Slide Quản trị chiến lược chương 1 cô Trang FTU

40 348 2
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:59

STRATEGIC MANAGEMENT Ging viờn: ThS Nguyn Th Thu Trang Khoa QTKD Ngoi Thng E-mail: trangntt@ftu.edu.vn Chng 1: Tng quan v qun tr chin lc Chng 2: Phõn tớch mụi trng kinh doanh Chng 3: Chin lc cnh tranh Chng 4: Chin lc kinh doanh cp cụng ty Chng 5: Chin lc kinh doanh quc t Chng 6: Trin khai v kim soỏt chin lc CHNG TNG QUAN V QUN TR CHIN LC I- Gii thiu chung 1- Quá trình phát triển quản trị chiến lợc Cuối năm 60: Giai đoạn khởi đầu Kế hoạch hóa chiến lợc- đa xu hớng phát triển dựa vào việc phân tích khứ 1970-1980: Hoạch định chiến lợc - trọng đến vấn đề làm để chiến thắng đối thủ cạnh tranh Lý thuyết chiến lợc cạnh tranh M.Porter Giữa năm 80: Quản trị chiến lợc - với hoạch định trọng đến triển khai kiểm soát chiến lợc I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc CL xỏc nh nhng mc tiờu c bn, di hn ca DN, la chn ph ng thc hoc tin trỡnh hnh ng v phõn b cỏc ngun lc cn thit t c cỏc mc tiờu ú Alfred Chandler (H Harvard) CL ng u vi cnh tranh l s kt hp gia mc tiờu cn t n v cỏc ph ng tin m DN cn tỡm thc hin c cỏc mc tiờu ú M.Porter Chin l c l tng th cỏc quyt nh, cỏc hnh ng liờn quan n vic la chn cỏc ph ng tin v phõn b ngun lc nhm t c mt mc tiờu nht nh I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc Vision Strategy Mission Objective I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc Tm nhỡn: Th hin cỏc mong mun, khỏt vng cao nht, khỏi quỏt nht m DN mun t c L bn ng i ca DN, ú th hin ớch n tng lai (15, 20 nm na) L quỏ trỡnh xỏc nh: DN mun mỡnh tt nh th no? DN cú th tt th no? DN phi tt th no cú th tn ti v cnh tranh trờn th trng? I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc Tm nhỡn phỏt trin ca trng HNT ln 2030 tr thnh mt nhng trng i hc trng i m quc gia, cú danh ting khu vc v trờn th gii Trng cú i ng ging viờn cú trỡnh chun quc gia, khu vc v quc t Trng s cú cỏc trng trc thuc, cỏc vin nghiờn cu, doanh nghip, trng ph thụng cht lng cao I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc BMW, nh sn xut xe hi cao cp thnh cụng nht II Qui trình quản trị chiến lợc Phân tích môi trờng Phân tích môi trờng bên Xác định hội nguy Phân tích môi trờng nội Xác định điểm mạnh, điểm yếu DN II Qui trình quản trị chiến lợc Phân tích môi trờng Phân tích môi trờng bờn ngoi - Mụi tr ng v mụ: Cỏc yu t kinh t, chớnh tr, húa, phỏp lut, t nhiờn, mụi tr ng, cụng ngh - Mụi tr ng ngnh: cỏc yu t to nờn ỏp lc cnh tranh ngnh II Qui trình quản trị chiến lợc Phân tích môi trờng Phân tích môi trờng nội - Cung cp nhng thụng tin quan trng v nhng ngun lc v kh nng m DN ú cú: - ỏnh giỏ chớnh xỏc cỏc ngun lc ca mt DN (ngun vn, s am hiu cụng ngh, ngun lao ng lnh ngh, i ng qun tr giu kinh nghim) - ch kh nng ca DN vic thc hin nhng cụng vic chc nng khỏc nh marketing, sn xut, nghiờn cu v phỏt trin, h thng thụng tin, ti chớnh, k toỏn, qun lý ngun nhõn lc - Bt k hot ng no m DN thc hin tt hoc bt k ngun lc no cú tớnh c bit u c xem l im mnh ca DN ú im yu l cỏc hot ng m DN khụng lm tt hoc nhng ngun lc DN cn nhng khụng cú II Qui trình quản trị chiến lợc Lựa chọn phơng án chiến lợc Dựa kết phân tích môi trờng Dựa mục tiêu xác định Lựa chọn phơng án chiến lợc cho cấp: Xây dựng đánh giá chiến lợc cấp công ty, đơn vị kinh doanh, chức Lựa chọn chiến lợc phù hợp II Qui trình quản trị chiến lợc Tổ chức thực chiến lợc - Thiết lập mục tiêu thờng niên - Đánh giá, huy động phân bổ nguồn lực - Điều chỉnh cấu tổ chức cho phù hợp với chiến l ợc - Thực hot ng chc nng II Qui trình quản trị chiến lợc Kiểm soát chiến lợc - Xem xét lại yếu tố môi trờng - Đánh giá mức độ thực - Thực điều chỉnh, sửa đổi cần thiết III Các cấp chiến lợc doanh nghiệp Cấp công ty Corporate strategy Cp đơn vị kinh doanh Business strategy Cấp chức nng Functional strategy Nghiờn cu & phỏt trin Cụng ty a ngnh n v kinh doanh chin lc Sn xut n v kinh doanh chin lc Marketing n v kinh doanh chin lc Ngun nhõn lc Ti chớnh III Các cấp chiến lợc doanh nghiệp Chiến lợc cấp công ty Xỏc nh nhng lnh vc kinh doanh m doanh nghip nờn tham gia hoc tham gia vo Xỏc nh cỏch thc m cụng ty s tin hnh hot ng v vai trũ ca mi n v kinh doanh công ty vic theo ui cỏch thc hot ng ú III Các cấp chiến lợc doanh nghiệp Chiến lợc cấp công ty Nâng cao kết hoạt động kinh doanh riêng biệt Hớng đến việc đa dạng hóa hoạt động Tạo cộng hởng hoạt động kinh doanh Xác định lĩnh vực u tiên đầu t phân bổ nguồn lực công ty hoạt động kinh doanh khác III Các cấp chiến lợc doanh nghiệp Chiến lợc cấp đơn vị kinh doanh Chin l c cp đơn vị kinh doanh (chin l c cnh tranh) xỏc nh cỏch thc mi n v kinh doanh s cnh tranh nh th no vi cỏc i th cnh tranh cựng lnh vc hot ng Cỏc cụng ty hot ng nhiu lnh vc s cú nhiu chin l c kinh doanh khỏc III Các cấp chiến lợc doanh nghiệp Chiến lợc cấp chức Chin l c cp chc nng nhm h tr vic thc hin chin l c cp n v kinh doanh Chin l c chc nng: sn xut, marketing, nhõn s, nghiờn cu v phỏt trin, IV Phân đoạn chiến lợc Khái niệm, mục đích Phân đoạn chiến lợc trình xác định nhóm hoạt động đồng DN hay gọi đơn vị kinh doanh chiến lợc (Strategic Business Unit -SBU) SBU: tập hợp hoạt động đồng công nghệ, thị trờng, sản phẩm, có đóng góp đáng kể vào kết hoạt động chung DN Mục đích việc xác định SBU: Quản lý phân bổ nguồn lực DN cách hợp lý Cung cấp cho nhà quản lý hình ảnh khái quát lĩnh vực hoạt động chủ yếu doanh nghiệp Tạo điều kiện để lựa chọn phơng án chiến lợc tối u cho SBU IV Phân đoạn chiến lợc Các phơng pháp phân đoạn chiến lợc Phơng pháp chia cắt: Phân chia DN thành đơn vị đồng Các tiêu thức phân chia: loại khách hàng, kênh phân phối, chức sp, Phơng pháp nhóm gộp: Nhóm sản phẩm, hoạt động DN vào SBU Các tiêu thức nhóm gộp: khả thay loại sp/dv, chia sẻ nguồn lực, cộng hởng sp/dv IV Phân đoạn chiến lợc Các phơng pháp phân đoạn chiến lợc Phân đoạn Marketing Phân đoạn chiến lợc Lĩnh vực Một lĩnh vực hoạt động DN Toàn hoạt động DN Đối tợng Nhóm khách hàng mục tiêu Các hoạt động KD DN Mục đích Tối u hóa Xác định lĩnh vực hoạt động hoạt động hay thơng mại nhóm từ bỏ hoạt động KH mục tiêu IV Phân đoạn chiến lợc Các phơng pháp phân đoạn chiến lợc Phân đoạn Marketing Cách thức thực Tác dụng Phân đoạn chiến lợc Chia ngời mua thành nhóm đồng nhu cầu, sở thích, thái độ, hành vi Chia hoạt động thành nhóm đồng thị trờng, sản phẩm, công nghệ Ngắn hạn trung hạn Trung hạn dài hạn [...]... Columbia Pictures: cung cp s gii trớ Revlon: t hy vng vo trong 1 chai I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2 .1- Chin lc Vision (WHAT) Strategy Mission (HOW) Objective - 2- Mt s khỏi nim 2.2- Quản trị chiến lợc Quản trị chiến lợc là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp - Quản trị chiến lợc là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện... kim soỏt chin lc II Qui trình quản trị chiến lợc Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lợc Phân tích môi trờng Lựa chọn phơng án chiến lợc Giai đoạn hoạch định CL Tổ chức thực hiện chiến lợc Thực hiện CL Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh chiến lợc Kiểm soát CL II Qui trình quản trị chiến lợc 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lợc Mục tiêu chiến lợc: Những kết quả cụ thể mà công ty muốn đạt đợc trong một... ngun lc DN cn nhng khụng cú II Qui trình quản trị chiến lợc 3 Lựa chọn các phơng án chiến lợc Dựa trên kết quả phân tích môi trờng Dựa trên mục tiêu đã xác định Lựa chọn phơng án chiến lợc cho các cấp: Xây dựng và đánh giá chiến lợc cấp công ty, đơn vị kinh doanh, chức năng Lựa chọn những chiến lợc phù hợp II Qui trình quản trị chiến lợc 4 Tổ chức thực hiện chiến lợc - Thiết lập các mục tiêu thờng... McGraw-Hill/Irin, 20 01) , tr.43 II Qui trình quản trị chiến lợc 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lợc Phân loại mục tiêu: Mục tiêu ngắn hạn Kết quả cần hoàn thành ngay Là các mốc hoặc các bớc để đạt đến kết quả dài hạn Mục tiêu dài hạn Kết quả cần đạt đợc trong vòng 3-5 năm Các hoạt động hiện thời sẽ cho phép đạt đến mục tiêu dài hạn về sau II Qui trình quản trị chiến lợc 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến. .. định mục tiêu cho các cấp trong công ty 1 Mục tiêu của công ty 2 Mục tiêu của đơn vị kinh doanh 3 Mục tiêu của các phòng, bộ phận chức năng 4 Mục tiêu của mỗi cá nhân II Qui trình quản trị chiến lợc 2 Phân tích môi trờng Phân tích môi trờng bên ngoài Xác định các cơ hội và nguy cơ Phân tích môi trờng nội bộ Xác định những điểm mạnh, điểm yếu của DN II Qui trình quản trị chiến lợc 2 Phân tích môi trờng... gian nhất định Sự cần thiết phải xác định mục tiêu chiến lợc - Cụ thể hóa nhiệm vụ thành các mục tiêu kết quả cụ thể - a ra định hớng cho các quyết định quản trị và hình thành tiêu chuẩn để đánh giá thành quả công việc Yêu cầu: Nêu rõ cần đạt đến kết quả nào, bao nhiêu, trong thời gian nào? II Qui trình quản trị chiến lợc 1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lợc Hai nhóm mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp... động và phân bổ các nguồn lực - Điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với chiến l ợc - Thực hiện các hot ng chc nng II Qui trình quản trị chiến lợc 5 Kiểm soát chiến lợc - Xem xét lại các yếu tố môi trờng - Đánh giá mức độ thực hiện - Thực hiện những điều chỉnh, sửa đổi cần thiết III Các cấp chiến lợc trong doanh nghiệp Cấp công ty Corporate strategy Cp đơn vị kinh doanh Business strategy Cấp chức... doanh chin lc 1 Sn xut n v kinh doanh chin lc 2 Marketing n v kinh doanh chin lc 3 Ngun nhõn lc Ti chớnh III Các cấp chiến lợc trong doanh nghiệp 1 Chiến lợc cấp công ty Xỏc nh nhng lnh vc kinh doanh m doanh nghip nờn tham gia hoc sẽ tham gia vo Xỏc nh cỏch thc m cụng ty s tin hnh hot ng v vai trũ ca mi n v kinh doanh trong công ty trong vic theo ui cỏch thc hot ng ú III Các cấp chiến lợc trong... ú III Các cấp chiến lợc trong doanh nghiệp 1 Chiến lợc cấp công ty Nâng cao kết quả các hoạt động kinh doanh riêng biệt Hớng đến việc đa dạng hóa hoạt động Tạo ra sự cộng hởng giữa các hoạt động kinh doanh Xác định lĩnh vực u tiên đầu t và phân bổ nguồn lực của công ty giữa các hoạt động kinh doanh khác nhau III Các cấp chiến lợc trong doanh nghiệp 2 Chiến lợc cấp đơn vị kinh doanh Chin l c cp... cao kết quả tài chính $ Mục tiêu chiến lợc Hớng đến việc nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty Ví dụ: Mục tiêu của một số công ty của Hoa Kỳ Mục tiêu tài chính Doanh thu tng trng nhanh Tng trng li nhun cao C tc cao Li nhun trờn vn u t cao Dũng tin ln Giỏ c phn tng c ỏnh giỏ l cụng ty hiu qa Ngun doanh thu a dng Li nhun n nh trong nhng giai on suy thoỏt kinh t Mục tiêu chiến lợc Th phn ln hn V th trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Quản trị chiến lược chương 1 cô Trang FTU, Slide Quản trị chiến lược chương 1 cô Trang FTU, Slide Quản trị chiến lược chương 1 cô Trang FTU, I- Gii thiu chung 2- Mt s khỏi nim 2.1- Chin lc, II. Qui trình quản trị chiến lược, III. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay