nghị luận về một sự việc

19 125 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:53

Đến dự lớp 9G Giáo viên: Hoàng Thị Kim Ngân Trờng THCS Dữu Lâu Kiểm tra cũ Câu1: Dòng nói nội Câu 2: Thế phép lập luận dung phép lập luận tổng hợp ? phân tích ? Đáp án A Dùng lí lẽ để làm sáng tỏ nhằm thuyết phục ngời đọc Tổng hợp phép lập luận B Giới thiệu đặc điểm nội dung, rút chung từ điều hình thức vật tợng phân tích Không có phân C Trình bày phận, phơng tích tổng hợp diện vấn đề nhằm Lập luận tổng hợp thờng đặt nội dung bên vật tợng cuối bài, phần kết luận phần hay toàn văn D Dùng dẫn chứng để khẳng định vấn đề đắn Nghị luận việc, tợng đời sống Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống I Bài học Văn bản: Bệnh lề mề 1.Vấn đề nghị luận: Bàn tợng lề mề đời sống * Đánh giá: Đó tợng phổ biến, bệnh khó chữa xã hội, gây nhiều tác hại * Thái độ: chê cời, phê phán * Tìm hiểu nghị luận việc, tợng đời sống -Khái niệm: Nghị luận việc, tợng đời sống bàn việc, tợng có ý nghĩa xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống 2.Bố cục: a Mở bài: Nêu tợng lề mề b, Thân : * Biểu bệnh lề mề - Coi thờng giấc, sai hẹn - Đi muộn, đến muộn * Nguyên nhân bệnh lề mề - Thiếu tự trọng, cha tôn trọng ngời khác - Thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc chung I Bài học * Tìm hiểu nghị luận việc, tợng đời sống Tiết 99 : Nghị luận việc, tợng đời sống * Tác hại bệnh lề mề - Công việc không đợc bàn bạc thấu đáo - ảnh hởng đến ngời biết tôn trọng giấc - Tạo tập quán không tốt: Nảy sinh cách đối phó tiêu cực * Giải pháp chữa bệnh lề mề - Yêu cầu ngời tôn trọng, hợp tác lẫn - Mọi ngời cần tự giác làm việc c.Kết bài: Nhận định tác giả Làm việc tác phong ngời có văn hóa I Bài học *Tìm hiểu nghị luận việc, tợng đời sống Tiết 99 : Nghị luận việc, tợng đời sống I Bài học * Nội dung văn - Nêu tợng lề mề - Biểu - Nguyên nhân - Tác hại - Giải pháp - Nhận định tác giả * Tìm hiểu nghị luận việc, tợng đời sống - Khái niệm -Yêu cầu nội dung: + Nêu rõ việc, tợng có vấn đề +Phân tích mặt sai, (lợi, hại) vấn đề + Chỉ nguyên nhân + Bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định ngời viết Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống Hệ thống luận điểm - Luận điểm chính: ( câu đầu) - Luận điểm phụ: ( thân bài) + Biểu + Nguyên nhân + Tác hại + Giải pháp - Luận điểm kết luận ( câu cuối) Luận cứ: - Lí lẽ: thuyết phục - Dẫn chứng thực tế đời sống Phép lập luận: -Trớc hết nêu tợng - Tiếp theo phân tích nguyên nhân, tác hại - Cuối nêu giải pháp & nhận định 6.Lời văn: xác I Bài học * Tìm hiểu nghị luận việc, t ợng đời sống Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống I Bài học 1.Vấn đề cần nghị luận Bố cục: phần Luận điểm: Chính,phụ, kết luận Luận cứ: Có lí lẽ, dẫn chứng Lập luận: Chứng minh phân tích, tổng hợp Lời văn: Chính xác * Tìm hiểu nghị luận việc, tợng đời sống - Khái niệm - Yêu cầu nội dung - Yêu cầu hình thức: + Phải có bố cục mạch lạc + Có luận điểm rõ ràng + Luận xác thực + Phép lập luận phù hợp + Lời văn xác, sống động * Ghi nhớ : sgk tr 21 Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống I Bài học II Luyện tập: Bài ( sgk tr21): Hãy nêu việc, tợng tốt, đáng biểu dơng bạn gia đình nhà trờng: Trong gia đình - Giúp đỡ cha mẹ - Chăm sóc ông bà - Nhờng nhịn em nhỏ - Hạn chế dùng bao bì ni lông - Vệ sinh nhà cửa - Trồng, chăm sóc - Thực hành điều học vào việc nhà Ngoài nhà trờng - Trả lại rơi cho ngời - Giúp đỡ ngời bị tai nạn - Diệt chuột phá lúa - Bảo vệ đờng sắt - Không vứt rác bừa bãi - Vệ sinh khu phố - Tuân thủ luật An toàn giao thông Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống i Bài học II Luyện tập Bài 2: sgk tr 21 * Nội dung đoạn văn: Bàn tợng hút thuốc thanh, thiếu niên Việt Nam & hậu hành vi * Đây tợng đáng viết nghị luận vì: tợng phổ biến, gây nhiều tác hại, đáng để ngời suy nghĩ từ hành động - Thứ nhất: Hiện tợng ảnh hởng đến sức khỏe, chất lợng sống, gây tốn tiền bạc cá nhân ngời hút - Thứ hai: Nó liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trờng: Khói thuốc làm ô nhiễm môi trờng xung quanh ảnh hởng đến sức khỏe ngời khác, thiệt hại kinh tế cộng đồng - Thứ ba: Có thể gián tiếp gây tệ nạn xã hội khác nh: trộm cắp, cớp giật Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống i Bài học II Luyện tập * Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Dòng sau yêu cầu nghị luận xã hội A Nêu rõ vấn đề cần nghị luận B Đa lí lẽ, dẫn chứng xác đáng C Vận dụng phép lập luận phù hợp D Lời văn gợi cảm, trau chuốt Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống i Bài học II Luyện tập * Bài tập trắc nghiệm Câu 2: Trong đề sau, đề không thuộc đề nghị luận việc tợng đời sống A Suy nghĩ gơng học sinh nghèo vợt khó B Suy nghĩ em ngời không chịu thua số phận C Suy nghĩ đạo lí Uống nớc nhớ nguồn dân tộc D Bàn Bệnh số nhân vật tiếng Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống Ô cửa bí mật Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống Hiện tợng cháy rừng An toàn giao thông Phong trào hiến máu Trồng, chăm sóc Tiết 99: Nghị luận việc, tợng đời sống * Bài tập bổ sung : Cho đề sau: Suy nghĩ em tợng học sinh nghiện game online Dựa vào bài: Bệnh lề mề em lập dàn ý a.Mở bài: Nêu rõ tợng : Học sinh nghiện game on line b Thân bài: - Biểu ( sinh hoạt thất thờng, cần tiền) - Nguyên nhân ( chủ yếu cha tự chủ) - Tác hại ( sức khỏe, việc học) - Giải pháp ( thân phải tự giác) c Kết bài: Nêu ý kiến nhận định, dự báo tợng nghiện game onlie Củng cố - dặn dò 1.Nhắc lại khái niệm: Thế nghị luận việc, tợng đời sống Nêu yêu cầu nội dung, hình thức nghị luận việc, tợng đời sống Đọc lại toàn ghi nhớ Về nhà: Tập viết đoạn văn ngắn việc, tợng khiến em suy nghĩ Đọc trớc : Cách làm nghị luận việc, tợng đời sống An khang thịnh v ợng [...]... nhận định, dự báo về hiện tợng nghiện game onlie Củng cố - dặn dò 1.Nhắc lại khái niệm: Thế nào là nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống 2 Nêu yêu cầu về nội dung, hình thức một bài nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống 3 Đọc lại toàn bộ ghi nhớ 4 Về nhà: Tập viết đoạn văn ngắn về một sự việc, hiện tợng khiến em suy nghĩ 5 Đọc trớc bài : Cách làm một bài nghị luận về một sự việc, hiện tợng... nào không thuộc đề nghị luận về một sự việc hiện tợng đời sống A Suy nghĩ về tấm gơng của một học sinh nghèo vợt khó B Suy nghĩ của em về những con ngời không chịu thua số phận C Suy nghĩ về đạo lí Uống nớc nhớ nguồn của dân tộc D Bàn về Bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống Ô cửa bí mật Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng... khác nh: trộm cắp, cớp giật Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống i Bài học II Luyện tập * Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội A Nêu rõ vấn đề cần nghị luận B Đa ra lí lẽ, dẫn chứng xác đáng C Vận dụng các phép lập luận phù hợp D Lời văn gợi cảm, trau chuốt Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống i Bài học II... Không vứt rác bừa bãi - Vệ sinh khu phố - Tuân thủ luật An toàn giao thông Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống i Bài học II Luyện tập Bài 2: sgk tr 21 * Nội dung đoạn văn: Bàn về hiện tợng hút thuốc lá của thanh, thiếu niên Việt Nam & hậu quả của hành vi đó * Đây là hiện tợng đáng viết một bài nghị luận vì: là hiện tợng khá phổ biến, gây nhiều tác hại, đáng để mọi ngời suy nghĩ từ...Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống I Bài học II Luyện tập: Bài 1 ( sgk tr21): Hãy nêu các sự việc, hiện tợng tốt, đáng biểu dơng của các bạn trong gia đình và ngoài nhà trờng: Trong gia đình - Giúp đỡ cha mẹ - Chăm sóc ông bà - Nhờng nhịn em nhỏ - Hạn chế dùng bao bì ni lông - Vệ sinh nhà cửa - Trồng, chăm sóc cây - Thực hành điều đã học vào việc nhà Ngoài nhà trờng... chăm sóc cây Tiết 99: Nghị luận về một sự việc, hiện tợng đời sống * Bài tập bổ sung : Cho đề bài sau: Suy nghĩ của em về hiện tợng học sinh nghiện game online Dựa vào bài: Bệnh lề mề em hãy lập dàn ý a.Mở bài: Nêu rõ hiện tợng : Học sinh nghiện game on line b Thân bài: - Biểu hiện ( sinh hoạt thất thờng, luôn cần tiền) - Nguyên nhân ( chủ yếu do cha tự chủ) - Tác hại ( sức khỏe, việc học) - Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: nghị luận về một sự việc , nghị luận về một sự việc , nghị luận về một sự việc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay