tỏ lòng

22 153 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:17

Ngữ văn 10 Tiết 32 Giai đoạn từ kỷ X-hết XIV Tình hình lịch sử: - Dân tộc giành độc lập tự chủ - Chế độ phong kiến hình thành phát triển cực thịnh - Giành thắng lợi liên tiếp chiến tranh chống xâm lược (tống, mông nguyên) Tình hình văn học: Nội dung: văn học thể tinh thần yêu nước, sức quật khởi dân tộc với âm hưởng hào hùng Nghệ thuật: - Văn học chữ Hán: với thể loại tiếp thu từ TQ đạt nhiều thành tựu lớn - văn học chữ Nôm: đặt viên gạch móng Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc TuấnPhạm Ngũ Lão Tình hình văn học: Nội dung: văn học thể tinh thần yêu nước, sức quật khởi dân tộc với âm hưởng hào hùng Nghệ thuật: - Văn học chữ Hán: với thể loại tiếp thu từ TQ đạt nhiều thành tựu lớn - văn học chữ Nôm: đặt viên gạch móng Tác giả, tác phẩm tiêu biểu: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc TuấnPhạm Ngũ Lão Tỏ Lòng (THUật hoài) - Phạm Ngũ Lão- Phiên âm: Hoành sóc giang sơn cáp kỉ thu, Tam quân tì hổ khí thôn ngưu Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính dân gian thuyết vũ hầu Dịch nghĩa: Cầm ngang giáo gìn giữ non sông thu, Ba quân hổ báo, khí hùng dũng nuốt trôi trâu Thân nam nhi mà chưa trả xong nợ, Thì luống thẹn thùng nghe người đời kể chuyện Dịch thơ: Múa giáo non sông trải thu, Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu Công danh nam tử vương nợ, Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu Bùi văn nguyên dịch Dịch nghĩa: Cầm ngang giáo gìn giữ non sông thu, Ba quân hổ báo, khí hùng dũng nuốt trôi trâu Thân nam nhi mà chưa trả xong nợ, Thì luống thẹn thùng nghe người đời kể chuyện Vũ Hầu Dịch thơ: Múa giáo non sông trải thu, Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu Công danh nam tử vương nợ, Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu Bùi văn nguyên dịch Dịch nghĩa: Cầm ngang giáo gìn giữ non sông thu, Ba quân hổ báo, khí hùng dũng nuốt trôi trâu Thân nam nhi mà chưa trả xong nợ, Thì luống thẹn thùng nghe người đời kể chuyện Vũ Hầu Dịch thơ: Múa giáo non sông trải thu, Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu Công danh nam tử vương nợ, Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ Hầu Bùi văn nguyên dịch Cầm ngang giáo Múa giáo Tác giả ( 1255 -1320): - Danh tướng thời trần, người văn võ kiêm toàn - Đóng góp nhiều công lớn hai kháng chiến chống Mông Nguyên Hoàn cảnh đời - Dựa vào tiểu sử tác giả - Dựa vào tác phẩm: Kháp kỷ thu thơ đời khoảng hai kháng chiến chống Mông - Nguyên lần hai lần ba Hình ảnh tráng sĩ Tư thế: Cầm ngang giáo Không gian: Giang sơn Thời gian: Ba Năm Hào khí Đông A Hào khí thời trần (chữ Trần chữ Đông A ghép lại), khí chiến đấu chống quân xâm lư ợc quân dân nhà Trần Tuy nhiên nói đến hào khí Đông A không nói riêng hào khí thời trần mà hào khí giai đoạn lịch sử từ kỷ X đến XV Biểu hiện: tinh thần tự lập tự cường, lòng yêu nư ớc, khát vọng lập công giúp nước, ý chí chiến thắng kẻ thù Ba quân hổ báo-> so sánh khí thôn ngưu: -nuốt trôi trâu -che khuất ánh sáng chòm ngưu đẩu bầu trời Công danh: - lập công - lưu danh sử sách -> Tư tưởng tích cực thẹn: -khiêm tốn -khát vọng hào hùng Tổng kết: Nội dung: Bài thơ khắc họa vẻ đẹp ngư ời có sức mạnh, có lí tưởng, nhân cách cao khí hào hùng thời Trần Nghệ thuật -thủ pháp gợi, thiên ấn tượng bao quát, đạt độ súc tích cao -bút pháp nghệ thuật hoành tráng có tính sử thi với hình tượng thơ lớn lao kì vĩ Tài chí kiêm toàn đáng loại ưu Non sông vung giáo, nuốt Ngưu Một thời nên tướng giỏi Chí khí anh hùng khát khao [...]... lư ợc của quân dân nhà Trần Tuy nhiên nói đến hào khí Đông A không chỉ nói riêng hào khí thời trần mà còn chỉ hào khí của cả giai đoạn lịch sử từ thế kỷ X đến XV Biểu hiện: tinh thần tự lập tự cường, lòng yêu nư ớc, khát vọng lập công giúp nước, ý chí quyết chiến quyết thắng mọi kẻ thù Ba quân như hổ báo-> so sánh khí thôn ngưu: -nuốt trôi trâu -che khuất ánh sáng của chòm sao ngưu đẩu trên bầu trời
- Xem thêm -

Xem thêm: tỏ lòng , tỏ lòng , tỏ lòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay