HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP

30 240 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:57

HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP MỤC LỤC Thư ngỏ -“Hoàng Đình Trọng” 2 Hệ thống câu hỏi báo cáo tuần, Họp đột xuất gặp vấn đề phát sinh 3 Câu hỏi báo cáo tháng (bộ phận HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ) Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận KẾ TOÁN –TÀI CHÍNH) Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận KINH DOANH) Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận MARKETING) 11 Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận KỸ THUẬT- DỰ ÁN) 13 Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận QUẢN TRỊ NỘI BỘ) 15 Câu hỏi báo cáo tháng(bộ phận XUẤT NHẬP KHẨU) 16 10 Câu hỏi dành cho QUẢN LÝ 17 11 Câu hỏi dành cho KHÁCH HÀNG 20 12 Câu hỏi dành cho ỨNG VIÊN 23 13 Câu hỏi dành cho CHUYÊN GIA CỐ VẤN 25 14 Câu hỏi dành cho NHÀ CUNG CẤP 27 15 Câu hỏi dành cho VỆ TINH, THẦU PHỤ 29 THƯ NGỎ Chào bạn! Nhiều người hỏi làm điều hành đội nhóm, công ty hay đơn giản họp , hiệu quả? Tránh trường hợp nói nhiều mà chuyển biến không đáng bao nhiêu! Xin thưa bạn, người hùng chưa người thông minh.Nhưng chắn người làm việc bản.Tôi chia sẻ điều bạn thấy hứng thú áp dụng Nếu không đơn giản bạn gác sang bên Tôi làm gì? Bước 1: Tôi chuẩn bị câu hỏi Bước 2: Tôi Phổ biến câu hỏi cho nhân viên Bước 3: Áp dụng hỏi họp, gặp nhân viên Bước 4: Tôi thường yêu cầu nhân viên trả lời câu hỏi trước gặp hay tới họp Dưới câu hỏi, sau gần 10 năm Ekip xây dựng thường hỏi nhân viên, hỏi nhiều nhân viên đến gặp họ biết trước hỏi gì? Và chuẩn bị sẵn phương án câu trả lời Bạn mục tiêu là: Cứ đến họp định kỳ hỏi Chỉ cần nói cảm ơn nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc P/s: Chắc hẳn bạn cần biên tập lại cho phù hợp với mô hình “Hãy học từ nhân viên họ người hùng bạn” Thân ái! HOÀNG ĐÌNH TRỌNG Giám đốc công ty cổ phần điện lạnh TST Chủ tịch công ty TNHH Đào tạo Tư vấn PDCA Chủ tịch công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu HHT Việt Nam CÂU HỎI BÁO CÁO TUẦN, HỌP ĐỘT XUẤT KHI GẶP VẤN ĐỀ PHÁT SINH Vấn đề bạn gặp phải gì? Trình bày ngắn gọn vấn đề ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn cần phận khác hay ban lãnh đạo giúp đỡ gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… vấn đề bạn phòng ngừa trước hay chưa? Bạn có giải pháp để giải vấn đề chưa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn tính toán toàn chi phí, nhân sự, vật tư cho trình xử lý vấn đề phát sinh chưa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn tính toán thời gian xử lý vấn đề phát sinh nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI BÁO CÁO TUẦN, HỌP ĐỘT XUẤT KHI GẶP VẤN ĐỀ PHÁT SINH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngoài biện pháp xử lý trên, bạn có thêm biện pháp chưa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn rút học kinh nghiệm phát sinh vấn đề này? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ Công ty có tài sản gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bộ phận hành – nhân làm đầu việc tháng vừa qua? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… So với kế hoạch đặt ra, phận làm gì? Chưa làm gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngoài đầu mục công việc theo kế hoạch, phận có sáng kiến cho công ty? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH Công ty có tài sản gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hiện nay, lượng tiền mặt công ty bao nhiêu? Nó tồn đâu? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Công ty cần mua sắm, đầu tư tài sản gì? Đã có danh mục đầu tư hay chưa? Lấy tiền đâu để mua tài sản đó? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chiến lược huy động vốn cho dự án phát sinh tháng nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đã có bảng tổng kết doanh thu, chi phí dự án chưa? Bạn giải trình đầy đủ dự án không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong tháng tới, công ty cần chi tiêu gì? Lấy tiền đâu để chi khoản đó? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KINH DOANH Tháng vừa rồi, bạn chủ động tìm kiếm khách hàng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận khách hàng? Đạt tỷ lệ % ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong số khách hàng bạn tiếp nhận, bạn phát số có khách hàng có nhu cầu thực sự? Đạt tỷ lệ % ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn đề xuất giải pháp đến với khách hàng? Đạt tỷ lệ % ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong số khách hàng bạn đề xuất giải pháp, có phần trăm khách hàng từ chối Bạn xử lý từ chối nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong tháng vừa rồi, bạn chốt đơn hàng? Doanh thu bao nhiêu? Đạt tỷ lệ % so với kế hoạch đầu tháng bạn đặt ra? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KINH DOANH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Sau thi công, bạn chứng minh giá trị sản phẩm, công ty đến với khách hàng chưa? Bằng cách nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn tiêu chuẩn hóa quy trình công việc sau tháng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài học kinh nghiệm bạn rút từ toàn trình làm việc sau tháng vừa gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 Bạn tự tổng kết lại trình làm việc báo cáo công việc bạn có đáp ứng yêu cầu công ty hay không? (Từ tác phong, ứng xử, trình làm việc, báo cáo) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KINH DOANH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 11 Bạn tự đánh giá đáp ứng % yêu cầu công việc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 10 CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU Trong tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận đầu mục công việc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn xử lý đầu mục công việc? Kết nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn đánh công việc tháng vừa bạn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bạn rút học kinh nghiệm việc tìm hiểu nhà cung cấp? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 16 CÂU HỎI DÀNH CHO QUẢN LÝ Bạn nói với đội, nhóm ý nghĩa công việc chưa? Bạn mô tả công việc nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đầu làm rõ trước bắt đầu công việc chưa? (về nội dung, quy trình…)? Bạn phổ biến với toàn đội, nhóm trước thi công chưa? Đã hỏi lại thành viên đội, nhóm chưa? Hãy mô tả việc ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tất thông tin việc phổ biến quy trình, phản hồi đội, nhóm… xác nhận qua văn thống email, biên làm việc chưa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 17 CÂU HỎI DÀNH CHO QUẢN LÝ Nếu xảy vấn đề đội, nhóm đình công sao? Biện pháp giải bạn gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nếu người chủ chốt đội, nhóm bạn bị ốm phương án giải bạn gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trước bạn giao việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản người giao việc chưa? Theo bạn đánh giá, người giao việc có thích thú, đam mê với công việc không? (phân tích người đội, nhóm) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 18 CÂU HỎI DÀNH CHO QUẢN LÝ Bạn có đảm bảo việc báo cáo thường xuyên trình làm việc đáp ứng việc báo cáo công việc hình ảnh không? Bạn thực công việc nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Theo bạn, thách thức, trở ngại phát sinh trình làm việc? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 19 CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG Hệ thống câu hỏi cho khách hàng: A Với khách hàng mới: Hiện nay, anh/chị sử dụng hệ thống/máy nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Anh/chị sử dụng hệ thống/máy lâu chưa ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Qua trình sử dụng vậy, anh/chị thấy hệ thống anh/chị hoạt động ạ? Đã xảy phát sinh chưa ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Sự cố lần có ảnh hưởng hoạt động anh/chị? Nó có ảnh hưởng hay làm hội lớn anh/chị không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 20 CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… B Với khách hàng sử dụng dịch vụ/sản phẩm TST: Dạo anh/chị có khỏe không ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Công việc anh/chị có tốt không ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thời gian trước, TST có cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho bên anh/chị Không biết sau thời gian sử dụng, anh/chị có đánh sản phẩm/dịch vụ mà TST cung cấp? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Trong thời gian cung cấp, anh/chị có hài lòng thái độ phục vụ nhân viên TST không ạ? Anh/chị có chia sẻ điều không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 21 CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nếu có thang điểm đánh giá (thang điểm 10), anh/chị đánh giá mức độ hài lòng với TST ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 22 CÂU HỎI DÀNH CHO ỨNG VIÊN Hệ thống câu hỏi cho ứng viên kỹ thuật A Vòng 1 Bạn biết Công ty TST? Qua hình thức nào? Bạn đảm nhận công việc gần nhất? Tên đơn vị đó? Kinh nghiệm công việc bạn mà bạn cho quan trọng nhất? Điều khiến bạn hài lòng công việc trước đây? Tại bạn nghỉ việc đó? Mục tiêu nghề nghiệp cảu bạn năm tới? Tại bạn muốn ứng tuyển vào TST? Nếu nhận bạn, bạn bắt đầu công việc? Nếu có việc quan trọng cần giải gấp, bạn có sẵn sàng làm việc thêm không? 10 Bạn nghĩ đóng góp cho Công ty TST? 11 Bạn có muốn hỏi công ty công việc không? B Vòng Anh (chị) trình bày quy trình vệ sinh bình ngưng chiller Hãy nêu điểm cần lưu ý quy trình vệ sinh bình ngưng? Những lỗi thường gặp anh em kỹ thuật trình vệ sinh bình ngưng gì? (Áp dụng chiller công suất 1000tons) Những cố thường gặp chiller cách khắc phục nào? Hãy thiết kế 01 kho lạnh (bóc tách khối lượng, chọn công suất máy, thiết kế nội thất cho kho lạnh, đưa vẽ,…) biết: - Kho lạnh dùng để bảo quản thịt lợn, với 18 thịt lợn thành phẩm đặt khay có kích thước 60x40x40 (cm) 18 thịt lợn móc hàm (mỗi nặng trung bình 60kg) - Nhiệt độ yêu cầu -180C thời gian bảo quản tháng - Diện tích mặt 150x130x5 (mét) - Cửa kho thiết kế vừa đủ cho xe nâng hàng loại nhỏ Anh (chị) cho biết định hướng nghề nghiệp thân vòng đến năm tới, yêu cầu cần thiết để phát huy tối đa tính sáng tạo hiệu công việc môi trường làm việc công ty cổ phần Điện lạnh TST Hãy trình bày dự án mà bạn tham gia (nêu rõ công việc làm, khó khăn gặp phải cách giải nào?) Hãy thiết kế hệ thống điều hòa cho phòng chứa trạm biến áp điện biết: - Nhiệt độ tỏa thiết bị từ 55-600C vào mùa hè, mùa đông từ 45-500C - Nhiệt độ yêu cầu phòng: 250C - Bản vẽ file đính kèm 23 CÂU HỎI DÀNH CHO ỨNG VIÊN Hệ thống câu hỏi cho ứng viên kế toán thuế Liệt kê công việc 01 kế toán thuế: lĩnh vực ngành nghề: kinh doanh buôn bán dịch vụ lắp đặt điện lạnh - Phát sinh đơn hàng - Thực đơn hàng - Kết thúc đơn hàng Từng khâu cần trả lời câu hỏi sau: + Cần chứng từ gì? + Cách hạch toán nào? + Lấy chứng từ đâu? + Ai phát hành chứng từ? + Khi cần có chứng từ? + Thời gian cần hạch toán chứng từ? + Kê khai thuế nào? Các tiêu chí cần đủ 01 hóa đơn hợp lệ? Làm để xác định CP nhân công hợp lệ? Thời gian cách thức phân bổ chi phí; trích khấu hao TSCĐ (142;242;211)? Thời gian cách thức kết chuyển thuế (133;333) Thời gian cách kết chuyển DT, CP Cách tính thuế TNDN, cân đối lợi nhuận Đưa tình cách thức xử lý có toán thuế 24 CÂU HỎI DÀNH CHO CHUYÊN GIA CỐ VẤN Hiện TST gặp vấn đề này, anh/chị cho TST lời khuyên nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngoài vấn đề này, theo kinh nghiệm anh/chị, với công việc mà TST thực hiện, liệu gặp vấn đề phát sinh nữa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Theo kinh nghiệm anh/chị để giải vấn đề phát sinh này, TST cần làm gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Anh/chị có lời khuyên với TST thực công việc này? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 25 CÂU HỎI DÀNH CHO CHUYÊN GIA CỐ VẤN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngoài biện pháp anh/chị vừa nêu ra, có biện pháp khác nữa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 26 CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP Sản phẩm bên bạn tư vấn cho TST gì? Bạn giới thiệu sơ lược sản phẩm không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mình thấy sản phẩm số hãng tư vấn cho bên Vậy sản phẩm bên bạn có ưu điểm so với hãng khác không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giá sản phẩm bên bạn nào? Điều khoản toán cụ thể sao? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chế độ hậu bên bạn nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 27 CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khi bên có yêu cầu thắc mắc sản phẩm bảo hành liên hệ với ai? Sau nhận phản hồi? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khi đặt hàng sau nhận hàng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 28 CÂU HỎI DÀNH CHO VỆ TINH, THẦU PHỤ Sản phẩm bên bạn tư vấn cho TST gì? Bạn giới thiệu sơ lược sản phẩm không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Mình thấy sản phẩm số hãng tư vấn cho bên Vậy sản phẩm bên bạn có ưu điểm so với hãng khác không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giá sản phẩm bên bạn nào? Điều khoản toán cụ thể sao? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Chế độ hậu bên bạn nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 29 CÂU HỎI DÀNH CHO VỆ TINH, THẦU PHỤ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khi bên có yêu cầu thắc mắc sản phẩm bảo hành liên hệ với ai? Sau nhận phản hồi? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khi đặt hàng sau nhận hàng? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 30 [...]... - Nhiệt độ yêu cầu của phòng: 250C - Bản vẽ ở file đính kèm 23 CÂU HỎI DÀNH CHO ỨNG VIÊN Hệ thống câu hỏi cho ứng viên kế toán thuế 1 Liệt kê công việc của 01 kế toán thuế: lĩnh vực ngành nghề: kinh doanh buôn bán và dịch vụ lắp đặt về điện lạnh - Phát sinh đơn hàng - Thực hiện đơn hàng - Kết thúc đơn hàng Từng khâu cần trả lời các câu hỏi sau: + Cần chứng từ gì? + Cách hạch toán như thế nào? + Lấy... BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 22 CÂU HỎI DÀNH CHO ỨNG VIÊN Hệ thống câu hỏi cho ứng viên kỹ thuật A Vòng 1 1 Bạn đã biết gì về Công ty TST? Qua hình thức nào? 2 Bạn đảm nhận công việc gần đây nhất? Tên đơn vị đó? 3 Kinh nghiệm nào trong công việc của bạn mà bạn cho là quan trọng nhất? 4 Điều gì khiến bạn hài lòng nhất trong công việc trước đây? 5 Tại sao bạn nghỉ việc ở đó? 6 Mục tiêu nghề nghiệp cảu bạn trong... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 19 CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG Hệ thống câu hỏi cho khách hàng: A Với những khách hàng mới: 1 Hiện nay, anh/chị đang sử dụng hệ thống/ máy nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 12 CÂU HỎI BÁO CÁO THÁNG, BỘ PHẬN KỸ THUẬT DỰ ÁN Đây là hệ thống câu hỏi cần làm rõ khi báo cáo công việc hàng tháng: 1 Tháng vừa rồi, bạn tiếp nhận bao nhiêu đầu mục công việc? (có thể chia nhỏ theo từng lĩnh vực) …………………………………………………………………………………………... cho biết định hướng nghề nghiệp của bản thân trong vòng 3 đến 5 năm tới, những yêu cầu cần thiết để có thể phát huy tối đa tính sáng tạo và hiệu quả công việc trong môi trường làm việc mới tại công ty cổ phần Điện lạnh TST 5 Hãy trình bày một dự án mà bạn đã tham gia (nêu rõ công việc làm, khó khăn gặp phải và cách giải quyết như thế nào?) 6 Hãy thiết kế hệ thống điều hòa cho phòng chứa trạm biến áp... dụng hệ thống/ máy này lâu chưa ạ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3 Qua quá trình sử dụng như vậy, anh/chị thấy hệ thống. .. thuế (133;333) 6 Thời gian và cách kết chuyển DT, CP 7 Cách tính thuế TNDN, cân đối lợi nhuận 8 Đưa ra tình huống và cách thức xử lý khi có quyết toán thuế 24 CÂU HỎI DÀNH CHO CHUYÊN GIA CỐ VẤN 1 Hiện tại TST đang gặp vấn đề này, anh/chị có thể cho TST những lời khuyên như thế nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 26 CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP 1 Sản phẩm bên bạn tư vấn cho TST là gì? Bạn có thể giới thiệu sơ lược về sản phẩm không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………… 27 CÂU HỎI DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 5 Khi bên mình có yêu cầu và thắc mắc về sản phẩm hoặc bảo hành thì mình liên hệ với... ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ NỘI BỘ NGƯỜI TRẢ LỜI 28 CÂU HỎI DÀNH CHO VỆ TINH, THẦU PHỤ 1 Sản phẩm bên bạn tư vấn cho TST là gì? Bạn có thể giới thiệu sơ lược về sản phẩm không? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP, HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP, HỆ THỐNG câu hỏi VÀNG CHO DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay