ÔN tập KINH tế vĩ mô

18 60 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:28

ÔN TẬP KINH TẾ VĨ MÔ Nội dung thi cuối kỳ • Thời gian: 75 phút • Không sử dụng tài liệu • Cấu trúc thi: gồm phần: – Trắc nghiệm: 30 câu ( điểm) – Tự luận: 2-3 câu (5 điểm): bao gồm lý thuyết tập vận dụng Nội dung chương trình Chương 1: Khái quát Kinh tế vĩ mô Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng cân Chương 4: Chính sách tài khóa ngoại thương Chương 5: Chính sách tiền tệ Chương 6: Mô hình IS-LM Chương 7: Mô hình tổng cầu – tổng cung Chương 8: Lạm phát thất nghiệp Chương 9: Kinh tế vĩ mô kinh tế mở Chương 1: Tổng quan Kinh Tế Vĩ Mô Giới thiệu kinh tế vĩ mô Các vấn đề kinh tế vĩ mô Mô hình tổng cung – tổng cầu Chính sách kinh tế vĩ mô Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia Các khái niệm sơ đồ chu chuyển kinh tế GDP phương pháp tính toán GDP Các tiêu đo lường thu nhập khác Các đồng thức vĩ mô Câu hỏi: GDP phương pháp tính toán GDP? Sự khác GDP GNP? Bài tập: Tính toán GDP theo pp khác Tính toán GDP danh nghĩa; GDP thực; tốc độ tăng trưởng kinh tế; Chỉ số GDPdeflators Tính toán GNP Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng quốc gia Tổng cầu thành phần tổng cầu Các phương pháp xác định sản lượng cân quốc gia Mô hình số nhân Nghịch lý tiết kiệm Phần tập trung vào tập tính toán sản lượng quốc gia mô hình số nhân Chương 4: Chính sách tài khóa Các dạng sách tài khóa Mối quan hệ thu, chi ngân sách AD Chính sách tài khóa chủ quan CSTK tự động Chính sách tài khóa nước phát triển Chương 4: Chính sách tài khóa Câu hỏi: • Câu 1:Chính sách tài khóa gì? Mục đích sách tài khóa? • Câu 2: Thế sách tài khóa thuận chu kỳ nghịch chu kỳ? Vì nước phát triển sách tài khóa mang tính thuận chu kỳ? Bài tập: Định lượng sách tài khóa Chương 5: Tiền, ngân hàng sách tiền tệ Cung tiền Cầu tiền Thị trường tiền tệ Chính sách tiền tệ Chương 5: Tiền, ngân hàng sách tiền tệ Giải thích cách thức ngân hàng thương mại tạo tiền nào? Mối quan hệ sở tiền cung tiền gì? Làm ngân hàng trung ương tăng sở tiền? Theo lý thuyết, ba công cụ tác động đến cung tiền Ngân hàng Trung ương giải thích chế tác động công cụ đến khối tiền hay trữ lượng tiền kinh tế nào? Chính sách tiền tệ mục đích sách tiền tệ? Chính sách vô hiệu hoá (Sterilization Policy) gì? Nêu dẫn chứng việc áp dụng sách Việt Nam năm 2008 việc góp phần kiềm chế lạm phát Ngân hàng Nhà nước (SBV) ? Giải thích phương trình Fisher? Hiệu ứng Fisher? Nếu tỷ lệ lạm phát dự kiến tăng, chuyện xảy cho lãi suất danh nghĩa? Phân biệt phương trình số lượng tiền thuyết số lượng tiền? Hàm ý sách từ thuyết số lượng tiền? Chương 6: Mô hình IS-LM Thị trường hàng hóa đường IS Thị trường tiền tệ đường LM Cân thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ Kết hợp sách tài khóa tiền tệ 11 Chương 6: Mô hình IS-LM Câu hỏi: Hiện tượng lấn át (crowding out) gì? Hiện tượng bẫy tiền gì? Bài tập: Dạng tập số liệu: xây dựng phương trình IS-LM; tìm SLCB LSCB; tác động hất gia tăng chi tiêu phủ Dạng tập sd mô hình IS-LM để phân tích sách, phân tích nhận định 12 Chương 7: Tổng cung tổng cầu Tổng cầu Tổng cung Giao điểm tổng cầu tổng cung Phân tích tác động dịch chuyển tổng cầu Phân tích tác động dịch chuyển tổng cung Chương 7: Tổng cung tổng cầu Câu hỏi: Hãy nêu giải thích lý đường tổng cầu dốc xuống? Hãy giải thích đường tổng cung dài hạn lại thẳng đứng? Hãy nêu giải thích lý thuyết đường tổng cung ngắn hạn lại dốc lên? Điều làm đường tổng cầu dịch chuyển sang trái? Hãy sử dụng mô hình tổng cầu tổng cung để tìm hiểu dịch chuyển đó? Điều làm đường tổng cung dịch chuyển sang trái? Hãy sử dụng mô hình tổng cầu tổng cung để tìm hiểu dịch chuyển đó? Bài tập: Phân tích tác động sách ổn định vĩ mô ngắn hạn theo mô hình tổng cung –tổng cầu Chương 8: Lạm phát thất nghiệp Lạm phát Thất nghiệp Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Chương 8: Lạm phát thất nghiệp Câu hỏi: Sự khác số giá Laspeyres (CPI) số giá Paasche (chỉ số khử lạm phát GDP)? Phân biệt lạm phát, giảm phát giảm lạm phát? Liệt kê loại chi phí lạm phát? Phân biệt lạm phát cầu kéo lạm phát chi phí đẩy? Thất nghiệp liệt kê dạng thất nghiệp phổ biến theo lý thuyết? Đường cong Philips ngắn hạn dài hạn nói gì? Bài tập: Tính toán số CPI; GDP deflators; tỷ lệ lạm phát; tỷ lệ thất nghiệp Chương 9: Nền kinh tế mở Tỷ giá hối đoái Cán cân toán Mô hình Mundell-Felming Chính sách vĩ mô kinh tế mở Chương 9: Nền kinh tế mở Câu hỏi: Định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa tỷ giá hối đoái thực? Các thành phần chủ yếu cân toán Kết luận quan trọng rút từ mô hình Mundell-Fleming dùng để nghiên cứu kinh tế mở - nhỏ - vốn di chuyển tự chế tỷ giá hối đoái khác gì? Phân biệt cán cân toán toán; cán cân thương mại, cân vãng lai; cán cân vốn tài chính? Các thành phần chủ yếu của BOP? Bài tập: Những nhận định liên quan đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái thực So sánh, phân tích tác động loại sách; biến động vĩ mô loại chế tỷ giá hối đoái khác theo mô hình IS*-LM* hay mô hình ISLM-CM [...]... gì? Bài tập: Tính toán chỉ số CPI; GDP deflators; tỷ lệ lạm phát; tỷ lệ thất nghiệp Chương 9: Nền kinh tế mở 1 Tỷ giá hối đoái 2 Cán cân thanh toán 3 Mô hình Mundell-Felming 4 Chính sách vĩ mô trong nền kinh tế mở Chương 9: Nền kinh tế mở Câu hỏi: 1 Định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực? 2 Các thành phần chủ yếu của các cân thanh toán 3 Kết luận quan trọng rút ra từ mô hình... gì có thể làm đường tổng cầu dịch chuyển sang trái? Hãy sử dụng mô hình tổng cầu và tổng cung để tìm hiểu sự dịch chuyển đó? 5 Điều gì có thể làm đường tổng cung dịch chuyển sang trái? Hãy sử dụng mô hình tổng cầu và tổng cung để tìm hiểu sự dịch chuyển đó? Bài tập: Phân tích tác động của các chính sách ổn định vĩ mô trong ngắn hạn theo mô hình tổng cung –tổng cầu Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp 1... một nền kinh tế mở - nhỏ - vốn di chuyển tự do dưới những cơ chế tỷ giá hối đoái khác nhau là gì? 4 Phân biệt cán cân thanh toán toán; cán cân thương mại, các cân vãng lai; cán cân vốn và tài chính? 5 Các thành phần chủ yếu của của BOP? Bài tập: Những nhận định liên quan đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái thực So sánh, phân tích tác động của các loại chính sách; các biến động vĩ mô dưới...Chương 6: Mô hình IS-LM 1 Thị trường hàng hóa và đường IS 2 Thị trường tiền tệ và đường LM 3 Cân bằng trên thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ 4 Kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ 11 Chương 6: Mô hình IS-LM Câu hỏi: Hiện tượng sự lấn át (crowding out) là gì? Hiện tượng bẫy tiền là gì? Bài tập: 1 Dạng bài tập số liệu: xây dựng phương trình IS-LM; tìm SLCB... lấn át (crowding out) là gì? Hiện tượng bẫy tiền là gì? Bài tập: 1 Dạng bài tập số liệu: xây dựng phương trình IS-LM; tìm SLCB và LSCB; tác động hất ra do gia tăng chi tiêu của chính phủ 2 Dạng bài tập sd mô hình IS-LM để phân tích chính sách, phân tích nhận định 12 Chương 7: Tổng cung và tổng cầu 1 Tổng cầu 2 Tổng cung 3 Giao điểm tổng cầu và tổng cung 4 Phân tích tác động của sự dịch chuyển tổng cầu... định liên quan đến tỷ giá hối đoái danh nghĩa, tỷ giá hối đoái thực So sánh, phân tích tác động của các loại chính sách; các biến động vĩ mô dưới các loại cơ chế tỷ giá hối đoái khác nhau theo mô hình IS*-LM* hay mô hình ISLM-CM
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập KINH tế vĩ mô , ÔN tập KINH tế vĩ mô , ÔN tập KINH tế vĩ mô , Chương 5: Tiền, ngân hàng và chính sách tiền tệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay