Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế

105 202 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:34

GING VIấN Nguyn Th Tng Anh Mụn Kinh t hc Vi mụ, Khoa Kinh t quc t Email: tuonganh@ftu.edu.vn Mobile phone: 0904 221816 Giáo trỡnh, tài liệu tham khảo Kinh t hc Vi mụ B Giỏo dc v o to Kinh t hc Vi mụ PGS TS Cao Thỳy Xiờm Hng dn thc hnh Kinh t hc Vi mụ CU, CUNG NI DUNG + Cu + Cung + Cõn bng th trng CU, CUNG I Cu Mt s khỏi nim - Cu (Demand - D): S lng hng húa hoc dch v m ngi mua cú kh nng mua v mong mun mua ti cỏc mc giỏ khỏc mt khong thi gian nht nh, ceteris paribus - Lng cu (Quantity demanded - Q ): S lng hng húa hoc dch v m ngi D mua cú kh nng mua v mong mun mua ti mi mc giỏ khỏc mt khong thi gian nht nh, ceteris paribus - Cu cỏ nhõn (Individual demand) - Cu th trng (Market demand) I Cu Lut cu P QD P QD I Cu Cỏc cụng c biu din cu - Biu cu (Demand schedule) ng cu (Demand curve) Hm cu (Demand function) P = - aQ Q Q D D D +b P A P1 = - cP + d = f (P P I, T, E, N) x, y, P2 B Q1 Q2 Q I Cu Cỏc nhõn t nh hng n cu 4.1 Giỏ c ca hng húa cú liờn quan (P ) Y - Hng húa thay th (Substitutes goods): A v B l hai hng húa thay th nu vic tiờu dựng hng húa ny cú th c thay bng vic tiờu dựng hng húa nhng gi nguyờn mc ớch s dng ban u P P TT TT Q Q TT TT Q NC Q NC I Cu Cỏc nhõn t nh hng n cu 4.1 Giỏ c ca hng húa cú liờn quan (P ) Y - Hng húa b sung (Complement goods): A v B l hai hng húa b sung nu vic tiờu dựng A phi i kốm vi vic tiờu dựng B nhm m bo giỏ tr s dng ca hai hng húa P P BS BS Q Q BS BS Q Q NC NC II TH TRNG CNH TRANH HON HO Thng d sn xut (Producers surplus - PS) - P L phn din tớch nm trờn ng chi phớ cn biờn, di ng giỏ MC PS = TR VC = + FC P=MR P* PS Q* Q II TH TRNG C QUYN Khỏi nim - L th trng ch cú nht mt nh cung cp v sn phm bỏn trờn th trng l nht - Vớ d: Nguyờn nhõn dn n c quyn - Tớnh kinh t ca quy mụ - Quy nh ca Chớnh ph - S hu bng phỏt minh, sỏng ch - c quyn cỏc yu t u vo - c quyn v v trớ a lý, t nhiờn II TH TRNG C QUYN ng cu, ng doanh thu cn biờn P - ng cu: Dc xung t trỏi qua phi v tng i dc - ng doanh thu cn biờn: luụn nm di ng cu v cú dc gp ln dc ca ng cu (tr im u tiờn) P = -aQ + b MR = -2aQ + b MR D Q II TH TRNG C QUYN Ti a húa li nhun P MAX: MR=MC max: MR=MC P*m MC ATC MAX MR Q*m D Q II TH TRNG C QUYN P max: MR=MC P*m>>P*c Q*m[...]... trường 2 Dư thừa và thiếu hụt - Dư thừa: +P >P 1 E +Q S Surplus >Q D Sản lượng trao đổi thực tế là Q P1 D → Dư thừa PE + Trên thị trường sẽ xuất hiện sức ép để đẩy giá P trở về giá cân bằng 1 QD QE Surplus QS III Cân bằng thị trường 2 Dư thừa và thiếu hụt - Thiếu hụt +P
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế , Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế , Slide môn kinh tế học vi mô, khoa kinh tế quốc tế , III. Cân bằng thị trường, I. Hệ số co giãn của cầu, II. Hệ số co giãn của cung, I. Lý thuyết về sản xuất, II. Lý thuyết về chi phí, III. Lý thuyết về lợi nhuận, II. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO, II. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN, IV. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN, V. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN TẬP ĐOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay