Slide Quản trị chiến lược chương 3 cô Trang FTU

28 226 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 00:00

Chươngư3 chiếnưlượcưcạnhưtranh Chin lc cnh tranh Mc tiờu: li nhun di hn, vt tri yu t nh hng n li nhun di hn ca DN? Nn tng ca chin lc I Lợi cạnh tranh KN: Là lực riêng biệt doanh nghiệp đợc thị trờng chấp nhận đánh giá cao, thụng qua ú DN s to c s tớnh tri hn hoc u vit hn so vi TCT Nguồn lợi cạnh tranh Làm giống nh đối thủ cạnh tranh, nhng r Làm khác đối thủ cạnh tranh Th trng mục tiêu Toàn thị trờng Một phõn đoạn thị trờng Chiến lợc cạnh tranh thị trờng Chi phí Sự khác biệt Chi phí thấp Khác biệt hoá thị trờng Phân đoạn thị trờng Quy mô Toàn Lợi cạnh tranh Trọng tâm Trọng tâm dựa dựa chi phí khác biệt II Chiến lợc chi phí thấp KN: Là chiến lợc mà theo doanh nghiệp t p trung nỗ lực cho mục tiêu hàng đầu : giảm thiểu chi phi Cơ sở ca chin l c: doanh nghiệp mạnh doanh nghiệp có chi phí thấp Chi phớ ca cỏc hot ng DN b nh hng bi cỏc yu t no? Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 II Chiến lợc chi phí thấp Quy mụ sn xut Kinh nghim Cụng ngh ôcngằ S la chn chớnh sỏch Cỏch thc khai thỏc nng lc sn xut Cỏc yu t t chc Kt hp cỏc hot ng S n khp gia cỏc hot ng a im 10 Chia s hot ng gia cỏc n v kinh doanh Chiến lợc chi phí thấp Lợi công ty khả sản xuất sản phẩm chuẩn với chi phí thấp đối thủ cạnh tranh khác Nh vậy, công ty đợc định vị tốt để cạnh tranh giá Chi phí / đv Đối thủ A Đối thủ B $10 Đối thủ C $7 $4.9 100 Free template from www.brainybetty.com 200 Sản lợng luỹ tiến 400 12/1/16 3.Ni dung chiến lợc 3.1 Gim chi phí nhờ hiệu ứng kinh nghiệm dờng cong kinh nghiệm Li th kinh t theo qui mụ Hiu ng hc hi 3.2 Gim chi phí ngoi hiệu ứng kinh nghiem a c s sản xuất nớc Tng hiu qu quản lý i mi, ci tin Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 Chiến lợc chi phí thấp Đờng cong kinh nghiệm Chi phí đ/v Sản lợng luỹ tiến 10 III Chiến lợc khác biệt hoá KN: Là chiến lợc mà theo doanh nghiệp kim soỏt lợi cạnh tranh nh cỏc giỏ tr đặc thù đợc thị trờng chp nhận đánh giá cao 14 III Chiến lợc khác biệt hoá Cơ sở : Xut phỏt t giỏ tr c thự cho phộp to giỏ tr cao hn cho KH v nh cú giỏ tr ny DN cú iu kin bỏn t hn v thu LN nhiu hn Thi gian tn ti ca c im khác biệt hoá Hai dạng khác biệt hoá Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 15 Chiến lợc khác biệt hoá Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 16 Các nhân tố khác biệt hóa Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm hỗn hợp Liên kết với hãng khác Cá biệt hóa sản phẩm Sự phức tạp sản phẩm Marketing khách hàng 17 Các nhân tố khác biệt hóa Liên kết chức Thời gian Địa điểm 10 Danh tiếng 11 Hệ thống phân phối 12 Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 18 Nội dung chiến lợc khác biệt hóa HTCS -HTTT thị trờng - HTQLCL (tốt từ khâu tổ chức ISO,TQM) R&D -Đặc điểm sản phẩm -Phát triển nhanh sp -Công nghệ quản lý phân loại NVL QTNNL Mua sắm Free template from www.brainybetty.com -Đào tạo toàn diện -Văn hoá DN - Hệ thống khuyến khích gắn với mục tiêu KBH - Chơng trình thu hút nhân tài Quy trình cho phép tìm nhà cung cấp tốt 12/1/16 19 Nội dung chiến lợc khác biệt hóa Đầu vào SX Đầu Chú trọng vận chuyển,lu kho đảm bảo chất lợng NVL -Hệ thống SX nhanh, linh hoạt -Hệ thống SX phế phẩm -Xử lý xác nhanh chóng đơn đặt hàng -Giao hàng hẹn -Dự trữ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu đột xuất KH MKT&Bán hàng DV Free template from www.brainybetty.com -QC nâng cao danh tiếng: sáng tạo mẻ -Lực lợng bán hàng hiệu DV hoàn hảo 12/1/16 20 Ưu điểm chiến lợc KBH Có thể ngăn cản đối thủ tiềm ẩn Các DN KBH thờng u tiên, thiết lập mối quan hệ bền vững để Đối thủ tiềm ẩn * Sản phẩm cần đợc khẳng định * Hoặc giá trị nhng với giá thấp SX sản phẩm Cho phép thoát khỏi cạnh Nhà cung cấp tranh giá Cạnh tranh Khách hàng nội Có thể làm giảm Quyền lực đàm phán độ co dãn cầu thấp sản phẩm đợc khác biệt hoá: Vì tính chất khác biệt hóa nên khó bị thay Sản phẩm thay 21 Nhợc điểm chiến lợc KBH Đòi hỏi đầu t lớn Rủi ro, nguy chiến lợc khác biệt hoá: Sự khác biệt khó nhận biết : khách hàng không nhận biết đợc tính đặc thù sản phẩm Không thực đợc giá trị khác biệt hóa Khác biệt hoá mức : không đợc khách hàng ghi nhận Tăng giá cao : khách hàng không theo => quay lại với SP bình thờng Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 22 IV.Chiến lợc trọng tâm KN: Là chiến lợc theo doanh nghiệp kiểm soát lợi cạnh tranh chi phí khác biệt số phân đoạn thị trờng đặc thù Cơ sở chiến lợc Cung đặc thù đòi hỏi đầu t cho phơng tiện sản xuất đặc thù Thị trờng quy mô nhỏ => không hấp dẫn đối thủ lớn Nội dung: Xác định thị trờng mục tiêu theo tiêu chí nh: địa lý, nhóm KH Xác định lợi cạnh tranh (CPT KBH) 23 Ưu điểm chiến lợc trng tam Tránh đối đầu đợc với DN lớn Tạo đợc trung thành khách hàng sản phẩm DN: DN tập trung toàn nguồn lực tìm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tốt KH 12/1/16 24 Nhợc điểm chiến lợc TT Tiềm tăng trởng thị trờng không lớn Nếu chiến lợc trọng tâm thành công áp lực cạnh tranh ngành tăng lên Khi có thay đổi công nghệ hay nhu cầu thị trờng mục tiêu biến 25 Mối quan hệ chiến lợc thành công CP thấp KBH thất bại CL trọng tâm 26 Mối quan hệ chiến lợc Thay đổi chiến lợc tránh tình trạng kẹt KBH CPT Sản lợng 27 Duy trì lợi cạnh tranh Không có LTCT bền vững Bất kì chiến lợc bị chép Biện pháp trì Lựa chọn vị cạnh tranh đòi hỏi đánh đổi lợi cạnh tranh bền vững - không quán hình ảnh danh tiếng - tính đặc điểm sp không tơng thích Duy trì chất lợng nhng cải tiến liên tục 28 [...]... phối dài, P rẻ Hớng dẫn sử dụng 12/1/16 12 5 Nhc im chiến lợc chi phí thấp Đòi hỏi đầu t lớn Gp phi khú khn khi cú s thay i v cụng ngh Nguy c chiến tranh giá cả Nguy c b bt chc Trong một số trờng hợp, chiến lợc chi phí thấp không thể đợc áp dụng (cạnh tranh ngoài giá) Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 13 III Chiến lợc khác biệt hoá 1 KN: Là chiến lợc mà theo đó doanh nghiệp kim soỏt lợi thế... Ưu điểm chiến lợc trng tam Tránh đối đầu đợc với các DN lớn Tạo ra đợc sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm của DN: bởi DN tập trung toàn bộ nguồn lực tìm hàng hóa và đáp ứng nhu cầu tốt nhất của KH 12/1/16 24 Nhợc điểm chiến lợc TT Tiềm năng tăng trởng của thị trờng không lớn Nếu chiến lợc trọng tâm thành công áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ tăng lên Khi có sự thay đổi về công nghệ... đổi về công nghệ hay nhu cầu thì thị trờng mục tiêu sẽ biến mất 25 Mối quan hệ giữa các chiến lợc thành công CP thấp KBH thất bại CL trọng tâm 26 Mối quan hệ giữa các chiến lợc Thay đổi chiến lợc tránh tình trạng kẹt ở giữa KBH CPT Sản lợng 27 Duy trì lợi thế cạnh tranh Không bao giờ có LTCT bền vững Bất kì chiến lợc nào cũng có thể bị sao chép Biện pháp duy trì 1 Lựa chọn các vị thế cạnh tranh... điểm chiến lợc KBH Đòi hỏi đầu t lớn Rủi ro, nguy cơ của chiến lợc khác biệt hoá: Sự khác biệt khó nhận biết : khách hàng không nhận biết đợc tính đặc thù của sản phẩm Không thực hiện đợc giá trị khác biệt hóa Khác biệt hoá quá mức : không đợc khách hàng ghi nhận Tăng giá quá cao : khách hàng không theo nổi => quay lại với SP bình thờng Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 22 IV .Chiến. .. Là chiến lợc theo đó doanh nghiệp kiểm soát lợi thế cạnh tranh về chi phí hoặc sự khác biệt trên 1 hoặc 1 số phân đoạn thị trờng đặc thù 2 Cơ sở của chiến lợc Cung đặc thù đòi hỏi đầu t cho các phơng tiện sản xuất đặc thù Thị trờng quy mô nhỏ => không hấp dẫn các đối thủ lớn Nội dung: Xác định thị trờng mục tiêu theo các tiêu chí nh: địa lý, nhóm KH Xác định lợi thế cạnh tranh (CPT hoặc KBH) 23. .. chức ISO,TQM) R&D -Đặc điểm sản phẩm duy nhất -Phát triển nhanh sp mới -Công nghệ quản lý và phân loại NVL QTNNL Mua sắm Free template from www.brainybetty.com -Đào tạo toàn diện -Văn hoá DN - Hệ thống khuyến khích gắn với mục tiêu KBH - Chơng trình thu hút nhân tài Quy trình cho phép tìm nhà cung cấp tốt nhất 12/1/16 19 Nội dung chiến lợc khác biệt hóa Đầu vào SX Đầu ra Chú trọng vận chuyển,lu kho đảm...Nội dung chiến lợc CPT HTCS - Tinh giảm bộ máy - HTTT - Tin học hoá R&D -Chuẩn hoá sản phẩm -Công nghệ dễ sử dụng - Qui trình tuyển dụng hợp lý QTNNL Mua sắm Free template from www.brainybetty.com - Thù lao theo sản phẩm - Đào tạo chuyên môn Tìm nhà cung cấp rẻ nhất 12/1/16 11 Nội dung chiến lợc CPT Đầu vào SX Đầu ra MKT&Bán hàng DV Free template... nh cỏc giỏ tr đặc thù đợc thị trờng chp nhận và đánh giá cao 14 III Chiến lợc khác biệt hoá 2 Cơ sở : Xut phỏt t giỏ tr c thự cho phộp to ra giỏ tr cao hn cho KH v nh cú giỏ tr ny DN cú iu kin bỏn t hn v thu LN nhiu hn Thi gian tn ti ca c im khác biệt hoá Hai dạng khác biệt hoá Free template from www.brainybetty.com 12/1/16 15 Chiến lợc khác biệt hoá Free template from www.brainybetty.com 12/1/16... www.brainybetty.com -QC nâng cao danh tiếng: sáng tạo và mới mẻ -Lực lợng bán hàng hiệu quả DV hoàn hảo 12/1/16 20 Ưu điểm của chiến lợc KBH Có thể ngăn cản đối thủ tiềm ẩn Các DN KBH thờng u tiên, thiết lập mối quan hệ bền vững để Đối thủ tiềm ẩn * Sản phẩm mới cần đợc khẳng định * Hoặc cùng giá trị nhng với giá thấp hơn SX sản phẩm Cho phép thoát khỏi cạnh Nhà cung cấp tranh về giá Cạnh tranh Khách hàng nội... Các nhân tố khác biệt hóa 1 Đặc điểm của sản phẩm 2 Sản phẩm hỗn hợp 3 Liên kết với các hãng khác 4 Cá biệt hóa sản phẩm 5 Sự phức tạp của sản phẩm 6 Marketing khách hàng 17 Các nhân tố khác biệt hóa 7 Liên kết giữa các chức năng 8 Thời gian 9 Địa điểm 10 Danh tiếng 11 Hệ thống phân phối 12 Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng 18 Nội dung chiến lợc khác biệt hóa HTCS -HTTT về thị trờng - HTQLCL (tốt từ khâu
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Quản trị chiến lược chương 3 cô Trang FTU, Slide Quản trị chiến lược chương 3 cô Trang FTU, Slide Quản trị chiến lược chương 3 cô Trang FTU, II. ChiÕn l­îc chi phÝ thÊp, Nội dung chiÕn l­îc, III. ChiÕn l­îc kh¸c biÖt ho¸, IV.ChiÕn l­îc träng t©m

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay