nhiệt lượng

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:16

CHƯƠNG VI Cơ sở nhiệt động lực học Bài 32 NỘI NĂNG VÀ SỰ BiẾN THIÊN NỘI NĂNG I NỘI NĂNG Nội gì? a Định nghĩa Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động phân tử cấu tạo nên vật nội vật Nội kí hiệu chữ U b Đơn vị đo nội năng: J c Nội phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích U = f(T, V) Độ biến thiên nội - Độ biến thiên nội phần nội tăng thêm hay giảm bớt trình - Độ biến thiên nội kí hiệu là: II.CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Có hai cách làm thay đổi nội : + Thực công + Truyền nhiệt 2 Độ biến thiên nội - Độ biến thiên nội phần nội tăng thêm hay giảm bớt trình - Độ biến thiên nội kí hiệu là: II.CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG Có hai cách làm thay đổi nội : + Thực công + Truyền nhiệt 1 Thực công Trong trình thực công có chuyển hóa từ dạng lượng khác sang nội Hình 32.1 Truyền nhiệt a Quá trình truyền nhiệt Trong trình truyền nhiệt chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác, có truyền nội từ vật sang vật khác Hình 32.2 Truyền nhiệt a Quá trình truyền nhiệt Trong trình truyền nhiệt chuyển hóa lượng từ dạng sang dạng khác, có truyền nội từ vật sang vật khác Hình 32.2 Các hình thức truyền nhiệt * Dẫn nhiệt: Nhiệt truyền từ phần sang phần khác vật, từ vật sang vật khác hình thức dẫn nhiệt Chất rắn dẫn nhiệt tốt, chất lỏng chất khí dẫn nhiệt Các hình thức truyền nhiệt * Đối lưu: truyền nhiệt dòng chất lỏng chất khí Đối lưu hình thức truyền nhiệt chủ yếu chất lỏng chất khí Các hình thức truyền nhiệt Bức xạ nhiệt: truyền nhiệt tia nhiệt thẳng Bức xạ nhiệt xảy chân không b Nhiệt lượng * Định nghĩa Số đo độ biến thiên nội trình truyền nhiệt nhiệt lượng * Công thức tính nhiệt lượng vật tỏa hay thu vào: Q = mct đó: + Q nhiệt độ vật tỏa hay thu vào(J) + m khối lượng(kg) + c nhiệt dung riêng(J/kg.K) + t độ biến thiên nhiệt độ(oC K) [...]...b Nhiệt lượng * Định nghĩa Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng * Công thức tính nhiệt lượng vật tỏa ra hay thu vào: Q = mct trong đó: + Q là nhiệt độ vật tỏa ra hay thu vào(J) + m là khối lượng( kg) + c là nhiệt dung riêng(J/kg.K) + t là độ biến thiên nhiệt độ(oC hoặc K)
- Xem thêm -

Xem thêm: nhiệt lượng , nhiệt lượng , nhiệt lượng , Bài 32. NỘI NĂNG VÀ SỰ BiẾN THIÊN NỘI NĂNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay