Slide Đầu tư quốc tế chương 3 Cô Quyên FTU

43 308 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:42

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tài liệu tham khảo PGS.TS Vũ Chí Lộc, Giáo trình Đầu tư quốc tế, 2012, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Imad A Moosa, 1998, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice UNCTAD, World Investment Report 2012, 2013 Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Đầu tư 2014 unctad.org “Chinese tech firms is pouring billions into India Investors are running away from US stocks.” 11st August 2015 - CNN INTERNATIONAL FLOW OF FINANCIAL RESOURCES Official Flows Private Flows FOREIGN AID ODA Grant s OA Concessi onal loans OOFs NonConcessiona l Loans FDI FPI Portf olio Equit y Flow s Private loans Bond Debt Flo ws Comme rcial Loans Bond Debt Flows X 12/01/16 FDI (Foreign Direct Investment) Khái niệm - IMF - UNCTAD - Quy định luật pháp Việt Nam TNCs/MNCs - Công ty mẹ (parent enterprise) - Công ty (foreign affiliates) subsidiary, associate, branch A subsidiary is an incorporated enterprise in the host country in which another entity directly owns more than a half of the shareholders’ voting power and has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory An associate is an incorporated enterprise in the host country in which an investor owns a total at least 10 percent, but not more than a half, of the shareholders’ voting power A branch is a wholly or jointly-owned unincorporated enterprise in the host country, which may take the form of a permanent office of the foreign investor or unincorporated partnership or a joint venture A branch may also refer to land, structures, immovable equipment and mobile equipment (such as oil drilling rigs and ships) operating in a country other than the investor’s country Công ty mẹ: doanh nghiệp kiểm soát tài sản thực thể khác nước nước chủ đầu tư, thường thông qua sở hữu mức vốn góp định Công ty nước ngoài: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tư cách pháp nhân, nhà đầu tư, cư trú kinh tế khác, sở hữu mức vốn góp 10% doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mức tương đương doan nghiệp tư cách pháp nhân ngưỡng thông thường - Công ty - Doanh nghiệp liên kết - Chi nhánh FDI as “an investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of the investor, the investor’s purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise’ Balance of Payments Manual: 5th Edition (BPM5) (Washington, D.C., IMF, 1993) IMF(Cán cân toán 1993) FDI đầu tư để đạt lợi ích/lợi nhuận lâu dài dựa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế khác kinh tế nhà đầu tư, mục đích nhà đầu tư có tiếng nói trọng lượng hoạt động quản trị doanh nghiệp Công ty Honda Việt Nam công ty liên doanh Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan Tổng Công ty Máy động lực Máy nông nghiệp Việt nam theo giấy phép đầu tư số 152/GP ngày 22/3/1996 với chức sản xuất lắp ráp xe máy VD: 1/2/2013, Tập đoàn Starbucks (Mỹ) thức khai trương cửa hàng tp.HCM, khởi đầu trình thâm nhập thị trường Việt Nam thị trường thứ 12 Starbucks Trung Quốc châu Á-Thái Bình Dương với 3.400 cửa hàng “Việt Nam thị trường cà phê động thú vị châu Á với tiềm phát triển lâu dài Tp HCM chặng dừng chân tương lai gần, hướng đến việc mở cửa cửa hàng đô thị lớn khắp Việt Nam, có Hà Nội”, ông John Culver, Chủ tịch Starbucks Trung Quốc châu Á-Thái Bình Dương nói Starbuck tiến hành mua cà phê Arabica chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng từ năm 2007 tiếp tục nghiên cứu nguồn nguyên liệu Sơn La Quảng Trị Công ty thu mua nguồn nguyên liệu cà phê Arabica nhằm phục vụ cửa hàng VN Xk tới 61 thị trường khác TG mà Starbuck có mặt http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15571-starbucks-mocua-hang-dau-tien-tai-tphcm- Năm 1989, Lexus (Toyota) đưa vào thị trường Mỹ đến năm 2002 có lượng bán nhiều BMW Cadillac Mercedes-Benz thị trường Mỹ năm liên tục Theo mục đích thu hút FDI - Thay nhập (Import substituting FDI) - Hướng tới xuất (Export increasing FDI ) - Mục đích phủ (Government - initiated FDI) TYPES OF FDI (cont.) From perspective of host country - Import - substituting FDI: involves the production of goods previously imported by the host country & exports by the investing country will be decline - Export - increasing FDI: in the sense that the host country will increase its exports of raw materials & intermediate goods - Government - initiated FDI: it may be triggered, (government offers incentives to foreign investors in an attempt to eliminate a balance of payments deficit) Quy định luật pháp Việt Nam: Đọc Luật Đầu tư 2014 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư Câu hỏi Hãy giải thích lý MNCs lựa chọn FDI Tại doanh nghiệp lại lựa chọn quốc gia quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh nước ngoài? Tại doanh nghiệp lại lựa chọn hình thức thâm nhập cụ thể? 3.2.4 Lý thuyết FDI * Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) (Vernon) - 1966 * Lý thuyết chiết trung (Ecletric theory)- (J.Dunning) - 1977, 1979, 1988 * Mô hình đàn nhạn bay (Flying Geese Patern) Lý thuyết Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) (Vernon)- 1966 - Giả thuyết - Nội dung - Đóng góp - Hạn chế Lý thuyết chiết trung (Eclectic theory) - J.Dunning ĐK1: Có lợi quyền sở hữu (Ownership adv) tài sản vô hình (intangible assets): quyền công nghệ cụ thể, sức mạnh quy mô độc quyền, tiếp cận với nguồn nguyên liệu thô tiếp cận tài rẻ ĐK2: Lợi nội hóa (Intenalization adv) DN phải có lợi ích sử dụng lợi bán cho thuê ĐK3: Lợi địa điểm (Location adv)Một số yếu tố đầu vào nước tiếp nhận Q&A: 3.3 Tác động FDI 3.3.1 Đối với nước chủ đầu tư 3.3.2 Đối với nước tiếp nhận 3.4 Xu hướng dòng vốn FDI giới Sinh viên đọc tài liệu [...]... là đầu tư bao gồm mối quan hệ dài hạn và phản ánh lợi ích lâu dài và sự kiểm soát của chủ thể trong nền kinh tế Luật Đầu tư 2005/QH11 ngày 29/11/2005: - Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư - Đầu tư nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư Luật Đầu. .. hành hoạt động đầu tư Luật Đầu tư 2014: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” (Điều 3) “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam” (Điều 3) FOREIGN DIRECT INVESTMENT... là hoạt động đầu tư quốc tế trong đó chủ đầu tư bỏ toàn bộ hay một phần vốn đủ lớn để giành quyền kiểm soát và tham gia kiểm soát hoạt động đầu tư ở nước khác nền kinh tế nước chủ đầu tư LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN FDI 3. 2.2 Đặc điểm - Đầu tư tư nhân - Tỷ lệ vốn góp - Quyền kiểm soát - Thu nhập không ổn định - Chuyển giao công nghệ So sánh FPI & FDI FDI Giống nhau Khác biệt FPI 3. 2 .3 Phân loại... horizontal & vertical FDI Công ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt nam theo giấy phép đầu tư số 152/GP ngày 22 /3/ 1996 với chức năng sản xuất lắp ráp xe máy VD: 1/2/20 13, Tập đoàn Starbucks (Mỹ) đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại tp.HCM, khởi đầu quá trình thâm nhập... người tiêu dùng thông qua mua lại hệ thống phân phối - Đầu tư theo chiều ngang (Horizontal FDI) TNCs thâm nhập vào 1 quốc gia để sản xuất một sản phẩm tư ng tự hoặc giống với sản phẩm ở nước ngoài (ở nước nhận đầu tư) giống như nước chủ đầu tư Hình thức này được triển khai nhằm khai thác lợi thế độc quyền (monopolistic or oligopolistic advantages) - Đầu tư hỗn hợp (Conglomerate FDI): MNE sản xuất tại nước... thâm nhập Theo mối quan hệ ngành nghề lĩnh vực đầu tư Theo mục đích thu hút FDI của nước nhận đầu tư Theo quy định pháp lý 1 Theo hình thức thâm nhập - Đầu tư mới (Greenfield Investment- GI) - Sáp nhập và mua lại qua biên giới ( Merger and Acquisition cross-border) Đọc Luật Cạnh tranh VN - Sáp nhập - Mua lại 2 Theo mối quan hệ ngành nghề lĩnh vực đầu tư - Đầu tư theo chiều dọc (Vertical FDI) + Backward... luật pháp Việt Nam: Đọc Luật Đầu tư 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư Câu hỏi 1 Hãy giải thích lý do tại sao MNCs lựa chọn FDI 2 Tại sao doanh nghiệp lại lựa chọn một quốc gia này hơn một quốc gia khác để tiến hành hoạt động kinh doanh nước ngoài? 3 Tại sao các doanh nghiệp lại lựa chọn hình thức thâm nhập cụ thể? 3. 2.4 Lý thuyết FDI * Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) (Vernon) - 1966 *... Trung Quốc và châu Á-Thái Bình Dương với hơn 3. 400 cửa hàng “Việt Nam là một trong những thị trường cà phê năng động và thú vị nhất tại châu Á với tiềm năng phát triển lâu dài Tp HCM là chặng dừng chân đầu tiên và trong tư ng lai gần, chúng tôi hướng đến việc mở cửa các cửa hàng tiếp theo tại những đô thị lớn trên khắp Việt Nam, trong đó có Hà Nội”, ông John Culver, Chủ tịch Starbucks tại Trung Quốc. .. of FDI: 3rd Edition (BD3) (Paris, OECD, 1996) Foreign direct investment reflects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy (‘‘direct investor’’) in an entity resident in an economy other than that of the investor (‘‘direct investment enterprise’’) OECD FDI nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế lâu dài với một doanh nghiệp, đặc biệt là những khoản đầu tư mang... Trị Công ty thu mua nguồn nguyên liệu cà phê Arabica nhằm phục vụ các cửa hàng ở VN và Xk tới 61 thị trường khác trên TG mà Starbuck có mặt http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=15571-starbucks-mocua-hang-dau-tien-tai-tphcm- Năm 1989, Lexus (Toyota) được đưa vào thị trường Mỹ và đến năm 2002 nó đã có lượng bán nhiều hơn BMW Cadillac và Mercedes-Benz trên thị trường Mỹ trong 3 năm liên tục 3 Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Đầu tư quốc tế chương 3 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 3 Cô Quyên FTU, Slide Đầu tư quốc tế chương 3 Cô Quyên FTU, CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TNCs/MNCs - Công ty mẹ (parent enterprise) - Công ty con (foreign affiliates) subsidiary, associate, branch, Công ty mẹ: là doanh nghiệp kiểm soát tài sản của các thực thể khác tại các nước ngoài nước chủ đầu tư, thường thông qua sở hữu một mức vốn góp nhất định Công ty con nước ngoài: là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân, trong đ, Luật Đầu tư 2014: “Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. (Điều 3) “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ , LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN FDI, So sánh FPI & FDI, Theo mối quan hệ ngành nghề lĩnh vực đầu tư - Đầu tư theo chiều dọc (Vertical FDI) + Backward vertical FDI: khai thác nguyên liệu thô + Forward vertical FDI: gần với người tiêu dùng thông qua mua lại hệ thống phân phối - Đầu tư theo chiều ngang (Horizonta, Công ty Honda Việt Nam là công ty liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt nam theo giấy phép đầu tư số 152/GP ngày 22/3/1996 với chức năng sản xuất lắp ráp xe má, Quy định luật pháp Việt Nam: Đọc Luật Đầu tư 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Lý thuyết Vòng đời sản phẩm quốc tế (IPLC) (Vernon)- 1966 - Giả thuyết - Nội dung - Đóng góp - Hạn chế, Lý thuyết chiết trung (Eclectic theory) - J.Dunning, ĐK1: Có lợi thế quyền sở hữu (Ownership adv) đối với các tài sản vô hình (intangible assets): quyền đối với công nghệ cụ thể, sức mạnh và quy mô độc quyền, tiếp cận với nguồn nguyên liệu thô và tiếp cận tài chính rẻ. ĐK2: Lợi thế nội bộ hóa (Intenalizatio

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay