hai đứa trẻ

22 79 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:14

Tit 31- c Hai đứa trẻ ( Thạch Lam ) I Tìm hiểu chung: Tác giả: a Cuộc đời: - Thạch Lam (1910-1942), tờn khai sinh l Nguyn Tng Vinh sau i thnh Nguyn Tng Lõn - Sinh v mt ti H Ni, tha nh sng quờ ngoi ph huyn Cm Ging, Hi Dng - L ngi thụng minh, ụn hu, im m, tinh t - Cựng vi hai anh trai (Nht Linh, Hong o) l nhng thnh viờn tr ct ca T lc on b Sỏng tỏc: - Quan nim chng lnh mnh, tin b - Thnh cụng nhng tỏc phm vit v ti nụng thụn v ngi dõn nghốo - Cú bit ti v truyn ngn +Truyn khụng cú chuyn, ch yu khai thỏc ni tõm nhõn vt + Mi truyn nh mt bi th tr tỡnh, ging điệu điềm đạm, cha ng tỡnh cm chõn thành nhạy cảm nhà văn - Vn Thch Lam sỏng, gin d, thõm trm, sõu sc - Các tác phẩm tiêu biểu: SGK KL: Thch Lam l mt cõy bỳt xuụi m cht tr tỡnh nn hc hin i Vit Nam b Sỏng tỏc: - Quan nim chng lnh mnh, tin b - Thnh cụng nhng tỏc phm vit v ti nụng thụn v ngi dõn nghốo - Cú bit ti v truyn ngn +Truyn khụng cú chuyn, ch yu khai thỏc ni tõm nhõn vt + Mi truyn nh mt bi th tr tỡnh, ging điệu điềm đạm, cha ng tỡnh cm chõn thành nhạy cảm nhà văn - Vn Thch Lam sỏng, gin d, thõm trm, sõu sc - Các tác phẩm tiêu biểu: SGK KL: Thch Lam l mt cõy bỳt xuụi m cht tr tỡnh nn hc hin i Vit Nam Tỏc phm: - Xut x: in Nng (1938) - Tiờu biu cho truyn ngn Thch Lam (kt hp gia yu t hin thc v lóng mn tr tỡnh) - Bối cảnh: Ph huyn nghốo, ga xộp Cm Ging, quờ ngoi ca nh nhng nm trc Cỏch mng Thỏng Tỏm (1945) Ph huyn Cm Ging xa Ph huyn Cm Ging xa Ph huyn Cm Ging II c hiu: II c hiu: 1.Ph huyn lỳc chiu mun a Cnh thiờn nhiờn: - m thanh: + Ting trng thu khụng gi chiu v + Ting ch nhỏi kờu ran ngoi ng rung + Ting mui vo ve -> Tha tht dn Khụng gian: tnh lng - Hỡnh nh, mu sc: in ỏnh t dng lng trm, u ut + Phng tõy rc nh la chỏy + Nhng ỏm mõy ỏnh hng nh hũn than sp tn + Dóy tre lng en li, ct hỡnh rừ rt trờn nn tri Cnh chiu nờn th; bun, tn li 1.Ph huyn lỳc chiu mun a Cnh thiờn nhiờn: - m thanh: + Ting trng thu khụng gi chiu v + Ting ch nhỏi kờu ran ngoi ng rung + Ting mui vo ve -> Tha tht dn Khụng gian: tnh lng - Hỡnh nh, mu sc: in ỏnh t dng lng trm, u ut + Phng tõy rc nh la chỏy + Nhng ỏm mõy ỏnh hng nh hũn than sp tn + Dóy tre lng en li, ct hỡnh rừ rt trờn nn tri Cnh chiu nờn th; bun, tn li b Cuc sng ngi: - Ph tn: tng phn gia nh sỏng > < Búng ti (ớt i) (dy c) nh sỏng khụng sỏng lm cho ng mp mụ thờm vỡ nhng hũn ỏ mt bờn sỏng mt bờn ti - Ch tn: ch cũn rỏc ri, mựi m bc lờn, vi ngi bỏn hng v mun Quang cnh ph huyn nghốo nn, x xỏc, tiờu iu b Cuc sng ngi: - Ph tn: - Ch tn: Quang cnh ph huyn nghốo nn, x xỏc, tiờu iu - Nhng kip sng tn: + My a tr nh nghốo: nht nhnh, tỡm tũi nhng th cũn sút li ch + M ch Tớ: ngy mũ cua, bt c, ti dn hng nc, + B c Thi: hi iờn, say ru, ting ci khanh khỏch ln vo búng ti + Ch em Liờn: gian hng húa nh xớu, cỏi chừng nan p p sp góy, ngy phiờn m cng chng bỏn c bao nhiờu Nhng kip ngi lam l, nghốo khú, tn t c Nhõn vt Liờn: - Lũng bun man mỏc trc cỏi gi khc ca ngy tn - Cm nhn mựi riờng ca t, ca quờ hng ny - ng lũng thng bn tr nh nghốo - Thụng cm cho cuc sng ca m ch Tớ - Xút xa cho kip ngi chỡm vo búng ti nh b c Thi Tõm hn nhy cm, tinh t, giu lũng trc n, yờu thng ngi Tm lũng nhõn o ca Thch Lam BI TP TRC NGHIM c im truyn ngn ca Thch Lam: a i sõu vo tớnh cỏch, chõn dung nhõn vt; ct truyn rừ rng; phong chan cha cht th b Truyn khụng cú ct truyn; hng n ni tõm nhõn vt; mi truyn nh mt bi th tr tỡnh c Nhõn vt l nhng ngi nh bộ; khỏm phỏ th gii ni tõm; ging trm hựng BI TP TRC NGHIM c im truyn ngn ca Thch Lam: a i sõu vo tớnh cỏch, chõn dung nhõn vt; ct truyn rừ rng; phong chan cha cht th b Truyn khụng cú ct truyn; hng n ni tõm nhõn vt; mi truyn nh mt bi th tr tỡnh c Nhõn vt l nhng ngi nh bộ; khỏm phỏ th gii ni tõm; ging trm hựng BI TP TRC NGHIM c im truyn ngn ca Thch Lam: a i sõu vo tớnh cỏch, chõn dung nhõn vt; ct truyn rừ rng; phong chan cha cht th b Truyn khụng cú ct truyn; hng n ni tõm nhõn vt; mi truyn nh mt bi th tr tỡnh c Nhõn vt l nhng ngi nh bộ; khỏm phỏ th gii ni tõm; ging trm hựng BI TP TRC NGHIM Bc tranh ph huyn lỳc chiu tn khc sõu vo ngi c: a Tm lũng yờu quờ hng; trõn trng nhng mnh i bt hnh ca Thch Lam b Cnh ch tn; nhng kip ngi tn t, nghốo úi; tm lũng nhõn hu ca Liờn c Bc tranh p; nhng ngi vi nim m c, khỏt vng v tng lai tt p CNG C BI HC: - Nm ni dung bi hc: + Thiờn nhiờn v ngi ph huyn lỳc chiu tn + Tõm trng ca Liờn trc gi khc ca ngy tn - Chun b: + Bc tranh ph huyn lỳc ờm khuya v lỳc on tu i qua + í ngha chuyn tu ờm + c sc v ngh thut CNG C BI HC: - Nm ni dung bi hc: + Thiờn nhiờn v ngi ph huyn lỳc chiu tn + Tõm trng ca Liờn trc gi khc ca ngy tn - Chun b: + Bc tranh ph huyn lỳc ờm khuya v lỳc on tu i qua + í ngha chuyn tu ờm + c sc v ngh thut [...]... người bán hàng về muộn  Quang cảnh phố huyện nghèo nàn, xơ xác, tiêu điều b Cuộc sống con người: - Phố tàn: - Chợ tàn:  Quang cảnh phố huyện nghèo nàn, xơ xác, tiêu điều - Những kiếp sống tàn: + Mấy đứa trẻ con nhà nghèo: nhặt nhạnh, tìm tòi những thứ còn sót lại ở chợ + Mẹ con chị Tí: ngày mò cua, bắt ốc, tối dọn hàng nước,… + Bà cụ Thi: hơi điên, say rượu, tiếng cười khanh khách lần vào bóng tối... bao nhiêu”  Những kiếp người lam lũ, nghèo khó, tàn tạ c Nhân vật Liên: - “Lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn” - Cảm nhận “mùi riêng của đất, của quê hương này” - “Động lòng thương” bọn trẻ con nhà nghèo - Thông cảm cho cuộc sống của mẹ con chị Tí - Xót xa cho kiếp người chìm vào bóng tối như bà cụ Thi  Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, giàu lòng trắc ẩn, yêu thương con người  Tấm lòng nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: hai đứa trẻ , hai đứa trẻ , hai đứa trẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay