Slide Đầu tư quốc tế chương 4 Cô Quyên FTU

37 278 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:42

CHƯƠNG 6: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TS Trần Thị Ngọc Quyên TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Chí Lộc, Giáo trình Đầu tư quốc tế, 2012, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Luật Đầu tư 2014 Imad A Moosa, 2008, Foreign Direct Investment: Theories, Evidence, and Pracitce Trần Thị Ngọc Quyên, 2012, Đầu tư trực tiếp Nhật Bản phát triển mạng lưới sản xuất ôtô Đông Á Báo cáo đầu tư giới, WIR 1998, 4.1 Khái niệm Là tổng hòa yếu tố bên liên quan đến hoạt động đầu tư trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tài chính, sở hạ tầng, lực thị trường, lợi quốc gia có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động nhà đầu tư Tại phải nghiên cứu môi trường đầu tư? Khung chinh sách vòng Khung sách vòng 4.2 Các yếu tố cấu thành 4.2.1 Khung sách liên quan đến FDI 4.2.2 Các yếu tố kinh tế 4.2.3 Các yếu tố tạo thuận lợi kinh doanh 4.2.1 KHUNG CHÍNH SÁCH FDI (Framework Policy for FDI) - Ổn định trị - xã hội - Các quy định liên quan trực tiếp đến thâm nhập, tiếp cận thị trường nước tiếp nhận - Các quy định liên quan gián tiếp Khung sách quốc gia *Quy định liên quan trực tiếp - Luật quy định điều chỉnh thâm nhập hoạt động - Tiêu chuẩn đối xử : NT, MFN - Các hiệp định đầu tư quốc tế: International Agreements Quy định điều chỉnh thâm nhập, hoạt động - Lĩnh vực đầu tư - Hình thức đầu tư - Địa điểm đầu tư Quy tắc đối xử/đãi ngộ - MFN (Most Favoured Nation) - NT (National Treatment) Definitions - A business cluster: A geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field [Michael Porter] - Cluster: A geographical concentration of interconnected companies with close supply links, specialist suppliers, service providers, and related industries and institutions [Oxford Dictionary of Geography] LAO ĐỘNG (LABOR) - Lao động phổ thông: - Lao động có kỹ năng: kỹ sư, quản lý * Định hướng hiệu - Lao động có kỹ chi phí rẻ - Chi phí nguồn lực - Chi phí đầu vào : vận tải, truyền thông - Các thỏa thuận hội nhập khu vực * Định hướng tài sản chiến lược: bổ sung thêm tài sản + củng cố địa vị cạnh tranh - M&A - Sẵn có tài sản riêng công ty: lực công nghệ, đổi mới, marketing, thương hiệu - Mua sức mạnh thị trường/ thị trường mới, phân tán rủi ro, giảm chi phí giao dịch 4.2.3 CÁC YẾU TỐ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI TRONG KINH DOANH (Business Facilitation) 4.2.3.1 Xúc tiến đầu tư (Investment Promotion) 4.2.3.2 Ưu đãi đầu tư (Incentives) 4.2.3.3 Phụ phí (Hassle Cost) 4.2.3.4 Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (INVESTMENT PROMOTION) ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ Ưu đãi tài 1.1 Trợ cấp trực tiếp 1.2 Cho vay với mức lãi suất ưu đãi Ưu đãi tài khóa 2.1 Giảm thuế 2.2 Miễn thuế Ưu đãi khác 3.1 Cơ sở hạ tầng 3.2 Trợ cấp dịch vụ 3.3 Ưu đãi thị trường 3.4 Nhượng sách * Thuế Thu nhập doanh nghiệp VN: + trước 2014: 25% + 01/01/2014: 22% + 2016: 20% PHỤ PHÍ - Tính minh bạch (Transperancy) - CPI (Corruption Perception Index) Corruption Perceptions Index 2015 0(high corrupt)-100 (very clean) 160 quốc gia/vùng lãnh thổ QUỐC GIA 2015 2014 2013 2012 Singapore (8) 85 86 84 87 Malayxia (54) 50 52 50 49 Thái Lan (76) 38 38 35 37 Inđônêxia (88) 36 34 32 32 Philippin (95) 35 38 36 34 Việt Nam (112) 31 31 31 31 Lào (139) 25 25 26 21 Mianmar (147) 22 21 21 15 Campuchia (150) 21 21 20 22 www.transparency org Nguồn: Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - School - Hospital - Entertainment - Shopping 4.3 Môi trường đầu tư số quốc gia (Tự đọc tài liệu) 4.3.1 ASEAN 4.3.2 Trung Quốc 4.3.3 Ấn Độ BÀI ĐỌC Ngày 01/02/2013, Tập đoàn Starbucks (Mỹ) thức khai trương cửa hàng HCM, khởi đầu trình thâm nhập thị trường Việt Nam thị trường thứ 12 Starbucks Trung Quốc châu Á-Thái Bình Dương với 3.400 cửa hàng “Việt Nam thị trường cà phê động thú vị châu Á với tiềm phát triển lâu dài Tp.HCM chặng dừng chân tương lai gần, hướng đến việc mở cửa hàng độ thị lớn khắp Việt Nam, có Hà Nôi.” Ông John Culver, chủ tịch Starbucks Trung Quốc châu Á-Thái Bình Dương nói Được biết Starbucks tiến hành thu mua loại cà phê Arabica chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng từ năm 2007 tiếp tục nghiên cứu nguồn nguyên liệu tỉnh Sơn La Quảng Trị “Việt Nam quốc gia xuất cà phê lớn thứ giới nên thu mua nguồn nguyên liệu cà phê Arabica nhằm phục vụ cửa hàng Việt Nam, đồng thời xuất tới 61 thị trường khác giới mà Starbucks có mặt”, ông Culver cho biết Tại buổi khai trương, Starbucks giới thiệu sản phẩm đặc biệt phù hợp với vị khách hàng Việt Nam Starbucks Asian Dolce Latte phần chiến lược địa phương hóa vị dài hạn Ngay thời điểm khai trương cửa hàng HCM trang web starbucks.vn thu hút 10.000 người hâm mộ vào truy cập http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15571-starbucks-mo-cua-hang-dau-tientai-tphcm Thảo luận Giải thích khái niệm tài sản sáng tạo cho ví dụ Giải thích tài sản sáng tạo tạo lợi địa điểm quan trọng cho nước chủ nhà Thảo luận quan điểm bạn theo nhóm Tác động biện pháp xúc tiến ưu đãi FDI So sánh chúng với tác động nhân tố định đầu tư khác nước chủ nhà Giải thích chi phí phiền nhiễu có nghĩa tác động chúng đến nhà đầu tư Giải thích minh bạch rõ ràng lại quan trọng với nhà đầu tư nước ngoài? Theo bạn, nhà đầu tư nước mong chờ điều xét khả chịu trách nhiệm công chức? Trình bày ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam? Các ưu đãi có tương tác với ưu đãi tài khóa khác Việt Nam Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện biện pháp ưu đãi thuế ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG WEBSITES CỦA MỘT SỐ IPA KHU VỰC CHÂU Á (Điều tra chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư Việt Nam tháng 6/2003) Nội dung đánh giá Thái Lan (BOI) Malaysia (MIDA) Philippin (BOI) Trung Quốc (FDI) Việt Nam (MPI) Chất lượng thiết kế A A A B C Dữ liệu sở kinh tế vĩ mô A A A A C Các thông tin pháp luật A A B A B Giá đầu tư A A A B D Cơ sở liệu dự án A B B NI NI Kết nối với dịch vụ A A A A B Kết nối với Chính phủ A A A A B Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực A A B B D Email A A A A A Điều tra phản hồi A NI NI A NI Khả cập nhật A A A A D [...]... chi phí giao dịch 4. 2.3 CÁC YẾU TỐ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI TRONG KINH DOANH (Business Facilitation) 4. 2.3.1 Xúc tiến đầu tư (Investment Promotion) 4. 2.3.2 Ưu đãi đầu tư (Incentives) 4. 2.3.3 Phụ phí (Hassle Cost) 4. 2.3 .4 Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh XÚC TIẾN ĐẦU TƯ (INVESTMENT PROMOTION) ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ 1 Ưu đãi tài chính 1.1 Trợ cấp trực tiếp 1.2 Cho vay với mức lãi suất ưu đãi 2 Ưu đãi tài khóa 2.1... 36 34 Việt Nam (112) 31 31 31 31 Lào (139) 25 25 26 21 Mianmar ( 147 ) 22 21 21 15 Campuchia (150) 21 21 20 22 www.transparency org Nguồn: Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - School - Hospital - Entertainment - Shopping 4. 3 Môi trường đầu tư tại một số quốc gia (Tự đọc tài liệu) 4. 3.1 ASEAN 4. 3.2 Trung Quốc 4. 3.3 Ấn Độ BÀI ĐỌC Ngày 01/02/2013, Tập đoàn Starbucks (Mỹ) đã chính thức khai trương cửa hàng đầu. .. 3 .4 Nhượng bộ chính sách * Thuế Thu nhập doanh nghiệp VN: + trước 20 14: 25% + 01/01/20 14: 22% + 2016: 20% PHỤ PHÍ - Tính minh bạch (Transperancy) - CPI (Corruption Perception Index) Corruption Perceptions Index 2015 0(high corrupt)-100 (very clean) 160 quốc gia/vùng lãnh thổ QUỐC GIA 2015 20 14 2013 2012 Singapore (8) 85 86 84 87 Malayxia ( 54) 50 52 50 49 Thái Lan (76) 38 38 35 37 Inđônêxia (88) 36 34. ..Các hiệp định đầu tư quốc tế (International Investment Agreements-IIAs) - Ưu đãi / khuyến khích đầu tư - Bảo hộ đầu tư Ân Độ: mở cửa trong lĩnh vực bán lẻ để tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực này (5/12/2012) Chính phủ Ấn Độ đã chiến thắng nhờ kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện nên đã cho phép mở cửa thị trường bán lẻ Wal-Mart store đã đầu tư tại Ấn Độ Mở cửa lĩnh vực này giúp cho... chúng với tác động của các nhân tố quyết định đầu tư khác của nước chủ nhà 3 Giải thích các chi phí do phiền nhiễu có nghĩa là gì và tác động có thể của chúng đến các nhà đầu tư 4 Giải thích tại sao minh bạch rõ ràng lại quan trọng với các nhà đầu tư nước ngoài? 5 Theo bạn, nhà đầu tư nước ngoài mong chờ điều gì nhất xét về khả năng chịu trách nhiệm của các công chức? 6 Trình bày về các ưu đãi thuế thu... đất đai, khoa học công nghệ… 4. 2.2 CÁC YẾU TỐ KINH TẾ (Economic Determinants) 4. 2.2.1 Tìm kiếm thị trường (Market Seeking) 4. 2.2.2 Tìm kiếm tài sản/ nguồn lực (Resource/Asset Seeking) 4. 2.2.3 Tìm kiếm hiệu quả (Efficiency Seeking) 4. 2.2 .4 Tìm kiếm tài sản chiến lược (Strategic Asset Seeking) *Tìm kiếm thị trường - Quy mô thị trường và thu nhập theo đầu người - Tăng trưởng thị trường - Tiếp cận thị trường... bán lẻ đứng đầu tại Anh và thứ 3 trên thế giới nhưng đã không thành công khi thâm nhập vào thị trường Mỹ Năm 2013, TESCO rút khỏi thị trường này * Quy định liên quan gián tiếp - Chính sách tư nhân hóa - Chính sách thuế - Chính sách thương mại - Chính sách tác động đến ổn định kinh tế- chính trị-xã hội: c/s tiền tệ, c/s tài khóa, c/s tỷ giá hối đoái, c/s lao động, đất đai, khoa học công nghệ… 4. 2.2 CÁC... thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại tp HCM, khởi đầu quá trình thâm nhập thị trường Việt Nam là thị trường thứ 12 của Starbucks tại Trung Quốc và châu Á-Thái Bình Dương với hơn 3 .40 0 cửa hàng “Việt Nam là một trong những thị trường cà phê năng động và thú vị nhất tại châu Á với tiềm năng phát triển lâu dài Tp.HCM là chặng dừng chân đầu tiên và trong tư ng lai gần, chúng tôi hướng đến việc mở các cửa... phí rẻ - Chi phí nguồn lực - Chi phí đầu vào : vận tải, truyền thông - Các thỏa thuận hội nhập khu vực * Định hướng tài sản chiến lược: bổ sung thêm các tài sản + củng cố địa vị cạnh tranh - M&A - Sẵn có tài sản riêng của công ty: năng lực công nghệ, đổi mới, marketing, thương hiệu - Mua sức mạnh thị trường/ thị trường mới, phân tán rủi ro, giảm chi phí giao dịch 4. 2.3 CÁC YẾU TỐ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN... (airports) - Cảng biển (ports) - Viễn thông (communication) - Hệ thống cung cấp nước (water supply) - Điện (electricity) - Khu công nghiệp (industrial zone) KHU CÔNG NGHIỆP (Industrial Zone) XÂY DỰNG NĂNG LỰC (Capacity building) 1 Hạ tầng 2 Thể chế 3 Nguồn nhân lực 4 Điều kiện sống CÔNG TY MỎ NEO (Anchor firms) CỤM Definitions - A business cluster: A geographic concentration of interconnected businesses,
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Đầu tư quốc tế chương 4 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 4 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 4 Cô Quyên FTU, CHƯƠNG 6: MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, 1 Khái niệm Là tổng hòa các yếu tố bên ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tài chính, cơ sở hạ tầng, năng lực thị trường, lợi thế của một quốc gia có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của , Tại sao phải nghiên cứu môi trường đầu tư?, Ân Độ: mở cửa trong lĩnh vực bán lẻ để tăng cường thu hút FDI vào lĩnh vực này (5/12/2012). Chính phủ Ấn Độ đã chiến thắng nhờ kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện nên đã cho phép mở cửa thị trường bán lẻ. Wal-Mart store đã đầu tư tại Ấn Độ. Mở cửa lĩnh vực này g, * Quy định liên quan gián tiếp - Chính sách tư nhân hóa - Chính sách thuế - Chính sách thương mại - Chính sách tác động đến ổn định kinh tế-chính trị-xã hội: c/s tiền tệ, c/s tài khóa, c/s tỷ giá hối đoái, c/s lao động, đất đai, khoa học công nghệ…, *Tìm kiếm thị trường - Quy mô thị trường và thu nhập theo đầu người - Tăng trưởng thị trường - Tiếp cận thị trường khu vực và toàn cầu - Thị hiếu riêng của người tiêu dùng - Cơ cấu thị trường, CƠ SỞ HẠ TẦNG - Đường bộ (roads) - Đường sắt (railway) - Đường hàng không (airports) - Cảng biển (ports) - Viễn thông (communication) - Hệ thống cung cấp nước (water supply) - Điện (electricity) - Khu công nghiệp (industrial zone), PHỤ PHÍ - Tính minh bạch (Transperancy) - CPI (Corruption Perception Index), Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh - School - Hospital - Entertainment - Shopping

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay