Sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản

1 245 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:33

Sự khác Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền tư sản Trên sở tiêu chí chung nhà nước pháp quyền, nhận thấy tương đối rơ ràng khác Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền tư sản - Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền tư sản phải thừa nhận phương thức tổ chức, xây dựng vận hành máy nhà nước pháp luật quy định Tuy nhiên, chất nội dung pháp luật tổ chức, xây dựng vận hành máy hai nhà nước có nhiều điểm khác Rơ là, khác quy phạm hiến pháp pháp luật tổ chức, cấu nhân việc xây dựng, vận hành máy quyền lực như: Quốc hội Nghị viện; Tổng thống Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Ṭa án, Ṭa án Hiến pháp, v.v Pháp luật Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa thừa nhận tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân bầu quan quyền lực (Quốc hội, Chính phủ ) có nhân dân trực tiếp thông qua đại biểu ḿnh chủ thể có quyền tuyên bố chấm dứt hoạt động Quốc hội, Chính phủ tổ chức Quốc hội Chính phủ nhiệm kỳ Trong đó, Hiến pháp pháp luật tư sản lại thừa nhận quyền lực cá nhân Tổng thống cá nhân Thủ tướng có quyền giải tán Nghị viện (Quốc hội) giải tán Chính phủ - Trong Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa, nhà nước công dân phải thừa nhận tính tối cao pháp luật, pháp luật xă hội chủ nghĩa thể ý chí nguyện vọng toàn thể nhân dân.Trong Nhà nước pháp quyền tư sản, nhà nước công dân phải thừa nhận tính tối cao pháp luật, pháp luật tư sản pháp luật toàn dân, đầy đủ chí, nguyện vọng toàn dân mà phản ánh chí, nguyện vọng phận nhân dân, người giàu, giai cấp tư sản Nói cách khác, luật pháp Nhà nước pháp quyền tư sản bảo vệ lợi ích giai cấp tư sản gạt lề quyền lợi người lao động - người bị áp bóc lột Đây nội dung khác biệt Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền tư sản - Nhà nước pháp quyền tư sản coi thuyết "tam quyền phân lập" học thuyết việc thực quyền lực nhà nước, quan lập pháp, hành pháp, tư pháp hoàn toàn độc lập với việc thực ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa không thừa nhận việc phân chia quyền lực mà coi quyền lực nhà nước thống thuộc nhân dân; đó, có phân công, phối hợp, để thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm bảo đảm cho quyền lực nhà nước thống nhất, thực với hiệu cao - Về hệ thống pháp luật Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền tư sản có nhiều điểm khác Bên cạnh khác tính giai cấp, Nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa công nhận quy phạm pháp luật xác lập thông qua theo tŕnh tự thủ tục định; đó, Nhà nước pháp quyền tư sản thường coi "án lệ" "tập quán" loại quy phạm pháp luật "bất thành văn"
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản, Sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản, Sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền xă hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền tư sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay