ngữ cảnh

22 77 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:15

Ngữ cảnh I Khái niệm ngữ cảnh II Các nhân tố ngữ cảnh III Vai trò ngữ cảnh IV Luyện tập I Khái niệm: Phân tích ngữ liệu: Hệ thống câu hỏi Giờ muộn mà họ chưa nhỉ? Câu nói không đặt bối cảnh giao tiếp Câu nói nói với ai? người Không trả lời có quan hệ với sao? Câu nói đặt bối cảnh giao tiếp Câu nói chị Tí nói với chị em Liên, Bác Siêu bán phở, Gia đình Bác Xẩm, họ có mối quan hệ cảnh ngộ, gần gũi, thân mật Không trả lời phố huyện nhỏ, vào buổi tối Không trả lời Họ: người phu gạo, phu xe, lính lệ huyện, người nhà thầy thừa, thầy lục Không trả lời Họ chưa từ huyện phố Giờ muộn khoảng thời gian nào? Không trả lời Khoảng thời gian lúc chập tối Em hiểu nội dung câu nói nào? Không hiểu Chị Tí mong chờ, ngóng trông người khách hàng quen thuộc Câu nói nói đâu, lúc nào? Họ câu nói ai? Chưa hoạt động nào? theo hướng từ đâu đến đâu? I Khái niệm: Th no l ng cnh ? Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ : - Người nói ( viết) sản sinh lời nói thích ứng - Người nghe( đọc): vào để lĩnh hội lời nói I Khái niệm: Th no l ng cnh ? Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ : - Người nói ( viết) sản sinh lời nói thích ứng - Người nghe( đọc): vào để lĩnh hội lời nói Ngữ cảnh I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh: Em cho biết nhân tố ngữ cảnh ? Nhân vật giao tiếp Bối cảnh ngôn ngữ Văn cảnh Ngữ cảnh I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh: Em cho biết nhân tố ngữ cảnh ? Nhân vật giao tiếp Bối cảnh ngôn ngữ Văn cảnh I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: - Nhân vật giao tiếp bao gồm: người nói-người nghe; người viết-ngư ời đọc Trong qua trình giao tiếp vai nói-vai nghe thường xuyên hoán đổi vị trí cho - Mỗi nhân vật giao tiếp có đặc điểm nhiều mặt: lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội, quan hệ xã hội đặc điểm tạo nên vị giao tiếp ngang không ngang Vị giao tiếp qui định việc sử dụng ngôn ngữ cho phù hợp I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: Bối cảnh ngôn ngữ: a Bối cảnh giao tiếp rộng (bối cảnh văn hoá): - Là bối cảnh xã hội, địa lí, lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, thể chế trịNhững yếu tố tạo nên môi trường giao tiếp chi phối đến trình tạo lập lĩnh hội lời nói, câu văn - Đối với văn văn học bối cảnh giao tiếp rộng hoàn cảnh sáng tác tác phẩm Bối cảnh chi phối đến nội dung hình thức tác phẩm I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: Bối cảnh ngôn ngữ: a Bối cảnh giao tiếp rộng (bối cảnh văn hoá): b Bối cảnh giao tiếp hẹp (bối cảnh tình huống): - ó nơi chốn, thời gian phát sinh câu nói tạo nên tình giao tiếp cụ thể - Bối cảnh tình thay đổi nên vị nhân vật giao tiếp thay đổi, ngôn ngữ thay đổi cho phù hợp c Hiện thực nói tới: - Là nói tới lời nói Nó tạo nên phần nghĩa việc câu I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: Bối cảnh ngôn ngữ: Văn cảnh: - Văn cảnh lời đối thọai đơn thọai, dạng nói hay dạng viết , đơn vị ngôn ngữ trước sau yếu tố ngôn ngữ tạo nên văn cảnh - Văn cảnh Vừa sở cho việc sử dụng vừa sở cho việc lĩnh hội ngôn ngữ I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: Bối cảnh ngôn ngữ: Văn cảnh: III Vai trò ngữ cảnh Đối với trình tạo lập văn bản: Là sở để người nói (người viết) dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ Đối với trình lĩnh hội văn bản: Là để người nghe (người đọc) lĩnh hội từ ngữ câu văn, hiểu nội dung ý nghĩa, mục đích lời nói, câu văn I Khái niệm II Các nhân tố ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: Bối cảnh ngôn ngữ: Văn cảnh: III Vai trò ngữ cảnh Đối với trình tạo lập văn bản: Là sở để người nói (người viết) dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ Đối với trình lĩnh hội văn bản: Là để người nghe (người đọc) lĩnh hội từ ngữ câu văn, hiểu nội dung ý nghĩa, mục đích lời nói, câu văn IV.Luyện tập Bài tập (106) - Bối cảnh: Thực dân Pháp xâm lược nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng -Nội dung cụ thể: + Tiếngtrông mưa: Người dân phấp , chờ đợi lệnh quan để đánh giặc, chờ đợi cứu giúp triều đình vô vọng trời hạn trông mưa Lòng căm thù giặc nhân dân IV.Luyện tập Bài tập (106) - Bối cảnh: Thực dân Pháp xâm lược nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng -Nội dung cụ thể: + Tiếngtrông mưa: Người dân phấp , chờ đợi lệnh quan để đánh giặc, chờ đợi cứu giúp triều đình vô vọng trời hạn trông mưa Lòng căm thù giặc nhân dân IV.Luyện tập Bài tập : Hiện thực nói tới câu thơ - Bối cảnh hẹp : * Đêm khuya * Không gian mênh mông, vắng lặng - Bối cảnh rộng : XHVN cuối kỉ XVIII, đầu kỉ XIX - Văn cảnh : toàn câu, từ nói tới câu thơ - Nhân vật giao tiếp : Người phụ nữ cô đơn - Tâm trạng buồn bã, cô đơn, tủi hổ, bẽ bàng người phụ nữ xã hội phong kiến tình duyên hẩm hiu, lỡ làng IV.Luyện tập Bài tập : Hiện thực nói tới câu thơ - Bối cảnh hẹp : * Đêm khuya * Không gian mênh mông, vắng lặng - Bối cảnh rộng : XHVN cuối kỉ XVIII, đầu kỉ XIX - Văn cảnh : toàn câu, từ nói tới câu thơ - Nhân vật giao tiếp : Người phụ nữ cô đơn - Tâm trạng buồn bã, cô đơn, tủi hổ, bẽ bàng người phụ nữ xã hội phong kiến tình duyên hẩm hiu, lỡ làng Ghi nhớ : *Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ làm sở cho việc sử dụng từ ngữ tạo lập lời nói, đồng thời làm để lĩnh hội thấu đáo lời nói * Ngữ cảnh bao gồm: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng hẹp, thực đề cập đến văn cảnh * Ngữ cảnh có vai trò quan trọng với trình tạo lập trình lĩnh hội lời nói Ghi nhớ : *Ngữ cảnh bối cảnh ngôn ngữ làm sở cho việc sử dụng từ ngữ tạo lập lời nói, đồng thời làm để lĩnh hội thấu đáo lời nói * Ngữ cảnh bao gồm: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng hẹp, thực đề cập đến văn cảnh * Ngữ cảnh có vai trò quan trọng với trình tạo lập trình lĩnh hội lời nói DN Dề - Lm cỏc bi cũn li - Chun b bi Ch ngi t tự [...]... của ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: 2 Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: 3 Văn cảnh: - Văn cảnh có thể là lời đối thọai hoặc đơn thọai, ở dạng nói hay dạng viết , các đơn vị ngôn ngữ đi trước hoặc đi sau một yếu tố ngôn ngữ nào đó tạo nên văn cảnh - Văn cảnh Vừa là cơ sở cho việc sử dụng vừa là cơ sở cho việc lĩnh hội ngôn ngữ I Khái niệm II Các nhân tố của ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: 2 Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: ... đáo lời nói * Ngữ cảnh bao gồm: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được đề cập đến và văn cảnh * Ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với quá trình tạo lập và quá trình lĩnh hội lời nói Ghi nhớ : *Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói * Ngữ cảnh bao gồm: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và... của ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: 2 Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: a Bối cảnh giao tiếp rộng (bối cảnh văn hoá): - Là bối cảnh xã hội, địa lí, lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán, thể chế chính trịNhững yếu tố đó tạo nên môi trường giao tiếp chi phối đến quá trình tạo lập và lĩnh hội lời nói, câu văn - Đối với văn bản văn học thì bối cảnh giao tiếp rộng chính là hoàn cảnh sáng tác của cả tác phẩm Bối cảnh. .. 3 Văn cảnh: III Vai trò của ngữ cảnh 1 Đối với quá trình tạo lập văn bản: Là cơ sở để người nói (người viết) dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ 2 Đối với quá trình lĩnh hội văn bản: Là căn cứ để người nghe (người đọc) lĩnh hội từ ngữ câu văn, hiểu được nội dung ý nghĩa, mục đích của lời nói, câu văn I Khái niệm II Các nhân tố của ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: 2 Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: 3 Văn cảnh: ... tác phẩm I Khái niệm II Các nhân tố của ngữ cảnh 1.Nhân vật giao tiếp: 2 Bối cảnh ngoài ngôn ngữ: a Bối cảnh giao tiếp rộng (bối cảnh văn hoá): b Bối cảnh giao tiếp hẹp (bối cảnh tình huống): - ó là nơi chốn, thời gian phát sinh câu nói tạo nên tình huống giao tiếp cụ thể - Bối cảnh tình huống luôn thay đổi nên vị thế của nhân vật giao tiếp cũng thay đổi, ngôn ngữ cũng thay đổi cho phù hợp c Hiện thực... gian mênh mông, vắng lặng - Bối cảnh rộng : XHVN cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX - Văn cảnh : toàn bộ câu, từ được nói tới trong 2 câu thơ - Nhân vật giao tiếp : Người phụ nữ cô đơn - Tâm trạng buồn bã, cô đơn, tủi hổ, bẽ bàng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi tình duyên hẩm hiu, lỡ làng Ghi nhớ : *Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng... cảnh ngoài ngôn ngữ: 3 Văn cảnh: III Vai trò của ngữ cảnh 1 Đối với quá trình tạo lập văn bản: Là cơ sở để người nói (người viết) dùng từ, đặt câu, kết hợp từ ngữ 2 Đối với quá trình lĩnh hội văn bản: Là căn cứ để người nghe (người đọc) lĩnh hội từ ngữ câu văn, hiểu được nội dung ý nghĩa, mục đích của lời nói, câu văn IV.Luyện tập Bài tập 1 (106) - Bối cảnh: Thực dân Pháp xâm lược nước ta, vua quan... gian mênh mông, vắng lặng - Bối cảnh rộng : XHVN cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX - Văn cảnh : toàn bộ câu, từ được nói tới trong 2 câu thơ - Nhân vật giao tiếp : Người phụ nữ cô đơn - Tâm trạng buồn bã, cô đơn, tủi hổ, bẽ bàng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến khi tình duyên hẩm hiu, lỡ làng IV.Luyện tập Bài tập 2 : Hiện thực được nói tới trong 2 câu thơ - Bối cảnh hẹp : * Đêm khuya * Không... cơ sở cho việc sử dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, đồng thời làm căn cứ để lĩnh hội thấu đáo lời nói * Ngữ cảnh bao gồm: nhân vật giao tiếp, bối cảnh rộng và hẹp, hiện thực được đề cập đến và văn cảnh * Ngữ cảnh có vai trò quan trọng cả với quá trình tạo lập và quá trình lĩnh hội lời nói DN Dề - Lm cỏc bi tp cũn li - Chun b bi Ch ngi t tự ... IV.Luyện tập Bài tập 1 (106) - Bối cảnh: Thực dân Pháp xâm lược nước ta, vua quan nhà Nguyễn đầu hàng -Nội dung cụ thể: + Tiếngtrông mưa: Người dân phấp phỏng , chờ đợi lệnh của quan trên để đánh giặc, chờ đợi sự cứu giúp của triều đình nhưng là vô vọng như trời hạn trông mưa Lòng căm thù giặc của nhân dân IV.Luyện tập Bài tập 2 : Hiện thực được nói tới trong 2 câu thơ - Bối cảnh hẹp : * Đêm khuya * Không
- Xem thêm -

Xem thêm: ngữ cảnh , ngữ cảnh , ngữ cảnh , Bèi c¶nh ngoµi ng«n ng÷:, III. Vai trß cña ng÷ c¶nh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay