi Trung Quốc xuất siêu tạo tranh chấp, xung đột thương mại nên chưa tốt Lợi ích từ thương mại quốc tế, chế thương mại quốc tế đem lại cho quốc gia? - Mở rộng khả tiêu dùng: cách + thông qua trao đổi + cho phép thay đổi cấu sản xuất - Đa dạng hoá sp - Đạt hiệu kinh tế nhờ quy mô - Lợi ích thúc đẩy cạnh tranh - Hợp lý hoá sx, phân phối - Tăng tốc độ phong phú sp có lợi cho người tiêu dùng sx - Hạn chế rủi ro liên quan đến điều kiện sx rủi ro liên quan đến thị trường Trình bày lợi so sánh? - Nội dung: Một quốc gia coi có lợi so sánh quốc gia sản xuất nhiều sản lượng đầu cách tương sản lượng đầu vào so với khối lượng tương đương khác Hoặc, quốc gia có lợi so sánh mặt hàng quốc gia có khả sản xuất với hiệu cao cách tương đối so với quốc gia - Nguồn gốc ltss: khác biệt suất lao động tương đối, hiệu sản xuất tương đối Tại nói lợi so sánh toàn diện lợi tuyệt đối? - Lợi tuyệt đối mở rộng giải thích lợi so sánh - Lợi so sánh không giải thích lợi tuyệt đối: + Quốc gia lợi thế tuyệt đối có lợi so sánh có lợi ích tham gia thương mại quốc tế + Quốc gia có lợi tuyệt đối lợi so sánh lợi ích tham gia thương mại quốc tế Nếu cho Việt Nam kinh tế mở quy mô nhỏ, việc phủ quy định tăng lương ảnh hưởng xuất nhập Việt Nam nào? - Tăng lương => Tăng chi phí => Cung dịch phía bên trái (Giảm) => Giảm Xuất Khẩu, Tăng NK - Thu nhâp tăng => Cầu dịch sang phải (Tăng) => Tăng Nhập khẩu, Giảm XK => Điều chỉnh tỷ giá hối đoái 10 Nêu đặc điểm hđ ngoại thương kinh tế mở, quy mô nhỏ? - Điều kiện chấp nhận giá: nhà sản xuất kinh tế quy mô nhỏ phải chấp nhận bị chi phối giá nước sản xuất lớn - Kim ngạch xuất nhập chiếm tỷ trọng nhỏ giới - Cung cầu cân mức giá quốc tế - Sự thay đổi cung cầu dẫn tới thay đổi số hàng xuất, nhập thay đổi giá 11 Nêu nội dung chiến lược, chế, sách, công cụ khuôn khổ sách thương mại Làm rõ mối quan hệ phạm trù , Mối quan hệ phạm trù - Chiến lược hiểu đường hướng cách giải nhiệm vụ đặt (mục tiêu); chế tương tác yếu tố cấu thành hệ thống (tổ chức)=> cần tổ chức để đạt đc mục tiêu - Chính sách phương thức tương tác sử dụng, quản lý, chế; công cụ phương tiện thực sách  phạm trù có mối quan hệ thống vs 12 Nêu nội dung chế độc quyền ngoại thương - Độc quyền quản lý đạo - Độc quyền sở hữu tài sản ngoại thương - Độc quyền quan hệ hoạt động ngoại thương - Độc quyền kinh doanh hoạt động ngoaị thương 13 Sau 1986 từ độc quyền ngoại thương nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động ngoại thương quản lý thống nhà nước Nội dung thay đổi gì? - Chuyển hoạt động NT từ chế tập trung bao cấp sang chế hoạch toán kinh doanh - Mở rộng quyền kinh doanh xuất nhập - Tăng cường quản lý thống Nhà nước đối vs hoạt động ngoaij thương luật pháp sách 14 Chi phí hội tăng dần gì? Tại có chi phí hội tăng dần? CPCH tăng dần : để sx thêm đơn vị hàng hóa đó, phải cắt giảm lượng ngày tăng mặt hàng lại Lí do: tính thích ứng nguồn lực sx việc sx mặt hàng khác 15 Tại chi phí hội tăng dần đường giới hạn khả sản xuất lại cong lồi xa gốc tọa độ? Độ dốc PPF phụ thuộc vào tỷ lệ thay kỹ thuật cận biên MRT= giá tương quan = CPCH Do CPCH tăng dần nên giá tương quan tăng dần, MRT tăng làm cho độ dốc đường PPF tăng dần, cong lồi so với gốc tọa độ 16 Đường bàng quan quốc gia gì? Ý nghĩa Đường bàng quan –IC: tập hợp tất điểm lựa chọn tiêu dùng mặt hàng , đem lại mức thặng dư tiêu dùng Ý nghĩa: + Thế mức thặng dư tiêu dùng kinh tế + Là sở xác định điểm sản xuất kinh tế 17 Trong điều kiện tự cung tự cấp làm xác định điểm sản xuất, tiêu dùng quốc gia? Trên đường giới hạn khả sản xuất, tiếp điểm vs đường bàng quan cao xa so vs gốc tọa độ Tại đó, MRT=MRS (chung đường tiếp tuyến)=> cung gặp cầu điểm cân nên KT 18 Khi có tự hóa thương mại chuyên môn hóa xảy quốc gia lựa chọn sản xuất đâu? Khi có tự hóa thương mại chuyên môn hóa sản xuất xảy ra, quốc gia lựa chọn sản xuất nhiều vào mặt hàng có lợi so sánh, điểm lựa chọn sản xuất giao điểm đường giới hạn khả sản xuất PPF đường tỷ lệ trao đổi quốc tế , 19 Các quốc gia lựa chọn tiêu dùng đâu sau trao đổi? Sau trao đổi, quốc gia lựa chọn tiêu dùng điểm cao tiếp điểm đường bàng quan IC đường tỷ lệ trao đổi quốc tế Tiêu dùng đạt mức cao giá mặt hàng giảm sau trao đổi 20 Ý nghĩa tam giác thương mại? - Thể khối lượng tỷ lệ trao đổi hàng hóa quốc gia - Thể lợi ích tham gia thương mại quốc tế quốc gia 21 Kết luật rút từ lý thuyết chuẩn tắc thương mại quốc tế so với lý thuyết cổ điển - Thương mại tự làm cân mức giá thị trường quốc gia - Các quốc gia SX nhiều mặt hàng có lợi so sánh - Các quốc gia tiêu dùng nhiều mặt hàng bất lợi so sánh - Lý thuyết cổ điển hướng đến chuyên môn hóa hoàn toàn; lý thuyết hướng đến chuyên môn hóa không hoàn toàn 22 Trong nội dung định hướng sách nhập khẩu, bảo hộ đáng, nội dung bảo hộ đáng? Trả đũa trợ cấp, đối phó với hành vi cạnh tranh không lành mạnh( bán phá giá), ngành sx tương tự nước nước yếu cạnh tranh với hàng nhập khẩu, cho phép bảo hộ từ WTO, thường năm-> bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn 23 Có đâu có sách khuyến khích đẩy mạnh nhập không? Tại sao? Không có sách khuyến khích đẩy mạnh nhập hạn chế nhập biện pháp để bảo hộ sản xuất nước Tuy nhiên, số quốc gia phát triển có thời điểm khuyến khích nhập công nghệ để đẩy mạnh trình phát triển kinh tế 24 So sánh ưu, nhược điểm phương pháp tính thuế tương đối tuyệt đối Thuế tuyệt đối Thuế tương đối Ưu điểm Giá hàng nhập cao, thấp không ảnh Số tiền thu thuế biến động theo hưởng đến quy mô thu thuế, cách tính thay đổi giá hàng nhập đơn giản Nhược điểm Khi giá nhập biến động gây không công đối tượng Nếu giá nhập thấp thuế thu thấp rõ bảo hộ, cách tính thuế phức tạp khâu định trị giá 25 Làm rõ đặc điểm quản lý biện pháp hàng rào kỹ thuật nguyên tắc hiệp định TBT để hạn chế tác động hàng rào nhập khẩu: trở ngại không cần thiết? Đặc điểm quản lý - Các quy định khác biệt TBT quốc gia - Các quy định TBT khắt khe vs hh nhập khẩu, phân biệt đối xử vs hh nội địa - Thủ tục đánh giá phù hợp=> cản trở không cần thiết đối vs hh nhập khẩu, phân biệt đối xử vs hh nội địa Quy định TBT , - Mục tiêu đáng: an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe người, môi trường, ngăn chặn hành vi không trung thực - Về tiêu chuẩn kĩ thuật quy chuẩn kĩ thuât: bình đẳng, dựa sở khoa học, không gây trở ngại không cần thiết - Thủ tục đánh giá: bình đẳng, không phát sinh chi phí không cần thiết cho DN nhập - Dựa quy tắc thừa nhận lẫn quy chuẩn khác quốc tế 26 Các biện pháp bảo vệ thương mại tạm thời? Trình bày điểm khác biệt biện pháp này? - Gồm có chống trợ cấp, chống bán phá giá tự vệ tạm thời - Phân biệt: + bp đầu tiến hành đối vs hàng hóa nhập có giá thấp hàng hóa nội địa trợ cấp giá bán phá giá Tự vệ tạm thời tiến hành với hàng hóa nhập có số lượng tăng đột ngột so với hàng hóa nước + biện pháp đầu nghĩa vụ bồi thường Bp phải bồi thường gây thiệt hại với nước xuất + Nghĩa vụ điều tra bp đầu đơn giản bp cuối 27 Nêu khác biệt tác động hạn chế nhập thuế nhập hạn chế xuất thuế xuất đặt bối cảnh Việt Nam So sánh - Đối với nhập khẩu: Thuế thường cộng vào giá quyền lực tay người bán => người tiêu dùng phải chịu mức giá cao => dùng hàng nội địa => hạn chế NK - Đối với xuất khẩu: người bán phải chịu mức thuế => chi phí tăng => lợi nhuận giảm => cân nhắc nên hay không nên XK => hạn chế XK 28 Mặt hàng xuất chủ lực Việt nam điểm liên quan? - Năm 1960, than đá đc coi mặt hàng XK chủ lực Việt Nam Những năm 1990 dầu thô, gạo là mặt hàng chủ lực nước ta Năm 2008-2009, dẫn đầu danh sách mặt hàng dầu thô, dệt may,giày dép, thủy sản, gạo Hiện nay, thứ tự MHCL dệt may, giầy dép, tủy sản, đâu thô, điện tử, máy tính, linh kiện Nhà nước có sách ưu đãi phát triển mạnh mặt hàng chủ lực để đẩy mạnh xuất - Mặt hàng chủ lực phải đảm bảo: + Có giá trị kim ngạch XK cao ( 100tr USD/1 năm ) + Có điều kiện sản xuất nước thuận lợi + Có thị trường tiêu thụ ổn định có khả cạnh tranh thị trường 29 Tại nói gia công xuất hình thức xuất lao động chỗ, hàng hóa mua bán gì? Vì người lao động làm thuê nước, người lao động không dịch chuyển, có sức lao động dịch chuyển.=> hàng hóa sức lao động 30 Có thể xem gia công xuất hình thức để đẩy mạnh xuất lâu dài, bền vững hay không? , Không Vì gia công giải đc vấn đề ngắn hạn việc làm tiếp thu khoa học công nghệ Tuy nhiên, dài hạn, không nên coi gia công xuất hình thức xuất chủ lực lâu dài gia công công đoạn có mức lương thấp nhất, công nghệ chuyển giao thường không cao, gây hậu môi trường phụ thuộc vào nước có đơn hàng gia công 31 Phân loại: Đặt điều kiện Việt Nam nên khuyến khích loại hình nào? Vì sao? - Căn vào lĩnh vực kinh tế: Gia công sản phẩm công nghiệp xuất (bao gồm tiểu thủ công nghiệp); Gia công sản phẩm nông nghiệp xuất (gồm trồng trọt chăn nuôi)=> nên phát triển gia công hàng công nghiệp tận dụng nguồn nhân lực rào phát triển công nghiệp sản xuất nước Nông nghiệp việt nam tương đối phát triển=> nên sản xuất trọn gói để nhận toàn giá trị - Căn vào mức độ chuyển giao nguyên vật liệu bên đặt hàng gia công:Bên đặt hàng giao nguyên vật liệu- có chuyên gia hướng dẫn; Bên đặt hàng giao nguyên vật liệu; Bên đặt hàng giao phần nguyên vật liệu.=> nên gia công hàng hóa có chuyên gia hướng dẫn để nhận chuyển giao công nghệ 32 Giải thích tính đặc biệt khu kinh tế mở? - Có đăc điểm kinh tế, hành chính, pháp lý khác biệt vs phần lại lãnh thổ quốc gia + Kinh tế: ưu tiên xây dựng sở hạ tầng + Hành chính: ưu tiên thủ tục hành + Pháp lý: chế khác bên - Đc đầu tư đặc biệt - Có tính chất “mở” ( so vs khu khác) 33 1989: Việt Nam học TQ, đưa chủ trương xây dựng khu kinh tế đặc biệt, xây dựng khu chế xuất Tân Thuận 1999 thủ tướng cho phép xây dựng khu chế xuất, sau khu, khu biến đổi sang khu công nghiệp Hiện có tới 150 khu công nghiệp Tại sao? ( khu chế suất không mô hình KT hợp lí mà thay vào khu CN) - Mục đích khu chế suất thu hút đầu tư, k hợp lí ko thu hút đầu tư Khu CN hợp lý chế quản lý XNK Việt Nam khác, khu có điểm khác Khu chế xuất( Mở nước ngoài, đóng nước;hàng khu chế xuất bán phải chịu thuế MFN), khu công nghiệp( xuất nc ngoài, mở cửa nội địa => theo chế chung) 34 So sánh tác động bảo hộ hạn ngạch tác động bảo hộ thuế? Giống - Giúp bảo hộ sx nước : làm tăng giá hàng nhập khẩu, tăng lượng sản xuất nc - Gây thất thoát, lãng phí cho xã hội Khác Tác động tới ngân sách Thuế Hạn ngạch Tăng Không làm tăng , Kiểm soát Không thể khống chế đc lượng Có thể khống chế đc lượng hàng nhập hàng nhập Cơ chế Tác động tới giá=> giảm Q Làm giảm Q=> tăng giá 35 Ưu nhược điểm hàng rào phi thuế quan thuế quan, cho ví dụ? Thuế quan Phi thuế quan Rõ ràng, công khai Mức độ bảo hộ nhanh, mạnh Ưu điểm Ổn định, dễ dự đoán Dễ đàm phán cắt giảm mức bảo hộ Phong phú hình thức Tăng thu ngân sách Công Nhiều rào cản phi thuế quan chưa bị cam kết cắt giảm hay loại Không tạo đc rào cản nhanh chóng Không công khai -> Không rõ ràng, khó dự đoán Đáp ứng nhiều mục tiêu Nhược điểm Thực thi khó khăn, tốn quản lý Thất thu ngân sách Tổn thất ròng xã hội lớn Gây độc quyền -> ko công 36 Phân biệt NTMs (biện pháp phi thuế quan) NTBs (hàng rào phi thuế quan) - Biện pháp phi thuế quan (NTMs) : không liên quan đến thuế phù hợp vs quy định WTO - Hàng rào phi thuế quan (NTBs) : không liên quan đến thuế không phù hợp vs quy định WTO 37 Hiệp định IPL (nghị định 41) có đối tượng điều chỉnh mục đích nào? - Đối tượng điều chỉnh: giấy phép xuất nhập - Mục đích: quy định thức đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép không tự động chế giải tranh chấp liên quan 38 Trình bày quan điểm lý thuyết cổ điển - Trọng thương: vàng bạc; ngoại thương; trao đổi không ngang giá , - Lợi tuyệt đối: khối lượng hh sẵn có ; lý thuyết bàn tay vô hình; chế phân công trao đổi - Lợi so sánh: xây dựng dựa lý thuyết lao động; chế khác biệt giá tương quan 39 Lợi so sánh có thay đổi không? Nếu có nào? Có Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ 40 Nêu hạn chế đặc trưng lý thuyết cổ điển - Đưa giả thiết hạn hẹp - Chỉ tập trung vào lợi ngoại thương, chưa phân tích đc mặt trái - Không phân tích lý giải đc tác động ngoại thương đến thương mại dịch vụ - Không giải thích thỏa đáng lợi ích mậu dịch nước 41 Hiệu kinh tế quy mô gì? Tại có hiệu kinh tế quy mô? Hiệu kinh tế dựa quy mô tăng đầu vào vs tỷ lệ dẫn tới gia tăng đầu ( sản lượng) vs tỷ lệ cao Lý do: - Chi phí cố định, không chia nhỏ => chi phí không tăng tăng sản lượng - Tính chuyên môn hóa: công nhân tập trung vào công việc cụ thể giải công việc tốt hơn, có hiệu hơn=> giảm chi phí bình quân - Vs máy móc đại, đại mức sản lượng cao chi phí khấu hao máy móc giải cho số lượng sản phẩm => làm cho chi phí bình quân giảm 42 Hiệu kinh tế quy mô tác động đến đường giới hạn khả sản xuất (PPF) quốc gia? HQKT QM CPCH tăng dần tác động ngược chiều lên PPF=> tác động HQKT QM làm PPF cong lõm 43 Nội dung mô hình thương mại dựa hiệu kinh tế quy mô? Hiệu kinh tế quy mô tỷ lệ phần trăm giảm xuống chi phí sản xuất bình quân đạt nhờ mở rộng tất thông số đầu theo tỉ lệ phần trăm định Tức chi phí sản xuất bình quân thấp dần đầu tăng lên 44 Kết luận rút từ lý thuyết hiệu kinh tế quy mô khác so với lý thuyết kinh tế cổ điển? Trong mô hình thương mại dựa hiệu suất quy mô, tỷ suất trao đổi quốc tế mức giá tương quan trước có thương mại nước nước thực chuyên môn hóa hoàn toàn vs hướng chuyên môn hóa không xác định=> khác biệt thương mại dựa quy mô thương mại dựa lợi so sánh 45 Nêu điểm khác biệt tín dụng xuất trợ cấp xuất khẩu, ví dụ? Tín dụng Trợ cấp Đối tượng Hàng hóa thuộc diện bảo lãnh tín rộng Hàng hóa đc tiêu thụ thị trường nước Phạm vi áp dụng Rất rộng Hẹp Hình thức Có nghĩa vụ hoàn trả lại Không phải hoàn trả lại , 46 Các biện pháp quy định QĐTTCP 113/2001 xem tín dụng xuất hay trợ cấp xuất khẩu? - Là trợ cấp xuất hầu hết cho vay ưu đãi theo lãi suất ưu đãi 47 Mỹ EU tìm cách ép phủ Trung Quốc nâng giá đồng nhân dân tệ Hãy lý giải nguyên nhân hành động nêu tác động có hoạt động ngoại thương hoạt động kinh tế đối ngoại khác Việt Nam? - Vì việc TQ giữ tỷ giá đồng nội tệ thấp đồng ngoại tệ biểu phá giá hối đoái, đem lại cho TQ lợi tốt nước TMQT, sản xuất nước có lợi chi phí, thu hút đầu tư, bảo hộ hàng hóa nước tạo lợi giảm giá thành cho xuất 48 Trong loại công cụ có tác dụng bảo hộ, quốc gia sử dụng công cụ thuế gây tổn thất ròng phúc lợi xã hội? - Bởi thuế bảo vệ lợi ích tương lai: + Tổn hại chia nhỏ nên không đáng kể + Thuế nguồn thu NSNN + Lợi ích nhóm nhóm vừa có tiền vừa có quyền điều chỉnh sách phủ + Cân cán cân xuất nhập (quan trọng lợi ích nhóm) 49 VN tham gia WTO làm thất thu thuế mà ngân sách nhà nước tình trạng bội chi Nhưng thực tế vậy, sao? - Trước gia nhập WTO ta xuất nhiều sang Mỹ, EU, nhập nhiều từ TQ , thuế suất cắt giảm FTA -> không ảnh hưởng nhiều - Thuế suất không bị cắt mà có lộ trình - Thuế = thuế suất * lượng nhập nên ko phải giảm thuế suất giảm thuế 50 Đối tượng nội dung phương pháp nghiên cứu sách thương mại quốc tế - Đối tượng: quan hệ kinh tế lĩnh vực buôn ván nước với nước khác, tìm hiểu hình thành, chế vận động quy luật xu hướng phát triển hoạt động ngoại thương nói chung chủ yếu VN - Nội dung: +các vấn đề lý luận thương mại quốc tế +kinh nghiệm thực tiễn hoạt động ngoại thương năm vừa qua +đường lối, sách nhà nước hoạt động ngoại năm vừa qua -Phương pháp: +nhận thức khoa học +quan điểm hệ thống toàn diện nghiên cứu +kết hợp logic tính chất lịch sử +đưa kiểm nghiệm kết luận khoa học thực tiễn 51 Đối tượng điều chỉnh SPS(kiểm dịch động thực vật), ADP(chống bán phá giá),TBT(hàng rào kỹ thuật), IPLs - SPS:Động thực vật , - ADP: hàng hóa bị bán phá giá - TBT: Hàng hóa nhập - IPLs: giấy phép xuất nhập 52 Tác dụng việc dây dựng mặt hàng xuất chủ lực - Mở rộng quy mô sản xuất nước=> làm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH - Tăng kim ngạch xuất => tăng ngân sách nhà nước => cải thiện cán cân toán quốc tế - Tạo điều kiện giữ vững ổn định thị trường xuất nhập - Tạo sở vật chất để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật với nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Chính sách thương mại quốc tế, Đề cương ôn tập Chính sách thương mại quốc tế, Đề cương ôn tập Chính sách thương mại quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay