hô hấp ở động vật

28 123 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:15

Cho mng qỳy thy cụ v d Nm hc 2010 - 2011 Tit 16 Bi 17 Hễ HP NG VT Giỏo viờn ging dy: Nguyn Th Tuyt Trung tõm GDTX ng a I Hụ hp l gỡ? Hóy khoanh trũn cho cõu tr li ỳng v hụ hp ng vt: A Hụ hp l quỏ trỡnh tip nhn O2 v CO2 ca c th t mụi trng sng B Hụ hp l hp nhng quỏ trỡnh, ú c th ly O2 t bờn ngoi vo ụxi húa cỏc cht t bo v gii phúng nng lng cho cỏc hot ng sng, ng thi thi CO2 ngoi C Hụ hp l quỏ trỡnh t bo s dng cỏc cht khớ nh O2, CO2 to nng lng cho cỏc hot ng sng D Hụ hp l quỏ trỡnh trao i khớ gia c th v mụi trng, m bo cho c th cú y O2 v CO2 cung cp cho cỏc quỏ trỡnh ụxi húa cỏc cht t bo I Hụ hp l gỡ? * Hụ hp l hp nhng quỏ trỡnh, ú c th ly O2 t bờn ngoi vo ụxi húa cỏc cht t bo v gii phúng nng lng cho cỏc hot ng sng, ng thi thi CO2 ngoi Quỏ trỡnh hụ hp V gm nhng quỏ trỡnh no? * Cỏc quỏ trỡnh hụ hp ng vt: - Hụ hp ngoi: Vy th no l hụ hp ngoi? L quỏ trỡnh trao i gia c th vi mụi trng sng thụng qua b mt trao i khớ ca cỏc c quan hụ hp nh phi, mang, da - Hụ hp trong: I Hụ hp l gỡ? II B mt trao i khớ B mt trao i khớ l gỡ? c im ca b mt TK? II B mt trao i khớ Khỏi nim - B phn cho O2 t mụi trng ngoi khuch tỏn vo t bo (hoc mỏu) v CO khu ch tỏn t t bo (hoc mỏu) ngoi gi l b mt trao i khớ c im b mt trao i khớ : + Din tớch b mt ln + Mng v m t + Cú nhiu mao mch v cú sc t hụ hp + Cú s lu thụng khớ Cho bng sau: Tỏc dng c im b mt trao i khớ B mt trao i khớ rng Din tớch b mt TK ln B mt mng v m t Giỳp qua B mt cú nhiu mao mch v mỏu cú sc t hụ hp Tng din tớch tip xỳc gia mỏu vi mụi trng v tng trao i khớ Cú s lu thụng khớ O2 , CO2 d dng khuch tỏn To s chờnh lch v nng CO2 O2 v Cõu hi: B mt trao i khớ cú tm quan trng nh th no? B mt trao i khớ quyt nh hiu qu trao i khớ ca ng vt vi mụi trng III Cỏc hỡnh thc hụ hp Hụ hp qua b mt c th - i din: ng vt n bo hay a bo t chc thp (giun t) - c im: cha cú c quan hụ hp, trao i khớ qua b mt c th s chờnh lch nng O2 v CO2 bờn v ngoi c th - Cấu tạo: da hay màng tế bào - C ch: O v CO khuch tỏn trc tip qua mng t bo hay qua da 2 Hụ hp bng h thng ng khớ - i din: cụn trựng (Chõu chu) - c im: c quan hụ hp l h thng ng khớ - Cu to: bao gm cỏc tỳi khớ, h thng ng khớ v cỏc l khớ - C ch: O c a trc tip n tng t bo c th, CO2 thể III Cỏc hỡnh thc hụ hp Hụ hp qua b mt c th Hụ hp bng h thng ng khớ Hụ hp bng mang - i din: Cỏ, thõn mm (trai, c), chõn khp (tụm, cua) - Cu to ca mang: gm nhiu tia mang, cú mng li mao mch phõn b dy c, din tớch b mt ln trao i khớ t hiu qu cao - c im: Ngoi c im ca b mt TK, cỏ xng cũn cú thờm c im tng hiu qu TK, ú l: + Ming v dim np mang hot ng nhp nhng to dũng nc qua mang mt chiu + Dũng nc qua mang song song ngc chiu vi dũng mỏu mao mch - C ch: ôxi hòa tan nớc khuếch tán vào máu, đồng thời CO2 từ máu qua mang vào dòng nớc chảy, nhờ hoạt động CO2 CO2 O2 Hóy mụ t quỏ trỡnh trao i khớ cụn trựng? - Khớ O2 t bờn ngoi i qua l th -> ng khớ ln -> ng khớ nh -> t bo nm sõu c th - Cũn khớ CO2t TB bờn c th -> ng khớ nh -> ng khớ to dn -> l th ngoi Ti h thng ng khớ trao i khớ t hiu qu cao? Vy theo em hụ hp qua b mt c th v hụ hp bng h thng ng khớ, hỡnh thc no hiu qu trao i khớ cao hn? Vỡ sao? Hụ hp qua h thng ng khớ thỡ cú hiu qu trao i khớ cao hn, vỡ h thng ng khớ phõn b n tn t bo * Lu ý: - Cụn trựng nh khụng cn c giỳp thụng khớ vỡ khong cỏch gia t bo v bờn ngoi l rt ngn - Cụn trựng cú kớch thc ln thỡ s thụng khớ nh s co gión ca c bng Gii thớch vỡ trao i khớ ca cỏ xng t hiu qu cao? Hoạt động thở vào, thở cỏ ợc thực nh no? - Khi cỏ th vo, ming cỏ m ra, thm ming h xung, np mang úng (ng dim quanh np mang khộp kớn) dn n th tớch khoang ming tng lờn, ỏp sut khoang ming gim, nc trn qua ming vo khoang ming - Khi cỏ th ra, ming cỏ úng li, thm ming nõng lờn, np mang m lm gim th tớch khoang ming, ỏp lc khoang ming tng lờn cú tỏc dng y nc t khoang ming i qua mang i chiu vi c im m bo hiu qu trao i khớ, hóy lớ gii ti phi l c quan trao i khớ hiu qu ca ng vt trờn cn? i chiu vi c im m bo hiu qu trao i khớ, hóy lớ gii ti phi l c quan trao i khớ hiu qu ca ng vt trờn cn? Do c th hot ng nhiu ũi hi phi cung cp nng lng gi cho thõn nhit n nh nờn nhu cu trao i khớ cao - Phi thỳ cú rt nhiu ph nang, din tớch b mt trao i khớ ln - Chim cú h thng tỳi khớ phớa sau phi * Quan sỏt Bng 17: Thnh phn khụng khớ hớt vo v th ngi Loi khớ Khụng khớ hớt vo Khụng khớ th O2 20,96% 16,40% CO2 0,03% 4,10% Da vo bng trờn hóy gii thớch ti cú s khỏc v t l cỏc loi khớ O2 v CO2 khụng khớ hớt vo v th Chõu chu Giun t C quan hụ hp ca ngi? chim Cỏ Hãy biết Gi gỡn vệ sinh hấp tập luyện Trong điều kiện ô nhiễm môi tr ờng nh nay, việc vệ sinh hấp lại cần thiết cho sức khoẻ ngời Cng c bi hc Cõu 1: Nu bt giun t trờn mt t khụ rỏo, giun s nhanh b cht Ti sao? Cng c bi hc Cõu 1: Nu bt giun t trờn mt t khụ rỏo, giun s nhanh b cht Ti sao? ni khụ rỏo lm cho da ca giun t b khụ dn n O2v CO khụng khuch tỏn c qua da v giun nhanh b cht Cng c bi hc Cõu 2: S trao i khớ ph thuc ch yu vo yu t? a Din tớch b mt trao i khớ b Sc t hụ hp cú trong, mỏu c Khớ hu d S vũng tun hon Cõu 3: H thng ng khớ trao i khớ t hiu qu cao l do: a H thng ng khớ ni vi cỏc mch mỏu c th b Cỏc ng khớ tip xỳc trc tip vi tng t bo ca c th c Khi lng ca cỏc ng khớ ln d Tt c cỏc ý trờn Cng c bi hc Cõu 4: Cỏ lờn cn s b cht sau mt thi gian ngn l do: a Din tớch trao i khớ cũn rt nh v mang cỏ b khụ nờn cỏ khụng hụ hp c b Vỡ m trờn cn thp c Vỡ khụng hp th c Oxi ca khụng khớ d Vỡ nhit trờn cn cao Cõu 5: Phi ca thỳ cú hiu qu TK hiu qu hn phi ca lng c v bũ sỏt l do: a Phi thỳ cú cu trỳc phc hn b Phi thỳ cú cu trỳc ln hn c Phi thỳ cú khúi lng ln hn d Vỡ phi thỳ cú nhiu ph nang, din tớch b mt trao i khớ ln Xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ ti d [...]... thớch ti sao cú s khỏc nhau v t l cỏc loi khớ O2 v CO2 trong khụng khớ hớt vo v th ra Chõu chu Giun t C quan hụ hp ca ngi? chim Cỏ Hãy biết Gi gỡn vệ sinh hấp tập luyện đều và đúng Trong điều kiện ô nhiễm môi tr ờng nh hiện nay, việc vệ sinh hấp lại càng cần thiết cho sức khoẻ mỗi ngời chúng ta Cng c bi hc Cõu 1: Nu bt giun t trờn mt t khụ rỏo, giun s nhanh b cht Ti sao? Cng c bi hc Cõu 1: Nu... nh khụng cn c giỳp thụng khớ vỡ khong cỏch gia t bo v bờn ngoi l rt ngn - Cụn trựng cú kớch thc ln thỡ s thụng khớ nh s co gión ca c bng Gii thớch vỡ sao trao i khớ ca cỏ xng t hiu qu cao? Hoạt động thở vào, thở ra của cỏ ợc thực hiện nh thế no? - Khi cỏ th vo, ming cỏ m ra, thm ming h xung, np mang úng (ng dim quanh np mang khộp kớn) dn n th tớch khoang ming tng lờn, ỏp sut trong khoang ming gim, nc
- Xem thêm -

Xem thêm: hô hấp ở động vật , hô hấp ở động vật , hô hấp ở động vật , I. Hô hấp là gì?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay