Tổng hợp đề thi cuối kỳ Quản trị chiến lược cô Trang FTU

2 1,229 7
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:58

ĐỀ THI QTCL CÔ TRANG Đề I Đ/S dn chịu áp lực cao khách hàng mua hàng mang tính th ời vụ cấu tổ chức đơn giản : giám đốc 10 nhân viên ko phân biệt ch ức vụ công ty GM ko trọng nhu cầu thị trườ ng mà sử dụng l ợi vị trí để cắt giảm chi phí -> chiến lượ c toàn cầu tiêu chí đẻ đáng giá sbu ma trận BCG nhu cầu hay thay đổi chiến lược chi phí thấp phát huy hiệu áp lực cạnh tranh theo mô hình michael porter KHÔNG tác động đến rào cản gia nhập rút lui khỏi ngành II TL khái niệm, nội dung, ưu, nhượ c điểm cl tâm ví dụ dn việt nam áp dụng thành công cl Đề 1: I Đ/S Nếu áp lực cạnh tranh tăng lên tỷ suất lợi nhuận trung bình thấp Trong CL khác biệt hóa, nhận định đặc điểm khac biệt Khách hành doanh nghiệp khác Áp lực giảm chi phí thấp, thích nghi cao DN áp dụng CL xuyên QG Khi DN có cấu tổ chức giản đơn mà khối lượ ng sản xuất doanh thu tăng DN áp dụng cấu tổ chức theo SBU DN tự tổ chức đại lý bán sản phẩm hoa mình, áp dụng CL hội nhập dọc ngượ c chiều áp lực cạnh tranh M.porter k bao gồm cạnh tranh gi ữa đv doanh nghiệp II TỰ LUẬN Nêu KN, nội dung, ưu nhược điểm chiến lượ c chi phí thấp Phân tích ví dụ DN VN áp dụng thành công chiến lượ c Đề 4: Các chiến lượ c cạnh tranh c Michael Porter dựa vào yếu tố giá s ự khác biệt sản phẩm Chiến lượ c hội nhập dọc giúp công ty phân tán rủi ro Doanh nghiệp áp dụng chiến lược Đa quốc gia tập trung cạnh tranh t ừng thị tr ường Đặc tính cấu tổ chức tính chuyên môn hóa tính khác biệt hóa Doanh thu công ty lĩnh v ực 10 tỷ, đối thủ cạnh tranh l ớn lĩnh vực tỷ, tổng doanh thu thị trườ ng 100 tỷ Thị phần t ương đối công ty lĩnh v ực 0,08 Áp lực nhà cung cấp lên doanh nghiệp phụ thuộc vào chiến l ược doanh nghiệp s dụng II Tự luận: Nêu KN, phân loại, ưu nhượ c điểm cl đa dạng hóa Phân tích Dn việt nam áp dụng cl Tại bán giấp phép lại phù h ợp v ới dn sx, chế tạo Nh ượng quyền phù h ợp v ới bná lẻ, dvụ? Tại nhượ ng quyền thươ ng mại cản tr dn phối h ợp cl toàn cầu Tsao tổ chức cấu theo chức lại có nhượ c điểm tập trung quyền l ực vào ban lãnh đạo Tsao cấu theo phận có điểm yếu k tận dụng đk l ợi kt theo quy mô khó chuyển giao lực CN, làm chuyên gia bị phân tán Ví dụ DN áp dụng cl khác biệt hóa VN Giữa kỳ: Phân tích rào cản gia nhập thị trường chứng khoán VN / sữa/đồ dùng văn phòng phẩm/may mặc Chuỗi giá trị Phân biệt chiến lược kinh doanh chiến lược MKT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi cuối kỳ Quản trị chiến lược cô Trang FTU, Tổng hợp đề thi cuối kỳ Quản trị chiến lược cô Trang FTU, Tổng hợp đề thi cuối kỳ Quản trị chiến lược cô Trang FTU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay