tuần hoàn máu

22 150 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:18

SINH HỌC 11 Bài 18: Tuần hoàn máu Giáo viên: Đặng Thị Thu Lớp học: 11A3 I/ Cấu tạo chức hệ tuần hòan Cấu tạo chung Hệ tuần hoàn gồm: - Tim: Hệ thống mạch máy máu:bơm hút đẩy máu chảy Dịch tuần hoàn: mạch máuHệ tuần hỗn hợp máugồm + dịch mô hoàn + Động máu,hoặc mạch Chức chủ yếu hệ tuần hoàn + Tĩnh mạch thành phần nào? +Vận Maochuyển mạch chất từ phận đến phận khác để đáp ứng cho hoạt động sống thể I/ Cấu tạo chức hệ tuần hòan Cấu tạo chung Hệ tuần hoàn gồm: - Tim: Hệ thống mạch máy máu:bơm hút đẩy máu chảy Dịch tuần hoàn: mạch máuHệ tuần hỗn hợp máugồm + dịch mô hoàn + Động máu,hoặc mạch Chức chủ yếu hệ tuần hoàn + Tĩnh mạch thành phần nào? +Vận Maochuyển mạch chất từ phận đến phận khác để đáp ứng cho hoạt động sống thể I/ Cấu tạo chức hệ tuần hoàn II/ Các dạng hệ tuần hoàn động vật  Ở động vật đơn bào động vật đa bào có thể nhỏ, dẹp: Chưa có hệ tuần hoàn, chất trao đổi qua bề mặt thể  Ở động vật đa bào có kích thước thể lớn: Có hệ tuần hoànHỆ TUẦN HOÀN HỞ HỆ TUẦN HOÀN HỆ TUẦN HOÀN KÍN HỆ TUẦN HOÀN ĐƠN HỆ TUẦN HOÀN KÉP Chia nhóm: - Tuần hoàn hở Nhóm - Tuần hoàn kín - Tuần hoàn đơn Nhóm - Tuần hoàn kép Chia nhóm: - Tuần hoàn hở Nhóm - Tuần hoàn kín - Tuần hoàn đơn Nhóm - Tuần hoàn kép 1.Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Hãy đường máu (bắt đầu từ tim) sơ đồ hệ tuần hoàn hở (H18.1) hệ tuần hoàn kín (H18.2) SGK ??? 1.Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Hãy đường máu (bắt đầu từ tim) sơ đồ hệ tuần hoàn hở (H18.1) hệ tuần hoàn kín (H18.2) SGK ??? Nội dung Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Đại diện Đa số động vật thân mềm Chân khớp Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật có xương sống Cấu tạo Không có mao mạch Có mao mạch Đường máu Tim ĐM Khoang thể TM  Hệ tuần hoàn hở có đoạn máu khỏi Đặc điểm mạch máu trôn lẫn với dịch mô  Máu chảy áp lực thấp chảy chậm Tim ĐM MM TM  Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông liên tục mạch kín  Máu chảy áp lực cao trung bình chảy nhanh Nội dung Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Đại diện Đa số động vật thân mềm Chân khớp Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu động vật có xương sống Cấu tạo Không có mao mạch Có mao mạch Đường máu Tim ĐM Khoang thể TM  Hệ tuần hoàn hở có đoạn máu khỏi Đặc điểm mạch máu trôn lẫn với dịch mô  Máu chảy áp lực thấp chảy chậm Tim ĐM MM TM  Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông liên tục mạch kín  Máu chảy áp lực cao trung bình chảy nhanh Cho biết ưu điểm hệ tuần hoàn kín so Cho biết vai trò với hệ tuần hoàn hở? Làm để tim tuần hoàn máu? có tim  Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy động - Tim hoạt độngkhỏe bơm đẩy, đẩy máu mạch áp lực cao trung bình Tốc độ hút máu máu chảy nhanh, máu ???? xa, đến mạnh Tim động lực đẩy máu tuần hoàn quan-nhanh mạch máu  đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất thể Không hút thuốc Ăn Tậpnhiều thể dục loại Giảm thể tráichất thao cây,béo thường rau quảxuyên cá Hê tuần hoàn đơn Hê tuần hoàn kép cá chim Hãy ĐM chỉlưng có đường ĐM phổi máu chảy với phát từ máu (xuất máu đỏ thẫm áp lực MM phổi tim)trung bình hệ tuần hoàn đơn cá Mao mạch mang hệ tuần hoàn kép chim?Vòng TH lớn Mao mạch Vòng TH nhỏ Tĩnh mạch Động mạch mang Tâm thất Tâm nhĩ Mao mạch ĐM chủ Hê tuần hoàn đơn Hê tuần hoàn kép cá chim Hãy ĐM chỉlưng có đường ĐM phổi máu chảy với phát từ máu (xuất máu đỏ thẫm áp lực MM phổi tim)trung bình hệ tuần hoàn đơn cá Mao mạch mang hệ tuần hoàn kép chim?Vòng TH lớn Mao mạch Vòng TH nhỏ Tĩnh mạch Động mạch mang Tâm thất Tâm nhĩ Mao mạch ĐM chủ HỆ TUẦN HOÀN ĐƠN VÀ HỆ TUẦN HOÀN KÉP Nội dung Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kép Đại diện Cá ĐV có phổi lương cư, bò sát, chim thú Cấu tạo Có ngăn ngăn Đường máu vòng tuần hoàn vòng tuần hoàn Đặc điểm Máu chảy áp lực trung bình Máu chảy áp lực cao biết ưuhóa điểm hệ ChiềuCho hướng HTT: Từ đơn giản Qua nộitiến dung học, tuần hoàn kép sohóa với hệ đến phức tạp điểm tiến tuầnhoàn hoànởđơn? hệ tuần động vật? - Từ HTH động hở => mạch HTH kín Trong hệ tuần hoàn kép máu chảy áp lực cao, máu chảy nhanh, - Từ tim ngăn => tim ngăn => tim ngăn xa tạo áp lực thuận lợi cho trình trao đổi-chất mao mạch đổi tuần chấthoàn diễn Từ vòng tuần hoàn =>trao vòng nhanh CỦNG CỐ Câu 1: Cấu tạo chung hệ tuần hoàn gồm: A Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch B Tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn Sai Đúng C Tim, hệ mạch, máu Sai D Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, máu Sai CỦNG CỐ Câu 1: Cấu tạo chung hệ tuần hoàn gồm: A Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch B Tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn Sai Đúng C Tim, hệ mạch, máu Sai D Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, máu Sai CỦNG CỐ Câu 2: Đường máu hệ tuần hoàn hở theo thứ tự là: A Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, tim B Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, tim C Động mạch, khoang thể, tĩnh mạch, tim D Động mạch, tĩnh mạch, khoang thể, tim CỦNG CỐ Câu 3: Chiều hướng tiến hóa hệ tuần hoàn là: A Hệ tuần hoàn hở  kín; đơn  kép Đúng B Hệ tuần hoàn kín  hở; đơn  kép Sai C Hệ tuần hoàn hở  kín; kép  đơn D Hệ tuần hoàn kín  hở; kép  đơn Sai Sai CỦNG CỐ Câu 3: Chiều hướng tiến hóa hệ tuần hoàn là: A Hệ tuần hoàn hở  kín; đơn  kép Đúng B Hệ tuần hoàn kín  hở; đơn  kép Sai C Hệ tuần hoàn hở  kín; kép  đơn D Hệ tuần hoàn kín  hở; kép  đơn Sai Sai DẶN DÒ - Trả lời câu hỏi tập SGK - Đọc trước 19 [...]... Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn là: A Hệ tuần hoàn hở  kín; đơn  kép Đúng B Hệ tuần hoàn kín  hở; đơn  kép Sai C Hệ tuần hoàn hở  kín; kép  đơn D Hệ tuần hoàn kín  hở; kép  đơn Sai Sai CỦNG CỐ Câu 3: Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn là: A Hệ tuần hoàn hở  kín; đơn  kép Đúng B Hệ tuần hoàn kín  hở; đơn  kép Sai C Hệ tuần hoàn hở  kín; kép  đơn D Hệ tuần hoàn kín  hở; kép  đơn... mạch ĐM chủ HỆ TUẦN HOÀN ĐƠN VÀ HỆ TUẦN HOÀN KÉP Nội dung Hệ tuần hoàn đơn Hệ tuần hoàn kép Đại diện Cá ĐV có phổi như lương cư, bò sát, chim và thú Cấu tạo Có 2 ngăn 3 hoặc 4 ngăn Đường đi của máu 1 vòng tuần hoàn 2 vòng tuần hoàn Đặc điểm Máu chảy dưới áp lực trung bình Máu chảy dưới áp lực cao biết ưuhóa điểm của hệ ChiềuCho hướng của HTT: Từ đơn giản Qua nộitiến dung đã học, hãy tuần hoàn kép sohóa... tục trong mạch kín  Máu chảy dưới áp lực cao hoặc trung bình và chảy nhanh Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so Cho biết vai trò của với hệ thế tuần nào hoàn hở? Làm để tim trong tuần hoàn máu? có một quả tim  Trong hệ tuần hoàn kín, máu chảy trong động - Tim hoạt độngkhỏe như một bơm đẩy, đẩy máu đi mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình Tốc độ và hút máu về máu chảy nhanh, máu ???? đi được xa,... tạp chỉ ra điểm tiến tuầnhoàn hoàn đơn? hệ tuần động vật? - Từ HTH động hở => mạch HTH kín Trong của hệ tuần hoàn kép máu chảy dưới áp lực cao, máu chảy nhanh, - Từ tim 2 ngăn => tim 3 ngăn => tim 4 ngăn đi xa tạo ra áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi-chất mao mạch đổi tuần chấthoàn diễn ra Từ 1 ở vòng tuần hoàn =>trao 2 vòng nhanh CỦNG CỐ Câu 1: Cấu tạo chung của hệ tuần hoàn gồm: A Tim, động...Nội dung Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín Đại diện Đa số động vật thân mềm và Chân khớp Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, chân đầu và động vật có xương sống Cấu tạo Không có mao mạch Có mao mạch Đường đi của máu Tim ĐM Khoang cơ thể TM  Hệ tuần hoàn hở có 1 đoạn máu đi ra khỏi Đặc điểm mạch máu và trôn lẫn với dịch mô  Máu chảy dưới áp lực thấp và chảy chậm Tim ĐM MM TM  Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông... đẩy máu tuần hoàn trong quan-nhanh các mạch máu  đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể Không hút thuốc lá Ăn Tậpnhiều thể dục loại Giảm thể tráichất thao cây,béo thường rau quảxuyên và cá Hê tuần hoàn đơn Hê tuần hoàn kép ở cá ở chim Hãy ĐM chỉlưng ra có đường đi ĐM phổi máu chảy với phát từ của máu (xuất máu đỏ thẫm áp lực dưới MM phổi tim)trung trong bình hệ tuần hoàn. .. tĩnh mạch, mao mạch B Tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn Sai Đúng C Tim, hệ mạch, máu Sai D Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, máu Sai CỦNG CỐ Câu 1: Cấu tạo chung của hệ tuần hoàn gồm: A Tim, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch B Tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn Sai Đúng C Tim, hệ mạch, máu Sai D Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch, máu Sai CỦNG CỐ Câu 2: Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở theo thứ tự là: A Động mạch, mao... của cá và Mao mạch mang trong hệ tuần hoàn kép của chim?Vòng TH lớn Mao mạch Vòng TH nhỏ Tĩnh mạch Động mạch mang Tâm thất Tâm nhĩ Mao mạch ĐM chủ Hê tuần hoàn đơn Hê tuần hoàn kép ở cá ở chim Hãy ĐM chỉlưng ra có đường đi ĐM phổi máu chảy với phát từ của máu (xuất máu đỏ thẫm áp lực dưới MM phổi tim)trung trong bình hệ tuần hoàn đơn của cá và Mao mạch mang trong hệ tuần hoàn kép của chim?Vòng TH lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần hoàn máu , tuần hoàn máu , tuần hoàn máu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay