bài 11 tệp và quản lý tệp

23 112 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 23:13

BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Giáo viên: Dương Thu Trang Lớp: 10 A1,2 BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Tệp thư mục a) Tệp tên tệp - KN: Tệp, gọi tập tin, tập hợp thông tin ghi nhớ ngoài, tạo thành đơn vị lưu trữ hệ điều hành quản lí Mỗi tệp có tên để truy cập BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP - Quy tắc đặt tên tệp: + Cấu trúc chung tên tệp: . + Phần tên: Không 255 kí tự, không chứa kí tự sau: \ / : * ? “ < > | + Phần mở rộng: Không thiết phải có hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp + VD: CT1.PAS, Abcd, DATA.IN, AB.CDEF BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP * Chú ý: - Tên tệp không phân biệt chữ hoa với chữ thường - Một số phần mở rộng thường sử dụng với ý nghĩa riêng, ví dụ: + PAS – Tệp chương trình nguồn viết ngôn ngữ PASCAL + JPG – Tệp liệu ảnh + DOC – Tệp văn hệ soạn thảo văn Microsoft Word tạo BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP b Thư mục - KN: Là hình thức, đơn vị quản lí tập tin hệ điều hành - Mỗi đĩa có thư mục tạo tự động gọi thư mục gốc - Trong thư mục, tạo thư mục khác gọi thư mục - Thư mục chứa thư mục gọi thư mục mẹ BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP *Lưu ý: - Tên thư mục đặt theo qui cách đặt phần tên tệp - Trong thư mục không chứa tệp tên thư mục tên - Hệ điều hành quản lý thư mục dạng hình gọi thư mục BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP * Đường dẫn (Path): - KN: Chỉ dẫn gồm tên thư mục theo chiều từ thư mục gốc tới thư mục chứa tệp sau tên tệp, tên thư mục tên tệp phân cách kí tự “\” BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP - Đường dẫn đầy đủ (hay tên đầy đủ) đường dẫn có tên ổ đĩa, thư mục gốc :\Thư mục mẹ\thư mục con1\thư mục con2\ - Đường dẫn không đầy đủ đường dẫn tên ổ đĩa Thư mục mẹ\thư mục con1\thư mục con2\ BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP C:\ AUTOEXE.PAT BAI TAP BT1.PAS BT2.PAS PASCAL BGIDEMO.PAS PTO.PAS BT3.PAS C:\PASCAL\BAITAP\BT2.PAS Chỉ đường dẫn đến tệp BT2.PAS BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA KHỐI 12 12A1.DOC 12A2.DOC KHỐI 11 11A1.DOC 11A2.DOC KHỐI 10 10A1.DOC 10A2.DOC TRUNG TÂM ĐA\KHỐI Chỉ GDTCX đường ĐỐNG dẫn đến tệp 10\10A1.DOC BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP B A1 DO C SÁ CH G TÀI LIỆU ĐI ỂM P P 10 N BÀ Ậ T I DA NH LO LS GiẢI TRÍ BT1.DOC BT2.DOC GAME X NHẠC BẢ C O D T3 D:\ Làm Viết Viết thếđường đường để từ dẫn dẫn tệptừ từ 10A1.DOC ổổDDđến đếntệp thư tới 10A1.DOC mục thư mục NHẠC Game BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Hãy chọn từ (cụm từ) thích hợp từ (cụm từ): Tệp, tên tệp, đơn vị, thành phần, phần mở rộng, tổ chức thông tin đĩa, phần tên, kiểu để điền vào chỗ trống câu sau: a) Để ………………………… người ta sử tổ chức thông tin đĩa dụng tệp thư mục Tệp b) …………….còn gọi tập tin, tập hợp thông tin ghi đĩa từ, băng từ đơn vị vật mang tin khác, tạo thành ………………lưu trữ hệ điều hành quản lí phần tên c) Tên tệp thường gồm hai phần:………… mở rộng ….Phần và…………… BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2:Những tên tệp sau hợp lệ? A Ha?noi.TXT B Le-lan.DOC C Popye\Oliver.PAS D Pop_3.EXE E Tom/Jerry.COM BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Giả sử học sinh tạo thư mục với tên mình, chứa tệp sau: Lamvan.DOC Donxinphep.DOC Tho_To_Huu.DOC Ban_do.JPG Sap_xep.PAS Que_hương.MP3 Ban_tau.EXE FreeCell.EXE Cau_tao_may_tinh.JPG Nhi_phan.PAS Tim_max.PAS Hanh_khuc.MP3 Em giúp bạn vẽ sơ đồ hình thiết kế thư mục chứa tệp cho thật khoa học Biết: tệp có đuôi DOC tệp văn Tệp có đuôi PAS tệp chương trình viết Pascal Tệp có đuôi EXE tệp trò chơi Tệp có đuôi MP3 tệp hát Tệp có đuôi JPG tệp hình ảnh TÊN HỌC SINH BÀI TẬP CỦNG CỐ PASCAL Nhi_phan.PAS Sap_xep.PAS VĂN BẢN Tim_max.PAS Lamvan.DOC HÌNH ẢNH Tho-To_Huu.DOC Donxinphep.DOC Ban_do.JPG TRÒ CHƠI Cau_tao_may_tinh.JPG Ban_tau.EXE BÀI HÁT FreeCell.EXE Hanh_khuc.MP3 Que_hương.MP3 BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 4: Chọn câu đúng, sai câu sau: A Đ Hai tệp tên phải hai thư mục mẹ khác B Hai thư mục tên phải hai Đ thư mục mẹ khác C Thư mục chứa tệp tên với S thư mục Đ D Một thư mục tệp tên nằm thư mục mẹ BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 5: Vì tên thư mục thường phần mở rộng tên tệp? Vì phần mở rộng tên tệp dùng với mục đích phân loại tệp Còn tên thư mục nhu cầu phân loại tên thư mục thường phần mở rộng XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Bài tập Toán Toán Văn Bài thơ.doc Bài thơ.doc BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP C:\ AUTOEXE.PAT BAI TAP BT1.PAS BT2.PAS PASCAL BGIDEMO.PAS BT3.PAS PTO.PAS [...]... phần mở rộng như tên tệp? Vì phần mở rộng của tên tệp được dùng với mục đích phân loại tệp Còn tên thư mục thì không có nhu cầu phân loại vì thế tên thư mục thường không có phần mở rộng XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP Bài tập Toán Toán Văn Bài thơ.doc Bài thơ.doc BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP C:\ AUTOEXE.PAT BAI TAP BT1.PAS BT2.PAS PASCAL...BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP C:\ AUTOEXE.PAT BAI TAP BT1.PAS BT2.PAS PASCAL BGIDEMO.PAS PTO.PAS BT3.PAS C:\PASCAL\BAITAP\BT2.PAS Chỉ ra đường dẫn đến tệp BT2.PAS BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP TRUNG TÂM GDTX ĐỐNG ĐA KHỐI 12 12A1.DOC 12A2.DOC KHỐI 11 11A1.DOC 11A2.DOC KHỐI 10 10A1.DOC 10A2.DOC TRUNG TÂM ĐA\KHỐI Chỉ ra GDTCX đường ĐỐNG dẫn đến tệp 10\10A1.DOC BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÝ TỆP B A1 DO... các tệp đó sao cho thật khoa học Biết: tệp có đuôi DOC là tệp văn bản Tệp có đuôi PAS là tệp chương trình viết bằng Pascal Tệp có đuôi EXE là tệp trò chơi Tệp có đuôi MP3 là tệp bài hát Tệp có đuôi JPG là tệp hình ảnh TÊN HỌC SINH BÀI TẬP CỦNG CỐ PASCAL Nhi_phan.PAS Sap_xep.PAS VĂN BẢN Tim_max.PAS Lamvan.DOC HÌNH ẢNH Tho-To_Huu.DOC Donxinphep.DOC Ban_do.JPG TRÒ CHƠI Cau_tao_may_tinh.JPG Ban_tau.EXE BÀI... đường để đi từ dẫn dẫn tệptừ từ 10A1.DOC ổổDDđến đếntệp thư tới 10A1.DOC mục thư mục NHẠC Game BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Hãy chọn từ (cụm từ) thích hợp trong các từ (cụm từ): Tệp, tên tệp, đơn vị, thành phần, phần mở rộng, tổ chức thông tin trên đĩa, phần tên, kiểu để điền vào chỗ trống trong những câu sau: a) Để ………………………… người ta sử tổ chức thông tin trên đĩa dụng tệp và thư mục Tệp b) …………….còn được... từ, băng từ và đơn một vị các vật mang tin khác, tạo thành ………………lưu trữ do hệ điều hành quản lí phần tên c) Tên tệp thường gồm hai phần:………… mở rộng ….Phần và ………… BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2:Những tên tệp nào sau đây là hợp lệ? A Ha?noi.TXT B Le-lan.DOC C Popye\Oliver.PAS D Pop_3.EXE E Tom/Jerry.COM BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Giả sử một học sinh tạo được một thư mục với tên của mình, chứa các tệp sau: Lamvan.DOC... Que_hương.MP3 BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 4: Chọn câu đúng, sai trong các câu sau: A Đ Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau B Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai Đ thư mục mẹ khác nhau C Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với S thư mục đó Đ D Một thư mục và một tệp cùng tên có thể nằm trong một thư mục mẹ BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 5: Vì sao tên thư mục thường không có phần mở rộng như tên tệp? Vì phần
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 11 tệp và quản lý tệp , bài 11 tệp và quản lý tệp , bài 11 tệp và quản lý tệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay