phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam

23 163 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:16

II PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T NM 1919 N NM 1925 Hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v mt s ngi Vit Nam sng nc ngoi a Phan Bi Chõu Nm 1913 b bt, n nm 1917 c th Nm 1917 chuyn sang nghiờn cu cỏch mng thỏng Mi Nga Nm 1925 b bt v a v an trớ ti Hu II PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T NM 1919 N NM 1925 Hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v mt s ngi Vit Nam sng nc ngoi a Phan Bi Chõu b Phan Chõu Trinh Nm 1922 vit Tht iu th vch ti vua Khi nh Nm 1925 v nc, tip tc tuyờn truyn, lờn ỏn ch quõn ch, cao dõn quyn II PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T NM 1919 N NM 1925 Hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v mt s ngi Vit Nam sng nc ngoi Ngi Vit Nam sng nc ngoi Phỏp: Vit kiu chuyn ti liu sỏch bỏo tin b v nc Trung Quc + Nhúm niờn yờu nc thnh lp t chc Tõm tõm xó + 6/1924 ting bom Sa Din ca Phm Hng Thỏi ó gõy ting vang ln S kin ny c vớ nh chim ộn bỏo hiu xuõn c II PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T NM 1919 N NM 1925 Hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v mt s ngi Vit Nam sng nc ngoi a Phan Bi Chõu b Phan Chõu Trinh c Ngi Vit Nam sng nc ngoi Nhn xột: Th hin tinh thn yờu nc song ng li cu nc cha ỳng n nờn cha t kt qu II PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T NM 1919 N NM 1925 Hot ng ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam Lm vic theo nhúm: - Nhúm 1: Tỡm hiu nhng hot ng ca giai cp t sn dõn tc T ú rỳt nhn xột - Nhúm 2: Tỡm hiu nhng hot ng ca tng lp tiu t sn T ú rỳt nhn xột - Nhúm 3: Nhng phong tro u tranh tiờu biu ca giai cp cụng nhõn T ú rỳt nhn xột Hot ng ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam - Nhúm 1: Hot ng ca giai cp t sn dõn tc Hot ng Nhn xột + Nm 1919: Phong tro chn hng ni húa, bi tr ngoi húa + Nm 1923: Chng c quyn cng Si Gũn + Xut bn bỏo + Thnh lp ng Lp hin + Ch ũi quyn li kinh t + Mang tớnh ci lng, d tha hip, th hin tớnh hai mt ca giai cp t sn Hot ng ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam - Nhúm 2: Hot ng ca tng lp tiu t sn Hot ng Nhn xột + Thnh lp t chc chớnh tr + Xut bn bỏo + Mớt tinh, biu tỡnh ũi th Phan Bi Chõu v tang Phan Chõu Trinh + Hỡnh thc u trang sụi ni, phong phỳ + Tuyờn truyn t tng t do, dõn ch, thc tnh lũng yờu nc nhõn dõn + Cha cú ng li u tranh ỳng n Hot ng ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam - Nhúm 3: Phong tro u tranh ca giai cp cụng nhõn Hot ng Nhn xột + Nm 1920: Thnh lp Cụng hi ti Si Gũn + 8/1925: Cụng nhõn xng Ba Son (Si Gũn) bói cụng + ó bit s dng hỡnh thc bói cụng u tranh + Ch yu vỡ mc ớch kinh t + Bc u chuyn sang giai on u tranh t giỏc Hot ng ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam Nhn xột: Din sụi ni nhng cũn l t, cha cú ngi lónh o - Mi ch ũi quyn li kinh t - Mang tớnh t phỏt => Cha cú ng li u tranh ỳng n - Hot ng ca Nguyn Aớ Quc in nhng hat ng ca Nguyn Aớ Quc t nm 1919 n nm 1924 vo bng sau T ú rỳt ý ngha a im Thi gian 1919 7/1920 Phỏp 12/1920 1921 1922 Liờn Xụ 6/1923 7/1924 Hot ng ca Nguyn Aớ Quc í ngha Hot ng ca Nguyn Aớ Quc a im Thi gian 1919 7/1920 Phỏp 12/1920 1921 1922 Hot ng ca Nguyn Aớ Quc Gi bn yờu sỏch n Hi ngh Vộc xai Tỡm ng cu nc c bn Lun cng ca Lờnin v dõn tc v thuc a B phiu tỏn thnh gia nhp Quc t Truyn bỏ III, sỏng lp CS Phỏp ch ngha Mỏc - Lờnin Lp Hi liờn hip cỏc dõn tc thuc v nc a, xut bn bỏo Ngi cựng kh, sỏch Bn ỏn ch thc dõn Phỏp,vit bỏo 6/1923 Sang Liờn Xụ d i hi quc t nụng dõn, li Liờn Xụ v vit bi cho bỏo S tht 7/1924 D i hi ln V ca Quc t cng sn Liờn Xụ í ngha Truyn bỏ ch ngha Mỏc -Lờnin v nc Tỡm ng cu nc 1911 1917 1919 1920 1921-1922 1923 Cụng lao ca Nguyn Aớ Quc i vi Cỏch mng Vit Nam thi k ny l gỡ? 1924 nm Xỏc nh ni dung ca cỏc bc nh di õy? i mi t nc Gii phúng Nam thng nht t nc Khỏng chin chng Phỏp thng li Cỏch mng thỏng Tỏm thnh cụng Con ng cỏch mng vụ sn m Nguyn Aớ Quc la chn ó a cỏch mng Vit Nam ginh ht thng li ny n thng li khỏc trờn ng gii phúng dõn tc v xõy dng t nc Nờu nhng hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v ngi Vit Nam sng nc ngoi? GIY PHẫP CH BT BO NAM PHONG TUN BO PH N TN VN Phan Bi Chõu (1867 1940) Phan Chõu Trinh (1782 1926) Phm Hng Thỏi v bia m Hành trỡnh tỡm đường cứu nước Nguyễn Quốc ( 1911 - 1925) 1912 1912- 1913 1912 1913 1911 1912 1912 1913 1912 1913 Chú giải Mĩ Pháp Nhng ni Nguyễn Quốc đến Nga Anh Việt Nam Trung Quốc Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Nam ịnh Huế Nẵng Giai cấp tư sản dân tộc Tầng lớp tiểu tư sản trí thức Giai cấp công nhân Sài Gòn Ni din phong tro u tranh ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam (1919-1925) [...]... PHẫP CH BT BO NAM PHONG TUN BO PH N TN VN Phan Bi Chõu (1867 1940) Phan Chõu Trinh (1782 1926) Phm Hng Thỏi v bia m Hành trỡnh tỡm đường cứu nước của Nguyễn ái Quốc ( 1911 - 1925) 1912 1912- 1913 1912 1913 1911 1912 1912 1913 1912 1913 Chú giải Mĩ Pháp Nhng ni Nguyễn ái Quốc từng đến Nga Anh Việt Nam Trung Quốc Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Nam ịnh Huế à Nẵng Giai cấp tư sản dân tộc Tầng lớp tiểu... Nam thi k ny l gỡ? 1924 nm Xỏc nh ni dung ca cỏc bc nh di õy? i mi t nc Gii phúng min Nam thng nht t nc Khỏng chin chng Phỏp thng li Cỏch mng thỏng Tỏm thnh cụng Con ng cỏch mng vụ sn m Nguyn Aớ Quc la chn ó a cỏch mng Vit Nam ginh ht thng li ny n thng li khỏc trờn con ng gii phúng dõn tc v xõy dng t nc Nờu nhng hot ng ca Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh v ngi Vit Nam sng nc ngoi? GIY PHẫP CH BT BO NAM. .. đến Nga Anh Việt Nam Trung Quốc Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Nam ịnh Huế à Nẵng Giai cấp tư sản dân tộc Tầng lớp tiểu tư sản trí thức Giai cấp công nhân Sài Gòn Ni din ra phong tro u tranh ca t sn, tiu t sn v cụng nhõn Vit Nam (1919-1925)
- Xem thêm -

Xem thêm: phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam , phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam , phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay